Multiz alignments of 78 ruminants and 32 outgroup species
 

Capitalize exons based on show bases
Place cursor over species for alignment detail. Click on 'B' to link to browser for aligned species, click on 'D' to get DNA for aligned species.
Alignment block 1 of 5 in window, 93661455 - 93661456, 2 bps 
B D           ARS1 tc
           Rabbit tc
         BelugaWhale tc
             Pig tc
            Horse tc
       ChinesePangolin tc
          BlueWhale tc
   CommonBottlenoseDolphin tc
       FloridaManatee tc
            Human tc
          Aardvark tc
     GreaterHorseshoeBat tc
           Alpaca tc
      WildBactrianCamel tc
        ArabianCamel tc
             Dog tc
         HouseMouse tt
      ChineseTreeShrew tc
         MinkeWhale tc
         KillerWhale tc
         SpermWhale tc
       ChacoanPeccary cc

Alignment block 2 of 5 in window, 93661455 - 93661456, 2 bps 
B D          ARS1 tc
       AmericanBison tc
        ZebuCattle tc
           Gaur tc
        DomesticYak tc
      AfricanBuffalo tc
          Lechwe tc
          Gemsbok tc
    ScimitarHornedOryx tc
       RoanAntelope tc
       SableAntelope tc
          Herola tc
          RedDeer tc
          HogDeer tc
      PereDavidsDeer tc
        YarkandDeer tc
       MountainGoat tc
      EuropeanMouflon tc
         SnowSheep tc
       BighornSheep tc
           Sheep tc
      AsiaticMouflon tc
       BarbarySheep tc
          Bharal tc
        NilgiriTahr tc
         WildGoat tc
       SiberianIbex tc
       ReevesMuntjac tc
      WhiteTailedDeer tc
         MuleDeer tc
         Reindeer tc
      EasternRoeDeer tc
        EurasianElk tc
     ChineseWaterDeer tc
          Giraffe tc
         Pronghorn tc
      TibetanAntelope tc
      BlueWildebeest tc
           Topi tc
       BohorReedbuck tc
     DefassaWaterbuck tc
       Klipspringer tc
       RoyalAntelope tc
       HarveysDuiker tc
       CommonDuiker tc
      MaxwellsDuiker tc
        KirksDikDik tc
         Steenbok tc
    PrzewalskisGazelle tc
           Oribi tc
      ThomsonsGazelle tc
       GrantsGazelle tc
          Gerenuk tc
         Springbok tc
           Suni tc
          Impala tc
         Bushbuck tc
        GreaterKudu tc
        CommonEland tc
   ChineseForestMuskDeer tc
       BlackMuntjac tc
      WhiteLippedDeer tc
          Cattle tc
       WaterBuffalo tc
       MountainNyala tc
           Bongo cc
     SiberianMuskDeer tc
      WesternRoeDeer tc
           Gayal tc
         Sitatunga tc
      LesserMouseDeer tt
           Saiga tc
      AlpineMuskDeer tc
           Okapi tc
       JavaMouseDeer tt
        LesserKudu tc
       IndianMuntjac tc

Alignment block 3 of 5 in window, 93661457 - 93661464, 8 bps 
B D          ARS1 tttccaga
       AmericanBison tttccaga
        ZebuCattle tttccaga
           Gaur tttccaga
        DomesticYak tttccaga
      AfricanBuffalo tttccaga
          Lechwe tttccaga
          Gemsbok tttccaga
    ScimitarHornedOryx tttccaga
       RoanAntelope tttccaga
       SableAntelope tttccaga
          Herola tttccaga
          RedDeer tttccaga
          HogDeer tttccaga
      PereDavidsDeer tttccaga
        YarkandDeer tttccaga
       MountainGoat tttccaga
      EuropeanMouflon tttccaga
         SnowSheep tttccaga
       BighornSheep tttccaga
           Sheep tttccaga
      AsiaticMouflon tttccaga
       BarbarySheep tttccaga
          Bharal tttccaga
        NilgiriTahr tttccaga
         WildGoat tttccaga
       SiberianIbex tttccaga
       ReevesMuntjac tttccaga
      WhiteTailedDeer tttccaga
         MuleDeer tttccaga
         Reindeer tttccaga
      EasternRoeDeer tttgcaga
        EurasianElk tttccaga
     ChineseWaterDeer tttgcaga
          Giraffe tttccaga
         Pronghorn tttccaga
      TibetanAntelope tttccaga
      BlueWildebeest tttccaga
           Topi tttccaga
       BohorReedbuck tttccaga
     DefassaWaterbuck tttccaga
       Klipspringer tttccaga
       RoyalAntelope tttccaga
       HarveysDuiker tttccaga
       CommonDuiker tttccaga
      MaxwellsDuiker tttccaga
        KirksDikDik tttccaga
         Steenbok tttccaga
    PrzewalskisGazelle tttccaga
           Oribi tttccaga
      ThomsonsGazelle tttccaga
       GrantsGazelle tttccaga
          Gerenuk tttccaga
         Springbok tttccaga
           Suni ttttcaga
          Impala tttgcaga
         Bushbuck tttccaga
        GreaterKudu tttccaga
        CommonEland tttccaga
   ChineseForestMuskDeer tttccaga
       BlackMuntjac tttccaga
      WhiteLippedDeer tttccaga
          Cattle tttccaga
       WaterBuffalo tttccaga
       MountainNyala tttccaga
           Bongo tttccaga
     SiberianMuskDeer tttccaga
      WesternRoeDeer tttgcaga
           Gayal tttccaga
         Sitatunga tttccaga
      LesserMouseDeer tttccaga
           Saiga tttccaga
      AlpineMuskDeer tttccaga
           Okapi tttccaga
       JavaMouseDeer tttccaga
        LesserKudu tttccaga
       IndianMuntjac tttccaga

Alignment block 4 of 5 in window, 93661457 - 93661565, 109 bps 
B D           ARS1 tttccagattttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgct
       GreenSeaTurtle ttttcagattttagctatgattgaagaagcagctggtacgaggatgtatgagtgcaagaaaatagctgcc
     GreaterHorseshoeBat tctctagattttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaaatagctgcc
   WesternEuropeanHedgehog attccagattttatccatgatcgaagaagcagctggaacaaggatgtatgaatacaaaaaaatagctgct
         RockPigeon tttttagattttagctatggttgaagaagcagctggtactaggatgtatgaatgcaagaaattaactgcc
           Alpaca tttccagattttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaagatagctgcc
      WildBactrianCamel tttccagattttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaagatagctgcc
        ArabianCamel tttccagattttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaagatagctgcc
             Dog tttctagattttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaaatagctgcc
         HouseMouse attccagatattatccatgattgaagaagctgctggaaccaggatgtatgagtacaaaaaaatagccgcc
      ChineseTreeShrew attccagattttatccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaattagctgct
         MinkeWhale tttccagattttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaaatagctgcc
         KillerWhale tttccagattttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaagatagctgcc
         SpermWhale tttccagattttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatataaaaagatagctgcc
       ChacoanPeccary tttacagattttgtccatgatagaagaagcagctggaactaggatgtatgaatacaaaaaaattgctgcc
        MonkParakeet -ttttagattttagctatgattgaagaagcagctggtacaaggttgtatgaaagcaagaaattaactgtc
B          chicken -ttttagattctagctatgattgaagaagcagctggtactaggatgtatgaatgcaagaaaataactgcc
          Aardvark -ttgcagattttatctatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaaatagctgcc
            Human -ttccagattttatccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaaatagctgca
           Tuatara -tttcagattttagctatgattgaagaagcagctggtaccagaatgtatgaatgcaagaaaatagctgca
       FloridaManatee -tttcagattttatctatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaaatagctgcc
   CommonBottlenoseDolphin -ttccagattttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaggtagctgcc
          BlueWhale -ttccagattttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaaatagctgcc
B         zebrafish -ttttagattttggccatgattgaggaggcagcaggtacaaggatgtacgaatgtaagaagatcagtgct
            Horse -ttgcagattttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaaatagctgcc
             Pig -ttacagattttgtccatgatagaagaagcagctggaactaggatgtatgaatacaaaaaaatagctgcc
         BelugaWhale -ttccagattttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaagatagctgcc
           Rabbit -tttcagattttatccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaaatagctgcc
         SeaLamprey ---ccagatcctggcgatgattgaggaggctgcggggaccaggatgtacgagagtaagaaactggcagcg
         Coelacanth ----cagattttggcgatgattgaagaagcagctggaaccaggatgtacgagtgcaagaagattgctgct
     TropicalClawedFrog ----cagattctagctatgattgaagaagcagctggtacaaggatgtatgaatgcaagaaaattgctgct
       ChinesePangolin ----tagattttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaaatagctgcc

            ARS1 cagaggactatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
       GreenSeaTurtle cagaaaactatagagaaaaaagaggcaaaactgaaagaa
     GreaterHorseshoeBat cagaaaactataggaaaaaaggaggctaagctgaaagaa
   WesternEuropeanHedgehog cagaaaaccatagaaaaaaaggaggccaaactgaaagaa
         RockPigeon cagaaaaccatagagaagaaagaatccaaactcgaaaac
           Alpaca cagaagactatagaaaaaaaggaggctaagctgaaagag
      WildBactrianCamel cagaagactatagaaaaaaaggaggctaagctgaaagag
        ArabianCamel cagaagactatagaaaaaaaggaggctaagctgaaagag
             Dog cagaaaactatagaaaaaaaagaggctaagctgaaagaa
         HouseMouse cagaaaactatagaaaaaaaggaggctaagctgaaagaa
      ChineseTreeShrew caaaaaactatagagaaaaaagaggctaagctaaaagaa
         MinkeWhale cagaagactatagagaaaaaggaggctaagctgaaagaa
         KillerWhale cagaagactatagaaaaaaaggaggctaagctgaaagaa
         SpermWhale cagaagactatagaaaaaaaggaggctaagctgaaagaa
       ChacoanPeccary cagaagactatagaaaaaaaggaggctaagttgaaagaa
        MonkParakeet cagaaaaccatagtgaagaaagaagccaaactgaaagaa
           chicken cataagaccatagaaaagaaggaaagcaaactggatgaa
          Aardvark cagaaaactatagaaaaaaaggaggctaagctgaaagaa
            Human cagaaaactatagaaaaaaaggaggctaagctgaaagaa
           Tuatara cagaaaaccatagagaaaaaagaggcaaagctgaaagaa
       FloridaManatee cagaaaactatagaaaaaaaggaggctaagctgaaagaa
   CommonBottlenoseDolphin cagaagactatagaaaaaaaggaggctaagctgaaagaa
          BlueWhale cagaagactatagaaaaaaaggaggctaagctgaaagaa
          zebrafish cagaaaactattgagaagaaagatgctaagctcaaagaa
            Horse cagaaaactatagaaaaaaaggaggctaagctcaaagaa
             Pig cagaagacaatagagaaaaaggaggctaagctaaaagaa
         BelugaWhale cagaagactatagaaaaaaaggaggctaagctgaaagaa
           Rabbit cagaaaactatagaaaaaaaggaggctaagctgaaagaa
         SeaLamprey cagaagactattgagaagaaagaggccaaacttaaggag
         Coelacanth cagaaaacgatagaaaagaaggaggcgaaactgaaagag
     TropicalClawedFrog caaaaaactattgagaaaaaggaagccaagctcaaagaa
       ChinesePangolin cagaaaactatagaaaaaaaggaggctaagctgaaagaa

Alignment block 5 of 5 in window, 93661465 - 93661565, 101 bps 
B D          ARS1 ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
       AmericanBison ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
        ZebuCattle ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
           Gaur ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
        DomesticYak ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
      AfricanBuffalo ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
          Lechwe ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
          Gemsbok ttttgtctatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
    ScimitarHornedOryx ttttgtctatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
       RoanAntelope ttttgtctatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
       SableAntelope ttttgtctatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
          Herola ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
          RedDeer ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
          HogDeer ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
      PereDavidsDeer ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
        YarkandDeer ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
       MountainGoat ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
      EuropeanMouflon ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
         SnowSheep ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaagaaacaaaatgctcagaggac
       BighornSheep ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
           Sheep ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
      AsiaticMouflon ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
       BarbarySheep ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
          Bharal ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
        NilgiriTahr ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
         WildGoat ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
       SiberianIbex ttttgtccatgatagaagaagcagcaggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
       ReevesMuntjac ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
      WhiteTailedDeer ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
         MuleDeer ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
         Reindeer ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
      EasternRoeDeer ttctgtccatgatagaagaagccgctggaaccaggatgtatgagtacaaaaagcagaatgctcagaggac
        EurasianElk ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
     ChineseWaterDeer ttctgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgagtacaaaaagcagaatgctcagaggac
          Giraffe ttttgtccatgatagaagaagcagctggaacgaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
         Pronghorn ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
      TibetanAntelope ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
      BlueWildebeest ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
           Topi ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
       BohorReedbuck ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
     DefassaWaterbuck ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
       Klipspringer ttttgtccatgatagaagaagcagctggtaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
       RoyalAntelope ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
       HarveysDuiker ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
       CommonDuiker ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
      MaxwellsDuiker ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
        KirksDikDik ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
         Steenbok ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
    PrzewalskisGazelle ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
           Oribi ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
      ThomsonsGazelle ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
       GrantsGazelle ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
          Gerenuk ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
         Springbok ttttgtccatgatagaggaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
           Suni ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
          Impala ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
         Bushbuck ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
        GreaterKudu ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
        CommonEland ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
   ChineseForestMuskDeer ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
       BlackMuntjac ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
      WhiteLippedDeer ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
          Cattle ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
       WaterBuffalo ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaagaaacaaaatgctcagaggac
       MountainNyala ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
           Bongo ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
     SiberianMuskDeer ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
      WesternRoeDeer ttctgtccatgatagaagaagccgctggaaccaggatgtatgagtacaaaaagcagaacgctcagaggac
           Gayal ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
         Sitatunga ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
      LesserMouseDeer ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgcccagaggac
           Saiga ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
      AlpineMuskDeer ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
           Okapi ttttgtccatgatagaagaagcagctggaacgaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
       JavaMouseDeer ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgcccagaggac
        LesserKudu ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac
       IndianMuntjac ttttgtccatgatagaagaagcagctggaaccaggatgtatgaatacaaaaaacaaaatgctcagaggac

           ARS1 tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
       AmericanBison tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
        ZebuCattle tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
           Gaur tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
        DomesticYak tatagaaaaaaaggaagctaagctgagagaa
      AfricanBuffalo tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
          Lechwe tatagaaaaaaaggaggctaagctgaaagaa
          Gemsbok tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
    ScimitarHornedOryx tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
       RoanAntelope tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
       SableAntelope tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
          Herola tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
          RedDeer tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
          HogDeer tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
      PereDavidsDeer tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
        YarkandDeer tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
       MountainGoat tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
      EuropeanMouflon tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
         SnowSheep tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
       BighornSheep tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
           Sheep tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
      AsiaticMouflon tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
       BarbarySheep tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
          Bharal tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
        NilgiriTahr tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
         WildGoat tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
       SiberianIbex tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
       ReevesMuntjac gatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
      WhiteTailedDeer tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
         MuleDeer tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
         Reindeer tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
      EasternRoeDeer catagaaaaaaaggaggctaagctgagagag
        EurasianElk tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
     ChineseWaterDeer tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagag
          Giraffe tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
         Pronghorn tatagaaaaaaaggaggctaaactgagagaa
      TibetanAntelope tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
      BlueWildebeest tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
           Topi tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
       BohorReedbuck tatagaaaaaaaggaggctaagctgaaagaa
     DefassaWaterbuck tatagaaaaaaaggaggctaagctgaaagaa
       Klipspringer tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
       RoyalAntelope tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
       HarveysDuiker tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
       CommonDuiker tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
      MaxwellsDuiker tatagaaaaaaaggaggctaagctaagagaa
        KirksDikDik tatagagaaaaaggaggctaagctgagagaa
         Steenbok tatagaaaaaaaggaggctaagctgagggaa
    PrzewalskisGazelle tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
           Oribi tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
      ThomsonsGazelle tatagaaaaaaaggaggctaagctgaaagaa
       GrantsGazelle tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
          Gerenuk tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
         Springbok tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
           Suni tatagaaaaaaaagaggctaagctgagagaa
          Impala tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
         Bushbuck tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
        GreaterKudu tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
        CommonEland tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
   ChineseForestMuskDeer tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
       BlackMuntjac gatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
      WhiteLippedDeer tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
          Cattle tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
       WaterBuffalo tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
       MountainNyala tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
           Bongo tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
     SiberianMuskDeer tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
      WesternRoeDeer catagaaaaaaaggaggctaagctgagagag
           Gayal tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
         Sitatunga tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
      LesserMouseDeer tatagaaaaaaaggaggctaagctgaaagaa
           Saiga tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
      AlpineMuskDeer tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
           Okapi tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
       JavaMouseDeer tatagaaaaaaaggaggctaagctgaaagaa
        LesserKudu tatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa
       IndianMuntjac gatagaaaaaaaggaggctaagctgagagaa

View table schema

Go to 110-way Multiz Align track controls

Data last updated: 2021-07-30