Multiz alignments of 78 ruminants and 32 outgroup species
 

Capitalize exons based on show bases
Place cursor over species for alignment detail. Click on 'B' to link to browser for aligned species, click on 'D' to get DNA for aligned species.
Alignment block 1 of 177 in window, 129059547 - 129059627, 81 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
         JavaMouseDeer agccaatcatagctcctgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
             Bongo agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
             Saiga agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
             Gayal agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
          LesserKudu agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
           Sitatunga agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
         MountainNyala agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
        LesserMouseDeer agccaatcatagctcctgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
        AlpineMuskDeer agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
        WesternRoeDeer agccaatcacaggtcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
             Gaur agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
         AmericanBison agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
            WildYak agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
          DomesticYak agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
         WaterBuffalo agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
        AfricanBuffalo agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
          CommonEland agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
          GreaterKudu agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
           Bushbuck agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
            Impala agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
             Suni agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
         Klipspringer agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
         RoyalAntelope agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
          KirksDikDik agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
      PrzewalskisGazelle agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
             Oribi agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
        ThomsonsGazelle agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
            Gerenuk agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
           Springbok agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
        MaxwellsDuiker agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
         HarveysDuiker agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
         BohorReedbuck agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
       DefassaWaterbuck agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
            Lechwe agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
            Gemsbok agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
      ScimitarHornedOryx agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
         RoanAntelope agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
         SableAntelope agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
        BlueWildebeest agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
             Topi agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
            Herola agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
        TibetanAntelope agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
         MountainGoat agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
        EuropeanMouflon agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
        AsiaticMouflon agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
           SnowSheep agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
         BighornSheep agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
         BarbarySheep agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
            Bharal agccaatcacagatccggacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
          NilgiriTahr agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
B D            ARS1 agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
           WildGoat agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
         SiberianIbex agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
     ChineseForestMuskDeer agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
         BlackMuntjac agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccacttggaatnnnnn
         IndianMuntjac agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
         ReevesMuntjac agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
        PereDavidsDeer agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
        WhiteLippedDeer agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
          YarkandDeer agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
            RedDeer agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
            HogDeer agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
        WhiteTailedDeer aaccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
           MuleDeer agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
           Reindeer agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
        EasternRoeDeer agccaatcacaggtcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
          EurasianElk agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
       ChineseWaterDeer agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
            Giraffe agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
           Pronghorn agccaatcacaggtcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
            Cattle agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
          ZebuCattle agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
       SiberianMuskDeer agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------
             Okapi agccaatcacagatcccgacgacacttgtctcatcaaagttggaatataaaaagccac------------

   Oar_rambouillet_v1_0_addY -----ttggaatacagtat-aaaagattc
         JavaMouseDeer -----ttggaatacagtag-aaaagattg
             Bongo -----ttggaatacagtat-aaaagattc
             Saiga -----ttggaatacagtat-aaaagattc
             Gayal -----ttggaatacagtat-aaaagattc
          LesserKudu -----ttggaatacagtat-aaaagattc
           Sitatunga -----ttggaatacagtat-aaaagattc
         MountainNyala -----ttggaatacagtat-aaaagattc
        LesserMouseDeer -----ttggaatacagtag-aaaagattg
        AlpineMuskDeer -----ttggaatacagtat-aaaagattc
        WesternRoeDeer -----ttggaatacagtat-aaaagattc
             Gaur -----ttggaatacagtat-aaaagattc
         AmericanBison -----ttggaatacagtat-aaaagattc
            WildYak -----ttggaatacagtat-aaaagattc
          DomesticYak -----ttggaatacagtat-aaaagattc
         WaterBuffalo -----ttggaatacagtat-aaaagattc
        AfricanBuffalo -----ttggaatacagtat-aaaagattc
          CommonEland -----ttggaatacagtat-aaaagattc
          GreaterKudu -----ttggaatacagtat-aaaagattc
           Bushbuck -----ttggaatacagtat-aaaagattc
            Impala -----ttggaatacagtat-aaaagattc
             Suni -----ttggaatacagtat-aaaagattc
         Klipspringer -----ttggaatacagtat-aaaagattc
         RoyalAntelope -----ttggaatacagtat-aaaagattc
          KirksDikDik -----ttggaatacagtat-aaaagattc
      PrzewalskisGazelle -----ttggaatacagtat-aaaagattc
             Oribi -----ttggaatacagtat-aaaagattc
        ThomsonsGazelle -----ttggaatacagtat-aaaagattc
            Gerenuk -----ttggaatacagtat-aaaagattc
           Springbok -----ttggaatacagtat-aaaagattc
        MaxwellsDuiker -----ttggaatacagtat-aaaagattc
         HarveysDuiker -----ttggaatacagtat-aaaagattc
         BohorReedbuck -----ttggaatacagtat-aaaagattc
       DefassaWaterbuck -----ttggaatacagtat-aaaagattc
            Lechwe -----ttggaatacagtat-acaagattc
            Gemsbok -----ttggaatacagtat-aaaagattc
      ScimitarHornedOryx -----ttggaatacagtat-aaaagattc
         RoanAntelope -----ttggaatacagtat-aaaagattc
         SableAntelope -----ttggaatacagtat-aaaagattc
        BlueWildebeest -----ttggaatacagtat-aaaagattc
             Topi -----ttggaatacagtat-aaaagattc
            Herola -----ttggaatacagtat-aaaagattc
        TibetanAntelope -----ttggaatacagtat-aaaagattc
         MountainGoat -----ttggaatacagtat-aaaagattc
        EuropeanMouflon -----ttggaatacagtat-aaaagattc
        AsiaticMouflon -----ttggaatacagtat-aaaagattc
           SnowSheep -----ttggaatacagtat-aaaagattc
         BighornSheep -----ttggaatacagtat-aaaagattc
         BarbarySheep -----ttggaatacagtat-aaaagattc
            Bharal -----ttggaatacagtat-aaaagattc
          NilgiriTahr -----ttggaatacagtat-aaaagattc
             ARS1 -----ttggaatacagtat-aaaagattc
           WildGoat -----ttggaatacagtat-aaaagattc
         SiberianIbex -----ttggaatacagtat-aaaagattc
     ChineseForestMuskDeer -----ttggaatacagtat-aaaagattc
         BlackMuntjac nnnnnttggaatacagtataaaaagattc
         IndianMuntjac -----ttggaatacagtat-aaaagattc
         ReevesMuntjac -----ttggaatacagtat-aaaagattc
        PereDavidsDeer -----ttggaatacagtat-aaaagattc
        WhiteLippedDeer -----ttggaatacagtat-aaaagattc
          YarkandDeer -----ttggaatacagtat-aaaagattc
            RedDeer -----ttggaatacagtat-aaaagattc
            HogDeer -----ttggaatacagtat-aaaagattc
        WhiteTailedDeer -----ttggaatacagtat-aaaagattc
           MuleDeer -----ttggaatacagtat-aaaagattc
           Reindeer -----ttggaatacagtat-aaaagattc
        EasternRoeDeer -----ttggaatacagtat-aaaagattc
          EurasianElk -----ttggaatacagtat-aaaagattc
       ChineseWaterDeer -----ttggaatacagtat-aaaagattc
            Giraffe -----ttggaatacagtat-aaaagattc
           Pronghorn -----ttggaatacagtat-aaaagattc
            Cattle -----ttggaatacagtat-aaaagattc
          ZebuCattle -----ttggaatacagtat-aaaagattc
       SiberianMuskDeer -----ttggaatacagtat-aaaagattc
             Okapi -----ttggaatacagtat-aaaagattc

Alignment block 2 of 177 in window, 129059547 - 129059641, 95 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY agccaatcacagatcccgacgacac--ttgtctcatcaaagttggaa-tat-aaaaagcca-c-ttggaa
            Rabbit agccaatcatagaccctgacgacac--ttgtctcatctaagttggaa-tat-aaaaagcca-c-ttggaa
        GreenSeaTurtle agccaatcatcggttttgacgacac--gagtctaaccaaagttggag-tat-aaaagccct-c-ttcgaa
             Horse agccaatcatagatcctgacgacac--ttgtctcatcaaagttggaa-tat-aaaaagcca-c-ttggaa
        ChinesePangolin agccaatcgtagatcctgacgacac--ttgtctcatcaaagttggaa-tat-aaaaagcca-c-ttggaa
             Human agccaatcatagatcctgacgacac--ttgtctcatctaagttggaa-tat-aaaaagcca-c-ttggaa
           Aardvark agccaatcataggtcctgacgacac--ttgtctcatcaaagttggaa-tat-aaaaagcca-c-ttggaa
           BlueWhale agccaatcatagatcctgacgacac--ttgtctcatcaaagttggaa-tat-aaaaagcca-c-ttggaa
    CommonBottlenoseDolphin agccaatcatagatcctgacgacac--ttgtctcatcaaagttggaa-tat-aaaaagcca-c-ttggaa
          BelugaWhale aaccaatcatagatcctgacgacac--ttgtctcatcaaagttggaa-tat-aaaaagcca-c-ttggaa
              Pig agccaatcatagatcctgacgacac--ttgtctcatcaag--tggaa-tat-aaaaagcca-c-ttggaa
        FloridaManatee agccaatcataggtcctgacgacac--ttgtctcatcaacgttggaa-tat-aaaaagcca-c-ttggaa
            Tuatara agccaatcattggatttgacgacat--gagtctaatcaaagttggagttat-aaaaagccctc-ctggaa
      GreaterHorseshoeBat agccaatcatagatcctgacgacac--ttgtctcatcaaagttggaa-tat-aaaaagcca-c-ttggaa
    WesternEuropeanHedgehog agccaatcataggtcctgacgacac--ttg-ctcatcaaagttggaa-tat-aaaaagcca-c-ttggaa
B           chicken aaccaatcgtcggttttgacgacat--gagcctaatcaaagttggag-tat-aaaagcccc-c-ttggca
         MonkParakeet aaccaatcgtcgggtttgacgacat--gagcctaatcaaagttggag-tataaaaagcccc-c-ttggaa
          HouseMouse agccaatcatagatcctgacgacac--ttgtctcctctaagttggaa-tat-aaaaagcca-c-ttggaa
       ChineseTreeShrew agccaatcataggtcctgacgacac--ttgtctcatccaagttgcaa-tat-aaaaagcca-c-ttggca
          RockPigeon aaccaatcgtcgggtttgacgacat--gagcctaatcaaagttggag-tataaaaagcccc-c-ttgg--
      TropicalClawedFrog agccaatccgcagttttgatgacac--aagcgtaacttaagttgacc-tat-aaaagtaca-t-gtgg--
            Alpaca agccaatcatagatcctgacgacac--ttgtctcatcaaagttggaa-tat-aaaaagcca-c-ttggaa
       WildBactrianCamel agccaatcatagatcctgacgacac--ttgtctcatcaaagttggaa-tat-aaaaagcca-c-ttggaa
         ArabianCamel agccaatcatagatcctgacgacac--ttgtctcatcaaagttggaa-tat-aaaaagcca-c-ttggaa
              Dog agccaatcatagatcctgacgacac--ttgtctcatcaaagttggaa-tat-aaaaagcca-c-ttggaa
          MinkeWhale agccaatcatagatcctgacgacac--ttgtctcatcaaagttggaa-tat-aaaaagcta-c-ttggaa
          KillerWhale agccaatcatagatcctgacgacac--ttgtctcatcaaagttggaa-tat-aaaaagcca-c-ttggaa
          SpermWhale agccaatcatagatcctgacgacac--ttgtctcatcaaagttggaa-tat-aaaaagcca-c-ttggaa
        ChacoanPeccary agccaatcatagatcctgacgacac--ttgtctcatcaag--tggaa-tat-aaaaagcca-c-ttggaa
          Coelacanth agccaatcaccgattttgacgacacaatagtgtaaccatagttgagg-tat-aaaaagccc-tgttggta

   Oar_rambouillet_v1_0_addY tacagtataaaagattcactggtgtggcaag
            Rabbit tacagtatcaaagatccaccggtgtggcaag
        GreenSeaTurtle aa-----tatatgattcaccagtgtggcaag
             Horse tacagtataaaagattcactggtgtggcaag
        ChinesePangolin tacagtataaaagattcactggtgtggcgag
             Human tacagtataaaagattcactggtgtggcaag
           Aardvark tacagtataaaagaatcactggtgtggcaag
           BlueWhale tacagtataaaagattcactggtgtggcaag
    CommonBottlenoseDolphin tacagtataaaagattcactggtgtggcaag
          BelugaWhale tacagtataaaagattcactggtgtggcaag
              Pig tacagtataaaagattcactggtgtggcaag
        FloridaManatee tacagtataaaagattcactggtgtggcaag
            Tuatara tatat----aaggattcagccatgtggtgag
      GreaterHorseshoeBat tacagtataaaagattcactggtgtggcaag
    WesternEuropeanHedgehog tacagtataaaagattcactggtgtggcaag
            chicken -----tatataaggcacaccagtgtggcaag
         MonkParakeet -----tatataaggtacaccagtgtggcaag
          HouseMouse tacagtatacaggactccctggcgtggcagg
       ChineseTreeShrew tacagtataaaagactcactggtgtggcaag
          RockPigeon ---aatatataaggtacaccagtgtggcaag
      TropicalClawedFrog ---actttgcatgatttattagtgtgacaga
            Alpaca tacagtataaaagattcactggtgtggcaag
       WildBactrianCamel tacagtataaaagattcactggtgtggcaag
         ArabianCamel tacagtataaaagattcactggtgtggcaag
              Dog tacagtataaaagattcactggggtggcaag
          MinkeWhale tacagtataaaagattcactggtgtggcaag
          KillerWhale tacagtataaaagattcactggtgtggcaag
          SpermWhale tacagtataaaagattcactggtgtggcaag
        ChacoanPeccary tacagtataaaagattcactggtgtggcaag
          Coelacanth -----tgtatgagatttatcagtgtggtgag

Alignment block 3 of 177 in window, 129059628 - 129060182, 555 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
         JavaMouseDeer gctggtgtggcaagttgtctctcagactgtgcaggcactaac----gttttgcttggcattactcacacg
             Bongo actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
             Saiga actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
             Gayal actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
          LesserKudu actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
           Sitatunga actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
         MountainNyala actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
        LesserMouseDeer gctggtgtggcaagttgtctctcagactgtgcaggcactaac----gttttgcttggcattactcacacg
        AlpineMuskDeer actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttgctcaaaag
        WesternRoeDeer actggtgtggcaagttgtctctcagcctgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
             Gaur actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
         AmericanBison actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
            WildYak actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
          DomesticYak actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
         WaterBuffalo actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
        AfricanBuffalo actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
          CommonEland actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
          GreaterKudu actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
           Bushbuck actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggagttactcaaaag
            Impala actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
             Suni actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
         Klipspringer actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
         RoyalAntelope actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgtgactcaaaag
          KirksDikDik actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
      PrzewalskisGazelle actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
             Oribi actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
        ThomsonsGazelle actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcagtaacgtttgtttggcttggcgttactcaaaag
         GrantsGazelle actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcagtaacgtttgtttggcttggcgttactcaaaag
            Gerenuk actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
           Springbok actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
        MaxwellsDuiker actggtgtggcaagttgtctctcagcctgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
         HarveysDuiker actggtgtggcaagttgtctctcagcctgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
         BohorReedbuck actggtgtggcaagttgtctctctgactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
       DefassaWaterbuck actggtgtggcaagttgtctctctgactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
            Lechwe actggtgtggcaagttgtctctctgactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
            Gemsbok actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
      ScimitarHornedOryx actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
         RoanAntelope actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
         SableAntelope actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
        BlueWildebeest actggtgtggcaagttgtctcttagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
             Topi actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
            Herola actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
        TibetanAntelope actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
         MountainGoat actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
        EuropeanMouflon actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
        AsiaticMouflon actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
           SnowSheep actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
         BighornSheep actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
         BarbarySheep actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
            Bharal actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcattactcaaaag
          NilgiriTahr actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
B D            ARS1 actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
           WildGoat actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
         SiberianIbex actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
     ChineseForestMuskDeer actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttgctcaaaag
         BlackMuntjac actggtgtggcaagttgtctctcagcctgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
         IndianMuntjac actggtgtggcaagttgtctctcagcctgagcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
         ReevesMuntjac actggtgtggcaagttgtctctcagcctgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
        PereDavidsDeer actggtgtggcaagttgtctctcagcctgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
        WhiteLippedDeer actggtgtggcaagttgtctctcagcctgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
          YarkandDeer actggtgtggcaagttgtctctcagcctgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
            RedDeer actggtgtggcaagttgtctctcagcctgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
            HogDeer actggtgtggcaagttgtctctcagcctgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
        WhiteTailedDeer actggtgtgtcaagttgtctctcagcctgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
           MuleDeer actggtgtgtcaagttgtctctcagcctgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
           Reindeer actggtgtgtcaagttgtctctcagcctgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
        EasternRoeDeer actggtgtggcaagttgtctctcagcctgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
          EurasianElk actggtgtggcaagttgtctctcagcctgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
       ChineseWaterDeer actggtgtggcaagttgtctctcagcctgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
            Giraffe actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactgaaaag
           Pronghorn actggtgtggtaagtggcctctcagactgggcaggcattacc----gtttggcttggcgttactcaaaag
            Cattle actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
          ZebuCattle actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag
       SiberianMuskDeer actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttgctcaaaag
             Okapi actggtgtggcaagttgtctctcagactgggcaggcattaac----gtttggcttggcgttactcaaaag

   Oar_rambouillet_v1_0_addY c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagcagtaagagcaaggaaaaagattgt-attgattttaaaacc
         JavaMouseDeer c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagaacaagggaaaagaccgt-agtgattttaaaatc
             Bongo c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagatcaagggaaaagattgt-attgattttaaaacc
             Saiga c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagaacaaggaacaagattgc-actgattttaaaacc
             Gayal c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagaacaagggaaaagattgt-attgattttaaaacc
          LesserKudu c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagaaccagggaaaagattgt-actgattttaaaacc
           Sitatunga c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagaacaagggaaaagattgt-attgattttaaaacc
         MountainNyala c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagaacaagggaaaagattgt-attgattttaaaacc
        LesserMouseDeer c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagaacaagggaaaagaccgt-agtgattttaaaatc
        AlpineMuskDeer c-agaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagaacaagggaaaa-attgt-attgattttaaaacc
        WesternRoeDeer caaaaagaaaagtaaacgg-------aagaaggaagaacaagggaaaagactgt-cttgattttaaaatc
             Gaur c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagaacaagggaaaagattgt-attgattttaaaacc
         AmericanBison c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagaacaagggaaaagattgt-attgattttaaaacc
            WildYak c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagaacaagggaaaagattgt-attgattttaaaacc
          DomesticYak c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagaacaagggaaaagattgt-attgattttaaaacc
         WaterBuffalo c-aaaagaaaagtaaaagg-------aag----aagaacaagggaaaagattgt-attgattttaaaacc
        AfricanBuffalo c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagaacaagggaaaagattgt-attgattttaaaacc
          CommonEland c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagaacaagggaaaagattgt-attgattttaaaacc
          GreaterKudu c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagaacaagggaaaagattgt-attgattttaaaacc
           Bushbuck c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagaacaagggaaaagattgt-attgattttaaaacc
            Impala c-aaaagaaaagcaaaagg-------aagaagtaagaacaaggaaaaagattgt-attgattttaaaacc
             Suni c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtgagaacaaggaaaaagattgt-attgattttaaaacc
         Klipspringer c-aaacgaaaagtaaaagg-------aaggagtaagaacaaggaaaaagattgt-attgattttaaaacc
         RoyalAntelope c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagaacaaggaaaaagattgt-attgattttaaaacc
          KirksDikDik c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagaataaggaaaaagattgt-attgattttaaaacc
      PrzewalskisGazelle c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagaacaaggaaaaagattgc-attgattttaaaacc
             Oribi c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagaacaaggaaaaagattgc-attgattttaaaacc
        ThomsonsGazelle c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagaacaaggaaaaagattgc-actgattttaaaacc
         GrantsGazelle c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagaacaaggaaaaagattgc-actgattttaaaacc
            Gerenuk c-aaaagaaaagtaaaaga-------aagaagtaagaacaaggaaaaagattgc-attgattttaaaacc
           Springbok c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagaacaaggaaaaagattgc-attgattttaaaacc
        MaxwellsDuiker c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtcagaacaaggaaaaagattgt-attgattttaaaacc
         HarveysDuiker c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtcagaacaaggaaaaagattgt-attgattttaaaacc
         BohorReedbuck c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagagcaaggaaaaagattgt-attgattttaaaacc
       DefassaWaterbuck c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagagcaaggaaaaagattgt-attgattttaaaacc
            Lechwe c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagcaagagcaaggaaaaagattgt-attgattttaaaacc
            Gemsbok c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagaacaaggaaaaagattgt-attgattttaaaacc
      ScimitarHornedOryx c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagaacaaggaaaaagattgt-attgattttaaaacc
         RoanAntelope c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagaacaaggaaaaagattgt-attgattttaaaacc
         SableAntelope c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagaacaaggaaaaagattgt-attgattttaaaacc
        BlueWildebeest c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagaacaaggaaaaagattgt-attgattttaaaacc
             Topi c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagaacaaggaaaaagattgt-gttgattttaaaacc
            Herola c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagaacaaggaaaaagattgt-gttgattttaaaacc
        TibetanAntelope c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagaacaaggaaaaagattgt-attgattttaaaacc
         MountainGoat c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagaacaaggaaaaagattgt-attgattttaaaacc
        EuropeanMouflon c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagagcaaggaaaaagattgt-attgattttaaaacc
        AsiaticMouflon c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagagcaaggaaaaagattgt-attgattttaaaacc
           SnowSheep c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagagcaaggaaaaagattgt-attgattttaaaacc
         BighornSheep c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagagcaaggaaaaagattgt-attgattttaaaacc
         BarbarySheep c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagaacaaggaaaaagattgt-attgattttaaaacc
            Bharal c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagaacaaggaaaaagattgt-attgattttaaaacc
          NilgiriTahr c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagagcaaggaaaaagattgt-attgattttaaaacc
             ARS1 c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagaacaaggaaaaagattgt-attg-----aaaacc
           WildGoat c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagaacaaggaaaaagattgt-attg-----aaaacc
         SiberianIbex c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagaacaaggaaaaagattgt-attgattttaaaacc
     ChineseForestMuskDeer c-agaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagaacaagggaaaa-attgt-attgattttaaaacc
         BlackMuntjac c-aaaagaaaagtaaacgg-------aagaaggaagaacaagggaaaagattgt-cttgattttaaaacc
         IndianMuntjac c-aaaagaaaagtaaacgg-------aagaaggaagaacaagggaaaagattgt-cttgattttaaaacc
         ReevesMuntjac c-aaaagaaaagtaaacgg-------aagaaggaagaacaagggaaaagattgt-cttgattttaaaacc
        PereDavidsDeer c-aaaagaaaagtaaacgg-------aagaaggaagaacaagggaaaagattgt-cttgattttaaaacc
        WhiteLippedDeer c-aaaagaaaagtaaacgg-------aagaaggaagaacaagggaaaagattgt-cttgattttaaaacc
          YarkandDeer c-aaaagaaaagtaaacgg-------aagaaggaagaacaagggaaaagattgt-cttgattttaaaacc
            RedDeer c-aaaagaaaagtaaacgg-------aagaaggaagaacaagggaaaagattgt-cttgattttaaaacc
            HogDeer c-aaaagaaaagtaaacgg-------aagaaggaagaacaagggaaaagattgt-cttgattttaaaacc
        WhiteTailedDeer c-aaaagaaaagtaaacgg-------aagaaggaagaacaagggaaaagattgt-cttgattttaaaacc
           MuleDeer c-aaaagaaaagtaaacgg-------aagaaggaagaacaagggaaaagattgt-cttgattttaaaacc
           Reindeer c-aaaagaaaagtaaacgg-------aagaaggaagaacaagggaaaagattgt-cttgattttaaaacc
        EasternRoeDeer caaaaagaaaagtaaacag-------aagaaggaagaacaagggaaaagactgt-cttgattttaaaatc
          EurasianElk c-aagagaaaagtaaacgg-------aagaaggaagaacaagggaaaagattgt-cttgattttaaaacc
       ChineseWaterDeer c-aaaagaaaagtaaacgg-------aagaaggaagaacaagggaaaagattgt-cttgattttaaaacc
            Giraffe c-aaaagaaaagaaaaaggaagaagtaagaagtaagaacaagggaaaagattgt-attgattttaaaacc
           Pronghorn c-aaaggaaaagtaaaagg-------aagaagtaggaacaaggggaaagactgtaattgattttaaaacc
            Cattle c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagaacaagggaaaagattgt-attgattttaaaacc
          ZebuCattle c-aaaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagaacaagggaaaagattgt-attgattttaaaacc
       SiberianMuskDeer c-agaagaaaagtaaaagg-------aagaagtaagaacaagggaaaa-attgt-attgattttaaaacc
             Okapi c-aaaagaaaagaaaaagg-------aagaagtaagaacaagagaaaagattgt-attgattttaaaacc

   Oar_rambouillet_v1_0_addY atgcaaaaactgcaaatctttgtttatatttacctatttatgctgcttgttgctggcccagtggatctga
         JavaMouseDeer atgcaaaaactgcaaatctatgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggtccagtggatctga
             Bongo atgcaaaaactgcaaatctctgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggcccagtggatctga
             Saiga atgcaaaaactgcaaatctttgtttatatttccctatttatgctgattgttgctggcccagtggatctga
             Gayal atgcaaaaactgcaaatctctgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggcccagtggatctga
          LesserKudu atgcaaaaactgcaaatctctgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggcccagtggatctga
           Sitatunga atgcaaaaactgcaaatctctgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggcccagtggatctga
         MountainNyala atgcaaaaactgcaaatctctgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggcccagtggatctga
        LesserMouseDeer atgcaaaaactgcaaatctatgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggtccagtggatctga
        AlpineMuskDeer atgcaaaaactgcaaatctatgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggcccagtggatctga
        WesternRoeDeer atgcaaaaactgcaaatctgtgtttatatttacctatttatgctgactgttgctggcccagtggatctga
             Gaur atgcaaaaactgcaaatctctgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggcccagtggatctga
         AmericanBison atgcaaaaactgcaaatctctgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggcccagtggatctga
            WildYak atgcaaaaactgcaaatctctgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggcccagtggatctga
          DomesticYak atgcaaaaactgcaaatctctgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggcccagtggatctga
         WaterBuffalo atgcaaaaactgcaaatctctgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggcccagtggatctga
        AfricanBuffalo atgcaaaaactgcaaatctctgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggcccagtggatctga
          CommonEland atgcaaaaactgcaaatctctgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggcccagtggatctga
          GreaterKudu atgcaaaaactgcaaatctctgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggcccagtggatctga
           Bushbuck atgcaaaaactgcaaatctctgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggcccagtggatctga
            Impala atgcaaaaactgcaaatctttgtttatatttacctatttgtgctgattgttgctggccccgtggatctga
             Suni atgcaaaaactgcaaatctttgtttatatttacctatttgtgctgattgttgctggcccagtggatctga
         Klipspringer atgcaaaaactgcaaatctttgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggcccagtggatctga
         RoyalAntelope atgcaaaaactgcaaatctttgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggtccagtggatctga
          KirksDikDik atgcaaaaactgcaaatctttgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggcccagtggatctga
      PrzewalskisGazelle atgcaaaaactgcaaatctttgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggcccagtggatctga
             Oribi atgcaaaaactgcaaatctttgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggcccagtggatctga
        ThomsonsGazelle atgcaaaaactgcaaatctttgtttatatttacctatttatgctgattgttgctagcccagtggatctga
         GrantsGazelle atgcaaaaactgcaaatctttgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggcccagtggatctga
            Gerenuk atgcaaaaactgcaaatctttgtttacatttacctatttatgctgactgttgctggcccagtggatctga
           Springbok atgcaaaaactgcaaatctttgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggccccgtggatctga
        MaxwellsDuiker atgcaaaaactgcaaatctttgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggcccagtggatctga
         HarveysDuiker atgcaaaaactgcaaatctttgtttatatttacctatttatgctgactgttgctggcccagtggatctga
         BohorReedbuck atgcaaaaactgcaaatctttgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggcccagtggatctga
       DefassaWaterbuck atgcaaaaactgcaaatctttgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggcccagtggatctga
            Lechwe atgcaaaaactgcaaatctttgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggcccagtggatctga
            Gemsbok atgcaaaaactgcaaatctttgtttatatttacctatttatgctgcttgttgctggcccagtggatctga
      ScimitarHornedOryx atgcaaaaactgcaaatctttgtttatatttacctatttatgctgcttgttgctggcccagtggatctga
         RoanAntelope atgcaaaaactgcaaatctttgtttatatttacctatttatgctgcttgttgctggcccagtggatctga
         SableAntelope atgcaaaaactgcaaatctttgtttatatttacctatttatgctgcttgttgctggcccagtggatctga
        BlueWildebeest atgcaaaaactgcaaatctttgtttatatttacctatttatgctgcttgttgctggcccagtggatctga
             Topi atgcaaaaactgcaaatctttgtttatatttacctatttatgctgcttgttgctggcccagtggatctga
            Herola atgcaaaaactgcaaatctttgtttatatttacctatttatgctgcttgttgctggcccagtggatctga
        TibetanAntelope atgcaaaaactgcaaatctttgtttatatttacctatttatgctgcttgttgctggcccagtggatctga
         MountainGoat atgcaaaaactgcaaatctttgtttatatttacctatttatgctgcttgttgctggcccagtggatctga
        EuropeanMouflon atgcaaaaactgcaaatctttgtttatatttacctatttatgctgcttgttgctggcccagtggatctga
        AsiaticMouflon atgcaaaaactgcaaatctttgtttatatttacctatttatgctgcttgttgctggcccagtggatctga
           SnowSheep atgcaaaaactgcaaatctttgtttatatttacctatttatgctgcttgttgctggcccagtggatctga
         BighornSheep atgcaaaaactgcaaatctttgtttatatttacctatttatgctgcttgttgctggcccagtggatctga
         BarbarySheep atgcaaaaactgcaaatctttgtttatatttacctatttatgctgcttgttgctggcccagtggatctga
            Bharal atgcaaaaactgcaaatctttgtttatatttacctatttatgctgcttgttgctggcccagtggatctga
          NilgiriTahr atgcaaaaactgcaaatctttgtttatatttacctatttatgctgcttgttgctggcccagtggatctga
             ARS1 atgcaaaaactgcaaatctttgtttatatttacctatttatgctgcttgttgctggcccagtggatctga
           WildGoat atgcaaaaactgcaaatctttgtttatatttacctatttatgctgcttgttgctggcccagtggatctga
         SiberianIbex atgcaaaaactgcaaatctttgtttatatttacctatttatgctgcttgttgctggcccagtggatctga
     ChineseForestMuskDeer atgcaaaaactgcaaatctatgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggcccagtggatctga
         BlackMuntjac atgcaaaaactgcaaatctgtgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggcccagtggatctga
         IndianMuntjac atgcaaaaactgcaaatctgtgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggcccagtggatctga
         ReevesMuntjac atgcaaaaactgcaaatctgtgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggcccagtggatctga
        PereDavidsDeer atgcaaaaactgcaaatctgtgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggcccagtggatctga
        WhiteLippedDeer atgcaaaaactgcaaatctgtgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggcccagtggatctga
          YarkandDeer atgcaaaaactgcaaatctgtgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggcccagtggatctga
            RedDeer atgcaaaaactgcaaatctgtgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggcccagtggatctga
            HogDeer atgcaaaaactgcaaatctgtgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggcccagtggatctga
        WhiteTailedDeer atgcaaaaactgcaaatctgtgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggccccgtggatctga
           MuleDeer atgcaaaaactgcaaatctgtgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggccccgtggatctga
           Reindeer atgcaaaaactgcaaatctgtgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggccccgtggatctga
        EasternRoeDeer atgcaaaaactgcaaatctgtgtttatatttacctatttatgctgactgttgctggcccagtggatctga
          EurasianElk atgcaaaaactgcaaatctgtgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggcccagtggatctga
       ChineseWaterDeer atgcaaaaactgcaaatctgtgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggcccagtggatctga
            Giraffe atgcaaaaactgcaaatctatgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggcccagtggatctga
           Pronghorn atgcaaaaactgcaaatctatgtttatatttacctatctatgctgattgttgctggccccgtggatctga
            Cattle atgcaaaaactgcaaatctctgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggcccagtggatctga
          ZebuCattle atgcaaaaactgcaaatctctgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggcccagtggatctga
       SiberianMuskDeer atgcaaaaactgcaaatctatgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggcccagtggatgtga
             Okapi atgcaaaaactgcaaatctatgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggcccagtggatctga

   Oar_rambouillet_v1_0_addY atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaaaaggggctgtgtaatgcatgcttgtggagacaaaa
         JavaMouseDeer atgagaacagcgagcaaaaggaaaatgtagaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtctgtggagacaaaa
             Bongo atgagaagagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagggaaaa
             Saiga atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaaaaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
             Gayal atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagggaaaa
          LesserKudu atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagggaaaa
           Sitatunga atgagaagagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagggaaaa
         MountainNyala atgagaagagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagggaaaa
        LesserMouseDeer atgagaacagcgagcaaaaggaaaatgtagaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtctgtggagacaaaa
        AlpineMuskDeer atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
        WesternRoeDeer atgaggacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
             Gaur atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagggaaaa
         AmericanBison atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagggaaaa
            WildYak atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagggaaaa
          DomesticYak atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagggaaaa
         WaterBuffalo atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagggaaaa
        AfricanBuffalo atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagggaaaa
          CommonEland atgagaagagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagggaaaa
          GreaterKudu atgagaagagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagggaaaa
           Bushbuck atgagaagagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagggaaaa
            Impala atgagaacagcgagcagaaggaatatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
             Suni atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
         Klipspringer atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggacaaaaaggggctgtgtaatgcatgtgtgtggagacaaaa
         RoyalAntelope atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaaaaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
          KirksDikDik atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaaaaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
      PrzewalskisGazelle atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaaaaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
             Oribi atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaaaaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
        ThomsonsGazelle atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaaaaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
         GrantsGazelle atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaaaaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
            Gerenuk atgggaacagcgagcagaaggaaaatgcgggaaaaaaggggctgtgtaacgcgtgtttgtggagacagag
           Springbok atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaaaaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
        MaxwellsDuiker atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaaaaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
         HarveysDuiker atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaaaaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
         BohorReedbuck atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaatcaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
       DefassaWaterbuck atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaatcaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
            Lechwe atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaatcaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
            Gemsbok atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaaaaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
      ScimitarHornedOryx atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaaaaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
         RoanAntelope atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaaaaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
         SableAntelope atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaaaaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
        BlueWildebeest atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaaaaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
             Topi atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaaaaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
            Herola atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaaaaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
        TibetanAntelope atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaaaaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
         MountainGoat atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaaaaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
        EuropeanMouflon atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaaaaggggctgtgtaatgcatgcttgtggagacaaaa
        AsiaticMouflon atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaaaaggggctgtgtaatgcatgcttgtggagacaaaa
           SnowSheep atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaaaaggggctgtgtaatgcatgcttgtggagacaaaa
         BighornSheep atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaaaaggggctgtgtaatgcatgcttgtggagacaaaa
         BarbarySheep atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaaaaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
            Bharal atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaaaaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
          NilgiriTahr atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaaaaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
             ARS1 atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaaaaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
           WildGoat atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaaaaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
         SiberianIbex atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaaaaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
     ChineseForestMuskDeer atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
         BlackMuntjac atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
         IndianMuntjac atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
         ReevesMuntjac atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
        PereDavidsDeer atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
        WhiteLippedDeer atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
          YarkandDeer atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
            RedDeer atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
            HogDeer atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
        WhiteTailedDeer atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
           MuleDeer atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
           Reindeer atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
        EasternRoeDeer atgaggacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
          EurasianElk atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
       ChineseWaterDeer atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
            Giraffe atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
           Pronghorn atgagaacagcgagcagaaggaaaatggggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
            Cattle atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagggaaaa
          ZebuCattle atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagggaaaa
       SiberianMuskDeer atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa
             Okapi atgagaacagcgagcagaaggaaaatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagacaaaa

   Oar_rambouillet_v1_0_addY caataaatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaagcttcgcctggaaacagctcct
         JavaMouseDeer cactaaatcctcaagactagaagctataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
             Bongo cactacatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
             Saiga caataaatcctcgagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
             Gayal cactacatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
          LesserKudu cactacatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
           Sitatunga cactacatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
         MountainNyala cactacatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
        LesserMouseDeer cactaaatcctcaagactagaagctataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
        AlpineMuskDeer cactaaatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
        WesternRoeDeer cactaaatccttaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
             Gaur cactacatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
         AmericanBison cactacatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
            WildYak cactacatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
          DomesticYak cactacatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
         WaterBuffalo cactacatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
        AfricanBuffalo cactacatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
          CommonEland cactacatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
          GreaterKudu cactacatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
           Bushbuck cactacatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
            Impala caataaatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
             Suni caataaatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
         Klipspringer caataaatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagcgcct
         RoyalAntelope caataaatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
          KirksDikDik caataaatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
      PrzewalskisGazelle caataaatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
             Oribi caataaatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
        ThomsonsGazelle caataaatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
         GrantsGazelle caataaatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
            Gerenuk caataaatcctcaagactagaagccataaagatccaaatcctcagcaagcttcgcctggaaacagctcct
           Springbok caataaatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
        MaxwellsDuiker cagtaaatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
         HarveysDuiker caataaatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
         BohorReedbuck caataaatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
       DefassaWaterbuck caataaatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
            Lechwe caataaatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
            Gemsbok caataaatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
      ScimitarHornedOryx caataaatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaactgcgcctggaaacagctcct
         RoanAntelope caataaatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
         SableAntelope caataaatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
        BlueWildebeest caataaatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
             Topi caataaatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
            Herola caataaatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
        TibetanAntelope caataaatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
         MountainGoat caataaatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
        EuropeanMouflon caataaatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaagcttcgcctggaaacagctcct
        AsiaticMouflon caataaatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaagcttcgcctggaaacagctcct
           SnowSheep caataaatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaagcttcgcctggaaacagctcct
         BighornSheep caataaatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaagcttcgcctggaaacagctcct
         BarbarySheep caataaatcctcgagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
            Bharal caataaatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
          NilgiriTahr caataaatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaagcttcgcctggaaacagctcct
             ARS1 caataaatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
           WildGoat caataaatcctcaagactagaagccataaaaatccaaattctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
         SiberianIbex caataaatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
     ChineseForestMuskDeer cactaaatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
         BlackMuntjac cactaaatccttaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
         IndianMuntjac cactaaatccttaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
         ReevesMuntjac cactaaatccttaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
        PereDavidsDeer cactaaatccttaaggctagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
        WhiteLippedDeer cactaaatccttaaggctagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
          YarkandDeer cactaaatccttaaggctagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
            RedDeer cactaaatccttaaggctagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
            HogDeer cactaaatccttaaggctagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
        WhiteTailedDeer cactaaatccttaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
           MuleDeer cactaaatccttaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
           Reindeer cactaaatccttaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
        EasternRoeDeer cactaaatccttaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
          EurasianElk cactaaatccttaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
       ChineseWaterDeer cactaaatccttaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaagcttcgcctggaaacagctcct
            Giraffe cactaaatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
           Pronghorn cactaaatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaactgcgcctggaaacagctcct
            Cattle cactacatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
          ZebuCattle cactacatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
       SiberianMuskDeer cactaaatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct
             Okapi cactaaatcctcaagactagaagccataaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcct

   Oar_rambouillet_v1_0_addY aacatcagcaaagatgctataagacaacttttgcccaaggctcctccactccgggaactgattgatcagt
         JavaMouseDeer aacatcagcaaagatgctatcagacaacttttgcccaaagctcctccactccgggaactgattgatcagt
             Bongo aacatcagcaaagatgctataagacaacttttgcccaaggctcctccactcctggaactgattgatcagt
             Saiga aacatcagcaaagatgctataagacaacttctgcccaaggctcctccactccgggaactgattgatcagt
             Gayal aacatcagcaaagatgctatcagacaacttttgcccaaggctcctccactcctggaactgattgatcagt
          LesserKudu aacatcagcaaagatgctatcagacaacttttgcccaaggctcctccactcctggaactgattgatcagt
           Sitatunga aacatcagcaaagatgctataagacaacttttgcccaaggctcctccactcctggaactgattgatcagt
         MountainNyala aacatcagcaaagatgctataagacaacttttgcccaaggctcctccactcctggaactgattgatcagt
        LesserMouseDeer aacatcagcaaagatgctatcagacaacttttgcccaaagctcctccactccgggaactgattgatcagt
        AlpineMuskDeer aacatcagcaaagatgctataagacaacttttgcccaaggctcctccactccgggaactgattgatcagt
        WesternRoeDeer aacatcagcaaagatgctgtaagacaacttctgcccaaagctcctccactccgggaactgattgatcagt
             Gaur aacatcagcaaagatgctatcagacaacttttgcccaaggctcctccactcctggaactgattgatcagt
         AmericanBison aacatcagcaaagatgctatcagacaacttttgcccaaggctcctccactcctggaactgattgatcagt
            WildYak aacatcagcaaagatgctatcagacaacttttgcccaaggctcctccactcctggaactgattgatcagt
          DomesticYak aacatcagcaaagatgctatcagacaacttttgcccaaggctcctccactcctggaactgattgatcagt
         WaterBuffalo aacatcagcaaagatgctatcagacaacttttgcccaaggctcctccactcctggaactgattgatcagt
        AfricanBuffalo aacatcagcaaagatgctatcagacaacttttgcccaaggctcctccactcctggaactgattgatcagt
          CommonEland aacatcagcaaagatgctatcagacaacttttgcccaaggctcctccactcctggaactgattgatcagt
          GreaterKudu aacatcagcaaagatgctatcagacaacttttgcccaaggctcctccactcctggaactgattgatcagt
           Bushbuck aacatcagcaaagatgctatcagacaacttttgcccaaggctcctccactcctggaactgattgatcagt
            Impala aacatcagcaaagatgctataagacaacttttgcccaaggctcctccactccgggagctgattgatcagt
             Suni aacatcagcaaagatgctatacgacaacttttgcccaaggctcccccactccgggaactgattgatcagt
         Klipspringer aacatcagcaaagatgctataagacaacttttgcccagggctcctccactccgggaactgattgatcagt
         RoyalAntelope aacatcagcaaagatgctataagacaacttttgcccaaggctcctccactccgggaactgattgatcagt
          KirksDikDik aacatcagcaaagatgctataagacaacttttgcccaaggctcctccactccgggaactgattgatcagt
      PrzewalskisGazelle aacatcagcaaagatgctataagacaacttttgcccaaggctcctccactccgggaactgattgatcagt
             Oribi aacatcagcaaagatgctataagacaacttttgcccaaggctcctccactccgggaactgattgatcagt
        ThomsonsGazelle aacatcagcaaagatgctataagacaacttttgcccaaggctcctccactccgggaactgatcgatcagt
         GrantsGazelle aacatcagcaaagatgctataagacaacttttgcccaaggctcctccactccgggaactgattgatcagt
            Gerenuk aacatcagcaaagatgcgataagacagcttttgcccaaggctcctccactccgggaactgattgatcagt
           Springbok aacatcagcaaagatgctataagacaacttttgcccaaggctcctccactccgggaactgattgatcagt
        MaxwellsDuiker aacatcagcaaagatgctataagacaacttttgcccaaggctcctccactccgggaactgattgatgagt
         HarveysDuiker aacatcagcaaagatgctattagacaacttttgcccaaggctcctccactccgggaactgattgatcagt
         BohorReedbuck aacatcagcaaagatgctataagacaacttttgcccaaggctcctccactccgggaactgattgatcagt
       DefassaWaterbuck aacatcagcaaagatgctataagacaacttttgcccaaggctcctccactccgggaactgattgatcagt
            Lechwe aacatcagcaaagatgctataagacaacttttgcccaaggctcctccactccgggaactgattgatcagt
            Gemsbok aacatcagcaaagatgctataagacaacttttgcccaaggctcctccactccgggaactaattgatcagt
      ScimitarHornedOryx aacatcagcaaagatgctataagacaacttttgcccaaggctcctccactccgggaactaattgatcagt
         RoanAntelope aacatcagcaaagatgctataagacaacttttgcccaaggctcctccactccgggaactaattgatcagt
         SableAntelope aacatcagcaaagatgctataagacaacttttgcccaaggctcctccactccgggaactaattgatcagt
        BlueWildebeest aacatcagcaaagatgctataagacaacttttgcccaaggctcctccactccgggaactgattgatcagt
             Topi aacatcagcaaagatgctataagacaacttttgcccaaggctcctccactccgggaactgattgatcagt
            Herola aacatcagcaaagatgctataagacaacttttgcccaaggctcctccactccgggaactgattgatcagt
        TibetanAntelope aacatcagcaaagatgctataagacaacttttgcccaaggctcctccactccgggaactgattgatcagt
         MountainGoat aacatcagcaaagatgctataagacaacttttgcccaaggctcctccactccgggaactgattgatcagt
        EuropeanMouflon aacatcagcaaagatgctataagacaacttttgcccaaggctcctccactccgggaactgattgatcagt
        AsiaticMouflon aacatcagcaaagatgctataagacaacttttgcccaaggctcctccactccgggaactgattgatcagt
           SnowSheep aacatcagcaaagatgctataagacaacttttgcccaaggctcctccactccgggaactgattgatcagt
         BighornSheep aacatcagcaaagatgctataagacaacttttgcccaaggctcctccactccgggaactgattgatcagt
         BarbarySheep aacatcagcaaagatgctataagacaacttttgcccaaggctcctccactccgggaactgattgatcagt
            Bharal aacatcagcaaagatgctataagacaacttttgcccaaggctcctccactccgggaactgattgatcagt
          NilgiriTahr aacatcagcaaagatgctataagacaacttttgcccaaggctcctccactccgggaactgattgatcagt
             ARS1 aacatcagcaaagatgctataagacaacttttgcccaaggctcctccactccgggaactgattgatcagt
           WildGoat aacatcagcaaagatgctataagacaacttttgcccaaggctcctccactccgggaactgattgatcagt
         SiberianIbex aacatcagcaaagatgctataagacaacttttgcccaaggctcctccactccgggaactgattgatcagt
     ChineseForestMuskDeer aacatcagcaaagatgctataagacaacttttgcccaaggctcctccactccgggaactgattgatcagt
         BlackMuntjac aacatcagcaaagatgctataagacaacttctgcccaaagctcctccactccgggaactgattgatcagt
         IndianMuntjac aacatcagcaaagatgctataagacaacttctgcccaaagctcctccactccgggaactgattgatcagt
         ReevesMuntjac aacatcagcaaagatgctataagacaacttctgcccaaagctcctccactccgggaactgattgatcagt
        PereDavidsDeer aacatcagcaaagatgctataagacaacttctgcccaaagctcctccactccgggaactgattgatcagt
        WhiteLippedDeer aacatcagcaaagatgctataagacaacttctgcccaaagctcctccactccgggaactgattgatcagt
          YarkandDeer aacatcagcaaagatgctataagacaacttctgcccaaagctcctccactccgggaactgattgatcagt
            RedDeer aacatcagcaaagatgctataagacaacttctgcccaaagctcctccactccgggaactgattgatcagt
            HogDeer aacatcagcaaagatgctataagacaacttctgcccaaagctcctccactccgggaactgattgatcagt
        WhiteTailedDeer aacatcagcaaagatgctgtaagacaacttctgcccaaagctcctccactccgggaactgattgatcagt
           MuleDeer aacatcagcaaagatgctgtaagacaacttctgcccaaagctcctccactccgggaactgattgatcagt
           Reindeer aacatcagcaaagatgctgtaagacaacttctgcccaaagctcctccactccgggaactgattgatcagt
        EasternRoeDeer aacatcagcaaagatgctgtaagacaacttctgcccaaagctcctccactccgggaactgattgatcagt
          EurasianElk aacatcagcaaagatgctgtaaggcaacttctgcccaaagctcctccattccaggaactgattgatcagt
       ChineseWaterDeer aacatcagcaaagatgctgtgagacaacttctgcccaaagctcctccactccgggaactgattgatcagt
            Giraffe aacatcagcaaagatgctataagacaacttttgcccaaagctcccccactccgggaactgattgatcagt
           Pronghorn aacatcagcaaagatgctataagacaacttttgcccaaagctcccccgctccgggaactgatcgatcagt
            Cattle aacatcagcaaagatgctatcagacaacttttgcccaaggctcctccactcctggaactgattgatcagt
          ZebuCattle aacatcagcaaagatgctatcagacaacttttgcccaaggctcctccactcctggaactgattgatcagt
       SiberianMuskDeer aacatcagcaaagatgctataagacaacttttgcccaaggctcctccactccgggaactgattgatcagt
             Okapi aacatcagcaaagatgctataagacaacttttgcccaaagctcccccactccgggaactgattgatcagt

   Oar_rambouillet_v1_0_addY acgatgtccagagagatgacagcagcgacggctccttggaagacgatgactaccacgttacgacggaaac
         JavaMouseDeer acgatgtccagagagatgacagcagtgacggctccctggaagatgatgattaccacgctacgacggaaac
             Bongo tcgatatccagggagatgccagcagtgacggctccttggaagacgatgattaccacgctaggacggaaac
             Saiga acgatgtccagagagatgacagcagcgacggctccttggaagacgatgactaccacgttacgacggaaac
             Gayal tcgatgtccagagagatgccagcagtgacggctccttggaagacgatgactaccacgccaggacggaaac
          LesserKudu tcgatgtccagggagatgccagcagtgacggctccttggaagacgatgattaccacgctaggacggaaac
           Sitatunga tcgatgtccagggagatgccagcagtgacggctccttggaagacgatgattaccacgctaggacggaaac
         MountainNyala tcgatgtccagggagatgccagcagtgacggctccttggaagacgatgattaccacgctaggacggaaac
        LesserMouseDeer acgatgtccagagagatgacagcagtgacggctccctggaagatgatgattaccacgctacgacggaaac
        AlpineMuskDeer acgatgtccagagagatgacagcagtgacggctccttggaagatgatgactaccacgccaggacggaaac
        WesternRoeDeer acgatgtccagagagatgacagcagtgacggctccttggaagatgatgactaccacgctaggacggaaac
             Gaur tcgatgtccagagagatgccagcagtgacggctccttggaagacgatgactaccacgccaggacggaaac
         AmericanBison tcgatgtccagagagatgccagcagtgacggctccttggaagacgatgactaccacgccaggacggaaac
            WildYak tcgatgtccagagagatgccagcagtgacggctccttggaagacgatgactaccacgccaggacggaaac
          DomesticYak tcgatgtccagagagatgccagcagtgacggctccttggaagacgatgactaccacgccaggacggaaac
         WaterBuffalo tcgatgtccagagagatgccggcagtgacggctccttggaagacgatgactaccacgccaggacggacgc
        AfricanBuffalo tcgatgtccagagagatgccagcagtgacggctccttggaagacgatgactaccacgccaggacggaaac
          CommonEland tcgatgtccagggagatgccagcagtgacggctccttggaagacgatgattaccacgctaggacggaaac
          GreaterKudu tcgatgtccagggagatgccagcagtgacggctccttggaagacgatgattaccacgctaggacggaaac
           Bushbuck tcgatgtccagggagatgccagcagtgacggctccttggaagacgatgattaccacgctaggacggaaac
            Impala acgatgtccagagagatgacagcagcgacggctccttggaagacgatgactaccacgctacgacggaaac
             Suni acgacgtccagagagatgacagcagcgacggctccttggaagacgatgactaccacgctacgacggaaac
         Klipspringer acgatgtccagcgagatgacagcagcgatggctccttggaagatgatgactaccatgtcacgacggaaac
         RoyalAntelope acgatgtccagagagatgacagcagcgacggctccttggaagacgatgactaccacgttacgacggaaac
          KirksDikDik acgatgtccagagagatgacagcagcgacggctccttggaagacgatgactaccacgttacgacggaaac
      PrzewalskisGazelle acgatgtccagagagatgacagcagcgacggctccttggaagacgatgactaccacgttacgacggaaac
             Oribi acgatgtccagagagatgacagcagcgacggctccttggaagacgatgactaccacgttacgacggaaac
        ThomsonsGazelle acgacgtccagagagatgacagcagcgacggctccttggaagacgatgactaccacgtttcgacggagac
         GrantsGazelle acgatgtccagagagatgacagcagcgacggctccttggaagacgatgactaccacgttacgacggaaac
            Gerenuk acgatgtccagagagatgacagcagcgacggctccttggaagacgatgactaccacgttacgacggaaac
           Springbok acgatatccagagagatgacagcagcgacggctccttggaagacgatgactaccacgttacgacggaaac
        MaxwellsDuiker acgatgtccagcgagatgacagcagcgacggctctttggaagacgatgactaccacgttacgacggaaac
         HarveysDuiker acgatgtccagagggatgacagcagcgacggctctttggaagacgatgactaccacgttacgacggaaac
         BohorReedbuck acgatgtccagagggatgagagcagcgacggctccttggaagacgatgactaccacgttacgaaggaaac
       DefassaWaterbuck acgatgtccagagggatgagagcagcgacggctccttggaagacgatgactaccacgttacgaaggaaac
            Lechwe acgatgtccagagggatgagagcagcgacggctccttggaagacgatgactaccacgttacgaaggaaac
            Gemsbok acgatgtccagagagatgacagcagcgacggctccttggaagacgatgactaccacgttacgacggaaac
      ScimitarHornedOryx acgatatccagagagatgacagcagcgacggctccttggaagacgatgactaccacgttacgacggaaac
         RoanAntelope acgatgtccagagggatgacagcagcgacggctccttggaggacgatgactaccacgttacgacggaaac
         SableAntelope acgatatccagagggatgacagcagcgacggctccttggaggacgatgactaccacgttacgacggaaac
        BlueWildebeest acgatgtccagagagatgacagcagcgacggctccttggaagacgatgactaccacgttacgacggaaac
             Topi acgatgtccagagagatgacagcagcgacggctccttggaagacgatgactaccacgctacgacggaaac
            Herola acgatgtccagagagatgacagcagcgacggctccttggaagacgatgactaccacgctacgacggaaac
        TibetanAntelope acgatgtccagagagatgacagcagcgacggctccttggaagacgatgactaccacgttacgacggaaac
         MountainGoat acgatgtccagagagatgacagcagcgacggctccttggaagacgatgactaccacgttacgacggaaac
        EuropeanMouflon acgatgtccagagagatgacagcagcgacggctccttggaagacgatgactaccacgttacgacggaaac
        AsiaticMouflon acgatgtccagagagatgacagcagcgacggctccttggaagacgatgactaccacgttacgacggaaac
           SnowSheep acgatgtccagagagatgacagcagcgacggctccttggaagacgatgactaccacgttacgacggaaac
         BighornSheep acgatgtccagagagatgacagcagcgacggctccttggaagacgatgactaccacgttacgacggaaac
         BarbarySheep acgatgtccagagagatgacagcagcgacggctccttggaagacgatgactaccacgttacgacggaaac
            Bharal acgatgtccagagagatgacagcagcgacggctccttggaagacgatgactaccacgttacgacggaaac
          NilgiriTahr acgatgtccagagagatgacagcagcgacggctccttggaagacgatgactaccacgttacgacggaaac
             ARS1 acgatgtccagagagatgacagcagcgacggctccttggaagacgatgactaccacgttacgacggaaac
           WildGoat acgatgtccagagagatgacagcagcgacggctccttggaagacgatgactaccacgttacgacggaaac
         SiberianIbex acgatgtccagagagatgacagcagcgacggctccttggaagacgatgactaccacgttacgacggaaac
     ChineseForestMuskDeer acgatgtccagagagatgacagcagtgacggctccttggaagatgatgactaccacgccaggacggaaac
         BlackMuntjac acgatgtccagagagatgacagcagtgacggctccttggaagatgatgactaccacgctacgacggaaac
         IndianMuntjac acgatgtccagagagatgacagcagtgacggctccttggaagatgatgactaccacgctacgacggaaac
         ReevesMuntjac acgatgtccagagagatgacagcagtgacggctccttggaagatgatgactaccacgctacgacggaaac
        PereDavidsDeer acgatgtccagagagatgacagcagtgacggctccttggaagatgatgactaccacgctacgacggaaac
        WhiteLippedDeer acgatgtccagagagatgacagcagtgacggctccttggaagatgatgactaccacgctacgacggaaac
          YarkandDeer acgatgtccagagggatgacagcagtgacggctccttggaagatgatgactaccacgctacgacggaaac
            RedDeer acgatgtccagagggatgacagcagtgacggctccttggaagatgatgactaccacgctacgacggaaac
            HogDeer acgatgtccagagagatgacagcagtgacggctccttggaagatgatgactaccacgctacgacggaaac
        WhiteTailedDeer acgatgtccagagagatgacagcagtgacggctccttggaagatgatgactaccacgctacgacggaaac
           MuleDeer acgatgtccagagagatgacagcagtgacggctccttggaagatgatgactaccacgctacgacggaaac
           Reindeer acgacgtccagagagatgacagcagtgacggctccttggaagatgatgactaccacgctacgacggaaac
        EasternRoeDeer acgatgtccagagagatgacagcagtgacggctccttggaagatgatgactaccacgctaggacggaaac
          EurasianElk acgacgtccagagagatgacagcagcgacggctccctggaggatgatgactaccacgctaggacggaaac
       ChineseWaterDeer acgatgtccagagagatgacagcagtgaccgctccttggaagatgatgactaccacgctaggacggaaac
            Giraffe acgatatccagagagatgacagcagtgacggctccttggaagatgatgactaccacgctacgacggaaac
           Pronghorn acgacgtccagagagatgacagcagtgacggctccttggaagacgatgactaccacgctacgacggaaac
            Cattle tcgatgtccagagagatgccagcagtgacggctccttggaagacgatgactaccacgccaggacggaaac
          ZebuCattle tcgatgtccagagagatgccagcagtgacggctccttggaagacgatgactaccacgccaggacggaaac
       SiberianMuskDeer acgatgtccagagagatgacagcagtgacggctccttggaagatgatgactaccacgccaggacggaaac
             Okapi acgatgtccagagagatgacagcagtgacggctccttggaagatgatgactaccacgctacgacggaaac

   Oar_rambouillet_v1_0_addY ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagttctgctagggcagagcaacgactctgctgactgctgt
         JavaMouseDeer ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagtcctgttagtgcagagcaacgattctgctgacggttgt
             Bongo ggtc-atcaccatgcccacggagtgtgagtagtcctgctggtgcagagcaacgactctgctgactgctgt
             Saiga agtc-attaccatgcccacagagtgtgagtagttctgctagtgcagagcagcgactctgctgactgctgc
             Gayal ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagtcctgctggtgcagagcaacgactctgctgactgctgt
          LesserKudu ggtc-atcaccatgcccacggagtgtgagtagtcctgctggtgcagagcaacgactctgctgactgctgt
           Sitatunga ggtc-atcaccatgcccacggagtgtgagtagtcctgctggtgcagagcaacgactctgctgactgctgt
         MountainNyala ggtc-atcaccatgcccacggagtgtgagtagtcctgctggtgcagagcaacgactctgctgactgctgt
        LesserMouseDeer ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagtcctgttagtgcagagcaacgattctgctgacggttgt
        AlpineMuskDeer ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagtcctgt-agtgcagagcagcggttctgctgactgctgt
        WesternRoeDeer ggtc-attaccatgccctcggagtgtgagtagtcctgcgagtgcagagccacgattctgctgactgttgt
             Gaur ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagtcctgctggtgcagagcaacgactctgctgactgctgt
         AmericanBison ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagtcctgctggtgcagagcaacgactctgctgactgctgt
            WildYak ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagtcttgctggtgcagagcaacgactctgctgactgctgt
          DomesticYak ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagtcctgctggtgcagagcaacgactctgctgactgctgt
         WaterBuffalo ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagtcctgctggtgcggagcagcggctctgctggccgctgt
        AfricanBuffalo ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagtcctgctggtgcagagcagcgactctgctgactgctgt
          CommonEland ggtc-atcaccatgcccacggagtgtgagtagtcctgctggtgcagagcaacgactctgctgactgctgt
          GreaterKudu ggtc-atcaccatgcccacggagtgtgagtagtcctgctggtgcagagcaacgactctgctgactgctgt
           Bushbuck ggtc-atcaccatgcccacggagtgtgagtagtcctgctggtgcagagcaacgactctgctgactgctgt
            Impala ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagttctgctagcgcagagcgacgactctgctgactgctgt
             Suni ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagttctgctagtgcagagccacgactctgctgactgctgt
         Klipspringer ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagttctgctggtgcagggcagcggctctgccgactgctgt
         RoyalAntelope ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagttctgctggtgcagagcaacgactctgctgactgctgt
          KirksDikDik ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagttctgctagtgcagagcaccgactctgctgactgctgt
      PrzewalskisGazelle ggtc-attgccatgcccacagagtgtgagtagttctgctagtgcagagccacgactctgctgactgctgt
             Oribi ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagttctgctagtgcagagcaacgactctgctgactgctgt
        ThomsonsGazelle agtc-atcaccatgcccacggagtgtgagtagttctgctagtgcagagcagagactctgctgaccgctgc
         GrantsGazelle agtc-atcaccatgcccacggagtgtgagtagttctgctagtgcagagcagcgactctgctgactgctgc
            Gerenuk agtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagttctgctagtgcagagcagcgactctgctgactgctgt
           Springbok agtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagttctgctagtgcagagcagcgactctgctgactgctgt
        MaxwellsDuiker ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagttctgctggtgcagagcaacgactctgctgactgctgt
         HarveysDuiker ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagttctgctggtgcagagcaacgactctgctgactgctgt
         BohorReedbuck ggtc-atcaccatgcccacggagtgtgagtagttctgctagtgcagagcaacggctctgctgacggctgt
       DefassaWaterbuck ggtc-atcaccatgcccacggagtgtgagtagttctgctagtgcagagcaacggctctgctgacggctgt
            Lechwe ggtc-atcaccatgcccacggagtgtgagtagttctgctagtgcagagcaacggctctgctgacggctgt
            Gemsbok ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagttctgctggtgcagagcaacgactctgctgactgctgt
      ScimitarHornedOryx ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagttctgctggtgcagagcaacgactctgctgactgctgt
         RoanAntelope ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagttctgctggtgcagagcaacgactctgctgactgctgt
         SableAntelope ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagttctgctggtgcagagcaacgactctgctgactgctgt
        BlueWildebeest ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagttctcctagtgcagagcaacgactctgctgactgctgt
             Topi ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagttctgctagtgcagagcaacgactctgctgactgctgt
            Herola ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagttctgctagtgcagagcaacgactctgctgactgctgt
        TibetanAntelope ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagttctgctagtgcagagcaacgactctgctgactgctgt
         MountainGoat ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagttctgctagtgcagagcaacgactctgctgactgctgt
        EuropeanMouflon ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagttctgctagtgcagagcaacgactctgctgactgctgt
        AsiaticMouflon ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagttctgctagggcagagcaacgactctgctgactgctgt
           SnowSheep ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagttctgctagtgcagagcaacgactctgctgactgctgt
         BighornSheep ggtctattaccatgcccacggagtgtgagtagttctgctagtgcagagcaacgactctgctgactgctgt
         BarbarySheep ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagttctgctagtgcagagcaacgactctgctgactgctgt
            Bharal ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagttctgctagtgcagagcaacgactctgctgactgctgt
          NilgiriTahr ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagttctgctagtgcagagcaacgactctgctgactgctgt
             ARS1 ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagttctgctagtgcagagcaacgactctgctgactgctgt
           WildGoat ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagttctgctagtgcagagcaacgactctgctgactgctgt
         SiberianIbex ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagttctgctagtgcagagcaacgactctgctgactgctgt
     ChineseForestMuskDeer ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagtcctg-tagtgcagagcagcggttctgctgactgctgt
         BlackMuntjac ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagccttgctagtgcagagcgacgattctgctgactgttgt
         IndianMuntjac ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagccttgctagtgcagagcgacgattctgctgactgttgt
         ReevesMuntjac ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagccttgctagtgcagagcgacgattctgctgactgttgt
        PereDavidsDeer ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagtcctgctagtgcagagcgacgattctgctgactgttgt
        WhiteLippedDeer ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagtcctgctagcgcagagcgacgattctgctgactgttgt
          YarkandDeer ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagtcctgctagcgcagagcgacgattctgctgactgttgt
            RedDeer ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagtcctgctagcgcagagcgacgattctgctgactgttgt
            HogDeer ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagtcctgctagtgcagagcgacgattctgctgactgttgt
        WhiteTailedDeer ggtc-atcaccatgcccacggagtgtgagtagtcctgctagggcagagccacgattctgctgactgttgc
           MuleDeer ggtc-atcaccatgcccacggagtgtgagtagtcctgctagggcagagccacgattctgctgactgttgt
           Reindeer ggtc-atcaccatgcccacggagtgtgagtagtcctgctagggctgagccacgattctgctgactgttgt
        EasternRoeDeer ggtc-attaccatgccctcggagtgtgagtagtcctgcgagtgcagagccacgattctgctgactgttgt
          EurasianElk ggtc-cttatcatgcccacggagtgtgagtagtcctgctagcgcggagccccgattctgctgactgttgc
       ChineseWaterDeer ggtc-attaccatgccctcggagtgtgagtagtcctgcgagtgcagggccacgattctgctgactgttgt
            Giraffe ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagtcctattagtgcagagcaacgattctgctgactgttgt
           Pronghorn ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagtcctgctcgcgcagagccacggttctgctgactgccgt
            Cattle ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagtcctgctggtgcagagcaacgactctgctgactgctgt
          ZebuCattle ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagtcctgctggtgcagagcaacgactctgctgactgctgt
       SiberianMuskDeer ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagtcctg-tagtgcagagcagcggttctgctgactgctgt
             Okapi ggtc-attaccatgcccacggagtgtgagtagtcctattagtgcagagcaacgattctgctgactgttgt

   Oar_rambouillet_v1_0_addY tctagtgtt
         JavaMouseDeer tctagtgtt
             Bongo tctagtgtt
             Saiga tctagtgct
             Gayal tctagtgtt
          LesserKudu tctagtgtt
           Sitatunga tctagtgtt
         MountainNyala tctagtgtt
        LesserMouseDeer tctagtgtt
        AlpineMuskDeer tctagtgtt
        WesternRoeDeer tctagtgct
             Gaur tctagtgtt
         AmericanBison tctagtgtt
            WildYak tctagtgtt
          DomesticYak tctagtgtt
         WaterBuffalo tctagtgtt
        AfricanBuffalo tctagtgtt
          CommonEland tctagcgtt
          GreaterKudu tctagtgtt
           Bushbuck tctagtgtt
            Impala gctagtgtt
             Suni tctggtgct
         Klipspringer tctagtgtt
         RoyalAntelope tctagtgtt
          KirksDikDik tctagtgtt
      PrzewalskisGazelle tctagtgtt
             Oribi tctagtgtt
        ThomsonsGazelle tctggtgct
         GrantsGazelle tctagtgct
            Gerenuk tctagtgtt
           Springbok tctagtgct
        MaxwellsDuiker tctagtgtt
         HarveysDuiker tctagtgtt
         BohorReedbuck tctagtgtt
       DefassaWaterbuck tctagtgtt
            Lechwe tctagtgtt
            Gemsbok tctagtgtt
      ScimitarHornedOryx tctagtgtt
         RoanAntelope tctagtgtt
         SableAntelope tctagtgtt
        BlueWildebeest tctagtgtt
             Topi tctagtgtt
            Herola tctagtgtt
        TibetanAntelope tctagtgtt
         MountainGoat tctagtgtt
        EuropeanMouflon tctagtgtt
        AsiaticMouflon tctagtgtt
           SnowSheep tctagtgtt
         BighornSheep tctagtgtt
         BarbarySheep tctagtgtt
            Bharal tctagtgtt
          NilgiriTahr tctagtgtt
             ARS1 tctagtgtt
           WildGoat tctagtgtt
         SiberianIbex tctagtgtt
     ChineseForestMuskDeer tctagtgtt
         BlackMuntjac tctagtgtt
         IndianMuntjac tctagtgtt
         ReevesMuntjac tctagtgtt
        PereDavidsDeer tctagtgtt
        WhiteLippedDeer tctagtgtt
          YarkandDeer tctagtgtt
            RedDeer tctagtgtt
            HogDeer tctagtgtt
        WhiteTailedDeer tctagtgtt
           MuleDeer tctagtgtt
           Reindeer tctagtgtt
        EasternRoeDeer tctagtgct
          EurasianElk tctagtgtt
       ChineseWaterDeer tctagtgtt
            Giraffe tctagtgtt
           Pronghorn tctagtgtt
            Cattle tctagtgtt
          ZebuCattle tctagtgtt
       SiberianMuskDeer tctagtgtt
             Okapi tctagtgtt

Alignment block 4 of 177 in window, 129059642 - 129059782, 141 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY t-tgtctctcagac------tgggcaggca-ttaa-cgtttggcttggcgttact---------caaaag
            Rabbit t-tgtctctcaagc------tgttcatgca-ttac-aattttgcttgccattact---------gaaaag
        GreenSeaTurtle t-tgtttctcggat------tatactcgcctttag-ggatctgtttagtactg-----------------
             Horse t-tgtctctcagac------tgtacaggca-ttaa-aattttgcttggcattgct---------caaaag
        ChinesePangolin t-tgtctctcagcc------tgcacaggca-ttaa-aattttgcttggcattact---------caaaac
             Human t-tgtctctcagac------tgtacatgca-ttaa-aattttgcttggcattact---------caaaag
           Aardvark t-gttctctcagac------tgtacatgca-ttaa-aaccttgcttggcattact---------caaaag
           BlueWhale t-tgtctctcagac------tgtgcaggca-ttaa-cattttgcttggcattact---------caaaag
    CommonBottlenoseDolphin t-tgtctctcagac------tgtgcaggca-ttaa-cattttgcttggcattact---------caaaag
          BelugaWhale t-tgtctctcagac------tgtgcaggca-ttaa-cattttgcttggcattact---------caaaag
              Pig t-tgtctctcagac------agtgcaggca-ttaa-aattttgcttggcgttact---------caaaag
        FloridaManatee tgtgtctctcagac------tgtacgtgca-ttaa-aattttgcttggcattact---------caaaag
            Tuatara t-tgtctctcagtt------tgcactttca-ttta-gtcatccatt--tagtact---------taaagg
      GreaterHorseshoeBat t-tgtctctccgac------tgtacaggca-ttaa-aatttggcttggcattact---------caaaag
    WesternEuropeanHedgehog t-tgtc-cactgac------tgtacaggca-ttca-atttttgcttggcattata---------caaaag
B           chicken c-cgtctctcagat------tgcatttgct-gtcacggatctgtttagaact-------------gaaag
         MonkParakeet c-tgtctctcagat------tgcatttgct-ttcacggatctgtttagtact-------------gaaag
          HouseMouse t-tgtctctcggacggtacatgcactaa--------tatttcacttggcattact---------caaaag
       ChineseTreeShrew t-tgtctctcagac-gtgcatgcattaa--------aatcttgcttggcgttact---------caaaag
          RockPigeon c-tgtctctcagat------tgcatttgct-ttcacggatctatttagtaccaaaagggaaaggggaagg
      TropicalClawedFrog t-tgactttaaact------tacattag--------gagtcagtttgactccaca---------ttaagg
            Alpaca t-tgtctctcaggc------tgtgcaggca-ttaa-aattttgcttggcattact---------caaaag
       WildBactrianCamel t-tgtctctcaggc------tgtgcaggca-ttaa-aattttccttggcattact---------caaaag
         ArabianCamel t-tgtctctcaggc------tgtgcaggca-ttaa-aattttgcttggcattact---------caaaag
              Dog t-tgtctctcagac------tgtacaggct-ctag-gattttgcttggcattact---------caaaag
          MinkeWhale t-tgtctctcagac------tgtgcaggca-ttaa-cattttgcttggcattact---------caaaag
          KillerWhale t-tgtctctcagac------tgtgcaggca-ttaa-cattttgcttggcattact---------caaaag
          SpermWhale t-tgtctctcagac------tgtgcaggca-ttaa-cattttgcttggcattact---------caaaag
        ChacoanPeccary t-tgtctgtcacac------agtgcaggca-ttaa-aattttgcgtggcgttact---------caaaag

   Oar_rambouillet_v1_0_addY caaaagaaa---agt---aaaag-gaagcagtaagagcaag-----g-----aaaaagattgtattga-t
            Rabbit caaaagaaa---agt---aaaag-gaagacataagaacaag-----g-----gaaaggattgtatagc-t
        GreenSeaTurtle --aaagaaa---aaa---ataag-aaagcaa-----ggaag-----g-----gaaaagactgcactga-a
             Horse caaaagaaa---agt---aaaag-gaagaaataagagcaag-----g-----aaaaagattgaactga-t
        ChinesePangolin caaaagaaa---aat---aaaag-gaaggaataagaacaag-----a-----aaaagatttgtattga-c
             Human caaaagaaa---agt---aaaag-gaagaaacaagaacaag-----a-----aaaaagattatattga-t
           Aardvark caaaagaga---agt---aaga--gaagaaataagaacaag-----g-----aaaaagattgtattga-t
           BlueWhale caaaagaaa---agt---aaaag-gaagaaataagaacaag-----g-----gaaaagattgtactga-t
    CommonBottlenoseDolphin caaaagaaa---agt---aaaag-gaagaaataagaacaag-----g-----aaaaagattgtattga-t
          BelugaWhale caaaagaaa---agt---aaaag-gaagaaataagaacaag-----g-----gaaaagattgtattga-t
              Pig c-----aaa---agt---aaaag-gaagaaataagaacaag-----g-----agaaagattgtattga-t
        FloridaManatee caaaagaaa---agt----aaaa-aaagacacaagaacaag-----g-----agaaagactgaattga-t
            Tuatara gaaaaaaaa---gacttagaaga-aaagaga-aaggaca-------g-----gaaaagactgcactga-a
      GreaterHorseshoeBat caaaag-aa---aag---taaaagaaggaaataagaacaag-----g-----gaaaagattgtactga-t
    WesternEuropeanHedgehog caaaagcaa---aag---gaaactaaaggaagaagaagaagaacaag-----gaaaagattgtggtga-t
            chicken aaaagggga---aag---ggaga---ggggggggaaaaaag-----g-----caaaaagctgcagtga-c
         MonkParakeet ggaaggggg---agg---ggaaa-----gaaaaaaaaaagg-----g-----aaaagcgctgcactga-a
          HouseMouse caaaaa----------------g--aagaaataagaacaag-----ggaaaaaaaaagattgtgctgatt
       ChineseTreeShrew cagaaaccacgtaag-----agg--aaggaacaagagcaag-----g-----aaaaagattgtattga-t
          RockPigeon gaaaaagaa---aag---gaaga--aaaaaaaaagaaaaag-----g---aaaaaaagctgcagtgaa--
      TropicalClawedFrog caacaagaaaataag---ggggg--aaagaaataaaaaaaa-----c---ctcaagagattctgacta--
            Alpaca caaaagaaa---aat---aaaag-gaagaaataagaacaag-----g-----gaaaagattgtcttga-t
       WildBactrianCamel caaaagaaa---aat---aaaag-gaagaaataagaacaag-----g-----gaaaagattgtcttga-t
         ArabianCamel caaaagaaa---aat---aaaag-gaagaaataagaacaag-----g-----gaaaagattgtcttga-t
              Dog caaaacaaa---agg---aaaag-gaagaaataagaacgag-----g-----aaaaagagtgtgctga-c
          MinkeWhale caaaagaaa---agt---aaaag-gaagaaataagaacaag-----g-----gaaaagattgtactga-t
          KillerWhale caaaagaaa---agt---aaaag-gaagaaataagaacaag-----g-----aaaaagattgtattga-t
          SpermWhale caaaagaaa---agt---aaaag-gaagaaataagaacaag-----g-----gaaaagattgtattga-t
        ChacoanPeccary caaaaga------------------aagaaataagaacaag-----g-----agaaagattgtattga-t

   Oar_rambouillet_v1_0_addY tt-----taaaaccatgcaaaaactgcaaatctttgtttata
            Rabbit tt-----taaaatcatgcaaaaactgcaaatctatgtttata
        GreenSeaTurtle tg-----tgagatcatgcaaaagctacaaatctgtgtttata
             Horse tt-----taaaatcatgcaaaaactgcaaatctatgtttata
        ChinesePangolin tt-----taaaatcatgcaaaaactgcaaatctatgtttata
             Human tt-----taaaatcatgcaaaaactgcaactctgtgtttata
           Aardvark tt-----taaaatgatgcaaaaactgcaaatccatgtttata
           BlueWhale tt-----taaaatcatgcaaaaactgcaaatctatgtttata
    CommonBottlenoseDolphin tt-----taaaatcatgcaaaaactgcaaatctatgtttgta
          BelugaWhale tt-----taaaatcatgcaaaaactgcaaatctatgtttgta
              Pig tt-----taaaatcatgcaaaaactgcaaatctatgtttata
        FloridaManatee tt-----caaaatcatgcaaaaactgcaaatctatgtttata
            Tuatara tt-----caagatcatgcataaactaaaaattgctacttgca
      GreaterHorseshoeBat tt-----taaaatcatgcaaaaactgcaaatctatgtttata
    WesternEuropeanHedgehog ttaaaaaaaaaatcatgcaaaaacttcagatctttgtttata
            chicken tg-----taagatcatgcaaaagctagcagtctatgtttata
         MonkParakeet tg-----tgagatcatgcaaaagctagcaatctatgtttata
          HouseMouse tt-----taaaatgatgcaaaaactgcaaatgtatgtttata
       ChineseTreeShrew tt-----taaaatcatgcaaaacctgcaaatctatgtttata
          RockPigeon tg-----tgagatcatgcaaaagctagcgatctatgtttata
      TropicalClawedFrog ca-----taagaacatgataaaattacgtgcatggggttgta
            Alpaca tt-----taaaatcatgcaaaaactgcaaatctatgtttata
       WildBactrianCamel tt-----taaaatcatgcaaaaactgcaaatctatgtttata
         ArabianCamel tt-----taaaatcatgcaaaaactgcaaatctatgtttata
              Dog tt-----taaaatcatgcagagactgcaaatctgtgtttata
          MinkeWhale tt-----taaaatcatgcaaaaactgcaaatctatgtttata
          KillerWhale tt-----taaaatcatgcaaaaactgcaaatctatgtttgta
          SpermWhale tt-----ttaaatcatgcaaaaactgcaaatctatgtttata
        ChacoanPeccary tt-----taaaatcatgcaaaaactgcaaatctatgtttata

Alignment block 5 of 177 in window, 129059783 - 129060143, 361 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY tttacctatttatgctgcttgttgctggcccagtggatctgaatgagaacagcgagcagaaggaaaatgt
            Rabbit tttacctgtttatgctgatcgtggctggcccagtggatctaaatgaaaacagtgagcaaaaagaaaatgt
        GreenSeaTurtle tttacctgttcatgctgattatacttggtccagtggctcttaatgacagtagtcagccaaaagagaatgg
             Horse tttacctgtttgtgctgattcttgctggtccagtggatctaaatgagaacagcgagcaaaaagaaaatgt
        ChinesePangolin tttacctgtttatgctgattgttgctggtccagtggatctaaatgaaaacaccgagcagaaagaaactgt
             Human tttacctgtttatgctgattgttgctggtccagtggatctaaatgagaacagtgagcaaaaagaaaatgt
           Aardvark tttatctgtttatgctgattgttgctggtctagtggatctaaatgagaacaccgagcaaaaagaaaacgt
           BlueWhale tttacctatttatgctgattgttgctggtccagtggatctgaatgagaacagcgagcaaaaggaaaatgt
    CommonBottlenoseDolphin tttacctatttatgctgattgttgctggtccagtggatctgaatgagaacagcgagcaaaaggaaaatgt
          BelugaWhale tttacctatttatgctgattgttgctggtccagtggatctgaatgagaacagcgagcaaaaggaaaatgt
              Pig tttacctgtttatgctgattgttgctggtcccgtggatctgaatgagaacagcgagcaaaaggaaaatgt
        FloridaManatee tttacctgtttatgctgattgttgctggtccagtggatctaaatgagaacagcgagcaaaaagaaactgt
            Tuatara tttacctgttcatgctgattatacttgctccagtggatcttaatgatagtattcagccaaatgagaatac
      GreaterHorseshoeBat tttacctgtttatgctgattgttgctggtccagtggatctaaatgagaacagcgagcaaaaagaaaatgt
    WesternEuropeanHedgehog tttacctgtttatgctgattgttgctggtccggtgaatctaaatgagaacggcgaacagaaagaaaatgt
B           chicken tttacctgttcatgcagatcgcggttgatccagtggctctggatggcagtagtcagcccacagagaacgc
         MonkParakeet tttacctgttcatgctgatttcagttgatccagtggctcttgatgacggtagtcagcccacagagaacac
          HouseMouse tttacctgttcatgctgattgctgctggcccagtggatctaaatgagggcagtgagagagaagaaaatgt
       ChineseTreeShrew tttacctgtttatgctgattgtggctggtcccgtggatctaaatgaaaacagtgagccaaaagaaaatgt
          RockPigeon tttacctgtgcatgctgatttcagttcatcccttggctcttgatgacgggagtcagcccacagagaactc
      TropicalClawedFrog tttacttttgtatgctggtagtattaagcccagtggatctaacagacaacaatcgagcaaca--------
            Alpaca tttacctgtttatgctgattgttgctggtccagtggatctgaatgagaacaacgaacaaaaagaaaatgt
       WildBactrianCamel tttacctgtttatgctgattgttgctggtccagtggatctgaatgagaacaacgaacaaaaagaaaatgt
         ArabianCamel tttacctgtttatgctgattgttgctggtccagtggatctgaatgagaacaacgaacaaaaagaaaatgt
              Dog tttacctgtttgtgctgattgttgctggcccagtcgatctaagtgagaacagtgagcaaaaagaaaatgt
          Coelacanth tttacctgtacgtgctggctgcactgagtccagtgggtctcactggtctgactcagactgtagaaaaagg
          MinkeWhale tttacctatttatgctgattgttgctggtccagtggatctgaatgagaacagcgagcaaaaggaaaatgt
          KillerWhale tttacctatttatgctgattgttgctggtccagtggatctgaatgagaacagcgagcaaaaggaaaatgt
          SpermWhale tttacctatttatgctgatggttgctggtccagtggatctgaatgagaacagcgagcaaaaggaaaatgt
        ChacoanPeccary tttacctgtttatgctgattgttgctggtcccgtggatctgaatgagaacagcgagcaaaaggaaaatgt

   Oar_rambouillet_v1_0_addY ggaaaaaaaggggctgtgtaatgcatgcttgtggagacaaaacaataaatcctcaagactagaagccata
            Rabbit ggaaaaagacgggctgtgtaatgcatgcacttggagacaaaacagtaaatattcaagaatagaagccata
        GreenSeaTurtle agaaaaagatgaactatgcattgcatgtacatggaggcaaaatacaaaatcttccagaatagaagccata
             Horse ggaaaaagaggggctgtgcaatgcatgtacttggagacaaaacactaaatcttcaagaatagaagccata
        ChinesePangolin ggaaaaagaagggctgtgtaatgcatgtacttggagacaaaacactaaatcttcaagaatagaagccata
             Human ggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtacttggagacaaaacactaaatcttcaagaatagaagccatt
           Aardvark ggaaaaagaggggccgtgtaatgcatgtacttggagacaaaacactaaatcttcaagaatagaagccata
           BlueWhale ggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtatgtggagacaaaacactaaatcctcaagactagaagccata
    CommonBottlenoseDolphin ggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtatgtggagacaaaacactaaatcctcaagactagaagccata
          BelugaWhale ggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtatgtggaggcaaaacactaaatcctcaagactagaagccata
              Pig ggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtatgtggagacaaaacactaaatcttcaagactagaagccata
        FloridaManatee ggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtacttggagacaaaacactaaatcttcaagaatagaagccata
            Tuatara agaaaaagatggactctgcaatgcatgtacatggaggcaaaatacaaaatcttccagaatagaagccata
      GreaterHorseshoeBat ggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtacttggagacaaaacactaaatcttcaagaatagaagccata
    WesternEuropeanHedgehog ggaaaaagtgggtctgtgtgatgcatgcgcttggagacagaacacgaaatcttcaagaatagaagctata
            chicken tgaaaaagacggactgtgcaatgcttgtacgtggagacagaatacaaaatcctccagaatagaagccata
         MonkParakeet tgaaaaagacggactgtgcaatgcttgtacgtggagacagaatacaaaatcctccagaatagaagccata
          HouseMouse ggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtgcgtggagacaaaacacgaggtactccagaatagaagccata
       ChineseTreeShrew ggaaaaagaagggctgtgtaatgcatgtacttggagacaaaacactaaatcttcaagaatagaagccata
          RockPigeon cgaaaaagatggactatgcaatgcttgtacgtggagacagaatacaaaatcttccagaatagaagccata
      TropicalClawedFrog -gacaaagatacattgtgcagtgcttgtatctggagacagaacagtaaatctacaaggcttgaagctata
            Alpaca ggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtatgtggagacaaaacactaaatcttcaagactagaagctata
       WildBactrianCamel ggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtatgtggagacaaaacactaaatcttcaagactagaagctata
         ArabianCamel ggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtatgtggagacaaaacactaaatcttcaagactagaagctata
              Dog ggaaaaggaggggctgtgtaatgcatgtatgtggaggcaaaacactaagtcttcaaggatagaagccata
          Coelacanth ggagcaggaaggacgatgtcctgcctgtgactgga---aagacgacagagcctttaggttggaatcgatt
          MinkeWhale ggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtatgtggagacaaaacactaaatcctcaagactagaagccata
          KillerWhale ggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtatgtggagacaaaatactaaatcctcaagactagaagccata
          SpermWhale ggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtatgtggagacaaaacactaaatcctcaagactagaagccata
        ChacoanPeccary ggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtatgtggagacaaaacactaaatcttcaagactagaagccata

   Oar_rambouillet_v1_0_addY aaaatccaaatcctcagtaagcttcgcctggaaacagctcctaacatcagcaaagatgctataagacaac
            Rabbit aagattcaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcctaacatcagcaaagatgctataagacaac
        GreenSeaTurtle aaaattcaaatcctcagcaaacttcgtctggaacaagctcctaatattagcagggatactataaaacagc
             Horse aaaattcaaatcctcagtaaactgcgcctggaaacagctcctaacatcagcaaagatgctattagacaac
        ChinesePangolin aaaattcaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcctaacatcagcaaagatgctgtaagacaac
             Human aagatacaaatcctcagtaaacttcgtctggaaacagctcctaacatcagcaaagatgttataagacaac
           Aardvark aaaattcaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcctaacatcagcaaagatgctataagacaac
           BlueWhale aaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcctaacatcagcaaagatgctataagacaac
    CommonBottlenoseDolphin aaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcctaacatcagcaaagatgctataagacaac
          BelugaWhale aaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcctaacatcagcaaagacgctataagacaac
              Pig aaaattcaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcctaacattagcaaagatgctataagacaac
        FloridaManatee aaaattcaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcctaacatcagcaaagatgctataagacaac
            Tuatara aaaattcagatccttagcaaactccgtctggaacaagctcctaatattagcagggatgctataaaccagc
      GreaterHorseshoeBat aaaattcaaatcctcagtaaacttcgtctggaaacagctcccaacattagcaaagatgctataagacaac
    WesternEuropeanHedgehog aaaattcaaatcctcagcaaactgcgtctggaaacagctccaaacatcagcaaagaagctataagacaac
            chicken aaaattcaaatcctcagcaaactgcggctggaacaagcacctaacattagcagggacgttattaaacagc
         MonkParakeet aaaattcaaatcctcagcaaactgcgcctggaacaagctcctaatattagcagggatgttattaaacaac
          HouseMouse aaaattcaaatcctcagtaagctgcgcctggaaacagctcctaacatcagcaaagatgctataagacaac
       ChineseTreeShrew aaaattcaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcctaacatcagcaaagatgctataagacaac
          RockPigeon aagattcaaatcctcagcaaactgcgcctggaacaagctcctaacattagcagggatcttattaaacaac
      TropicalClawedFrog aaaacccagatccttagcaaacttcgactggaacaggcacctaatattagcaaggatgctataaaacacc
            Alpaca aaaattcaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcctaacatcagcaaagatgctataagacaac
       WildBactrianCamel aaaattcaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcctaacatcagcaaagatgctataagacaac
         ArabianCamel aaaattcaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcctaacatcagcaaagatgctataagacaac
              Dog aaaattcaaatcctcagcaaacttcgcctggaaacggctcccaacatcagcagagatgctgtcagacaac
          Coelacanth aaatcgcaaattctcagcaaactgcgtctagagcagcccccaaacattagtcgggataccgtcaaagagc
          MinkeWhale aaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcctaacatcagcaaagatgctataagacaac
          KillerWhale aaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcctaacatcagcaaagatgctataagacaac
          SpermWhale aaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcctaacatcagcaaagatgctataagacaac
        ChacoanPeccary aaaattcaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcctaacattagcaaagatgctataagacaac

   Oar_rambouillet_v1_0_addY ttttgcccaaggctcctccactccgggaactgattgatcagtacgatgtccagagagatgacagcagcga
            Rabbit ttttacccaaagctcctccactccgggaactgattgatcagtacgacgttcagagggatgacagcagtga
        GreenSeaTurtle ttttacccaaagctcctccattgcaagaactgattgatcagtatgacgtccagagagatgacagcagtga
             Horse ttttgcccaaagctcctccactccgggaactgattgatcagtacgatgtccagagagatgacagcagtga
        ChinesePangolin ttttgcccaaagcgcccccactccgggaactgattgatcagtacgacgtccagagagatgacagcagtga
             Human ttttacccaaagctcctccactccgggaactgattgatcagtatgatgtccagagggatgacagcagcga
           Aardvark ttttacccaaagctccaccactccgggaactgattgatcagtacgatgtccagagagatgacagcagtga
           BlueWhale ttttgcccaaagctcctccactccgggaactgattgatcagtacgatgtccagagagatgacagcagtga
    CommonBottlenoseDolphin ttttgcccaaagctcctccactccgggaactgattgatcagtacgatgtccagagagatgacagcagtga
          BelugaWhale ttttgcccaaagctcctccactccgggaactgattgatcagtacgatgtccagagagatgacagcagtga
              Pig ttttgcccaaagctcctccactccgggaactgattgatcagtacgatgtccagagagatgacagcagtga
        FloridaManatee ttttacccaaagctccgccactccgggaactgattgatcagtacgatgtccagagagatgacagcagtga
            Tuatara ttttacccaaagctcctccacttcaggaactcattgatcagtatgatatccagagagatgacagcagtga
      GreaterHorseshoeBat ttttgcccaaagcccctccgctccgggaactgattgatcagtacgatgtccagcgagatgacagcagtga
    WesternEuropeanHedgehog ttttgcccaaagctccaccgctccgggaactgattgatcagtacgacgtccagagagatgacagcagcga
            chicken ttttacccaaagctcctccactgcaggaactgattgatcagtatgatgtccagagggacgacagtagcga
         MonkParakeet ttttacccaaagctcctccactccaggaactgattgatcagtatgacgtccagagagatgacagtagtga
          HouseMouse ttctgccaagagcgcctccactccgggaactgatcgatcagtacgacgtccagagggatgacagcagtga
       ChineseTreeShrew ttttacccaaagctcctccactccgggaactgattgatcagtacgacgtccagagggatgacagcagtga
          RockPigeon ttttacccaaagctcctccgctacaggaattgattgatcagtatgacgtccagagagacgatagtagcga
      TropicalClawedFrog ttttacccaaagcaccacctttacaagatttaatagacaaatatgatgttcaaaaagatgaaagcagtgc
            Alpaca ttttgcccaaagctcctccactccgggaactgattgatcagtacgatgtccagagagatgacagcagtga
       WildBactrianCamel ttttgcccaaagctcctccactccgggaactgattgatcagtacgatgtccagagagatgacagcagtga
         ArabianCamel ttttgcccaaagctcctccgctccgggaactgattgatcagtacgatgtccagagagatgacagcagtga
              Dog tcttgccgcgggctcctccgctgcgggagctgatcgaccagtacgacgtccagagggatgacagcagcga
          Coelacanth tcctgcctaaagcacctccactgcaagaactgattgatcagtatgacgtccagaaggatgatagcaatga
          MinkeWhale ttttgcccaaagctcctccactccgggaactgattgatcagtacgatgtccagagagatgacagcagtga
          KillerWhale ttttgcccaaagctcctccactccgggaactgattgatcagtacgatgtccagagagatgacagcagtga
          SpermWhale ttttgcccaaagctcctccactccgggaactgattgatcagtacgatgtccagagagatgacagcagtga
        ChacoanPeccary ttttgcccaaagctcctccactccgggaactgattgatcagtacgatgtccagagagatgacagcagtga

   Oar_rambouillet_v1_0_addY cggctccttggaagacgatgactaccacgttacgacggaaacggtcattaccatgcccacggagtgtgag
            Rabbit tggctctttggaagatgacgattatcacgctacgacggaaacaatcattactatgcctaccgagtgtaag
        GreenSeaTurtle tggttctttggaagatgatgattatcatgctacaactgagactattattacaatgcctacagagtgtaag
             Horse tggctctttggaagatgatgattaccacgcgacgacggaaacaatcattaccatgcctacagagtgtaag
        ChinesePangolin gggctctctggaagacgacgactaccacgccacgacagaaacgatcattactatgcccacagagtgtaag
             Human tggctctttggaagatgacgattatcacgctacaacggaaacaatcattaccatgcctacagagtgtaag
           Aardvark tggttctttggaagatgatgattatcacgctacgacggaaacaattattacgatgcctacagagtgtaag
           BlueWhale cggctccttggaagatgatgattaccacgctacgacggaaacggtcattaccatgcccacagagtgtgag
    CommonBottlenoseDolphin cggctccttggaagatgatgattaccacgctacgacggaaacggtcattaccatgcccacagagtgtgag
          BelugaWhale cggctccttggaagatgatgattaccacgctacgacggaaacggtcattaccatgcccacagagtgtgag
              Pig tggctccttggaagatgatgattatcacgctacgacggaaacgatcattaccatgcctacagagtgtaag
        FloridaManatee tgggtctttggaagatgatgattatcacgctacgacagaaacaattattactatacctacagagtgtaag
            Tuatara tggttctttggaagatgatgattatcatgctacaactgaaaccattattacaatgcctacagaacgtaag
      GreaterHorseshoeBat tggctccttggaagatgatgattaccatgctacgacagaaacgatcattaccatgcctacagagtgtaag
    WesternEuropeanHedgehog tggctccttggaagatgatgattatcacgctacaacggagactatcattaccatgcctacggagtgtaag
            chicken tggctctttggaagacgatgactatcatgccacaaccgagacgattatcacaatgcctacggagtgtaag
         MonkParakeet tggctctttggaagacgatgactatcatgccaccaccgaaacgattatcacaatgcctacagagtgtaag
          HouseMouse tggctctttggaagatgacgattatcacgctaccacggaaacaatcattaccatgcctacagagtgtaag
       ChineseTreeShrew tggttctctggaagatgacgattatcatgctaccacggaaacgatcattactatgcctacagagtgtaag
          RockPigeon tggctctttggaagacgatgactatcatgccaccaccgaaacgataatcacaatgccgacggagtgtaag
      TropicalClawedFrog tggtcatttggaagaggatgattatcatgtctctgctgaaactgttattataatgcctaccgagtgtaag
            Alpaca cggctccttggaagatgatgattaccacgctacgacggaaacgatcattaccatgcctacagagtgtaag
       WildBactrianCamel tggctccttggaagatgatgattaccacgctacgacggaaacaatcattaccatgcctacagagtgtaag
         ArabianCamel tggctccttggaagatgatgattaccacgctacgacggaaacaatcattaccatgcctacagagtgtaag
              Dog cggctccctggaggacgacgactaccacgccaccaccgagacggtcattgccatgcccgccgagagtgag
          Coelacanth gggatctttggaagatgacgattaccatgccacaacagaaactgttattaccatggccacagagcgtaag
          MinkeWhale cggctccttggaagatgatgattaccacgctacaacggaaacggtcattaccatgcccacagagtgtgag
          KillerWhale cggctccttggaagatgatgattaccacgctacgacggaaacggtcattaccatgcccacagagtgtgag
          SpermWhale cggctccttggaagatgatgattaccacgctacgacggaaacggtcattaccatgcccacagagtgtgag
        ChacoanPeccary tggctccttggaagatgatgattatcacgctacgacggaaacgatcattaccatgcctacagagtgtaag

   Oar_rambouillet_v1_0_addY t---agttctgcta
            Rabbit t---agtcctatta
        GreenSeaTurtle t---agtcctgcta
             Horse t---agtcctgtta
        ChinesePangolin t---agaactgcta
             Human t---agtcctatta
           Aardvark t---agtcttatta
           BlueWhale t---agtcctatta
    CommonBottlenoseDolphin t---agtcctatta
          BelugaWhale t---agtcctatta
              Pig t---agtcctatta
        FloridaManatee t---aatcctgtta
            Tuatara t---agtcctgcta
      GreaterHorseshoeBat t---agtcctatta
    WesternEuropeanHedgehog t---agtcctatga
            chicken taacaaccctgctg
         MonkParakeet t---aaccctgctg
          HouseMouse t---atatctgtta
       ChineseTreeShrew t---agtcctgtta
          RockPigeon t---aaccccactg
      TropicalClawedFrog t---tgt-------
            Alpaca t---agtcctatta
       WildBactrianCamel t---agtcctatta
         ArabianCamel t---agtcctatta
              Dog t---agc----tgg
          Coelacanth t---a---------
          MinkeWhale t---agtcctatta
          KillerWhale t---agtcctatta
          SpermWhale t---agtcctatta
        ChacoanPeccary t---agtcctatta

Alignment block 6 of 177 in window, 129060144 - 129060261, 118 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY g--ggc-agagca-acgactctgct--g----actgctgttctagtgttcatgagaaaccgatct-attt
            Rabbit g--tgt-atgtca-acagttctgct--g----actgttgttctagtgtttatgggaaacagatct-attt
        GreenSeaTurtle c--tttaatatcacactattctact--gataaacagttgtcctagtgcttaagagcaacaaatct-tgtc
             Horse g--tgt-atatca-acaattctgct--g----actgttgttctagtgtttatgagaaacagatct-attt
        ChinesePangolin g--tgt-atat----cgattctgct--g----actgttgttctagtgtttatgagaaacatatct-actt
             Human g--tgt-atatca-acagttctgct--g----actgttgttctagtgtttatgagaaacagatct-attt
           Aardvark ---tgt-atatcg-gcagttctgct--g----actgttgttctagtgtttatgagaaacagatca-attt
           BlueWhale g--tgt-agagca-acagttctgct--g----actgctgttctagtgtttatgagaaaccgatct-attt
    CommonBottlenoseDolphin g--tgt-agagca-acagttctgct--g----actgttgttctagtgtttatgagaaaccgatct-attt
          BelugaWhale g--tgt-agagca-acagttctgct--g----actgttgttctagtgtttatgagaaaccgatct-attt
              Pig g--tgt-atatca-acaattctgct--g----actgttgttccagtgtttatgagaaacagatct-attt
        FloridaManatee c---gt-atatca-gcaattctgct--g----actgttgttctaatgtttatgagaaacagatct-attc
            Tuatara ctttat-atgcca--ctattctact--gacaaacagttgtcttagtgcttaagggcaacagg--------
      GreaterHorseshoeBat ----gt-atagca-acaattctgcc--g----ac---cggtctagtgtttatgagaaacagatct-attt
    WesternEuropeanHedgehog ----gt-atatca-acaattctgct--g----actgttgttctagtgtttacgagaaacagatct-attt
B           chicken t--cgt-ctcgca-ccgctcct-ct--g----agagttgtctctgtgctgtagagcctcacaactccttc
         MonkParakeet t--cgc-ctccca-ccactcct-ccgag----agagttctctctctgctgtagagccactcaactcctcc
          HouseMouse a--agt-atatca-acagttctgct--g----actgctgtcctagtgtttatgagaaacagatct-attt
       ChineseTreeShrew g--tgt-atatca-acagttctgct--g----actgttggtctagtgtttatgagaaacagatct-attt
            Alpaca g--tgt-atatca-acaattctgct--g----actgttgttccagtgtttatgagaaacagatct-attt
       WildBactrianCamel g--tgt-atatca-acaattctgct--g----actgttgttctagtgtttatgagaaacagatct-attt
         ArabianCamel g--tgt-atatca-acaattctgct--g----actgttgttctagtgtttatgagaaacagatct-attt
              Dog g--tgt-gtggc-----------------------gcggggctcgtgtcggtggcagctgg--------t
          MinkeWhale g--tgt-agagca-acagttctgct--g----actgctgttctagtgtttatgagaaaccgatct-attt
          KillerWhale g--tgt-agagcg-acagttctgct--g----actgttgttctagtgtttatgagaaaccgatct-attt
          SpermWhale g--tgt-agagca-acagttctgct--g----actgttgttctagtgtttatgagaaaccgatct-attt
        ChacoanPeccary g--tgt-atatca-acaattctgct--g----actgttgttccagtgtttatgagaaacagatct-attt

   Oar_rambouillet_v1_0_addY tcaggctctttt-aacaagctgctggct--t--gtacgt-aaggaggagggcaaagagc------tt---
            Rabbit tcaggctctttt-aataagctgtcagct--t--ttatgt-aagaagcaggaaagacagtctc--ttc---
        GreenSeaTurtle tcagtctcttct-aacaggctgctggca--gaagtatgt-aagagggagggagaagaacata--ttt---
             Horse tcaggctctttt-aacaagctgttggct--t--gtatgt-aagcaggaaggaaaagagtttc--ttt---
        ChinesePangolin tcaggctctttt-aacaagctgctagct--t--ttatgt-aagtaggaaggaaaagagtttc--ttt---
             Human tcaggctcttttaaacaagctgttggcc--t--gtatgt-aagtagaaaggaaaagagtttc--tct---
           Aardvark tcaggctctttt-aacaagctgttggct--t--gtatat-aagcag-gaggaaaggtttttt--ttt---
           BlueWhale tcaggctctttt-aacaagctgttggct--t--gtatgt-aagtaggagggaaaagagtttcttttt---
    CommonBottlenoseDolphin tcaggctctttt-aacaagctgttggct--t--gtatgt-aagtaggagggaaaagagtttc-tttt---
          BelugaWhale tcaggctctttt-aacaagctgttggct--t--gtattt-aagtaggagggaaaagagtttc-tttt---
              Pig tcaggctctttt-aacaagctgttggct--t--gtacgt-aagtaggagggaaaagagtttc---tt---
        FloridaManatee tcaggctcttta-aacaagctgttggct--t--gtatgt-aagcagaaggaaagggtttctt--ttt---
            Tuatara -cagtctcttct-aacaagatgctggct--gaagtctgg-aagagggagggagaagagtata--ttt---
      GreaterHorseshoeBat tcaggctctttt-aacaagctgttggct--t--gtatgt-aagtaggagggaaaagagg------tt---
    WesternEuropeanHedgehog tcaggctctttt-aacaagctgttggct--a--ctatataaagtaggaggggaaa-agc------ttccc
            chicken tcaggctctccc-aacaggctgctggctgga--gtctgc-cggagggagggaggagag------------
         MonkParakeet tcgggctctccc-aacaggctgctggctgaa--gtctgc-tggagggagggaggagag------------
          HouseMouse tcagg--ctttt-aacaagctgttggct--t--atatgt-aagtagcagagaaaggaga------tt---
       ChineseTreeShrew tcaggctctttt-aacaagctgttggct--t--gtatat-agataggaggaaaaagagt------tt---
            Alpaca tcaggctctttt-aacaggctgttcgcg--t--gtatgt-aagtaggagggaaaagagt------tt---
       WildBactrianCamel tcaggctctttt-aacaggctgttcgtg--t--gtatgt-aagtaggagggaaaagagt------tt---
         ArabianCamel tcaggctctttt-aacaggctgttcgtg--t--gtatgt-aagtaggagggaaaagagt------tt---
              Dog ccgggctccctt-cccaggccgccgccg--t--g--tgg-gagtgggaagg--aggatc------tc---
          MinkeWhale tcaggctctttt-aacaagctgttggct--t--gtatgt-aagtaggagggaaaagagt------tt---
          KillerWhale tcaggctctttt-aacaagctgttggct--t--gtatgt-aagtaggagggaaaagagt------tt---
          SpermWhale tcaggctctttt-aacaagctgttggct--t--gtatgt-aagtaggagggaaaagagt------tt---
        ChacoanPeccary tcaggctctttt-aacaagctgttggct--t--gtatgt-aagtaggagggaaaagagt------tt---

   Oar_rambouillet_v1_0_addY ------t--tt--------g
            Rabbit ------t--tt--------t
        GreenSeaTurtle ------t--ta---------
             Horse ------t--tt--------t
        ChinesePangolin ------t--tc--------c
             Human ------t--tt--------t
           Aardvark ------t--ttttttttggt
           BlueWhale ------t--tt--------t
    CommonBottlenoseDolphin ------t--tt--------t
          BelugaWhale ------t--tt--------t
              Pig ------t--tt--------t
        FloridaManatee ------t--tt--------t
            Tuatara ------t-------------
      GreaterHorseshoeBat ------t--gt--------t
    WesternEuropeanHedgehog acctccc--ag--------c
            chicken ------t--gt--------a
         MonkParakeet ------c--at--------t
          HouseMouse ------t--tt--------t
       ChineseTreeShrew ------c--tt--------t
            Alpaca ------c--tt--------t
       WildBactrianCamel ------c--at--------t
         ArabianCamel ------c--at--------t
              Dog ------t--gt--------c
          MinkeWhale ------ctttt--------t
          KillerWhale ------ctttt--------t
          SpermWhale ------ctttt--------t
        ChacoanPeccary ------c--tt--------t

Alignment block 7 of 177 in window, 129060183 - 129060255, 73 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtacgtaaggaggaggg-caaa
         JavaMouseDeer catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgttggcttgtctgtaagtaggaggg-aaaa
             Saiga catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtccgtaaggaggaggg-caaa
             Gayal catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtatgtaaggaggaggg-gaaa
          LesserKudu catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtatgtaaggaggaggg-gaaa
           Sitatunga catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtatgtaaggaggaggg-gaaa
         MountainNyala catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtatgtaaggaggaggg-gaaa
        LesserMouseDeer catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgttggcttgtctgtaagtaggagggaaaaa
        AlpineMuskDeer tatgagaaaccgatctattttcagtctcttttaacaagctgctggcttgtatgtacgtaggaggg--aaa
        WesternRoeDeer tatgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtgtgtaagcaggaggg-aaaa
             Gaur catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtatgtaaggaggaggg-gaaa
         AmericanBison catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtatgtaaggaggaggg-gaga
            WildYak catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtatgtaaggaggaggg-gaaa
          DomesticYak catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtatgtaaggaggaggg-gaaa
         WaterBuffalo catgagaaaccggtctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtatgtaaggaggaggg-gaaa
        AfricanBuffalo catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtatgtaaggaggaggg-gaaa
          CommonEland catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtatgtaaggaggaggg-gaaa
          GreaterKudu catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtatgtaaggaggaggg-gaaa
           Bushbuck catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtatgtaaggaggaggg-gaaa
            Impala catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtccgtgaggaggaggg-caaa
             Suni catgagaaaccgatctattttcaggcacttttaacaagctgctggcttgtacgtgaggaggaggg-caaa
         Klipspringer catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaggctgctggcttgcacgtaaggaggaggg-caaa
         RoyalAntelope catgagaaaccgatctattttcaggttcttttaacaagctgctggcttgtacgtaaggaggaggg-caaa
          KirksDikDik catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtccgtaaggaggaggg-caaa
      PrzewalskisGazelle catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtccgtaaggaggaggg-caaa
             Oribi catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtctgtaaggaagaggg-caaa
        ThomsonsGazelle catgagaagccgatctattttcaggctcttttaacaagctgccggcttgtccgtaaggaggaggg-caag
         GrantsGazelle catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtccgtaaggaggaggg-caaa
            Gerenuk catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtccgtaaggaggaggg-caaa
           Springbok catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtccgtaaggaggaggg-cata
        MaxwellsDuiker catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtacgtaaggaggaggg-caaa
         HarveysDuiker catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtacgtaaggaggaggg-caaa
         BohorReedbuck catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgcacgtaaggaggaggg-caaa
       DefassaWaterbuck catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgcacgtaaggaggaggg-caaa
            Lechwe catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgcacgtaaggaggaggg-caaa
            Gemsbok catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtacgtaaggaggaggg-caaa
      ScimitarHornedOryx catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtacgtaaggaggaggg-caaa
         RoanAntelope catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtacgtaaggaggaggg-caaa
         SableAntelope catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtacgtaaggaggaggg-caaa
        BlueWildebeest catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtacgtaaggaggaggg-caaa
             Topi catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtacataaggaggaggg-caaa
            Herola catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtacgtaaggaggaggg-caaa
        TibetanAntelope catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtacgtaaggaggaggg-caaa
         MountainGoat catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtacgtaaggaggaggg-caaa
        EuropeanMouflon catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtacgtaaggaggaggg-caaa
        AsiaticMouflon catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtacgtaaggaggaggg-caaa
           SnowSheep catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtacgtaaggaggaggg-caaa
         BighornSheep catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtacgtaaggaggaggg-caaa
         BarbarySheep catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtacgtaaggaggaggg-caaa
            Bharal catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtacgtaaggaggaggg-caaa
          NilgiriTahr catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtacgtaaggaggaggg-caaa
B D            ARS1 catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtacgtaaggaggaggg-caaa
           WildGoat catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtacgtaaggaggaggg-caaa
         SiberianIbex catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtacgtaaggaggaggg-caaa
     ChineseForestMuskDeer tatgagaaaccgatctattttcagtctcttttaacaagctgctggcttgtatgtacgtaggaggg--aaa
         BlackMuntjac tatgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggctt-tatgtaagcagaggga--aaa
         IndianMuntjac tatgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtatgtaagcaggaggg-aaaa
         ReevesMuntjac tatgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtacgtaagcaggaggg-aaaa
        PereDavidsDeer tatgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtatgtaagcaggaggg-aaaa
        WhiteLippedDeer tatgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtatgtaagcaggagggaaaaa
          YarkandDeer tatgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtatgtaagcaggagggaaaaa
            RedDeer tatgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtatgtaagcaggagggaaaaa
            HogDeer tatgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtatgtaagcaggaggg-aaaa
        WhiteTailedDeer tatgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgcatgtaagcaggaggg-aaaa
           MuleDeer tatgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgcatgtaagcaggaggg-aaaa
           Reindeer tatgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgcatgtaagcaggaggg-aaaa
        EasternRoeDeer tatgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtgtgtaagcaggaggg-aaaa
          EurasianElk tatgagaaaccgatctattttcaggctctttcaacaagctgctggcttgtatgtaagcaggaggg-aaaa
       ChineseWaterDeer tatgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtatgtaagcaggaggg-aaaa
            Giraffe tatgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtatgtaagtaggaggg-aaaa
           Pronghorn tatgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtatgtaagtaggaggg-aaaa
            Cattle catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtatgtaaggaggaggg-gaaa
          ZebuCattle catgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtatgtaaggaggaggg-gaaa
       SiberianMuskDeer tatgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtatgtaagtaggaggg--aaa
             Okapi tatgagaaaccgatctattttcaggctcttttaacaagctgctggcttgtatgtaagtaggaggg-aaaa

   Oar_rambouillet_v1_0_addY gagc
         JavaMouseDeer aagg
             Saiga gagc
             Gayal gagc
          LesserKudu gagc
           Sitatunga gagc
         MountainNyala gagc
        LesserMouseDeer aggt
        AlpineMuskDeer gagc
        WesternRoeDeer gagc
             Gaur gagc
         AmericanBison gagc
            WildYak gagc
          DomesticYak gagc
         WaterBuffalo gagc
        AfricanBuffalo gagc
          CommonEland gagc
          GreaterKudu gagc
           Bushbuck gagc
            Impala gagc
             Suni gagc
         Klipspringer gctc
         RoyalAntelope gagc
          KirksDikDik gagc
      PrzewalskisGazelle gagc
             Oribi gagc
        ThomsonsGazelle gagc
         GrantsGazelle gagc
            Gerenuk gagc
           Springbok gagc
        MaxwellsDuiker gagc
         HarveysDuiker gagc
         BohorReedbuck gagc
       DefassaWaterbuck gagc
            Lechwe gagc
            Gemsbok gagc
      ScimitarHornedOryx gagc
         RoanAntelope gagc
         SableAntelope gagc
        BlueWildebeest gagc
             Topi gagc
            Herola gagc
        TibetanAntelope gagc
         MountainGoat gagc
        EuropeanMouflon gagc
        AsiaticMouflon gagc
           SnowSheep gagc
         BighornSheep gagc
         BarbarySheep gagc
            Bharal gagc
          NilgiriTahr gagc
             ARS1 gagc
           WildGoat gagc
         SiberianIbex gagc
     ChineseForestMuskDeer gagc
         BlackMuntjac gagc
         IndianMuntjac gagc
         ReevesMuntjac gagc
        PereDavidsDeer gagc
        WhiteLippedDeer gagc
          YarkandDeer gagc
            RedDeer gagc
            HogDeer gagc
        WhiteTailedDeer gagc
           MuleDeer gagc
           Reindeer gagc
        EasternRoeDeer gagc
          EurasianElk gagc
       ChineseWaterDeer gagc
            Giraffe gagc
           Pronghorn gagc
            Cattle gagc
          ZebuCattle gagc
       SiberianMuskDeer gagc
             Okapi gagc

Alignment block 8 of 177 in window, 129060256 - 129060288, 33 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY tttttgcaagacttcatgagaaatatgctaatg
         JavaMouseDeer ttttttcaagatttcacgagaaataggctaatg
             Bongo ttttttcaagatttcatgagaaatataccaatg
             Saiga ttttttcaagatttcatgagaaatatactaata
             Gayal ttttttcaagatttcatgagaaatagaccaatg
          LesserKudu ttttttcaagatttcatgagaaatataccaatg
           Sitatunga ttttttcaagatttcatgagaaatataccaatg
         MountainNyala ttttttcaagatttcatgagaaatataccaatg
        LesserMouseDeer ttttttcaagatttcacgagaaataggctaatg
        AlpineMuskDeer ttttttcaagatttcatgagaaatatattaatg
        WesternRoeDeer ttctttcaagatttcctgagaaatatactaagg
             Gaur ttttttcaagatttcatgagaaatagaccaatg
         AmericanBison ttttttcaagatttcatgagaaatagaccaatg
            WildYak ttttttcaagatttcatgagaaatagaccaatg
          DomesticYak ttttttcaagatttcatgagaaatagaccaatg
         WaterBuffalo ttttttcaagatttcatgagaaatagaccaatg
        AfricanBuffalo ttttttcaagatttcatgagaaatagaccaatg
          CommonEland ttttttcaagatttcatgagaaatataccaatg
          GreaterKudu ttttttcaagatttcatgagaaatataccaatg
           Bushbuck ttttttcaagatttcatgagaaatataccaatg
            Impala ttttttcaagatttcatgagaaatatactaatg
             Suni ttttttcaagatttcatgagaaatatactaatg
         Klipspringer ttttttcaagacttcacgagaaatgtactaatg
         RoyalAntelope ttttttcaagacttcatgagaaatatactaatg
          KirksDikDik ttttttcaagatttcatgagaaatatactaatg
      PrzewalskisGazelle ttttctcaagatttcatgggaaatatactaatg
             Oribi ttttttcaagatttcatgagaaatatactaatg
        ThomsonsGazelle ttttttcaagatttcatgagaaatatactaatg
         GrantsGazelle ttttttcaagatttcatgagaaatatactaatg
            Gerenuk ttttttcaagatttcatgagaaatatactaatg
           Springbok ttttttcaagatttcatgagaaatatactaatg
        MaxwellsDuiker ttttttcaagacttcatgagaaatatactaatg
         HarveysDuiker ttttttcaagacttcgtgagaaatatactaatg
         BohorReedbuck ttttt-caagatttcatgagaaatagactaatg
       DefassaWaterbuck ttttt-caagatttcatgagaaatagactaatg
            Lechwe ttttt-caagatttcatgagaaatagactaatg
            Gemsbok tttttgcaagacttcatgagaaatatactaatg
      ScimitarHornedOryx tttttgcaagacttcatgagaaatatactaatg
         RoanAntelope tttttgcaagacttcatgagaaatatactgatg
         SableAntelope tttttgcaagacttcatgagaaatatactgatg
        BlueWildebeest tttttgcaagacttcatgagaaatatactgatg
             Topi tttttgcaagacttcatgagaaatatactaatg
            Herola tttttgcaagacttcatgagaaatatactaatg
        TibetanAntelope tttttgcaagacttcatgagaaatatactaatg
         MountainGoat tttttgcaagacttcatgagaaatatgctaatg
        EuropeanMouflon tttttgcaagacttcatgagaaatatgctaatg
        AsiaticMouflon tttttgcaagacttcatgagaaatatgctaatg
           SnowSheep tttttgcaagacttcatgagaaatatgctaatg
         BighornSheep tttttgcaagacttcatgagaaatatgctaatg
         BarbarySheep tttttgcaagacttcacgagaaatatgctaatg
            Bharal tttttgcaagacttcatgagaaatatgctaatg
          NilgiriTahr tttttgcaagacttcatgagaaatatgctaatg
B D            ARS1 tttttgcaagacttcatgagaaatatgctaatg
           WildGoat tttttgcaagacttcatgagaaatatgctaata
         SiberianIbex tttttgcaagacttcatgagaaatatgctaatg
     ChineseForestMuskDeer ttttt-caagatttcatgagaaatatactaatg
         BlackMuntjac tcttt-caagatttcctgagaaatatactaatg
         IndianMuntjac ttctttcaagatttcctgagaaatatactaatg
         ReevesMuntjac ttctttcaagatttcctgagaaatatactaatg
        PereDavidsDeer ttctttcaagatttcctgagaaatatactaatg
        WhiteLippedDeer ttctttcaagatttcctgagaaatatactaatg
          YarkandDeer ttctttcaagatttcctgagaaatatactaatg
            RedDeer ttctttcaagatttcctgagaaatatactaatg
            HogDeer ttctttcaagatttcctgagaaatatactaatg
        WhiteTailedDeer ttctttcaagatttcctgagaaatatactaatg
           MuleDeer ttctttcaagatttcctgagaaatatactaatg
           Reindeer ttctttcaagatttcctgagaaatatactaatg
        EasternRoeDeer ttctttcaagatttcctgagaaatatactaagg
          EurasianElk ttctttcaagatttcctgagaaatatactaacg
       ChineseWaterDeer ttctttcaagatttcctgagaaatatactaatg
            Giraffe ttttttcaagatttcatgagaaatatactaatg
           Pronghorn ttttctcgagatttcatgagcaataccctaacg
            Cattle ttttttcaagatttcatgagaaatagaccaatg
          ZebuCattle ttttttcaagatttcatgagaaatagaccaatg
       SiberianMuskDeer ttttttcaagatttcatgagaaatatactaatg
             Okapi ttttttcaagatttcatgagaaatatactaatg

Alignment block 9 of 177 in window, 129060262 - 129060311, 50 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY caagacttcatgag---aaatatgctaatga---gactgaaagctgctacattatc
            Rabbit caagattttgtgag---aaata---tgttga---aactgaaatctgtcacactgtc
             Horse caagatttcatgag---aaatttactaatga---gactgaaatctgctgcattatt
        ChinesePangolin caggatttcacgag---gaa-ttactagcaa---gactgaaatctgctgcacaatt
             Human caagattgcatgag----aatatattaatga---gacaaaaatctgctgcattatt
           Aardvark ctatatttcatgag---aaatgcaataatga---gat-tgaatctgctgcattatt
           BlueWhale caagatttcgtgag---aaatatactaatga---gactgaaagctgctgcataatt
    CommonBottlenoseDolphin cgagatttcatgag---aaatatactaatga---gactgaaagctgctgcataatt
          BelugaWhale caagatttcatgag---aaatatactaatga---gactgaaagctgctgcatactt
              Pig caagatttcatgag---aaataaactaatga---gactgaaagctgctgtattatt
        FloridaManatee caatatttcataag---aaata---taatga---gattgaaatctgctgcattatt
      GreaterHorseshoeBat caagatttcatgag---aaaagtattaatga---gactaa----------------
    WesternEuropeanHedgehog caacatttcatgag---aaatagactaacga---gactgaaatgtgctatagtttt
          HouseMouse caagatttcctgag---aaacataccgac------aatgaaatctgtc---ttgct
       ChineseTreeShrew aaaaaacttatgag---tgataaactaattt---gattgaaatctgctgcattatt
            Alpaca caagatttcatcag---aaat---ctaatga---gactgagagctgctgcattata
       WildBactrianCamel caagatttcatgag---aaat---ctaatga---gactgagagctgctgcattata
         ArabianCamel caagatttcatgag---aaat---ctaatga---gactgagagctgctgcattata
              Dog caagatgtcacggagctgagc---tgaagga---cgcaggaagctgcggcaccatc
          MinkeWhale caagatttcatgag---aaatatactaatga---gactgaaagctgctgcataatt
          KillerWhale cgagatttcatgag---aaatatactaatga---gactgaaagctgctgcataatt
          SpermWhale caagatttcatgag---aaatatactaatga---gactgaaagctgctgcataatt
        ChacoanPeccary caagatttcatgag---aaataaactaatga---gactgaaagctgctgcattact
        GreenSeaTurtle ---aataatttgaa---tcatcatccaatgacctcactgtgatcttttattttatt

Alignment block 10 of 177 in window, 129060289 - 129060314, 26 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY agactgaaagctgctacattatctgt
         JavaMouseDeer agacagaaagctgctgcagtgtttgt
             Bongo agactgaaagctgctacattatttgt
             Saiga agactgaaagctgctacgttatttgt
             Gayal agactgaaagctactactttatttgt
          LesserKudu agactgaaagctgctacattatttgt
           Sitatunga agactgaaagctgctacattatttgt
         MountainNyala agactgaaagctgctacattatttgt
        LesserMouseDeer agacagaaagctgctgcagtgtttgt
        AlpineMuskDeer agactgaaagctgctacattatttgt
        WesternRoeDeer agactgaaagctgctaca----ttgt
             Gaur agactgaaagctactactttatttgt
         AmericanBison agactgaaagctgctactttatttgt
            WildYak agactgaaagctgctactttatttgt
          DomesticYak agactgaaagctgctactttatttgt
         WaterBuffalo agactgaaagctgccacattatttgt
        AfricanBuffalo agactgaaagctgctacattatttgt
          CommonEland agactgaaagctgctacattatttgt
          GreaterKudu agactgaaagctgctacattatttgt
           Bushbuck agactgaaagctgctacattatttgt
            Impala agactgaaaggggctacattatttat
             Suni agactgaaagctgctacattatttgt
         Klipspringer agactgaaagctgctacattatctgt
         RoyalAntelope agactgaaagctgctacattatctgt
          KirksDikDik agactgaaagctgctacattatttgt
      PrzewalskisGazelle agactgaaagctgctacattatttgt
             Oribi agactgaaagctgctacattatctgt
        ThomsonsGazelle agactgaaagctgctacgttatttgt
            Gerenuk agactgaaagctgctacgttatttgt
           Springbok agactgaaagctgctacgttatttgt
        MaxwellsDuiker agactgaaagctgctacgttatctgt
         HarveysDuiker agactgaaagctgctacgttatctgt
         BohorReedbuck agactgaaagctgctacattatttgt
       DefassaWaterbuck agactgaaagctgctacattatttgt
            Lechwe agactgaaagctcctacattatttgt
            Gemsbok agactgaaagctgctacattatctgt
      ScimitarHornedOryx agactgaaagctgctacattatctgt
         RoanAntelope agactgaaagctgctacattatctgt
         SableAntelope agactgaaagctgctacattatctgt
        BlueWildebeest agactgaaagctgctacattatctgt
             Topi agactgaaagctgctacattatctgt
            Herola agactgaaagctgctacattatctgt
        TibetanAntelope agactgaaagctgctacattatctgt
         MountainGoat agactgaaagctgctacattatctgt
        EuropeanMouflon agactgaaagctgctacattatctgt
        AsiaticMouflon agactgaaagctgctacattatctgt
           SnowSheep agactgaaagctgctacattatctgt
         BighornSheep agactgaaagctgctacattatctgt
         BarbarySheep agactgaaagctgctacattatctgt
            Bharal agactgaaagctgctacattatctgt
          NilgiriTahr agactgaaagctgctacattatctgt
B D            ARS1 agactgaaagctgctacattatctgt
           WildGoat agactgaaagctgctacattatctgt
         SiberianIbex agactgaaagctgctacattatctgt
     ChineseForestMuskDeer agactgaaagctgctacattatttgt
         BlackMuntjac agactgaaagctgctaca----ttgt
         IndianMuntjac agactgaaaactgctaca----ttgt
         ReevesMuntjac agactgaaagctgctaca----ttgt
        PereDavidsDeer agactgaaagctgctaca----ttgt
        WhiteLippedDeer agactgaaagctgctaca----ttgt
          YarkandDeer agactgaaagctgctaca----ttgt
            RedDeer agactgaaagctgctaca----ttgt
            HogDeer agactgaaagctgctaca----ttgt
        WhiteTailedDeer agactgaaagctgctcca----ctgt
           MuleDeer agactgaaagctgctaca----ctgt
           Reindeer agactgaaagctgctaca----ctgt
        EasternRoeDeer agactgaaagctgctaca----ttgt
          EurasianElk aggctgaaagctgctgca----ttgt
       ChineseWaterDeer agactgaaagctgctaca----ttgt
            Giraffe agactgaaagctgctacattatttgt
           Pronghorn agactgaaagctgcagcatgatttgt
            Cattle agactgaaagctgctactttatttgt
          ZebuCattle agactgaaagctgctactttatttgt
       SiberianMuskDeer agactgaaagctgctacattatttgt
             Okapi agactgaaagctgctacattatttgt

Alignment block 11 of 177 in window, 129060312 - 129060374, 63 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY tgtttccttagagagctaaaaagctaaaaatc-------ag----aaatgaaatgcttgcatagcattcg
            Rabbit tgtttccttaaaaagctaaaaagct------a-------aa----agataaaaagcttgcacagcgttaa
             Horse tgttttcttagagagctaaaaagct------a-------aaca--aaataaaattcttgcacagcattaa
        ChinesePangolin tgtttcggtagagagctaaaaagct------g-------aaaaataaataaaatgcttgcatgggattaa
             Human tgttttcttatagagacaaaaaact------a-------aa----aaataaagtacttgcatagca----
           Aardvark tatttctttatagagctgggaagct------a-------aa----tattacagagctggtacagcactga
           BlueWhale tgtttccttagagagctaaaaagctaaaaata-------aa----aaataaaatgcttgcat--------
    CommonBottlenoseDolphin tgtttccttagagagctaaaaggct--------------aa----aaataaaatgcttgcatagcattaa
          BelugaWhale tgtttccttagagagctaaaaggct--------------aa----aaataaaatgcttgcatagcattaa
              Pig gttttcctt----agctaaacagctgaaaata-------aa----aaataaaatgcttgcatagcat---
        FloridaManatee tgtttctttatggagttagaaagct--------------aa----aaattgaa---ttgcacagcattaa
      GreaterHorseshoeBat --tttct-----------------------------------------gaaaatgcttgcatagcattaa
    WesternEuropeanHedgehog ggtttcttttaaaa---agattttttaaaaaaaactaagaa----acataaaatacttgcaaatcattaa
          HouseMouse tgtttcctggcagtgccaaatagctcaaagt-----------------taatatgctggctcagctttaa
       ChineseTreeShrew tgtttctttatggagctcaaatgctaaaaac-----------------taaaacgcctgcacagcattaa
            Alpaca tatcccctgagggagctaaaaagctaaaaat--------aa----aaataaaatgcttgtatagcattaa
       WildBactrianCamel tattccctgagggagctaaaaagctaaaaata-------aa----aaataaaatgcttgcatagcattaa
         ArabianCamel tattccctgagggagctaaaaagctaaaaata-------aa----aaataaaatgcttgcatagcattaa
              Dog ggcctcgccggagagctcaaaagccaaaaggagat----ga----ggataaaacgcctgcgtggcgctca
          MinkeWhale tgtttccttagagagctaaaaagctaaaaata-------aa----aaataaaatgcttgcat--------
          KillerWhale tgtttccttagagagctaaaaggct--------------aa----aaataaaatgcttgcatagcattaa
          SpermWhale tgtttccttagagagctaagaagctaaaaa------------------taaaatgcttgcatagcattaa
        ChacoanPeccary gttttcctt----agctaaaaagctgaaaata-------aa----aactaaaatgcctgcatagtattaa

   Oar_rambouillet_v1_0_addY tgtt
            Rabbit tatt
             Horse tatt
        ChinesePangolin tgtt
             Human ----
           Aardvark cgtt
           BlueWhale ----
    CommonBottlenoseDolphin tgtt
          BelugaWhale tgtt
              Pig tgtt
        FloridaManatee cgtt
      GreaterHorseshoeBat cgtt
    WesternEuropeanHedgehog tgct
          HouseMouse tagt
       ChineseTreeShrew tggt
            Alpaca tatt
       WildBactrianCamel tatt
         ArabianCamel tatt
              Dog cgtt
          MinkeWhale ----
          KillerWhale tgtt
          SpermWhale tgtt
        ChacoanPeccary tgtt

Alignment block 12 of 177 in window, 129060315 - 129060348, 34 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY ttccttagagagctaaaaagctaaaaatcagaa-a
         JavaMouseDeer ttccttagagagctaaaaagct-aattttgaaa-a
             Bongo ttccttagagagctaaaaagctaaaaataaaaa-a
             Saiga ttccttagagagctaaaaagctaaaaatcaaaa-a
             Gayal ttccttagagagctaaaaagctaaaaatcaaaa-a
          LesserKudu ttccttagagagctaaaaagctaaaaataaaaa-a
           Sitatunga ttccttagagagctaaaaagctaaaaataaaaa-a
         MountainNyala ttccttagagagctaaaaagctaaaaataaaaa-a
        LesserMouseDeer ttccttagagagctaaaaagct-aattttgaaa-a
        AlpineMuskDeer ttccttagagagctaaaaagctaaaaataaaaa-a
        WesternRoeDeer ctccttagagagctaaagagctaaaaataaaaa-a
             Gaur ttccttagagagctaaaaagctaaaaatcaaaa-a
         AmericanBison ttccttagagagcgaaaaagctaaaaatcaaaa-a
            WildYak ttccttagagagctaaaaagctaaaaatcaaaa-a
          DomesticYak ttccttagagagctaaaaagctaaaaatcaaaa-a
         WaterBuffalo ttccttagagagctaaaaagctaaaaatcaaaa-a
        AfricanBuffalo ttccttagagagctaaaaagctaaaaatcaaaa-a
          CommonEland ttccttagagagctaaaaagctaaaaataaaaa-a
          GreaterKudu ttccttagagagctaaaaagctaaaaatataaa-a
           Bushbuck ttccttagagagctaaaaagctaaaaataaaaa-a
            Impala ttccttagacagctgaaaagctaaaaatcaaaa-a
             Suni ttccttagagagctaaaaagctaaaaatcaaaa-a
         Klipspringer ttccttagagagctaaaaagctaaaaatcaaaa-a
          KirksDikDik ttccttagagagctaaaaagctaaaaatcaaaa--
      PrzewalskisGazelle ttccttagagagctagaaagctaaaaatcaaaac-
             Oribi ttccttagagagctaaaaagctaaaaatcaaaa-a
        ThomsonsGazelle ttccctagagagctaaaaagctaaaaatcaaaa-a
            Gerenuk ttccttagagagctaaaaagctaaaaatcaaaa-a
           Springbok ttccttagagagctaaaaagctaaaaatcaaaa-a
        MaxwellsDuiker ttccttagagagctaaaaagctgaaaatcaaaa-a
         HarveysDuiker ttctttagagagctaaaaagctgaaaatcaaaa-a
         BohorReedbuck ttccttagagagctaaaaagctaaaaatcaaaa-a
       DefassaWaterbuck ttccttagagagctaaaaagctaaaaatcaaaa-a
            Lechwe ttccttagagagctaaaaagctaaaaatcaaaa-a
            Gemsbok ctccttagagagctaaaaagctaaaaatcaaaa-a
      ScimitarHornedOryx ttccttagagagctaaaaagctaaaaatcaaaa-a
         RoanAntelope ttccttagagagctaaaaagctaaaaatcaaaa-a
         SableAntelope ttccttagagagctaaaaagctaaaaatcaaaa-a
        BlueWildebeest ttccttagagagctgaaaagctaaaaataaaaa-a
             Topi ttccttagagagctaaaaagctaaaaatcaaaa-a
            Herola ttccttagagagctaaaaagctaaaaatcaaaa-a
        TibetanAntelope ttccttagagggctaaaaagctaaaaatcaaaa-a
         MountainGoat ttccttagagagctaaaaagctaaaaatcagaa-a
        EuropeanMouflon ttccttagagagctaaaaagctaaaaatcagaa-a
        AsiaticMouflon ttccttagagagctaaaaagctaaaaatcagaa-a
           SnowSheep ttccttagagagctaaaaagctaaaaatcagaa-a
         BighornSheep ttccttagagagctaaaaagctaaaaatcagaa-a
         BarbarySheep ttccttagagagctaaaaagctaaaaatcagaa-a
            Bharal tttcttagagagctaaaaagctaaaaatcagaa-a
          NilgiriTahr ttccttagagagctaaaaagctaaaaatcagaa-a
B D            ARS1 tttcttagagagctaaaaagctaaaaatcagaa-a
           WildGoat tttcttagagagctaaaaagctaaaaatcagaa-a
         SiberianIbex tttcttagagagctaaaaagctaaaaatcagaa-a
     ChineseForestMuskDeer ttccttagagagctaaaaagctaaaaataaaaa-a
         BlackMuntjac ctccttagagagctcaaaagctaaaaataaaaa-a
         IndianMuntjac ctccttagagagctcaaaagctaaaaataaaaa-a
         ReevesMuntjac ctccttagagagctcaaaagctaaaaataaaaa-a
        PereDavidsDeer ctccttagagagctcaaaagctaaaaataaaaa-a
        WhiteLippedDeer ctccttagagagctcaaaagctaaaaataaaaa-a
          YarkandDeer ctccttagagagctcaaaagctaaaaataaaaa-a
            RedDeer ctccttagagagctcaaaagctaaaaataaaaa-a
            HogDeer ctccttagagagctcaaaagctaaaaattaaaa-a
        WhiteTailedDeer ctccttagagagctaaaaagctaaaaataaaaa-a
           MuleDeer ctccttagagagctaaaaagctaaaaataaaaa-a
           Reindeer ctccttagagagctgaaaagctaaaaataaaaa-a
        EasternRoeDeer ctccttagagagctaaagagctaaaaataaaaa-a
          EurasianElk ctccttagagagctaaaaagctaaaaataaaaa-a
       ChineseWaterDeer ctccttagagagctaaagagctaaaaataaaaa-a
            Giraffe ttccttagagagctaaaaagctaaaaataaaaa-a
           Pronghorn ttccttagagaggtgaaaagc-aaggataaaac-a
            Cattle ttccttagagagctaaaaagctaaaaatcaaaa-a
          ZebuCattle ttccttagagagctaaaaagctaaaaatcaaaa-a
       SiberianMuskDeer ttccttagagagctaaaaagctaaaaataaaaa-a
             Okapi ttccttagagagctaaaaagctaaaaataaaaa-a

Alignment block 13 of 177 in window, 129060349 - 129060459, 111 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY tgaaatgcttgcatagcattcgtgttatatagtttaggatgacaact----ataacatgtttatgttttc
         JavaMouseDeer tgaaatgcttgcataacactcatggtatatcgtttagcatgacaact----ataacacgtttatgttttc
             Bongo tgaaatgcttgcctagcattcatgctatatagtttagtatgacaact----ataacatgtttatgttttc
             Saiga tgaaatgcttgcacagcattcatgttatatagtttagtatgacaact----atagcatgttcatactttc
             Gayal tgaaatgcttgcatagcattcatgttatatagtttagtatgacaact----ataacatgtttatgttttc
          LesserKudu taaaatgcttgcctagcattcatgctatatagtttagtatgacaact----ataacatgtttatgttttc
           Sitatunga tgaaatgcttgcctagcattcatgctatatagtttagtatgacaact----ataacatgtttatgttttc
         MountainNyala tgaaatgcttgcctagcattcatgctatatagtttagtatgacaact----ataacatgtttatgttttc
        LesserMouseDeer tgaaattcttgcataacactcatggtatatcgtttagcatgacaact----ataacacgtttatgttttc
        AlpineMuskDeer tgaaatgcttgcatagcattcatgttatatagtttagtatgacaacc----ataacattttaatattttc
        WesternRoeDeer tgaaatgcttgcatagcattcatgttatatagttta----cacagct----ataacatgtttatgatttc
             Gaur tgaaatgcttgcatagcattcatgttatatagtttagtatgacaact----ataacatgtttatgttttc
         AmericanBison tgaaatgcttgcatagcattcatgttatatagtttagtatgacaact----ataacatgtttatgttttc
            WildYak tgaaatgcttgcatagcattcatgttatatagtttagtatgacaact----ataacatgtttatgttttc
          DomesticYak tgaaatgcttgcatagcattcatgttatatagtttagtatgacaact----ataacatgtttatgttttc
         WaterBuffalo tgcaatgcgtgcatagcattcatgttatatagtttagtatgacaact----ataacatgtttatgttttc
        AfricanBuffalo tgaaatgtttgcctagcattcatgttatatagtttagtatgacaact----ataacatgtttatgttttc
          CommonEland taaaatgcttgcctagcattcatgctatatagtttagtatgacaact----ataacatgtttatgttttc
          GreaterKudu taaaatgcttgcctagcattcatgctatatagtttagtatgacaact----ataacatgtttatgttttc
           Bushbuck taaaatgcttgcctagcattcatgctatatagtttagtatgacaact----ataacatgtttatgttttc
            Impala tgaaatgcttgcatagcattcatgttatatagtttagcatgacaact----ataacatgtttatgttttc
             Suni tgaaatgcttgcatagcattcatgttatatagtttagaatgacaact----ataacatgtttatgttttc
         Klipspringer tgaaatgcttgcatggcattcatggtatatagattagtatgacaact----ataacatgtttatgttttc
         RoyalAntelope tgaaatgcttgcataacattcatgttatatagtttagtatgacaact----ataacatgtttatgttttc
          KirksDikDik tgaaatgcttgcatagcattcacgttacatagtttagtatgacaact----atagcatgtttatgttttc
      PrzewalskisGazelle tgaaatgcttgcatagcattcatgttatatagtttagtatgacaact----ataacatgtttatgttttc
             Oribi tgaaatgcttgcatagcattcatgttatatagtttagtatgacaact----atagcatgtttatgttttc
        ThomsonsGazelle tgaaatgcttgcatagcattcatgttacatggtttagtatgacaact----atagcatgttcatattttc
            Gerenuk tgaaatgcttgcatagcatccatgttatatggtttagtatgacaact----atagcatgtttatgtttcc
           Springbok tgaaatgcttgcatagcattcatgttatatagtttagtatgacaact----atagcatgtttatgttttc
        MaxwellsDuiker tgaaatgcttgcatagcattcatgttatatagtttagtatggcaact----ataacatgtttatgttttc
         HarveysDuiker tgaaacgcttgcatagcgttcatgttatatagtttagtatggcaact----atagcatgtttatgttttc
         BohorReedbuck tgaaatgcttgcatagcattcgtgttatatagtttagtatgacaact----atagcatgtttatgttttc
       DefassaWaterbuck tgaaatgcttgcatagcatttgtgtaatatagtttagtatgacaact----atagcatgtttatgttttc
            Lechwe tgaaatgcttgcatagcattcgtgttatatagtttagtatgacaact----atagcatgtttatgttttc
            Gemsbok tgaaatgcttgcatagcattcatgttatatagtttagtatgacaact----ataacatgtttatgttttc
      ScimitarHornedOryx tgaaatgcttgcatagcattcatgttatatagtttagtatgacaact----ataacatgtttatgttttc
         RoanAntelope tgaaatgcttacatagcattcatgttctatagtttagtatgacaact----ataacatgtttatgttttc
         SableAntelope tgaaatgcttacatagcattcatgttctatagtttagtatgacaact----ataacatgtttatgttttc
        BlueWildebeest tgaaatgcttgcatagcattcatgttatatagtttagtatgacaact----ataacatgtttatgttttc
             Topi tgaaatgcttgcatagcattcatgttatatagtttagtatgacaact----ataacatgtttatgttttc
            Herola tgaaatgcttgcatagcattcatgttatatagtttagtatgacaact----ataacatgtttatgttttc
        TibetanAntelope tgaaacgcttgcatagcagtcatgttatatagtttagtatgacaact----ataacatgtttatgttttc
         MountainGoat tgaaatgctcgcatagcattcatgttatatagtttagtatgacaact----ataacatgtttatgttttc
        EuropeanMouflon tgaaatgcttgcatagcattcacgttatatagtttagtatgacaact----ataacatgtttatgttttc
        AsiaticMouflon tgaaatgcttgcatagcattcgtgttatatagtttaggatgacaact----ataacatgtttatgttttc
           SnowSheep tgaaatgcttgcatagcattcatgttatatagtttagtatgacaact----ataacatgtttatgttttc
         BighornSheep tgaaatgcttgcatagcattcrtgttatatagtttagtatgacaact----ataacatgtttatgttttc
         BarbarySheep tgaaatgctcgcatagcattcatgttatatagtttagtatgacaact----ataacatgtttatgttttc
            Bharal tgaaatgctcgcatagcattcatgttatatagtttagtatgacaact----ataacatgtttatgttttc
          NilgiriTahr tgaaatgctcgcatagcattcatgttatatagtttagtatgacaact----ataacatgtttatgttttc
B D            ARS1 tgaaatgctcgcatagcattcatgttatatagtttagtatgacaact----ataacatgtttatgttttc
           WildGoat tgaaatgctcgcatagcattcatgttatatagtttagtatgacaact----ataacatgtttatgttttc
         SiberianIbex tgaaatgctcgcatagcattcatgttatatagtttagtatgacaact----ataacatgtttatgttttc
     ChineseForestMuskDeer tgaaatgcttgcatagcattcatgttatatagtttagtatgacaaccataaataacattttaatattttc
         BlackMuntjac tgaaatgcttgcatagcattcatgttatatagttta----cacagct----ataacatgtttatgttttc
         IndianMuntjac tgaaatgcttgcatagcattcatgttatatagttta----cacagct----ataacatgtttatgttttc
         ReevesMuntjac tgaaatgcttgcatagcattcatgttatatagttta----cacagct----ataacatgtttatgttttc
        PereDavidsDeer tgaaatgcttgcatagcattcatgttatatagttta----cacagct----ataacatgtttatgttttc
        WhiteLippedDeer tgaaatgcttgcatagcattcatgttatatagttta----cacagct----ataacatgtttatgttttc
          YarkandDeer tgaaatgcttgcatagcattcatgttatatagttta----cacagct----ataacatgtttatgttttc
            RedDeer tgaaatgcttgcatagcattcatgttatatagttta----cacagct----ataacatgtttatgttttc
            HogDeer tgaaatgcttgcatagcattcatgttatatagttta----cacagct----atgacatgtttatgttttc
        WhiteTailedDeer tgcaatgcttgcatagcattcatgttatatagttta----cacaact----atagcatgtttatgtgttc
           MuleDeer tgcaatgcttgcatagcattcatgttatatagttta----cacaact----ataacatgtttatgtgttc
           Reindeer tgcaatgcttgcatagcattcatgttatatagttta----cacaact----ataacatgtttatgtgttc
        EasternRoeDeer tgaaatgcttgcatagcattcatgttatatagttta----cacagct----ataacatgtttatgatttc
          EurasianElk tgaaacgcttgcatagcattcatgttatatagttta----cacaact----ataacatgtttatgtgttc
       ChineseWaterDeer tgaaatgcttgcatagcattcatgtcatatagttta----cacagct----ataacatgtttatgttttc
            Giraffe ttaaatgcttgcatagcattcatgttatatagtctagtatgacaact----ataacatgtttatgttttc
           Pronghorn cgaagtgcttgcagagccttcatgctatatagtttagcatgacaact----ctaacaggtttatgtttcc
            Cattle tgaaatgcttgcatagcattcatgttatatagtttagtatgacaact----ataacatgtttatgttttc
          ZebuCattle tgaaatgcttgcatagcattcatgttatatagtttagtatgacaact----ataacatgtttatgttttc
       SiberianMuskDeer tgaaatgcttgcataacattcatgttatatagtttagtatgacaacc----ataacattttaatattttc
             Okapi tgaaatgcttgcatagcattcatgttatatagtttagtatgacaact----ataacatgtttatgttttc

   Oar_rambouillet_v1_0_addY acagcttaatgctaccaaggtgaaggattgggagacagtagcagc
         JavaMouseDeer acagtttaacagtaccaaggt-aagggctgggagatagtataagc
             Bongo acagcttaatgctatcaaggtaaaggattgggagacagtatcagc
             Saiga acagcttaatgctaccaaggtaaaggactgggagacagtatcagc
             Gayal acagcttaatgctaccaaggtaaaggattgggagacagtatcagc
          LesserKudu acagcttaatgctaccaaggtaaaggattgggaaacagtatcagc
           Sitatunga acagcttaatgctaccaaggtaaaggattgggagacagtatcagc
         MountainNyala acagcttaatgctaccaaggtaaaggattgggagacagtatcagc
        LesserMouseDeer acagtttaacagtaccaaggt-aagggctgggagatagtataagc
        AlpineMuskDeer acagcttaatgctaccaaggtaaagggttgggagacagtatcagc
        WesternRoeDeer acagcttaatgctaccaaggtaaaggattgggagacagtaacagc
             Gaur acagcttaatgctaccaaggtaaaggattgggagacagtatcagc
         AmericanBison acagcttaatgctaccaaggtaaaggattgggagacagtatcagc
            WildYak acagcttaatgctaccaaggtaaaggattgggagacagtatcagc
          DomesticYak acagcttaatgctaccaaggtaaaggattgggagacagtatcagc
         WaterBuffalo acagcttaatgctaccaaggtaaaggattgggagacagtatcagc
        AfricanBuffalo acagcttaatgctaccaaggtaaaggattgggagacagtatcagc
          CommonEland acagcttaatgctaccaaggtaaaggattgggagacagtatcagc
          GreaterKudu acagcttaatgctaccaaggtaaaggattgggagacagtatcagc
           Bushbuck acagcttaatgctaccaaggtaaaggattgggagacagtatcagc
            Impala acagcttaatgctaccaaggtaaaggactgggagaca-tatcagc
             Suni acagcctaatgctaccaaggtaaaggattgggagacagtatcagc
         Klipspringer acagcttaatgctacccaggtaaaggattgggagatagtatcagc
         RoyalAntelope acagcttaatgctaccaaggtaaaggattgggagatagtatcagc
          KirksDikDik acagcttaatgctaccaaggtaaaggattgggagacagtatcagc
      PrzewalskisGazelle acagcttaatgctaccaaggtaaagcattgggagacagtatcagc
             Oribi acagcttaatgctaccaaggtaaaggattaggagacagtatcagc
        ThomsonsGazelle acagcttaatgctaccaaaataaaggactgggagacagtatcagc
            Gerenuk acagcttaatgctaccaaggtaaaggattgggagacagtatcagc
           Springbok acagcttaatgctaccaaggtaaaggattgggagacagtatcagc
        MaxwellsDuiker acagcttaatgctaccaaggtaaaggattgggagatagtatcagc
         HarveysDuiker acagcttaatgctaccaaggtaaaggattgggagatagtatcagc
         BohorReedbuck acagcttaatgctaccaagggaaaggattgggagacagtatcagc
       DefassaWaterbuck acagcttaatgctaccaagggaaaggattgggagacagtatcagc
            Lechwe acagcttaatgctaccaagggaaaggattgggagacagtatcagc
            Gemsbok acagcttaatgctaccagggtaaaggattgggagatagtatcagc
      ScimitarHornedOryx acagcttaatgctaccaaggtaaaggattgggagatagtatcagc
         RoanAntelope acagcttaatgctaccgaggtaaaggattgggagatagtatcagc
         SableAntelope acagcttaatgctaccgaggtaaaggattgggagatagtatcagc
        BlueWildebeest acagcttaatgctaccaaggtaaaggattgggagatagtatcagc
             Topi acagcttaatgctaccaaggtaaaggattgggagatagtatcagc
            Herola acagcttaatgctaccaaggtaaaggattgggagatagtatcagc
        TibetanAntelope acagcttaatgctaccaaggtgaaggattgggagatagtatcagc
         MountainGoat acagcttaatgctaccaaggtgaaggattgggagatagtagcagc
        EuropeanMouflon acagcttaatgctaccaaggtgaaggattgggagacagtagcagc
        AsiaticMouflon acagcttaatgctaccaaggtgaaggattgggagacagtagcagc
           SnowSheep acagcttaatgctaccaaggtgaaggattgggagatagtagcagc
         BighornSheep acagcttaatgctaccaaggtgaaggattgggagatagtagcagc
         BarbarySheep acagcttaatgctaccaaggtgaaggattgggagatagtagcagc
            Bharal acagcttaatgctaccaaggtgaaggattgggagatagtagcagc
          NilgiriTahr acagcttaatgctaccaaggtgaaggattgggagatagtagcagc
             ARS1 acagcttaatgctaccaaggtgaaggattgggagatagtagcagc
           WildGoat acagcttaatgctaccaaggtgaaggattgggagatagtagcagc
         SiberianIbex acagcttaatgctaccaaggtgaaggattgggagatagtagcagc
     ChineseForestMuskDeer acagcttaatgctaccaaggtaaagggttgggagacagtatcagc
         BlackMuntjac acagcttaatgctaccaaggcgaaggattgggagacagtaacagc
         IndianMuntjac acagcttaatgctaccaaggcgaaggattgggagacagtaacagc
         ReevesMuntjac acagcttaatgctaccaaggcgaaggattgggagacagtaacagc
        PereDavidsDeer ccagcttaatgctaccaaggtgaaggattgggagacagtaacagc
        WhiteLippedDeer ccagcttaatgctaccaaggtgaaggattgggagacagtaacagc
          YarkandDeer ccagcttaatgctaccaaggtgaaggattgggagacagtaacagc
            RedDeer ccagcttaatgctaccaaggtgaaggattgggagacagtaacagc
            HogDeer ccagcttaatgctaccaaggtgaaggattgggagacagtaacagc
        WhiteTailedDeer acagcttaatgctaccaaggtaaaggattgggagacagtaacagc
           MuleDeer tcagcttaatgctaccaaggtaaaggattgggagacagtaacagc
           Reindeer acagcttaatgctaccaaggtaaaggattgggagacagtaacagc
        EasternRoeDeer acagcttaatgctaccaaggtaaaggattgggagacagtaacagc
          EurasianElk acagcttaatgctaccaaggtaaaggattgggagacagtaacagc
       ChineseWaterDeer acagcttaatgctaccaaggtaaaggattgggagacagtaacagc
            Giraffe acagcttaatgctaccaaggtaaaggattgggagacagtataagc
           Pronghorn acagcttaatgctaccgagggaaaggattgggagacaggagcagc
            Cattle acagcttaatgctaccaaggtaaaggattgggagacagtatcagc
          ZebuCattle acagcttaatgctaccaaggtaaaggattgggagacagtatcagc
       SiberianMuskDeer acagcttaatgctaccaaggtaaagggttgggagacagtatcagc
             Okapi acagcttaatgctaccaaggtaaaggattgggagacagtataggc

Alignment block 14 of 177 in window, 129060375 - 129060662, 288 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY atatag--tttaggatgacaact----ataacatgtttatgttttcacagcttaatgctac----caagg
            Rabbit atctag--tttaat-tggcaaat----acagcatgcttatgccttcacagcctcataccaaccagcaagg
             Horse atttag--tttaatatgacaaat----ataacatgcttatgctttcacagcttaataccac----caagg
        ChinesePangolin atttag--tttaa------------------------taagcattcacagcttaataccac----cagtg
             Human --ttaa--tttaataaggcaaatatagatagcatgcttatgctttcacaat--aataccac----caagg
           Aardvark agttac--tttaaaatggcaaat----acaacatgcttgtgctttcacagctgaatacca-----caggg
           BlueWhale -----g--tttaatatgacaact----ataacatgcttatgctttcacagcttaataccac----caagg
    CommonBottlenoseDolphin atacag--tttaatgtgacaact----ataacatgcttatgctttcacagcttaata-cac----caagg
          BelugaWhale atacag--tttaatgtgacaact----ataacatgcttatgctttcacagcttaataccac----caagg
              Pig atatag--tttaataagacaaat----ataacatgcttatgctttcacagcttaatgccac----caagg
        FloridaManatee atttaa--tttaaaatgacgaat----acaatatgcttatgctttcacagcttaaaaccac----caagg
      GreaterHorseshoeBat atttaagttgtaatgtgacacat----acaacgtgcttatgctttcacagcttaataccac----taagg
    WesternEuropeanHedgehog acttaa--tataataagacatat----aaaacatatctatgctccgacagcttaattccac----cacag
          HouseMouse atttaa--ttttatgcggaaaat----gtagaatgcttgtgtgttcagagtctcacacta-----taatg
       ChineseTreeShrew atctag-----tataaggcaaat----ataacatgcttatgctttcacagctcaataccac----caaga
            Alpaca atatag--tttagcatgacaaat----aaaatatgcttatgttttcacagcttaataccac----caagg
       WildBactrianCamel atatag--tttagcatgac---------caatatgcttatgttttcacagcttaataccac----caagg
         ArabianCamel atatag--tttagcatgac---------caatatgcttatgttttcacagcttaataccac----caagg
          MinkeWhale -----g--tttaatgtgacaact----ataacatgcttatgctttcacagcttaataccac----caagg
          KillerWhale atacag--tttaatgtgacaact----ataacatgcttatgctttcacagcttaata-cac----caagg
          SpermWhale atatag--tttaatgtgacaact----ataacatgcttatgctttcacagcttaataccac----caagg
        ChacoanPeccary atatag--tttaataagacaaat----ataacatgcttaagctttcacagcttaataccac----caagg

   Oar_rambouillet_v1_0_addY tgaaggattgggagacagtagcagccatgtg--aaaaa--------------ttt--------------a
            Rabbit c-gaggactggcagatactac-agcaatgtt--aaaaa--------------ctc--------------a
             Horse c-aaaaattgggagatagtacaagcaatgtt--aaaaa--------------ctt--------------a
        ChinesePangolin t-aacaactgagagatactgcaagcaatgtt--aaaaa--------------ctt--------------a
             Human c-aaggactgggagatactacaagcagtgtt--taaaa--------------ctt--------------a
           Aardvark c-aatggaagggaggtactatgagcagtg-t--taaaa--------------tgg--------------a
           BlueWhale t-aaggattgggagatactacaagcaatgtg--aaaaacttgaaattttttaact--------------a
    CommonBottlenoseDolphin t-aaggattgggagatactacaagcaacgtg--aaaaacttgaaattttttaact--------------a
          BelugaWhale t-aaggattgggagatactacaagcaatgtg--aaaaacttgaaattttttaact--------------a
              Pig c-aaggattgggagtttctacaagcaatgtg--gaaaa--------------------------------
        FloridaManatee a-aaaggaagggagatactacaagcaatgtt--aaaac--------------ttt--------------a
      GreaterHorseshoeBat c-aattattgagagagactacaaacaatgtt---aaaa--------------cgt--------------a
    WesternEuropeanHedgehog t-agtgactgggagatactacaagcaatttttaaaaaa--------------act--------------a
          HouseMouse t-aaggactgtgagattctataggcagtgtt---aaag--------------cat---------------
       ChineseTreeShrew c-aagggctggcaaatgcta---gcaatgtt--aaaaa--------------cat--------------c
            Alpaca c-aaggattgtaagatactgcaaacaatgtg--aaaaa--------------c----------------a
       WildBactrianCamel c-aaggattgtaagatactgcaaacaatgtg--aaaaa--------------c----------------a
         ArabianCamel c-aaggattgtaagatactgcaaacaatgtg--aaaaa--------------c----------------a
          MinkeWhale t-aaggattgggagatactacaagcaatgtg--aaaaa--------------ctcgaaattttttaacta
          KillerWhale t-aaggattgggagatactacaagcaacgtg--aaaaa--------------cttgaaattttttaacta
          SpermWhale t-aaggattgggagatactacaagcaatgtg--aaaaa--------------cttgaaattttttaacta
        ChacoanPeccary c-aagaattaggagttactacaagcaatgtg--gaaaa--------------aaggg-------------

   Oar_rambouillet_v1_0_addY -catgaaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataacag-gg-ttt-ttt----
            Rabbit -cagggaattttataagtgcactt-gtaaaccaaaatatgcatttattacaataa-gc-t-------tt-
             Horse -catgagatttcataattgcgtttggttgcctaaaataagcatttataataacaa-gt-ttt-----tt-
        ChinesePangolin ccatgaaatttcataattgcatttggttgcctgaagtatggatttgc-ataacaaggt-ttt-----tt-
             Human -cattagattttagaattgtatttagttgtgtaaaataagtttt-----------------------tt-
           Aardvark -catgaaattttataattgcatttggttgtcagaaatatatatttataatatttt-gt-tttc---ctt-
           BlueWhale -catgaaatttcataactgcatttggttgtctgaaatatgcatttataataacag-gt-ttt-----tt-
    CommonBottlenoseDolphin -catgaaatttcataactgcatttggttgtctgaaatatgcatttataataacag-gt-ttt-----tt-
          BelugaWhale -catgaaatttcataactgcatttggttgtctgaaatatgcatttataataacag-gt-ttt-----tt-
              Pig -----aaa------------ggttggttgtctgaaataggcatttgtaataacag-gt-ttt-----tt-
        FloridaManatee -cgtgaaattttataattgcatttggttgtctgaaatatgtatttacta---------------------
      GreaterHorseshoeBat -catgaaatttcctaattgcatttggtgggtggaaatatgcatttatagtaataa-gc-t--------tt
    WesternEuropeanHedgehog -ggtaaagatt--------tatttggttgtctaaaatgtacatttgtaataatgc-at-t--------tt
          HouseMouse ---gagaaatttacaattacat----ttgtctaaaatgtgcactag-------------t--------tt
       ChineseTreeShrew -cgtaaaattttataattgcatttggttgtctaaaacatgcatttataataaggg-tttt--------tt
            Alpaca -catgaaattc-ataattgcagttagttatctgaaatacgcatttataacagcag-ac-t--------tt
       WildBactrianCamel -catgaaattt-gtaactgcagttagttatctgaaatatgcatttataacagcag-ac-t--------tt
         ArabianCamel -catgaaattt-gtaactgcagttagttatctgaaatatgcatttataacagcag-ac-t--------tt
          MinkeWhale -catgaaatttcataactgcatttggttgtctgaaatatgcatttataataacag-gt-t--------tt
          KillerWhale -catgaaatttcataactgcatttggttgtctgaaatatgcatttataataacag-gt-t--------tt
          SpermWhale -catgaaatttcataactgcatttggttgtctgaaatatgcatttataataacag-gt-t--------tt
        ChacoanPeccary ----------------------ttggttgtctgaaatatgcatttgtaataatag-ct-t--------tt

   Oar_rambouillet_v1_0_addY -tcactaataa---aag--agaaagg--aag----aaatctc-t-agatgttgaagcctatttgggcatt
            Rabbit -tcactagtaa---taa--agaaagg--aag----gaacttgct-agaattttaagcttctttgagca-c
             Horse -tcactaataa---tag--ag-aagg--aag----aaatttg-t-agacgtttaggtc-atttgagcatt
        ChinesePangolin -tcactaataa---cag--agaaagg--aag----aaatttg-t-agatgtttaagcctatccgaacatt
             Human -tcactaataa---cagaaaaaaaaa--aag----aaacttgct-ggatgtttaagcttacttgagca-c
           Aardvark -ttacaaatga---tag--agaaagg--aag----acatttgtt-agctgtttaaacctttttgagca-t
           BlueWhale -c-----ataa---taa--agagaac--ag--aagaaatttg-t-agatgttgaagactatttgggaatt
    CommonBottlenoseDolphin -c-----ataa---taa--agagaac--tggaaagaaatttg-t-agatgttgaagcctatgtgggcatt
          BelugaWhale -c-----ataa---taa--agagaac--cggaaagaaatttg-t-agatgttgaagcctatgtgggcatt
              Pig -tcactaatga---taa--agaaggg--aagatgtaaatttg-c-agatattgagccccattggggcatt
        FloridaManatee -------ataa---tag--ggaaagg--aag-----catttg-ctagatgtttagacctatttgggca-t
      GreaterHorseshoeBat ctcactcagaa---tag--agaaagg--aag----aaatttg-t-acatgtttgagcctatgtgagcatt
    WesternEuropeanHedgehog tccact-------------agtgata--aag----agcttta-t-gaat-tccaagcctagttgagagtc
          HouseMouse ccccctgactc---aca--ctaaaga--gag----atctctgct-ggat------gtttatttgaaca-c
       ChineseTreeShrew ttccccaaaaa---aag--agaaagg--aag----aaatttgct-acacattcaagcttatttaagca-c
            Alpaca ttgactaataa---cag--agaaagg--aag----aagtttg-t-agatgttgaaacctatttgggcatt
       WildBactrianCamel ttgactaataa---cag--agaaagg--aag----aagtttg-t-agatgttgaaacctatttgggcatt
         ArabianCamel ttgactaataa---cag--agaaagg--aag----aagtttg-t-agatgttgaaacctatttgggcatt
          MinkeWhale ttca-taataa----ag--agaacag--aag----aaatttg-t-agatgttgaagactgtttgggcatt
          KillerWhale ttca-taataa----ag--agaactggaaag----aaatttg-t-agatgttgaagcctatgtgggcatt
          SpermWhale ttca-taataa----ag--agaacgg-aaag----aaatttg-t-aggtgttgaagcctatttgggcatt
        ChacoanPeccary tttt-tactaataatag--agaaatg-aaga-tgtaaattta-c-aaatattgaaccctatttgggcatt

   Oar_rambouillet_v1_0_addY tgctgaaca--cttagaatgacttctgttattcaaaactatttc-tcatagggtttttatgttcttcata
            Rabbit tgctgaaca--cctccagcgatttctgttattccaaac--tccc-tcacagtgt-tttgtgtgcttcaca
             Horse tgctgaac---accaaaatgacttctgttactcaaaactatttc-tcatagtgtttttatgttcttcaca
        ChinesePangolin tgctggac---cctaggataacttctgttattcaaaac--tttc-tcatagtatttttaggttcttcaca
             Human tgctgaaaa--cctcaagtgatttctgttatttgaaactctctc----agtaatttttttgttcttcac-
           Aardvark tgctgaaca--cctagagttacttctgcttttgaaaactatctt-ttacaccatttttatgtttttcaca
           BlueWhale tgctgaaca--cctagaatgacttctgttattcaaaactatttc-tcccagtgtttttatgttcttcaca
    CommonBottlenoseDolphin tgctgaaca--cctagaatgacttctgttattcaaaactatttc-tcacagtgtctttatgttcttcaca
          BelugaWhale tgctgaaca--cctagaatgacttctgttattcaaaactatttc-tcacagtgtttttatgttcttcaca
              Pig tgctgcacc--cctagaatgacttctgttattcagaacgatttc-tcacagtgtttctatgttcttcaca
        FloridaManatee tgctgaatg--cctagagtta---ctgtcattcaaaactctctc-tcacagtgtttttatgtttttcaca
      GreaterHorseshoeBat tgctgaatacctacacaatgacttctgttattcgaaacgatttc-tcacagtgtttttatgttctccaca
    WesternEuropeanHedgehog ttctgaaca-----------gagtctgtttgtcaagactatttcttcactgtgattttatgttctttaca
          HouseMouse tgttccaca--gttagagtgctttctgttatttaaaactgtcag-tctcagagcttctatgctcttgaca
       ChineseTreeShrew tgctgaaca--cctagagtgatttctgttatttaaaataatctc-tccaagtgcttgc-tgttctttcca
            Alpaca tgctgacaa--cctagaatgacttctgttattcaaaactatttc-tcacagtgtttttatgttcttcaca
       WildBactrianCamel tgctgacaa--cctagaatgacttctgttattcaaaactatttc-tcacagtgtttttatgttcttcaca
         ArabianCamel tgctgacaa--cctagaatgacttctgttattcaaaactatttc-tcacagtgtttttatgttcttcaca
          MinkeWhale tgctgaaca--cctagaatgacttctgttattcaaaactatttc-tcacagtgcttttatgttcttcaca
          KillerWhale tgctgaaca--cctagaatgacttctgttattcaaaactatttc-tcacagtgtctttatgttcttcaca
          SpermWhale tgctgaaca--cctagaatgacttctgttattcaaaactatttc-tcacagtgtttttatgttcttcaca
        ChacoanPeccary tgctgaacc--cctagaatgacttatgttattcagaactatttc-tcacagtgtttctacattcttcaca

   Oar_rambouillet_v1_0_addY gag-----
            Rabbit gattaaaa
             Horse aattaaca
        ChinesePangolin aattaaaa
             Human agttaaaa
           Aardvark aattaaaa
           BlueWhale aattaaag
    CommonBottlenoseDolphin aattagag
          BelugaWhale aattagag
              Pig aattaaaa
        FloridaManatee aatcaaaa
      GreaterHorseshoeBat aat-----
    WesternEuropeanHedgehog aat-----
          HouseMouse agc-----
       ChineseTreeShrew aat-----
            Alpaca aat-----
       WildBactrianCamel aat-----
         ArabianCamel aat-----
          MinkeWhale aat-----
          KillerWhale aat-----
          SpermWhale aat-----
        ChacoanPeccary aat-----

Alignment block 15 of 177 in window, 129060460 - 129060466, 7 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY catgtga
         JavaMouseDeer aatgtg-
             Bongo aatgtga
             Saiga catgtga
             Gayal aatgtga
          LesserKudu aatgtga
           Sitatunga aatgtga
        LesserMouseDeer aatgtga
        AlpineMuskDeer aatgtga
        WesternRoeDeer aatgtga
             Gaur aatgtga
         AmericanBison aatgtga
            WildYak aatgtga
          DomesticYak aatgtga
         WaterBuffalo aatgtga
        AfricanBuffalo aatgtga
          CommonEland aatgtga
          GreaterKudu aatgtga
           Bushbuck aatgtga
            Impala cctgtga
             Suni catgtga
         Klipspringer catgtga
         RoyalAntelope catgtga
          KirksDikDik catatga
      PrzewalskisGazelle catgtga
             Oribi catgtga
        ThomsonsGazelle catgtga
            Gerenuk catatga
           Springbok cctatga
        MaxwellsDuiker catgtga
         HarveysDuiker catgtga
         BohorReedbuck catgtga
       DefassaWaterbuck catgtga
            Lechwe catgtga
            Gemsbok catgtga
      ScimitarHornedOryx catgtga
         RoanAntelope catgtga
         SableAntelope catgtga
        BlueWildebeest catgtga
             Topi catgtga
            Herola catgtga
        TibetanAntelope catgtga
         MountainGoat catgtga
        EuropeanMouflon catgtga
        AsiaticMouflon catgtga
           SnowSheep catgtga
         BighornSheep catgtga
         BarbarySheep catgtga
            Bharal catgtga
          NilgiriTahr catgtga
B D            ARS1 catgtga
           WildGoat catgtga
         SiberianIbex catgtga
     ChineseForestMuskDeer aatgtga
         BlackMuntjac agtgtga
         IndianMuntjac agtgtga
         ReevesMuntjac agtgtga
        PereDavidsDeer aatgtga
        WhiteLippedDeer aatgtga
          YarkandDeer aatgtga
            RedDeer aatgtga
            HogDeer aatgtgg
        WhiteTailedDeer aatgtga
           MuleDeer aatgtga
           Reindeer aatgtga
        EasternRoeDeer aatgtga
          EurasianElk aatgtga
       ChineseWaterDeer agtgtga
            Giraffe aatgtga
           Pronghorn aatgtga
            Cattle aatgtga
          ZebuCattle aatgtga
       SiberianMuskDeer aatgtga
             Okapi aatgtga

Alignment block 16 of 177 in window, 129060467 - 129060529, 63 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY aaaatttacatgaaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataacagg
         JavaMouseDeer aaactttacatgaaatttcctaatagcatttggttgtctgaaatatgcatttctaataacagg
             Bongo aaaatttacatgaaatttcctgattgcatttggttgcctgaaaggtgcatttataataacagg
             Saiga aaaatttacatgaaatttcctaattgcatttggttg-ctgaaatatgcatttataataacagg
             Gayal aaaatttacatcaaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataacagg
          LesserKudu aaaatttacatgaaatttcctgattgcatttggttgcctgaaaggtgcatttataataacagg
           Sitatunga aaaatttacatgaaatttcctgattgcatttggttgcctgaaaggtgcatttataataacagg
        LesserMouseDeer aac-tttacatgaaatttcctaatagcatttggttgtctgaaatatgcatttctaataacagg
        AlpineMuskDeer aaaattcacatgaaagttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataacagg
        WesternRoeDeer aaagtttacatggaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataacagg
             Gaur aaaatttacatcaaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataacagg
         AmericanBison aaaatttacatcaaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataacagg
            WildYak aaaatttacatcaaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataacagg
          DomesticYak aaaatttacatcaaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataacagg
         WaterBuffalo aaattttacatgaaagttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataacagg
        AfricanBuffalo aaattttacatgaaatttcctaattgcatttcgttgcctgaaatatgcatttataataacagg
          CommonEland aaaatttacatgaaatttcctgattgcatttggttgcctgaaaggtgcatttataataacagt
          GreaterKudu aaaattcacatgaaatttcctgattgcatttggttgcctgaaaggtgcatttataataacagg
           Bushbuck aaaatttacatgaaatttcctgattgcatttggttgcctgaaaggtgcatttataataacagg
            Impala aaaatttacatgaaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataacagg
             Suni aaaatttgcatgaaatttcctaattgcatctggttgcctgaaatatgcatttataataacagg
         Klipspringer aaaacttacatgaaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcagttataataatagg
         RoyalAntelope aaattttacatgaaatttcctaattgtatttggttgcctgaaatatgcatttataataacggg
          KirksDikDik aaaatttacatgaaatttcctaattgcatttggttg-ctgaaatatgcatttataataacagg
      PrzewalskisGazelle aaaatttacatgaaatttcctaattgcatttggttg-ctgaaatacgcatttataataacagg
             Oribi aaaatttacatgaaatttcctaattgcatttcgttg-ctgaaatatgcatttataataacagg
        ThomsonsGazelle aaaatttacatgaaatttcctaattggatttggttg-ctgaaatgtgcatttataataacagg
            Gerenuk aaaatttacatgaaatttcctaattgcatttggttg-ctgaaatatgcatttataataactgg
           Springbok aaaatttacatgaaatttcctaattgcatttggttg-ctgaaatatgcatttataataacagg
        MaxwellsDuiker aaaatttacatgaaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataacagg
         HarveysDuiker aaaatttacatgaaatttcctaattgcatttggttgcctgaagtctgtatttataataacagg
         BohorReedbuck aaaatttacataaaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataacaga
       DefassaWaterbuck aaaatttacataaaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataacaga
            Lechwe aaaatttacataaaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataacaga
            Gemsbok aaagttcacatgaaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataacagg
      ScimitarHornedOryx aaagttcacatgaaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataacagg
         RoanAntelope caagtttacatgaaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataacagg
         SableAntelope caagtttacatgaaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataacagg
        BlueWildebeest aaaatttacatgaaattccctaattgcatgtggttgcctgaaatatgcatttataataacagg
             Topi aaaatttacatgaaattccctaattgcatgtggttgcctgaaatatgcatttataataacagg
            Herola aaaatttacatgaaattccctaattgcatgtggttgcctgaaatatgcatttataataacagg
        TibetanAntelope aaaatttacgtgaaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatacatttataataacagg
         MountainGoat aaaatttacatgaaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataacagg
        EuropeanMouflon aaaatttacatgaaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataacagg
        AsiaticMouflon aaaatttacatgaaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataacagg
           SnowSheep aaaatttacatgaaatttcctaatcgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataacagg
         BighornSheep aaaatttacatgaaatttcctaatcgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataacagg
         BarbarySheep aaaatttacatgaaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataacagg
            Bharal aaaatttacatgaaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataacagg
          NilgiriTahr aaaatttacatgaaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataacagg
B D            ARS1 aaaatttacatgaaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttcaaaaaacagg
           WildGoat aaaatttacatgaaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttcaaaaaacagg
         SiberianIbex aaaatttacatgaaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcattt---ataacagg
     ChineseForestMuskDeer aaaattcacatgaaagttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataacagg
         BlackMuntjac aaagtttacatgaaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataacagg
         IndianMuntjac aaagtttacatgaaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataacagg
         ReevesMuntjac aaagtttacatgaaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttgtaataacagg
        PereDavidsDeer aaagtttacatgaaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataacagg
        WhiteLippedDeer aaagtttacatgaaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataacagg
          YarkandDeer aaagtttacatgaaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataacagg
            RedDeer aaagtttacatgaaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataacagg
            HogDeer aaagtttacatgaaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataacagg
        WhiteTailedDeer aaagtttacatgaaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataacagg
           MuleDeer aaagtttacatgaaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataacagg
           Reindeer aaagtttacatgaaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataacagg
        EasternRoeDeer aaagtttacatggaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataacagg
          EurasianElk aaagtttacatgaaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataacagg
       ChineseWaterDeer aaagtttacatgaaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataacagg
            Giraffe aaaatttacatgaaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataatagg
           Pronghorn aaaatttacatgaaatttcctaattgcatttgcttgccggaaatatgcatttaccataacagg
            Cattle aaaatttacatcaaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataacagg
          ZebuCattle aaaatttacatcaaatttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttaaaataacagg
       SiberianMuskDeer aaaattcacatgaaagttcctaattgcatttggttgcctgaaatatgcatttataataacagg
             Okapi aaaatttacatgaaatttcctaattgcatgtggttgcctgaaatatgcatttataataacagg

Alignment block 17 of 177 in window, 129060530 - 129060530, 1 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY g-
         JavaMouseDeer -t
             Bongo -t
             Saiga -t
             Gayal -t
          LesserKudu -t
           Sitatunga -t
        LesserMouseDeer -t
        AlpineMuskDeer -t
        WesternRoeDeer -t
             Gaur t-
         WaterBuffalo g-
          CommonEland t-
          GreaterKudu g-
           Bushbuck t-
            Impala t-
             Suni g-
         Klipspringer g-
         RoyalAntelope g-
          KirksDikDik g-
      PrzewalskisGazelle g-
         BohorReedbuck g-
       DefassaWaterbuck g-
            Lechwe g-
            Gemsbok g-
      ScimitarHornedOryx g-
         RoanAntelope g-
         SableAntelope g-
        BlueWildebeest g-
             Topi g-
            Herola g-
        TibetanAntelope g-
         MountainGoat g-
        EuropeanMouflon g-
        AsiaticMouflon g-
           SnowSheep g-
         BighornSheep g-
         BarbarySheep g-
            Bharal g-
          NilgiriTahr g-
B D            ARS1 g-
           WildGoat g-
         SiberianIbex g-
     ChineseForestMuskDeer t-
         BlackMuntjac t-
        PereDavidsDeer g-
        WhiteLippedDeer g-
          YarkandDeer g-
            RedDeer g-
            HogDeer t-
        WhiteTailedDeer g-
           MuleDeer g-
           Reindeer g-
        EasternRoeDeer g-
          EurasianElk g-
          ZebuCattle g-
       SiberianMuskDeer t-
             Okapi g-

Alignment block 18 of 177 in window, 129060531 - 129060537, 7 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY t--t-ttt---tt
         JavaMouseDeer ---t-ttt---tt
             Bongo ---t-ttt---tt
             Saiga ---t-ttt---tt
             Gayal ---t-ttt---tt
          LesserKudu ---t-ttt---tt
           Sitatunga ---t-ttt---tt
        LesserMouseDeer ---t-ttt---tt
        AlpineMuskDeer ---t-ttt---tt
        WesternRoeDeer ---t-ttt---tt
             Gaur t--t-ttt---tt
         AmericanBison t--t-ttt---tt
            WildYak t--t-ttt---tt
          DomesticYak t--t-ttt---tt
         WaterBuffalo t--t-ttt---tt
        AfricanBuffalo t--t-ttt---tt
          CommonEland t--t-ttt---tt
          GreaterKudu t--t-ttt---tt
           Bushbuck g--t-ttt---tt
            Impala t--t-ttt---tt
             Suni t--t-ttt---tt
         Klipspringer g--t-ttt---tt
         RoyalAntelope t--t-ttt---tt
          KirksDikDik t--t-ttt---tt
      PrzewalskisGazelle t--t-ttt---tt
             Oribi t--t-ttt---tt
        ThomsonsGazelle t--t-ttt---tt
            Gerenuk t--t-ttt---tt
           Springbok t--t-ttt---tt
        MaxwellsDuiker t--t-ttt---tt
         HarveysDuiker t--t-ttt---tt
         BohorReedbuck t--t-ttt---tc
       DefassaWaterbuck t--t-ttt---tt
            Lechwe t--t-ttt---tt
            Gemsbok t--t-ttt---tt
      ScimitarHornedOryx g--t-ttt---tt
         RoanAntelope t--t-ttt---tt
         SableAntelope t--t-ttt---tt
        BlueWildebeest t--t-ttt---tt
             Topi t--t-ttt---tt
            Herola t--t-ttt---tt
        TibetanAntelope t--t-ttt---tt
         MountainGoat t--t-ttt---tt
        EuropeanMouflon t--t-ttt---tt
        AsiaticMouflon t--t-ttt---tt
           SnowSheep t--t-ttt---tt
         BighornSheep t--t-ttt---tt
         BarbarySheep t--t-ttt---tt
            Bharal ---t-ttt---tt
          NilgiriTahr t--t-ttt---tt
B D            ARS1 t--t-ttt---tt
           WildGoat t--t-ttt---tt
         SiberianIbex t--t-ttt---tt
     ChineseForestMuskDeer t--t-ttt---tt
         BlackMuntjac t--t-ttt---tt
         IndianMuntjac ---t-ttt---tt
         ReevesMuntjac ---t-ttt---tt
        PereDavidsDeer t--t-ttt---tt
        WhiteLippedDeer t--t-ttt---tt
          YarkandDeer t--t-ttt---tt
            RedDeer t--t-ttt---tt
            HogDeer ttgt-ttt---tt
        WhiteTailedDeer t--t-ttt---tt
           MuleDeer t--t-ttt---tt
           Reindeer t--t-ttt---tt
        EasternRoeDeer a--t-ttt---tt
          EurasianElk t--t-ttt---tt
       ChineseWaterDeer -------gatttt
            Giraffe -------g---tt
           Pronghorn -------g---tt
            Cattle t--t-ttt---tt
          ZebuCattle t--t-ttt---tt
       SiberianMuskDeer t--tcttt---tt
             Okapi t--t-ttt---tt

Alignment block 19 of 177 in window, 129060538 - 129060538, 1 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY c
         JavaMouseDeer c
             Bongo c
             Saiga c
             Gayal c
          LesserKudu c
           Sitatunga c
         MountainNyala c
        LesserMouseDeer c
        AlpineMuskDeer c
        WesternRoeDeer c
             Gaur c
         AmericanBison c
            WildYak c
          DomesticYak c
         WaterBuffalo c
        AfricanBuffalo c
          CommonEland c
          GreaterKudu c
           Bushbuck c
            Impala c
             Suni c
         Klipspringer c
         RoyalAntelope c
          KirksDikDik c
      PrzewalskisGazelle c
             Oribi c
        ThomsonsGazelle c
            Gerenuk c
           Springbok c
        MaxwellsDuiker c
         HarveysDuiker c
         BohorReedbuck c
       DefassaWaterbuck c
            Lechwe c
            Gemsbok c
      ScimitarHornedOryx c
         RoanAntelope c
         SableAntelope c
        BlueWildebeest c
             Topi c
            Herola c
        TibetanAntelope c
         MountainGoat c
        EuropeanMouflon c
        AsiaticMouflon c
           SnowSheep c
         BighornSheep c
         BarbarySheep c
            Bharal c
          NilgiriTahr c
B D            ARS1 c
           WildGoat c
         SiberianIbex c
     ChineseForestMuskDeer c
         BlackMuntjac c
         IndianMuntjac c
         ReevesMuntjac c
        PereDavidsDeer c
        WhiteLippedDeer c
          YarkandDeer c
            RedDeer c
            HogDeer c
        WhiteTailedDeer c
           MuleDeer c
           Reindeer c
        EasternRoeDeer c
          EurasianElk c
       ChineseWaterDeer c
            Giraffe c
           Pronghorn c
            Cattle c
          ZebuCattle c
       SiberianMuskDeer c
             Okapi c

Alignment block 20 of 177 in window, 129060539 - 129060662, 124 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY actaat-aaaagagaaaggaagaaatctctagatgttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
         JavaMouseDeer actaat-aaaatagagagaaagaaaattgtagatgttgaagcctatttgggcatttgctgaacatttaga
             Bongo actaat-aaaagagaaaagaagaaatctgtagatgttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
             Saiga actaat-aaaagagaaaggaagaaatctgtagatgttgaagcctatttgggcatttgctgaatacttaga
             Gayal attaat-aaaagagaaaggaagaaatct-tagaggttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
          LesserKudu actaat-aaaagagaaaggaagaaatctgtagatgttgaagcctatttgggcgtttgctgaacacttaga
           Sitatunga actaat-aaaagagaaaggaagaaatctgtagatgttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
         MountainNyala actaat-aaaagagaaaggaagaaatctgtagatgttgaagcctatttgggcgtttgctgaacacttaga
        LesserMouseDeer actaat-aaaatagagagaaagaaaattgtagatgttgaagcctatttgggcatttgctgaacatttaga
        AlpineMuskDeer actaat-aaaagagaaaggaagaaatctgtagatgttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
        WesternRoeDeer actaat-aaaagagaaaggaagaaatctgtagatgttgaagcctatttggacatttgctgaacacttaga
             Gaur attaat-aaaagagaaaggaagaaatctgtagaggttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
         AmericanBison attaat-aaaagagaaaggaagaaatctgtagaggttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
            WildYak attaat-aaaagagaaaggaagaaatctgtagaggttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
          DomesticYak attaat-aaaagagaaaggaagaaatctgtagaggttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
         WaterBuffalo attaat-aaaagagaaaggaagaaatctgtagaggttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
        AfricanBuffalo attaat-aaaagagaaaggaagaaatctgtagaggttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
          CommonEland actaat-aaaagagaaaggaagaaatctgtagatgttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
          GreaterKudu actaat-aaaagagaaaggaagaaatctgtagatgttgaagcctatttgggtgtttgctgaacacttaga
           Bushbuck actaat-aaaagagaaaggaagaaatctgtagatgttgaagcctatttgggcgtttgctgaacacttaga
            Impala actaat-aagagagaaaggaagaaatctgtagatgttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
             Suni actaat-aaaagagaaaggaagaaatctgtagatgttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
         Klipspringer actaat-aaaagagaaaggaagaaatctgtagatgttgaagcttatttgggcatttgctgaacacttaga
         RoyalAntelope actaat-aaaagagaaaggaagaaatctgtagatgttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
          KirksDikDik agtaat-aaaagagagaggaagaaatctgtagatgttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
           Steenbok actaat-aaaagagaaaggaagaaatctgtagatgttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
      PrzewalskisGazelle actaat-aaaagagaaaggaagaaatctgtagatgttgaagcctatt-----------tgaacacttaga
             Oribi actaat-aaaaaagaaaggaagaaatctgtagatgttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
        ThomsonsGazelle actaa--aaaagagaaaggaagaaatctgtagatgttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
            Gerenuk actaat-aaaagagaaaggaagaaatctgtagatgttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
           Springbok actaaa-aaaagagaaaggaagaaatctgtagatgttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
        MaxwellsDuiker actaat-aaaagagaaaggaagaaatctgtggatgtggaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
         HarveysDuiker actaat-aaaagagaaaggaagaaatctgtggatgttgaagtctatttgggcatttgctgaacacttaga
         BohorReedbuck actaat-aaaagggaaaggaagaaatctgtagatgttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
       DefassaWaterbuck actaat-aaaagggaaaggaagaaatctgtagatgttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
            Lechwe actaat-aaaagggaaaggaagaaatctgtagatgttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
            Gemsbok gctaat-aaaagagaaaggaagaagtctgtagatgttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
      ScimitarHornedOryx gctaat-aaaagagaaaggaagaagtctgtagatgttgaagcctatttgggcatttgctaaacacttaga
         RoanAntelope gctaat-aaaagagaaaggaagaagtctgtagatgttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
         SableAntelope gctaat-aaaagagaaaggaagaagtctgtagatgttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
        BlueWildebeest actaat-aaaagagaaaggaagaagtctgtagatgttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
             Topi actaat-aaaagagaaaggaagaagtctgtagatgttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
            Herola actaat-aaaagagaaaggaagaagtctgtagatgttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
        TibetanAntelope actaat-aaaagagaaaggaagaaatctgtagatgttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
         MountainGoat actaat-aaaagagaaaggaagaaatctgtagatgttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
        EuropeanMouflon actaat-aaaagagaaaggaagaaatctctagatgttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
        AsiaticMouflon actaat-aaaagagaaaggaagaaatctctagatgttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
           SnowSheep actaat-aaaagagaaaggaagaaatctctagatgttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
         BighornSheep actaat-aaaagagaaaggaagaaatctctagatgttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
         BarbarySheep actaat-aaaagagaaaggaagaaatctgtagatgttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
            Bharal actaat-aaaagagaaaggaagaaatctctagatgttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
          NilgiriTahr actaat-aaaagagaaaggaagaaatctctagatgttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
B D            ARS1 actaat-aaaagagaaaggaagaaatctgtagatgttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
           WildGoat actaat-aaaagagaaaggaagaaatctgtagatgttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
         SiberianIbex actaat-aaaagagaaaggaagaaatctgtagatgttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
     ChineseForestMuskDeer actaat-aaaagagaaaggaagaaatctgtagatgttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
         BlackMuntjac actaat-taaagagaaaggaagaaatctgtagatgttgaagcctatttggacatttgctgaacacttaga
         IndianMuntjac actaat-taaagagaaaggaagaaatctgtagatgttgaagcctatttggacatttgctgaacacttaga
         ReevesMuntjac actaat-taaagagaaaggaagaaatctgtagatgttgaagcctatttggacatttgctgaacacttaga
        PereDavidsDeer actaat----agagaaaggaagaaatctgtagatgttgaagcctatttggacatttgctgaacacttaga
        WhiteLippedDeer actaat-aaaagagaaaggaagaaatctgtagatgttgaagcctatttggacatttgctgaacacttaga
          YarkandDeer actaat-aaaagagaaaggaagaaatctgtagatgttgaagcctatttggacatttgctgaacacttaga
            RedDeer actaat-aaaagagaaaggaagaaatctgtagatgttgaagcctatttggacatttgctgaacacttaga
            HogDeer actaat-aaaagagaaaggaagaaatctgtagatgttgaagcctatttggacatttgctgaacacttaga
        WhiteTailedDeer actaat-aaaagagaaaggaagaaatctgtagatggtgaagcctatttggacatttgctgaacacttaga
           MuleDeer actaat-aaaagagaaaggaagaaatctgtagatggtgaagcctatttggacatttgctgaacacttaga
           Reindeer actaat-aaaagagaaaggaagaaatctgtagatggtgaagcctatttggacatttgctgaacacttaga
        EasternRoeDeer actaat-aaaagagaaaggaagaaatctgtagatgttgaagcctatttggacattcgctgaacacttaga
          EurasianElk actaat-aaaagagaaaggaagaaatctgtagatgttgaagcctatttggacatttgctgaacacttaga
       ChineseWaterDeer actaat-aaaagagaaagggagaaatctgtagatgttaaagcctatttggacatttgctgaacacttaga
            Giraffe actaat-aaaagaaaaaggaagaaatctgtagatgttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
           Pronghorn actaataaaaaaagaaaggaagaaatctgtcaatgtggaagcctatttgggcatctgctgaacacttaga
            Cattle attaat-aaaagagaaaggaagaaatctgtagaggttgaagcctatctgggcatttgctgaacacttaga
          ZebuCattle attaat-aaaagagaaaggaagaaatctatagaggttgaagcctatttgggcgtttgctgaacacttaga
       SiberianMuskDeer actaat-aaaagagaaaggaaaaaatctgtagatgttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga
             Okapi actaat-aaaagagaaaggaagaaatctgtagatgttgaagcctatttgggcatttgctgaacacttaga

   Oar_rambouillet_v1_0_addY atgacttctgttattcaaaactatttctcatagggtttttatgttcttcatagag
         JavaMouseDeer atgactgctgtcattcaaaactgtttctcataatgtttatatgttcttcacagag
             Bongo atgacttctgttattcaaaactatttctcatagggtttttatgttcttcacagag
             Saiga atgacttctgttattcaaaactatttctcataggatttttatgttcttcatagag
             Gayal atgacttctgttattcaaaactatttctcatagggtttttatgttcttcacagag
          LesserKudu atgacttctgttattcaaaactatttctcatagggtttttatgttcttcacagag
           Sitatunga atgacttctgttattcaaaactatttctcatagggtttttatgttcttcacagag
         MountainNyala atgacttctgttattcaaaactatttctcatagggtttttatgttcttcacagag
        LesserMouseDeer atgactgctgtcattcaaaactgtttctcataatgtttatatgttcttcacagag
        AlpineMuskDeer atgacttctgttattcaaaactatttctcatagggtttttatgttcttcacagac
        WesternRoeDeer atgacttctgctattcaaaactatttctcacggggtttttatgttcttcacagag
             Gaur atgacttctgttattcaaaactatttctcatagggtttttatgttcttcacagag
         AmericanBison atgacttctgttattcaaaactatttctcatagggtttttatgttcttcacagag
            WildYak atgacttctgttattcaaaactatttctcatagggtttttatgttcttcacagag
          DomesticYak atgacttctgttattcaaaactatttctcatagggtttttatgttcttcacagag
         WaterBuffalo atgacttctgttattcaaaactatttctcatagagtttttatgttcttcacagag
        AfricanBuffalo atgacttctgttattcaaaactatttctcatagagtttttatgttcttcaccgag
          CommonEland atgacttctgttattcaaaactatttctcatagggtttttatgttcttcaaagag
          GreaterKudu atgacttctgttattcagaactatttctcatagggtttttatgttcttcacagag
           Bushbuck atgacttctgttattcaaaactatttctcatagggtttttatgttcttcacagag
            Impala atgacttctgttattcaaaactatttctcatagggtttttatgttcttcatagag
             Suni atgacc--------------ctatttctcatagggtttttatgttcttcacagag
         Klipspringer atgacttctgttattcaaaactatttctcatagggtttttatgttcttcatagag
         RoyalAntelope atgacttctgttattcaaaactatttctcatagggtttttatgttcttcacagag
          KirksDikDik atgacttctgttattcaaaactgtttttcatatgatttttatgttcttcatagag
           Steenbok atgacttctgttattcaaaactatttctcataggatttttatgttcttcatagag
      PrzewalskisGazelle atgacttctgttattcaaaactatttctcataggatttttatgttcttcatagag
             Oribi atgacttctattattcaaaactatttctcataggatttttatgttcttcatagag
        ThomsonsGazelle atgacttctgttattcaaaactatttctcataggatttttatgttcttcatagag
            Gerenuk acgacttctgttattcaaaactatttctcataggatttttatgttcttcatagag
           Springbok atgacttctgttattcaaaactatgtctcataggatttttatgttcttcatagag
        MaxwellsDuiker atgacttctgttattcaaaactatttcttatagggtttttatgttcttcatagag
         HarveysDuiker atgacttctgttattcaaaactatttcttatagggtttttacgttcttcatagaa
         BohorReedbuck atgacttctgttattcaaaactatgtctcatagggtttttatgttcttcatagag
       DefassaWaterbuck atgacttctgttattcaaaactatgtctcatagggtttttatgttcttcatagag
            Lechwe atgacttctgttattcaaaactatgtctcatagggtttttatgttcttcatagag
            Gemsbok atgacttctgttattcaaaactatttctcatagggtttttatgttcttcatagag
      ScimitarHornedOryx atgacttctgttattcaaaactatttctcatagggtttttatgttcttcatagag
         RoanAntelope atgacttctgttattcaaaactatttcttatagggtttttatgttcttcatagag
         SableAntelope atgacttctgttattcaaaactatttctcatagggtttttatgttcttcatagag
        BlueWildebeest atgacttctgttattcaaaactatttctcatagggtttttatgttcttcatagaa
             Topi atgacttctgttattcaaaactatttctcatagggtttttatgttcttcatagaa
            Herola atgacttctgttattgaaaactatttctcatagggtttttatgttcttcatagaa
        TibetanAntelope atgacttctgttattcaaaactatttctcatagggtttttatgttcttcatagag
         MountainGoat atgacttctgttatttaaaactatttctcatagggtttctatgttcttcatagag
        EuropeanMouflon atgacttctgttattcaaaactatttctcatagggtttttatgttcttcatagag
        AsiaticMouflon atgacttctgttattcaaaactatttctcatagggtttttatgttcttcatagag
           SnowSheep atgatttctgttattcaaaactatttctcatagggtttttatgttcttcatagag
         BighornSheep atgatttctgttattcaaaactatttctcatagggtttttatgttcttcatagag
         BarbarySheep ataacttctgttattcaaaactatttctcatagggtttttatgttcttcatagag
            Bharal atgacttctgttattcaaaactatttctcatagggtttttatgttcttcatagag
          NilgiriTahr atgacttctgttattcaaaactatttctcatagggtttttatgttcttcatagag
             ARS1 atgacttctgttattcaaaactatttctcatagggtttttatgttcttcatagag
           WildGoat atgacttctgttattcaaaactatttctcatagggtttttatgttcttcatagag
         SiberianIbex atgacttctgttattcaaaactatttctcatagggtttttatgttcttcatagag
     ChineseForestMuskDeer atgacttctgttattcaaaactatttctcatagggtttttatgttcttcacagac
         BlackMuntjac atgacttctgctattcaaaactatttctcaaagggtttttatgttcttcacagag
         IndianMuntjac atgacttctgctattcaaaactatttctcaaagggtttttatgttcttcacagag
         ReevesMuntjac atgacttctgctattcaaaactatttctcaaagggtttttatgttcttcacagag
        PereDavidsDeer atgacttctgctattcaaaactatttctcatagggtttttatgttctttacagag
        WhiteLippedDeer atgacttctgctattcaaaactatttctcatagggtttttatgttctttacagag
          YarkandDeer atgacttctgctattcaaaactatttctcatagggtttttatgatctttacagag
            RedDeer atgacttctgctattcaaaactatttctcataggatttttatgatctttacagag
            HogDeer atgacttctgctattcaaaactatttctcatagggtttttatgttctttacagag
        WhiteTailedDeer atgacttctgctattcaaaactatttctcatggggtttttatgttcttcacagag
           MuleDeer atgacttctgctattcaaaactatttctcatggggtttttatrttcttcacagag
           Reindeer ttgacttctgctattcaaaactatttctcatggggtttttatgttcttcacagag
        EasternRoeDeer atgacttctgctattcaaaactatttctcacggggtttttatgttcttcacagag
          EurasianElk atgacttctgctattcaaaactatttctcatggggtttttatgttcttcacagag
       ChineseWaterDeer atgacttctgctattcaaaactatttctcatggggtttttatgttcttcacagag
            Giraffe atgacttctgttattcaaaactatttctcatagggtttttatgttcttcacagag
           Pronghorn atgaattctgttattcaaaactgtttctcatagggtttttatgttcttcacagag
            Cattle atgacttctgttattcaaaactatttctcatagggtttttatggtcttcacagag
          ZebuCattle atgacttctgttattcaaaactatttctcatagggtttttatgttcttcacagag
       SiberianMuskDeer atgacttctgttattcaaaactatttctcatagggtttttatgttcttcacagac
             Okapi atgacttctgttattcaaaactgtttctcatagggtttttatgttcttcacagag

Alignment block 21 of 177 in window, 129060663 - 129060663, 1 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY t
         JavaMouseDeer t
             Saiga t
             Gayal t
          LesserKudu a
           Sitatunga a
         MountainNyala a
        LesserMouseDeer t
        AlpineMuskDeer t
        WesternRoeDeer t
             Gaur t
         AmericanBison t
            WildYak t
          DomesticYak t
        AfricanBuffalo t
          CommonEland a
          GreaterKudu a
           Bushbuck a
            Impala t
             Suni t
         Klipspringer t
         RoyalAntelope t
          KirksDikDik t
           Steenbok t
      PrzewalskisGazelle t
             Oribi t
        ThomsonsGazelle t
            Gerenuk t
           Springbok t
        MaxwellsDuiker t
         HarveysDuiker t
         BohorReedbuck t
       DefassaWaterbuck t
            Lechwe t
            Gemsbok t
      ScimitarHornedOryx t
         RoanAntelope t
         SableAntelope t
        BlueWildebeest t
             Topi t
            Herola t
        TibetanAntelope t
         MountainGoat t
        EuropeanMouflon t
        AsiaticMouflon t
           SnowSheep t
         BighornSheep t
         BarbarySheep t
            Bharal t
          NilgiriTahr t
B D            ARS1 t
           WildGoat t
         SiberianIbex t
     ChineseForestMuskDeer t
         BlackMuntjac t
         IndianMuntjac t
         ReevesMuntjac c
        PereDavidsDeer t
        WhiteLippedDeer t
          YarkandDeer t
            RedDeer t
            HogDeer t
        WhiteTailedDeer t
           MuleDeer t
           Reindeer t
        EasternRoeDeer t
          EurasianElk t
       ChineseWaterDeer t
            Giraffe t
           Pronghorn t
            Cattle t
          ZebuCattle t
       SiberianMuskDeer t
             Okapi t

Alignment block 22 of 177 in window, 129060663 - 129060815, 153 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY tatctgattttgaaagctatt---acagtggaaaggataaaaaaatgttcttaat---aaacttaatgta
            Rabbit tgtttcctttcggaggctatt---acactgaggagca--agaaaata--ttttaa---atactttatgta
             Horse tattagattttgaaagttatt---cccctggagattaggaa-aaata-tttttta---aaatttaatgta
        ChinesePangolin tatttaattttgaaagctatt---actctggaaagtctgaacaaata-ttttcaa---acatttagtgta
           Aardvark tattttgtttttaaagctact---gccctgaagagtatgaaaaaata-ttttcaa---aaattgaatgta
           BlueWhale tatctaattttgaaagctattacaacactggaaaatatgaaaaaatattttttat---aaatttaatgta
    CommonBottlenoseDolphin tatctaattttgaaagctattacaacactggaaaatatgaaaaaatattttttat---aaatttaatgta
          BelugaWhale tatctaattttgaaagctattacaacactggaaaatatgaaaaaatattttttat---aaatttaatgta
              Pig tgtctaattttgaaagctatt---acactggaaagtat-aaaaaatatttttaaa---aaatttaatgtt
        FloridaManatee tatcttattttgaaacctact---acattgaagagtgtgaaaaaata-tttaaaa---aaatttaatgta
      GreaterHorseshoeBat tactcatttttgaaagctatt---acactggagagcatgaagaaatatttttaaa---aatcgtaatgta
    WesternEuropeanHedgehog tatttaatcttgaaatct-tt---ac-------agtagggaaaaataattgttta---aa-cttaatgta
          HouseMouse ta-ttaattgtgaaagctact---gcactggaaagttaaagaagtta-------a---atattaaatgca
       ChineseTreeShrew tatttaattttgaaagctatt---gcactaaagaatacaaaacaata-------------ttttaatgta
            Alpaca tatctaattttgaaagctatt---acactggaaagtataaaaa--tatttttaaa---aaatttaatgta
       WildBactrianCamel tatctaattttgaaagctatt---acactggaaagtataaaaa--tatttttaaa---aaatttaatgta
         ArabianCamel tatctaattttgaaagctatt---acactggaaagtataaaaa--tatttttaaa---aaatttaatgta
          MinkeWhale tatctaattttgaaagctattacaacactggaaaatatgaaaaaatattttttat---aaatttagtgta
          KillerWhale tatctaattttgaaagctattacaacactggaaaatatgaaaaaatattttttat---aaatttaatgta
          SpermWhale tatctaattttgaaagctattacaacactggaaaatatgaaaa---atttttaaaaataaatttaatgta
        ChacoanPeccary tatctaattttgaaatctact---atactggaaagtatgaaaaaatatttttaaa---aaatttaatgta
             Human -atttaattttgagagctatt---acactgaagaatatgcaaaaa-----ttaaa---tatcttaatgtg

   Oar_rambouillet_v1_0_addY -ttagtaa---gagcaataaggaagtaaacacagcataatgataaatcatgagcca------atgagcag
            Rabbit -ttagtaa---gagcaatgacgaaataaac-----------------cgtgacttc------aaattcag
             Horse -ttagtaa---gaaaaatgatgaagtaaacatagcataatgat-aatcatgagcta------attatcat
        ChinesePangolin -tcagtaa---gagcactaatgaagtaaacatagcataatgat-aatcatgagcaa------attatcaa
           Aardvark -ttaataatacaagcaatgttgaagtaagcat------atgat-aatcatgagctc------atgctcag
           BlueWhale -ttactaa---gagcaatgatgaagtaaacatagc---ataat-aatcatgagcta------attatcag
    CommonBottlenoseDolphin -ttactaa---gagcaatgatgaagtaaacatagcataataat-aatcatgagcta------attatcag
          BelugaWhale -ttactaa---gagcaatgatgaagtaaacatagcataataat-aatcatgagcta------attataag
              Pig -ttggtaa---gagcaatgatgaagtaaacatagcataatggt-aattatgagcta------attatcag
        FloridaManatee -ttagtaa---aagcaatgatgaagtaagcat------atgat-aatcgtgcacta------attatcag
      GreaterHorseshoeBat -ttaataa---gagcaaagatgaagcaaacatagcataatgat-caccaggagctg------atgatcag
    WesternEuropeanHedgehog -ttac-------agtcatgataaagtaaatatcacatcatgat-agctaccagtga------attgtctg
          HouseMouse -ttatcat---gagccacgatgaagcaggcatagcaaaataat-actcaggaccg-------agtatcag
       ChineseTreeShrew ttttttaa---cagcactgatgaagtaa--atggcataatgat-aaccacaagctaaacatcaaaattag
            Alpaca -ttagtaa---gagcaatgatgaagtaaacatagcataacaga-aatcatgagcta------gtgattag
       WildBactrianCamel -ttagtaa---gagcaatgatgaagtaaacatagcataataga-aatcatgagcta------atgattag
         ArabianCamel -ttagtaa---gagcaatgatgaagtaaacatagcataataga-aatcatgagcta------atgattag
          MinkeWhale -ttactaa---gagcaatgatgaagtaaacatagcatgataat-aatcatgagcta------attatcag
          KillerWhale -ttactaa---gagcaatgatgaagtaaacatagcataataat-aatcatgagcta------attatcag
          SpermWhale -ttactaa---gagcaatgatgaagtaaacatagcataataat-aatcatgagcta------attatcag
        ChacoanPeccary -ttgttaa---gagaaatgatgaagtaaatatagcataatggt-aattatgagcta------attatcag
             Human -ttagtaa---gaacaataatgaagtaaacatagcataataat-catcatgaacta------aatattag

   Oar_rambouillet_v1_0_addY aaaatg-c-taagaaataaacattttaattg----------------
            Rabbit aaaatg-tctaggaaataaacacttcagttgggcaagttacggctcc
             Horse aaaatg-cctaataaataaacattttaatcaaagaggttatagctca
        ChinesePangolin aaaata-cctaagaaataaacattttaatcaagtaggttataactca
           Aardvark aaaatg-cctaaggaataaatattttactagagtaaattacggctca
           BlueWhale aaaatg-c-taagaaataaacattttaattgagtaggctatggctca
    CommonBottlenoseDolphin aaaatg-c-taagaaataaacattttaattgagtaggctatggctca
          BelugaWhale aaaatg-c-taagaaataaacattttaattgagtaggctatggctca
              Pig aaaatg-c-caagaaataaacatttt-atcaagtaggttatggctca
        FloridaManatee acaatg-cttaccatataaagattttactacaatatgttagggctca
      GreaterHorseshoeBat aaaatgcc-taagaaatagacattttaatca----------------
    WesternEuropeanHedgehog aaagtagc-taagaaataaacattttaacca----------------
          HouseMouse aaaacact-caggaaatgagca-ttaa--ct----------------
       ChineseTreeShrew aaaatgcc-tatgaaataaaca-ttcaatcg----------------
            Alpaca aaaatg-c-caagaaataaacattttaatca----------------
       WildBactrianCamel aaaatg-c-caagaaataaacattttaatca----------------
         ArabianCamel aaaatg-c-caagaaataaacattttaatca----------------
          MinkeWhale aaaatg-c-taagaaataaacattttaattg----------------
          KillerWhale aaaatg-c-taagaaataaacattttaattg----------------
          SpermWhale aaaatg-c-taagaaataaacattttaattg----------------
        ChacoanPeccary aaaatg-c-caagaaataaacatttt-atca----------------
             Human aaaatg-cctaagaaataaacattttaattgggtaggttatggctca

Alignment block 23 of 177 in window, 129060664 - 129060859, 196 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY atctga-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggat--aaaaaaa--tgt-tctt----aataaacttaa
         JavaMouseDeer atctaatttt-tgcaagctattactgtggaaaatat---aaaaaa--tatatttt----tatgaacttaa
             Bongo atctaa-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggat--aaaagaa--tat-tctt----aataaacttaa
             Saiga atctaa-ttt-tgaaagctattacagtggaaatgac-aaaaaaaa--tat-tctt----aataaac--aa
             Gayal atctaa-ttt-tgaaagctattagagtggaaaggat--aaaagaa--tat-tctt----aataaacttaa
          LesserKudu atctaa-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggat--aaaagaa--tat-tctt----aataaacttaa
           Sitatunga atctaa-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggat--aaaagaa--tat-tctt----aataaacttta
         MountainNyala atctaa-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggat--aaaagaa--tat-tctt----aataaacttaa
        LesserMouseDeer atctaa-ttt-tgcaagctattactgtggaaaatat---aaaaaa--tatatttt----tatgaacttaa
        AlpineMuskDeer atctaa-ttt-tgaaagctattatagtggaaaggat----aaaaa--tat-tctt----aataaactcag
        WesternRoeDeer atctaa-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggat---aaaaaa--tat-tctt----aataaa--caa
             Gaur atctaa-ttt-tgaaagctattagagtggaaaggat--aaaagaa--tat-tctt----aataaacttaa
         AmericanBison atctaa-ttt-tgaaagctattagagtggaaaggat--aaaagaa--tat-tctt----aataaacttaa
            WildYak atctaa-ttt-tgaaagctattagagtggaaaggat--aaaagaa--tat-tctt----aataaacttaa
          DomesticYak atctaa-ttt-tgaaagctattagagtggaaaggat--aaaagaa--tat-tctt----aataaacttaa
         WaterBuffalo ---taa-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggat--aaaagaa--tat-tctt----aataaac--aa
        AfricanBuffalo atctaa-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggat--aaaagaa--tat-tctt----aataaactaaa
          CommonEland atctaa-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggat--aaaagaa--tat-tctt----aataaacttaa
          GreaterKudu atctaa-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggat--aaaagaa--tat-tctt----aataaacttaa
           Bushbuck atctaa-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggat--aaaagaa--tat-tctt----aataaacttaa
            Impala atctaa-ttt-tgaaagctattccagtggaaaggat--aaaaaaa--tgt-tctt----gataaacttaa
             Suni atctaa-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggataaaaaaaaa--tgt-tctt----aataaacttaa
         Klipspringer atctaa-ttt-tgaaagttatttcagtggaaaggat--aaaaaaa--tgt-tctt----aataaacttaa
         RoyalAntelope atctag-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggat--aaaaaaa--tgt-tctt----aatagacttaa
          KirksDikDik atctaa-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggat---aaaaaa--tat-tatt----aataaa-ttaa
           Steenbok atctaa-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggat---aaaaaa--tat-tctt----aataaacttaa
      PrzewalskisGazelle atctaa-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggat--aaaaaaa--tat-cctt----aataaacttaa
             Oribi atctaa-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggat---aaaaaa--tat-tctt----aataaacttaa
        ThomsonsGazelle atctaa-ttt-tgaaagctattacagtggaaatgat--aaaaaaa--tat-tctt----aataaacttaa
            Gerenuk atctaa-ttt-tgaaagctattacagtggaaatgat--aaaaaaa--tat-tctt----aataaacttaa
           Springbok atctaa-ttt-tgaaagctattacagtggaaatgat--aaaaaaa--tat-tctt----aataaacttaa
        MaxwellsDuiker atctaa-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggat--aaaaaaa--tgt-tctt----aataaacttaa
         HarveysDuiker atctga-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggat--aaaaaaa--tgt-tctt----aataaacttaa
         BohorReedbuck atctaa-tttatgaaagctattacagtggaaaggat--aaaaaaa--tgt-tctt----aataaacttaa
       DefassaWaterbuck atctaa-tttatgaaagctattacagtggaaaggat--aaaaaaa--tgt-tctt----aataaacttaa
            Lechwe atctaa-tttatgaaagctattacagtggaaaggat--aaaaaaa--tgt-tctt----aataaacttaa
            Gemsbok atctaa-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggat--aaaaaaa--tgt-tctt----aataaacttaa
      ScimitarHornedOryx atctaa-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggat--aaaaaaa--tgt-tctt----aataaacttaa
         RoanAntelope atctaa-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggat--aaaaaaa--tgt-tctt----aataaacttaa
         SableAntelope atctaa-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggat--aaaaaaa--tgt-tctt----aataaacttaa
        BlueWildebeest atctaa-ttt-tgaaagctattacagtgaaaaggat--aaaaaaa---gt-tctt----aataaacttaa
             Topi atctaa-ttt-tgaaagctattacagtgaaaaggat--aaaaaaa--tgt-tctt----aataaacttaa
            Herola atctaa-ttt-tgaaagctattacagtgaaaaggat--aaaaaaa--tgt-tctt----aataaacttaa
        TibetanAntelope atctaa-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggat--aaaaaaa--tgt-tctt----aataaacttaa
         MountainGoat atctga-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggat--aaaaaaa--tgt-tctt----aataaacttaa
        EuropeanMouflon atctga-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggat--aaaaaaa--tgt-tctt----aataaacttaa
        AsiaticMouflon atctga-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggat--aaaaaaa--tgt-tctt----aataaacttaa
           SnowSheep atctga-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggat--aaaaaaa--tgt-tctt----aataaacttaa
         BighornSheep atctga-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggat--aaaaaaa--tgt-tctt----aataaacttaa
         BarbarySheep atctga-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggat--aaaaaaa--tgt-tctt----aataaacttaa
            Bharal atctga-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggat--aaaaaaa--tgt-tctt----aataaacttaa
          NilgiriTahr atctga-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggat--aaaaaaa--tgt-tctt----aataaacttaa
B D            ARS1 a----a-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggat--aaaaaaa--tgt-tctt----aataaacttaa
           WildGoat atctaa-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggat--aaaaaaa--tgt-tctt----aataaacttaa
         SiberianIbex atctaa-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggat--aaaaaaa--tgt-tctt----aataaacttaa
     ChineseForestMuskDeer atctaa-ttt-tgaaagctattatagtggaaaggat----aaaaa--tat-tctt----aataaactcaa
         BlackMuntjac atctaa-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggat---aaaaaa--tat-tctt----aataaacttaa
         IndianMuntjac atctaa-ttt-tgaaagttattacagtggaaaggat--aaaa-aa--tat-tcttaataaataaacttaa
         ReevesMuntjac atctaa-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggat--aaaa-aa--tat-tcttaataaataaacttaa
        PereDavidsDeer atctaa-ttt-tgaaagctattgcagtggaaaggat--aaga-aa--tat-tctt----aataaacttaa
        WhiteLippedDeer atctaa-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggat--aaga-aa--tat-tctt----aataaacttaa
          YarkandDeer atctaa-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggat--aaga-aa--tat-tctt----aataaacttaa
            RedDeer atctaa-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggat--aaga-aa--tat-tctt----aataaacttaa
            HogDeer atctaa-ttt-tgaaagctattatagtggaaaggat--aaga-aa--tat-tctt----aataaacttaa
        WhiteTailedDeer atctaa-ttt-tgaaagccattacagtgaaaaggat--aaaa-aa--tat-tctt----aataaac--aa
           MuleDeer atctaa-ttt-tgaaagccattacagtgaaaaggat--aaaa-aa--tat-tctt----aataaac--aa
           Reindeer atctaa-ttt-tgaaagccattacagtgaaaaggat--aaaa-aa--tat-tctt----aataaac--aa
        EasternRoeDeer atctaa-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggat--aaaa-aa--tat-tctt----aataaac--aa
          EurasianElk atctaa-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggat--aaaa-aa--tat-tctt----aat-aac--aa
       ChineseWaterDeer atctaa-ttt-tgaaagctattacggtggaaaggat--aaaa-aa--tgt-tctt----aatatac--aa
            Giraffe atctaa-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggat--aaaa-aaataat-tctt----aatgaacttaa
           Pronghorn atctaa-ttt-tgaaagctattgcagtggaaaggat--aaaa-aa--tat-tctg----aataaacttca
            Cattle atctaa-ttt-tgaaagctattagagtggaaaggat--aaaagaa--tat-tctt----aataaacttaa
          ZebuCattle atctaa-ttt-tgaaagctattagagtggaaaggat--aaaagaa--tat-tctt----aataaacttaa
       SiberianMuskDeer atctaa-ttt-tgaaagctattatagtggaaaggat----aaaaa--tat-tctt----aataaactcaa
             Okapi atctaa-ttt-tgaaagctattacagtggaaaggat--aaaaaaa--tat-tctt----aatgaacttaa

   Oar_rambouillet_v1_0_addY tgtattagtaagagcaataaggaagtaaacacagcataatgataaatcatgagccaatgagcagaaaatg
         JavaMouseDeer tgtattagtaagggcaatgaggatttaaacacagcataatgat-aatcatgagctaattatcagaaaatg
             Bongo tgtattagtaagagcaataaggaggtaaacacagcataatgaaaaattgtgagctaatcagcagaaaatg
             Saiga tgtattagtaagagcaataaggaagtaaacacagcataatgataaatcatgagccaa-------------
             Gayal tgtattagtaagagcaataaggaagtaaacacagcataatgaaaaatcatgagctaatcagcagaaaatt
          LesserKudu tgtattagtaagagcaataaggaagtaaacacagcataatgaaaaatcatgagctaatcagcagaaaatg
           Sitatunga tgtattagtaagagcaataaggaggtaaacacagcataatgaaaaatcgtgagctaatcagcagaaaatg
         MountainNyala tgtattagtaagagcaataaggaagtaaacacagcataatgaaaaatcgtgagctaatcagcagaaaatg
        LesserMouseDeer tgtattagtaagggcaatgaggatttaaacacagcataatgat-aatcatgagctaattatcagaaaatg
        AlpineMuskDeer tgtatt----agagcaataaggaaataaaca--gcataatgataaatcatgagctaattagcagaaaatg
        WesternRoeDeer tgtatt----agagcaataaggaagtaaacactgcataatgataaatcatgagctaattagcagaaaatg
             Gaur tgtattagtaagagcaataaggaagtaaacacagcataatgaaaaatcatgagctaatcagcagaaaatt
         AmericanBison tgtattagtaagagcaataaggaagtaaacacagcataatgaaaaatcatgagctaatcagcagaaaatt
            WildYak tgtattagtaagagcaataaggaagtaaacacagcataatgaaaaatcatgagctaatcagcagaaaatt
          DomesticYak tgtattagtaagagcaataaggaagtaaacacagcataatgaaaaatcatgagctaatcagcagaaaatt
         WaterBuffalo tgtattagtaagagcaataaggaagtaaacacagcataatgaaaaatcatgagctaatcagcagaaaatg
        AfricanBuffalo cgtattagtaagagcaataaggaagtaaacacagcataatgaaaaatcatgagctaatcagcagaaaatg
          CommonEland tgtattagtaagagcaataaggaagtaaacacagcataatgaaaaatcatgagctaatcagcagaaaatg
          GreaterKudu tgtattagtaagagcaataaggaagtaaacacagcataatgaaaaatcatgagctaatcagcagagaatg
           Bushbuck tgtatt----agagcaataaggaagtaaacacagcataatgaaaaatcatgagctaatcagcagaaaatg
            Impala tgtattagtaagagcaataaggaagtaaacacagcataatgataaatcatgagccaatgagcagaaaatg
             Suni tgtattagtaacagcaataaggaagtaaacatagcataatgataaatcatgcgccaaggagcagaaaatg
         Klipspringer tgtattagtaagagcaacaaagaagtaaacacagcataatgataaatcatgagccaatgagcagaaaatg
         RoyalAntelope tatattagtaagagcaataaggaagtaaacacagcataatgataaatcatgagccaatgagcagaaaatg
          KirksDikDik tgtatt----agagcaataaggaagtaaacacagcataatgataaatcatgagccaatgagcagaaaatg
           Steenbok tgtattagtaagagcaataaggaagtaaacacagcataatgataaatcatgagccaatgtgcagaaaatg
      PrzewalskisGazelle tgtattagtaagagcaataaggaagtaaacacagcataatgataaatcatgagccaatgagcagaaaatg
             Oribi tgtattagtaagagcaataaggaagtaaacacagcataatgataaatcatgagccaatgagcagaaaatg
        ThomsonsGazelle tgtattagtaagagcaataaggaagtaaacacagcataatgataaatcatgagccaa-------------
            Gerenuk tgtattagtaagagcaataagggagtaaacacagcataatgataaatcatgagccaa-------------
           Springbok tgtattagtaagagcaataaggaagtaaacacagcataatgataaatcatgagccaatgagcagaaaatg
        MaxwellsDuiker tgtattagtaagagcaataaggaagtaa--actgcataatgataaatcatgagccaatgagcagaaaatg
         HarveysDuiker tgtattagtaagagcaataaggaagtaaacacagcataatgataaatcatgagccaatgagcagaaaatg
         BohorReedbuck tgtattagtaagagcaataaagaagtaaacacagcatgatgataaatcatgaaacaatgagcagaaaatg
       DefassaWaterbuck tgtattagtaagagcaataaagaagtaaacacagcatgatgataaatcatgagccaatgagcagaaaatg
            Lechwe tgtattagtaagagcaataaagaagtaaacacagcatgatgataaatcatgagccaatgagcagaaaatg
            Gemsbok tgtagtagtaagagcaataaggaagtaaacacagcataatgataaatcatgagccaatgagcagaaaatg
      ScimitarHornedOryx tgtagtagtaagagcaataaggaagtaaacacagcataatgataaatcatgagccaatgagcagaaaatg
         RoanAntelope tgtagtagtaagagcaataaggaagtaaacacagcataatgataaatcatgagccaatgagcagaaaatg
         SableAntelope tgtagtagtaagagcaataaggaagtaaacacagcataatgataaatcatgagccaatgagcagaaaatg
        BlueWildebeest tgtattagtaagagcaataagaaagtaaacatagcataatgataaatcatgagcccatgagcagaaaatg
             Topi tgtattagtaagagcaataagaaagtaaacacagcataatgataaatcatgagccaatgagcagaaaatg
            Herola tgtattagtaagagcaataagaaagtaaacacagcataatgataaatcatgagccaatgagcagaaaatg
        TibetanAntelope tgtattagtaagagcaataaggaagtaaacacagcataatgataaatcatgagccaatgagcagaaaatg
         MountainGoat tgtattagtaagagcaataaggaagtaaacacagcatgatgataaatcatgagccaatgagcagaaaatg
        EuropeanMouflon tgtattagtaagagcaataaggaagtaaacacagcataatgataaatcatgagccaatgagcagaaaatg
        AsiaticMouflon tgtattagtaagagcaataaggaagtaaacacagcataatgataaatcatgagccaatgagcagaaaatg
           SnowSheep tgtattagtaagagcaataaggaagtaaacacagcataatgataaatcatgagccaatgagcagaaaatg
         BighornSheep tgtattagtaagagcaataaggaagtaaacacagcataatgataaatcatgagccaatgagcagaaaatg
         BarbarySheep tgtattagtaagagcaataaggaagtaaacacagcataatgataaatcatgagccaatgagcagaaaatg
            Bharal tgtattagtaagagcaataaggaagtaaacacagcataatgataaatcatgagccaatgagcagaaaatg
          NilgiriTahr tgtattagtaagagcaataaggaagtaaacacagcataatgataaatcatgagccaatgagcagaaaatg
             ARS1 tgtattagtaagagcaataaggaagtaaacacagcataatgataaatcatgagccaatgagcagaaaatg
           WildGoat tgtattagtaagagcaataaggaagtaaacacagcataatgataaatcatgagccaatgagcagaaaatg
         SiberianIbex tgtattagtaagagcaataaggaagtaaacacagcataatgataaatcatgagccaatgagcagaaaatg
     ChineseForestMuskDeer tgtatt----agagcaataaggaaataaaca--gcataatgataaatcatgagctaattagcagaaaatg
         BlackMuntjac tgtattagtaagagcaataaggaagtaaacattgcataatgataaatcatgagctaattagcagaaaatg
         IndianMuntjac tgtattagtaagagcaataaggaagtaaacactgcataatgataaatcatgagctaattagcagaaaatg
         ReevesMuntjac tgtattagtaagagcaataaggaagtaaacactgcataatgataaatcatgagctaattagcagaaaatg
        PereDavidsDeer tgtatt----agagcaataaggaagtaaacactgcataatgataaatcatgagctaattagcagaaaatg
        WhiteLippedDeer tgtattagtaagagcaataaggaagtaaacactgcataatgataaatcatgagctaattagcagaaaatg
          YarkandDeer tgtattagtaagagcaataaggaagtaaatactgcataatgataaatcatgagctaattagcagaaaatg
            RedDeer tgtattagtaagagcaataaggaagtaaacactgcataatgataaatcatgagctaattagcagaaaatg
            HogDeer tgtactagtaagagcaataaggaagtaaacactgcataatgataaatcatgagctaattagcagaaaatg
        WhiteTailedDeer tgtattagtaagagcaataaggaagtaaacactgcataatgataaatcatgagctaattagcagaaaatg
           MuleDeer tgtattagtaagagcaataaggaagtaaacactgcataatgataaatcatgagctaattagcagaaaatg
           Reindeer tgtattagtaagagcaataaggaagtaaacactgcataatgataaatcatgagctaattagcagaaaatg
        EasternRoeDeer tgtatt----agagcaataaggaagtaaacactgcataatgataaatcatgagctaattagcagaaaatg
          EurasianElk tgtattagtaagagcaataaggaagtaaacactgcataatgataaatcatgagctaattagcagaaaatg
       ChineseWaterDeer tgtattagtaagagcaataaggaagtaaacactgcataatgataaatcatgagctaattagcagaaaatg
            Giraffe tgtattagttagagcaataaggaagtaaacacagcataatgataaatcatgagctaattagcagaaaatg
           Pronghorn ggtattagtaagagcaa-aaggaaataaacacagcataatgataaatcataagctaattagcagaaaatg
            Cattle tgtattagtaagagcaataaggaagtaaacacagcatagtgaaaaatcatgagctaatcagcagaaaatt
          ZebuCattle tgtattagtaagagctataaggaagtaaacacagcataatgaaaaatcatgagctaatcagcagaaaatt
       SiberianMuskDeer tgtatt----agagcaataaggaaataa--acagcataatgataaatcatgagctaattagcagaaaatg
             Okapi tgtattagtaagagcaataaggaagtaaacacagcataatgataaaccatgagctaattagcagaaaatg

   Oar_rambouillet_v1_0_addY ctaagaaataaacattttaattgagtaggttatggcttacaaagtcccacttataccctgaccatgg
         JavaMouseDeer ctaagaaataaacattttaattgagtaggttatgactcacaagttcccacttaaaccttgaccatgg
             Bongo ctaagaaataaacattttaattgagtaggttatagcttacaaagttccacttataccctgaccatgg
             Saiga -taagaaataaacattttaattgagtaggttatggcttgcaaagttccacttgtaccctgaccatgg
             Gayal ctaagaaataaacattttaattgagtaggttatggcttacaaagttccacttataccctgaccatgg
          LesserKudu ctaagaaataaacattttaattgagtaggttatagcttacaaagttccacttataccctgaccatgg
           Sitatunga ctaagaaataaacattttaattgagtaggttatagcttacaaagttccacttataccctgaccatgg
         MountainNyala ctaagaaataaacattttaattgagtaggttatagcttacaaagttccacttataccctgaccatgg
        LesserMouseDeer ctaagaaataaacattttaattgagtaggttatgactcacaagttcccacttaaaccttgaccatgg
        AlpineMuskDeer ctaagaaataagcattttaattgagtaggttatggcttacaaagttccacttataccctggccatgg
        WesternRoeDeer ctaagaaataaacactttaattgagtaggttatggcttacaaacttccacttataccctgaccatgg
             Gaur ctaagaaataaacattttaattgagtaggttatggcttacaaagttccacttataccctgaccatgg
         AmericanBison ctaagaaataaacattttaattgagtaggttatggcttacaaagttccacttataccctgaccatgg
            WildYak ctaagaaataaacattttaattgagtaggttatggcttacaaagttccacttataccctgaccatgg
          DomesticYak ctaagaaataaacattttaattgagtaggttatggcttacaaagttccacttataccctgaccatgg
         WaterBuffalo ctaagaaataaacactttaattgagtaggttatggcttacaaagttccacttataccctgaccatgg
        AfricanBuffalo ctaagaaataaacattttaattgagtaggttatggcttacaaagttccacttataccctgaccatgg
          CommonEland ctaagaaataaacattttaattgagtaggttatagcttacaaagttccacttataccctgaccatgg
          GreaterKudu ctaagaaataaacattttaattgagtaggttatagcttacaaagttccacttataccctgaccatgg
           Bushbuck ctaagaaataaacattttaattgagtaggttatagcttacaaagttccagttataccctgaccatgg
            Impala ctaagaaataaacatttcaattgagtaggttatggcttacaaagttccacttataccctgaccatgg
             Suni ctaagaaataaacattttaattgtgtaggttatggcttacaaagtttcacttataccctgaccatgg
         Klipspringer ctaagaaataaacattttaattgagtaggtta------aaaaagttccgcttataccctgaccatgg
         RoyalAntelope ctaagaaataaacattttaattgaggaggttatggcttacaaagttccacttataccctgaccatgg
          KirksDikDik ctaagaaataaacattttaattgagtaagttatgacttacaaagttccacttataccctgaccatgg
           Steenbok ctaagaaataaacattttaattgagtaggttatggcttacaaagttccacttataccctgaccatgg
      PrzewalskisGazelle ctaagaaataaacattttaactgagtaggttatggcttgcaaagttccacttgtaccctgaccatgg
             Oribi ctaagaaataaacattttgattgagtaggttatggcttgcaaagttccacttgtaccctgaccatgg
        ThomsonsGazelle -taagaaataaacattttaattgagtaggttatggcttgcaaagttccacttgtaccctgaccatgg
            Gerenuk -taagaaattaatattttaattgagtaggttatggcttgcaaagttccacttgtaccctgaccatgg
           Springbok ctaagaaataaacattttaactgagtaggttatggcttgcaaagttccacttgtaccctgaccatgg
        MaxwellsDuiker ctaagaaataaacattttaattgagtaggttatggcttacaaagttccacttataccctgaccatgg
         HarveysDuiker ctaagaaataaacattttaattgagtaggttatggcttacaaagttccacttataccctgaccatgg
         BohorReedbuck ctaagaaataaacatcttaattgagtaggttatggcttacaaagttccacttataccctgaccatgg
       DefassaWaterbuck ctaagaaataaacatcttaattgagtaggttatggcttacaaagttccacttataccctgaccatgg
            Lechwe ctaagaaataaacatcttaattgagtaggttatggcttacaaagttccacttataccctgaccatgg
            Gemsbok ctaagaaataaacattttaattgagtaggttatggcttacaaagttccacttataccctgaccatgg
      ScimitarHornedOryx ctaagaaataaacattttaattgagtaggttatggcttacaaagttccacttataccctgaccatgg
         RoanAntelope ctaagaaataaacattttaattgagtaggttatggcttacaaagttccacttataccctgaccatgg
         SableAntelope ctaagaaataaacattttaattgagtaggttatggcttacaaagttccacttataccctgaccatgg
        BlueWildebeest ttaagaaataaacattttaattgagtagattatggcttacaaagttccacttataccctgaccatgg
             Topi ttaagaaataaacattttaattgagtagattatggcttacaaagttccacttataccctgaccatgg
            Herola ttaagaaataaacattttaattgagtagattatggcttacaaagttccacttataccctgaccatgg
        TibetanAntelope ctaagaaataaacattttaattgagtaggttatggcttacaaagtcccacttataccctgaccatgg
         MountainGoat ctaagaaataaacattttaattgagtaggttatggcttacaaagtcctacttataccctgaccatgg
        EuropeanMouflon ctaagaaataaacgttttaattgagtaggttatggcttacaaagtcccacttataccctgaccatgg
        AsiaticMouflon ctaagaaataaacattttaattgagtaggttatggcttacaaagtcccacttataccctgaccatgg
           SnowSheep ctaagaaataaacattttaattgagtaggttatggcttacaaagtcccacttataccctgaccatgg
         BighornSheep ctaagaaataaacattttaattgagtaggttatggcttacaaagtcccacttataccctgaccatgg
         BarbarySheep ctaagaaataaacattttaattgagtaggttatggcttacaaagtcccacttataccctgaccatgg
            Bharal ctaagaaataaacattttaattgagtaggttatggcttacaaagtcccacttataccctgaccatgg
          NilgiriTahr ctaagaaataaacattttaattgagtaggttatggcttacaaagtcccacttataccctgaccatgg
             ARS1 ctaagaaataaacattttaattgagtaggttatggcttacaaagtcccacttataccctgaccatgg
           WildGoat ctaagaaataaacattttaattgagtaggttatggcttacaaagtcccacttataccctgaccatgg
         SiberianIbex ctaagaaataaacattttaattgagtaggttatggcttacaaagtcccacttataccctgaccatgg
     ChineseForestMuskDeer ctaagaaataagcattttaattgagtaggttatggcttacaaagttccacttataccctggccatgg
         BlackMuntjac ctaagaaataaacactttaattgagtagcttatggcttacaaagttccccttataccctgaccatgg
         IndianMuntjac ctaagaaataaacactttaattgagtaggttatggcttacaaagttccccttataccctgaccatgg
         ReevesMuntjac ctaagaaataaacactttaattgagtaggttatggcttacaaagttccccttataccctgaccatgg
        PereDavidsDeer ctaagaaataaacactttaattgagtaggttatggcttacaaagttccacttataccctgaccatgg
        WhiteLippedDeer ctaagaaataaacactttaattgagtaggttatggcttacaaagttccacttataccctgaccatgg
          YarkandDeer ctaagaaataaacactttaattgagtaggttatggcttacaaagttccacttataccctgaccatgg
            RedDeer ctaagaaataaacactttaattgagtaggttatggcttacaaagttccacttataccctgaccatgg
            HogDeer ctaagaaataaacactttaattgagtaggttatggcttacaaagttccacttataccctgaccatgg
        WhiteTailedDeer ctaagaaataaacactttaattgaataggttatggcttacaaagttccacttataccctgaccatgg
           MuleDeer ctaagaaataaacactttaattgaataggttatggcttacaaagttycacttataccctgaccatgg
           Reindeer ctaagaaataaacactttaattgagtaggttatggcttacgaagttccacttataccctgaccatgg
        EasternRoeDeer ctaagaaataaacactttaattgagtaggttatggcttacaaacttccacttataccctgaccatgg
          EurasianElk ctacgaaataaacactttaattgagtaggttatggcttacaaagttccacttataccctgaccatgg
       ChineseWaterDeer ctaagaaataaacactttaattgagtaggttatgtcttacaaacttccacttataccctgaccatgg
            Giraffe ctaagaaataagcattttaattgagtaggttatggcttacaaagttccacttacaccctgaccatgg
           Pronghorn ctaataaataaacatgttaattgagtaggttatggtttacaaagttccacttataccctgaccatgg
            Cattle ctaagaaataaacattttaa----------------ttacaaagttccacttataccctgaccatgg
          ZebuCattle ctaagaaataaacattttaattgagtagattatggcttacaaagttccacttataccctgaccatgg
       SiberianMuskDeer ctaagaaataagcattttaattgagtaggttatggcttacaaagttccacttataccctggccatgg
             Okapi ctaagaaataagcattttaattgagtaggttatggcttacaaagttccacttataccctgaccatgg

Alignment block 24 of 177 in window, 129060832 - 129061402, 571 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY caaagtcccacttataccctgaccatggt--actattgtt--gaga----gtacctggtctgcaca-tat
            Rabbit tgaagtcct-ctcgtaccttgaccatggt--gctattgtt--ggca----gtactgagtgtgtgta-ttt
             Horse gag--tcctgcttacaccttgaccatagt--actattgtt--gaga----gcacccggggtgcaca-ttt
        ChinesePangolin caa---------agtaccttaaccatggc--actattgtt--gaga----gtacccagtctgcatg-ttt
             Human caaagtcctccttgtaccttgaccatagt--actattatt--gaga----gtacccagtttgtgta-ctt
           Aardvark cgaagcctcacttataccttgaccatggt--gctgttgtt--aata----gtacccagtcttcaaa-ttt
           BlueWhale caaagtcccacttataccttgaccatggt--actattgtt--aaga----gtacccgacctgcata-ttt
    CommonBottlenoseDolphin caaagtcccacttataccttgaccatggt--actattgtt--gaaa----gtacccgatctgcata-ttt
          BelugaWhale caaagtcccacttataccttgaccgtggt--actattgtt--gaaa----gtacccgatctgcata-ttt
              Pig caaagtcctgcttataccttgaccatggt--actattgtt--gaga----gtaccctgtctgaata-ttt
        FloridaManatee caaagtcttacttgtaccttgaccatggt--actattatt--gaaa----gtactccttctgcaaa-ttt
      GreaterHorseshoeBat caaagtgtcacttaagccttgaccatggt--actgttgtt--gtgg----gtccccagtctgcata-ttt
    WesternEuropeanHedgehog caaagtccgactaatctattgactatggttagttactact--ataggaaagtacacagtctgcata-taa
          HouseMouse tgaaatgct-cctgtgccccttca----t--agcaccgcactgaga----gcgtcctggctgtgag-cgt
       ChineseTreeShrew tgaagtcctatctgtactctgacaagggt--attattgtg--gaga----gtacctagtctgtctg-ttt
            Alpaca caaagccctacttataccttggccatggt--gctattgtt--gaga----atacccggtctgcacatttt
       WildBactrianCamel caaagtcctacttataccttggccatggt--gctattgtt--gaga----atacccggtctgcaca-ttt
         ArabianCamel caaagtcctacttataccttggccatggt--gctattgtt--gaga----atacccggtctgcaga-ttt
          MinkeWhale caaagtcccacttataccttgaccatggt--actattgtt--aaga----gtacccgatctgcata-ttt
          KillerWhale caaagtcccacttataccttgaccatggt--actattgtt--gaaa----gtacccgatctgcata-ttt
          SpermWhale caaagtcccacttataccttgaccatggt--actattgtt--gaga----gtacccgatctgcata-ttt
        ChacoanPeccary caaagtcctgcttataccttgaccatggt--actattgtt--gaga----ctaccctgtctgcata-ttt

   Oar_rambouillet_v1_0_addY ctagg-aggcaca-t-gcttaataaccttctaaaatattatt----------------tgattcctcata
            Rabbit ccaagcaggcata-ctgcttaataaccttcgcgaa---tatt----------------tcattcttcata
             Horse ccaggcaggcaca-ttgcttaataatctcctaaaatacaatt----------------ttattcttcttg
        ChinesePangolin ccaggcaggcaca-ttgcttaataaccttctaaaatattatttcagtcttgatgggacttagtcttcatg
             Human ccaagcaggcaca-gtgcttaataaccttctaaaa---tatt----------------ttattcttcctg
           Aardvark tcagggaggcaca-ctgcttaataaccttctaaaatattatt----------------tcattttttatg
           BlueWhale ccaggcaggcaca-t-gcttaataacctcctaaagtattatt----------------ttactcttcata
    CommonBottlenoseDolphin ccaggcaggcaca-t-gcttaataacttcctaaagtattatt----------------ttactcttcata
          BelugaWhale ccaggcaggcaca-t-gcttaataacctcctaaagtattatt----------------ttactcttcata
              Pig ccaggcaggcaca-t-gcttaataagct-ctacaatattatt----------------ttctttttcata
        FloridaManatee ccagggaggtacc-cagcttaataaccttctaaaatattatt----------------ttattctttatg
      GreaterHorseshoeBat ccaggcaggaacatc-gcttactaagcttctgaaatattatt----------------ttattcttcatg
    WesternEuropeanHedgehog gccagcagtcacact-gcctaatag---ccagaaagatcatt----------------ttattcttcatg
          HouseMouse ccaggcaggaacagt-gatcggtaa---ccctctaaaagatt----------------taattctttatg
       ChineseTreeShrew ccaagcaggcacatt-acttaataa---ccttgcaaaatatg----------------ttattcttaatg
            Alpaca ccaggcaggcacact-gcttaatatccttctaaaatatgatt----------------ttattattcatg
       WildBactrianCamel ccaggcaggcacact-gcttaataaccttctaaaatatgatt----------------ttattattcatg
         ArabianCamel ccaggcaggcacact-gcttaataaccttctaaaatatgatt----------------ttattattcatg
          MinkeWhale ccaggcaggcaca-t-gcttaataacctcctgaagtattatt----------------ttactcttcata
          KillerWhale ccaggcaggcaca-t-gcttaataacctcctaaagtattatt----------------ttactcttcata
          SpermWhale ccaggcaggcaca-t-gcttaataacctcctaaagtattatt----------------ttactcttcata
        ChacoanPeccary ccaggcaggcaca-t-gcttaataagct-ctaaaatattatt----------------ttctttttcata

   Oar_rambouillet_v1_0_addY ggagg------g----agaacta-ttacctgtatgtagtatctatattgtttctgaaagataatatgttt
            Rabbit at-gg------a----acgacta-ttacctgt----agtatcaacgttgctcctggaagaaaatgtattt
             Horse ggagg------g----aggacta-ctacctgt----agtatctatattgcttctgaaagataatatattt
        ChinesePangolin ggagg------a----aggaata-ttacctgt----aatatctatattgcttttgaaaaataatgtactt
             Human agagg------g----agggctt-ttacctgt----agtatctacactgcttctgacagataacatattt
           Aardvark ggagg------g----acaatttattacctgt----agtatctccattgtttctgacagataatatattt
           BlueWhale ggagg------g----aggacta-ttacctgt----agtatctacattgcttctggaagataatatacgt
    CommonBottlenoseDolphin ggagg------g----aggacta-ttacctgt----agtatctacattgcttctggaagataatatacgt
          BelugaWhale ggagg------g----aggacta-ttacctgt----agtatctacattgcttctggaagataatatacgt
              Pig ggagg------gagaaagaacta-ttacctgt----agtatccacattgcttatgaaggacaatatattt
        FloridaManatee gaagg------g----atgacta-ttacctgc----agtatctactttgcttctgaaagataatatattt
      GreaterHorseshoeBat ggagg------g----aggacta-ttacctat----agtatctacattgcttctgaaagagaatatattt
    WesternEuropeanHedgehog agagg------t----tcgaata-ttacttgt----agtatctacatggtttctaaaagataatata-tt
          HouseMouse agagggagggtg----aggaccg-ttacctat----aactgccacattgcttctgggagataatacattt
       ChineseTreeShrew aaagg------a----aggacta-ttacctgt----agtagcagcattgcttctgaaagatcatatatag
            Alpaca gaagg------g----aggactg-ttacttgc----agtagctacatttcttctaaaagataatatattt
       WildBactrianCamel gaagg------g----aggactg-ttacttgc----agtagctacatttcttctgaaagataatatattt
         ArabianCamel gaagg------g----aggactg-ttacttgc----agtagctacatttcttctgaaagataatatattt
          MinkeWhale ggagg------g----aggacta-ttacctgt----agtatctaccttgcttctggaagataatatacgt
          KillerWhale ggagg------g----aggacta-ttacctgt----agtatctacattgcttctggaagataatatacgt
          SpermWhale ggagg------g----aggacta-ttacctgt----agtatctacattgcttctggaagataatatatgt
        ChacoanPeccary ggagg------g----agaacta-ttacctgt----agtatccacattgcttctgaaagacaatatattt

   Oar_rambouillet_v1_0_addY cata-tatttctgt---t---gcagtcagtt----caaacata-----ta----ctcaaggaaagggaga
            Rabbit cctacaattcctct---t---tcggtaggct----cgaaagaa-----tactttcacccggaaagggaaa
             Horse cata-tattctttt---t---gcagtcagtt----cataacta-----ca----ctcaaggaaagggaga
        ChinesePangolin tatactattccttt---t---gcagtcagtc----caaaacta-----ta----ctcaaggagagggaga
             Human catacaattccttt---t---gcagtcagct----caaaagaa-----tactttctccaggaaagagaaa
           Aardvark cataccactccttt---tcacatagccag-------aaaagaa-----tactttctcaaggaaaaggaga
           BlueWhale cataccattcctgt---t---gcaggcagtt----caaaacta-----ta----ctcaaggaaaggggga
    CommonBottlenoseDolphin cataccattcctgt---t---gcaggcagtt----caaaacta-----ta----ctcaaggaaagtggga
          BelugaWhale cataccattcctgt---t---gcaggcagtt----caaaacta-----ta----ctcaaggaaagcggga
              Pig cataccattcctat---t---acaatcagtt----caaaagta-----ta----cacaaggaaagggaga
        FloridaManatee catactattccttt---t---tcatgcagat----caaaaagaatacttt----ctcaaggaaaaggaga
      GreaterHorseshoeBat cagaccattccctt---t---gcagtt--------taaaatta-----ta----gtcaagaaaagggaga
    WesternEuropeanHedgehog catgccacaccttcacaa---tcaatg--------caaaagct-----ta----ctcaagaaaagggaga
          HouseMouse caggcagttcctgt---t---------------------tgag-----tt----ctccgaaaagcaa-gt
       ChineseTreeShrew cacacaatttcttt---t---gcaatggtctcgaaagaatact-----tt----ctccaggaaacggtga
            Alpaca catatctttcctgt---t---gcagtcagtt----gaaaacta-----ta----ctcaaggaaagggaga
       WildBactrianCamel catatctttcctgt---t---gcagtcagtt----gaaaacta-----ta----ctcaaggaaagggaga
         ArabianCamel catatctttcctgt---t---gcagtcagtt----gaaaacta-----ta----ctcaaggaaagggaga
          MinkeWhale cataccattcctgt---t---gcaggcagtt----caaaacta-----ta----ctcaaggaaaggggga
          KillerWhale cataccattcctgt---t---gcaggcagtt----caaaacta-----ta----ctcaaggaaagtggga
          SpermWhale cataccattcctgt---t---gcaggcagtt----caaaacta-----ta----ctcaaggaaaggggga
        ChacoanPeccary cataccattcctat---t---gcaatcagtt----caaaacta-----ta----cacaaggaaagggaga

   Oar_rambouillet_v1_0_addY caggcacctcaacagagaaagcatgaccaggaagatttttgtgccg------tgtgtctgcgaactggct
            Rabbit cagacaccttgacagagaaggcacggcaagaatgattttgaggcca------tgtgtctgtgatcttgct
             Horse cagacaccttcacagagaaggcatgacacggaaga-ttctgtgcca------tgtgtctgcgatcctgct
        ChinesePangolin tgggctccttaacagagaaggcatgacaaggaggg-ttttgtgccatgtgtctgtgtctgtgatcttgct
             Human caggcaccttgacagagaaggcatggcaagaaaaa-ttttgtgtta----------cctgttatcttgct
           Aardvark caggcaccttaacagagaaggcaggacaagaaaga-ttttgtgcca----------tgtgcctgcatgt-
           BlueWhale caggcaccttaacagagaaggcatgacaagaaagagttttgtgcca------tatgtctgtgatcttgct
    CommonBottlenoseDolphin caggcaccttaacagagaaggcatgacaagaaagagttttgtgcca------tatgtctgtgatcttgct
          BelugaWhale caggcaccttaacagagaaggcatgacaagaaagagttttgtgcca------tatgtctgtgatcttgct
              Pig caggcaccttaacagagaaggcatgacaagaaagatttttgtgcca------tgtgtctgtgattttgct
        FloridaManatee caggcaccttaacagagaaggcataagaagaaaga-ttttgtgcca------tgtgtctg------tgct
      GreaterHorseshoeBat cagggaccttaagagagaaggcatgacaagaaagattt-tgtgcca------tgagtctgtgatcttgct
    WesternEuropeanHedgehog caggcacgttaacagagaaggcaagac----aagatct-tgtgcca------agcgtctgaaatcttgtt
          HouseMouse caggtagccttagagagcaggcagaacacgaaagatttctgtgcca------tgtgtctgagatcttgct
       ChineseTreeShrew caggcaccttggaggagaaggcatggcaagaaagattg-tatacca------tgtgtctgcaatcttgct
            Alpaca caggcaccttaacagagaaggcatgacaagaaagatttttgtgcca------tgtgtctgtgatcttgct
       WildBactrianCamel caggcaccttaacagagaaggcatgacaagaaagatttttgtgcca------tgtgtctgtgatcttgct
         ArabianCamel caggcaccttaacagagaaggcatgacaagaaagatttttgtgcca------tgtgtctgtgatcttgct
          MinkeWhale caggcaccttaacagagaaggcatgacaagaaagagttttgtgccg------tatgtctgtgatcttgcg
          KillerWhale caggcaccttaacagagaaggcatgacaagaaagagttttgtgcca------tatgtctgtgatcttgct
          SpermWhale caggcaccttagcagagaaggcatgacaagaaagagttttgtgcca------tatgtctgcgatcttgct
        ChacoanPeccary ctggcaccttaacagagaaggcatgacaagaaagatttttgtgcca------cgtgtctgtgatcttgct

   Oar_rambouillet_v1_0_addY tta-t-g-------ctacccactttagac--tg--gactcagaacagtttcaaaatactggttttctt--
            Rabbit ttaac-acagttctttgtaagctttaaac--tg--gactcaaaacagtttcatagtattgtttccctt--
             Horse tta-c-ccagtgctttatctactttaaac--ag--ga--cacaacagtttcaaaatattgttctcctt--
        ChinesePangolin tta-c-atagtgctttatacacttggaac--tg--gatttgaaatagtttcaaaatattgttttcctt--
             Human ttaat-acaatgctttatatactttaaac--aa--gactccaaacagttttaaaatattatttccctt--
           Aardvark ----t-gcagtgctttctacactttaaaccaaa--ggctcaaaacagtttcaaaatactgttttcctt--
           BlueWhale tta-t-agagtgctttacccactttaaac--tg--gactcaaaacagtttcaaaatattgtttttctt--
    CommonBottlenoseDolphin tta-t-agagtggtttacccactttaaac--tg--gactcaaaacagtttcaaaatactgtttttctt--
          BelugaWhale tta-t-agagtggtttacccactttaaac--tg--gactcaaaacagtttcaaaatactgtttttctt--
              Pig tta-t-acagtgctttacccactttaaac--ta--gactcaaaacagtttcaaaatattattcttctt--
        FloridaManatee tta-t-acagtgctttatgcattttaaac--tgaaggctcaaaacagtttcaaaatactgctttcctt--
      GreaterHorseshoeBat tta-c-acagtgctttatacactttaaac--tg--gacttgaagcagtttcaaaatactgttttcct---
    WesternEuropeanHedgehog taa-a-acagggcttcatacactttaaac--tg--gacatacaacagctttaaaatactgctttcccctc
          HouseMouse tta-ataccatgctttaaacacttaaaac--ca--gacatgacacagtttcaaacca----gcccttt--
       ChineseTreeShrew tta-atacaatgctttctacacattgaac--ca--aactagaaacagtttcaaaatactgttttcttt--
            Alpaca tta-t-------------ccactttaaac--tg--gacacaaaatagtttcaaagtattgtctttctt--
       WildBactrianCamel tta-t-------------ccactttaaac--tg--gacacaaaacagtttcaaagtattgtctttctt--
         ArabianCamel tta-t-------------ccactttaaac--tg--gacacaaaacagtttcaaagtattgtctttctt--
          MinkeWhale tta-t-agagtgctttacccactttaaac--tg--gactcaaaacagtttcaaaatattgtttttctt--
          KillerWhale tta-t-agagtggtttacccactttaaac--tg--gactcaaaacagtttcaaaatactgtttttctt--
          SpermWhale tta-t-agagtggtttacccactttaaac--tg--gactcaaaacagtttcaaaatattgtttttctt--
        ChacoanPeccary tta-t-acagtgctttatccactttaaac--tg--gaatcaaaacagtttggaaatattgttcttctt--

   Oar_rambouillet_v1_0_addY -------attaagtaactaggttataaggcaacaaacaaatttcctttaagactgtgctatcagataatc
            Rabbit -------attcagtaatcagattacagtgcaacaaataattttcctttaagaatttcctaccaaatagtg
             Horse -------attaagtaatcaggttataatgcaccaaataattttcctttatgactctgctatcaaatagtc
        ChinesePangolin -------attgagcaagcaggctataatgcaacaaataatttttcttgaagtctctgctatcagatagtc
             Human -------attaagtaatcaggttacaatgcagcaaagaatttccatttaagactctgctatcaaataggt
           Aardvark -------attaagcaatcaggttataatgcaataaataatttttctttaagacactgctatcatatagaa
           BlueWhale -------attaagtaattaggttataatgcaatgaataattttcctttaagactgtgctatcagataatc
    CommonBottlenoseDolphin -------attaagtaattaggttataatgcaacgaataattttcctttaagactgtgctatcagataatc
          BelugaWhale -------attaagtaattaggttataatgcaacgaataattttcctttaagactgtgctatcagataatc
              Pig -------attaagtaattaggctataatgcaacaaataatttttcttgaaaactatgctatcagataatc
        FloridaManatee -------attaagcagtcaggttacaatgcaacaaatagttttcctttaagaccctgccatcaaatagtc
      GreaterHorseshoeBat -------tctaagtaagcaa------------caaataattttcctttaagaccctg-tctcagatagtc
    WesternEuropeanHedgehog ttacagatttaaattataaagt----------cacacaa-tttcctttaagactctgctgtcaaatagtc
          HouseMouse -------cctaagcggtcaggttacgatacagcagataattttcatttatgactcttggatcaaacagtt
       ChineseTreeShrew -------attaagtaatcaggttacagtgtaacatataatttggatttaggactctgccatcaagtagtt
            Alpaca -------attaagtaattaggttataatgcaacaaataattttcctttaagactgtgctatca-atagtc
       WildBactrianCamel -------attaagtaattaggttataatgcaacaaataattttcctttaagactgtgctatcagatagtc
         ArabianCamel -------attaagtaattaggttataatgcaacaaataattttcctttaagactgtgctatcagatagtc
          MinkeWhale -------attaagtaattaggttataatgcaacgaataattttcctttaagactgtgctatcagataatc
          KillerWhale -------attaagtaattaggttataatgcaacgaataattttcctttaagactgtgctatcagataatc
          SpermWhale -------attaagtaattaggttataatgcaacgaataattttcctgtacgactgtgctatcagataatc
        ChacoanPeccary -------attaagtaattaggctatgatgcaacaaataatttttcttgaagactgtgctatcagataatc

   Oar_rambouillet_v1_0_addY ctggaatagatttgccttatttataaacaatct---tgagaaaacaaaaaggcaagaa--attgctaagt
            Rabbit ctggagtagattgaccttatttatcaatgattt---tt-gaaagcca-----aaagaa--tttgtt-cat
             Horse ctggagtagatttaccttatttataaacaatct---tg-gggaaccaaaataaaagaa--attgct-agt
        ChinesePangolin ctggagtagatttgccttacttatagataatct---tg-gaaaaccaaaaggaaataa--attgc--agg
             Human ctggagcagatttacct--tttatagacaattt---tg-gaaaaccaaaataaaagaa--attgtt-agt
           Aardvark ctgtagaagattcaccttatttacagacaaatt---tg-gaaaattaaaagaaaagaa--attgct-aat
           BlueWhale ctggagtagatttgccttatttataaacaatct---tg-gaaaaccaaaaggaaagaa--atttctaagt
    CommonBottlenoseDolphin ctggagtagatctgccttatttataaacaatct---tg-gaaaaccaaaaggaaagaa--atttctaagt
          BelugaWhale ctggagtagatttgccttatttataaacaatct---tg-gaaaaccaaaaggaaagaa--atttctaagt
              Pig ctagagtagatttgccttatttataaacaatct---tg-gaaaaccaaaaggaaagct--gtttctaaat
        FloridaManatee ctgtagtagatttgccttatttgcagacaaatt---ta-gaaaatcaaaaggaaagga--attgtt-agt
      GreaterHorseshoeBat ctggagaagattttccttatttataaacaatct---tggaaaaaccaagagg-aaagaa-atttctaagt
    WesternEuropeanHedgehog ctgtaattgcttcaccttactgatttataagctctacaagaacaccaaaatg-ca---------ctgagt
          HouseMouse caggaaaaagtctcccttatttacatg-gggtt---tggaaaagc---------------aattgttagt
       ChineseTreeShrew ctggagtagctttatcttatttgtagacaattt---tggaaaagcaaaggga-aagaagaaattgtaagt
            Alpaca ctggagtagatctgccttatttataaacagtca---tggaaaaccaaaagga-aagaa--atttctaagt
       WildBactrianCamel ctggagtagatctgccttatttataaataatca---tggaaaaccaaaagga-aagaa--atttttaagt
         ArabianCamel ctggagtagatctgccttatttataaataatca---tggaaaaccaaaagga-aagaa--atttttaagt
          MinkeWhale ctggagtaggtttgccttctttataaacaatct---tggaaaaccaaaagga-aagaa--atttctaagt
          KillerWhale ctggagtagatctgccttatttataaacaatct---tggaaaaccaaaagga-aagaa--atttctaagt
          SpermWhale ctggagtagatttgccttatttataaacaatct---tggaaaaccaaaagga-aagaa--atttctaagt
        ChacoanPeccary ctagagtagatttgccttatttataaacaatct---tggaaaaccaaaagga-aagtg--gtttctaagt

   Oar_rambouillet_v1_0_addY gcttctgcttacaatgacagtctgaccctaaagacagtgttttctaggttttgaaacagcttgaatacaa
            Rabbit gcttgtctttagaatgacagctcagacataaaggca---------aacttttgagacagcctgaatataa
             Horse gattttgctcacaatgacagcctggctctaaagacagtattttctaacttttgagatagcctgaatataa
        ChinesePangolin gcttctgtttgtaatgacagcctgaccctaaagataacattttctaacttttgagaaagccaaaatccaa
             Human gcttgtgcttac-atgacagcctggccctaaagacaatactttcgaacttttcagatagcctgaatataa
           Aardvark gtctctgcttgcaatgatagcatgggcctaaagacagaactttctaactactaaga-atctcgaatgtaa
           BlueWhale gcttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacaatgttttctaagttttgagagagcctgaacgcaa
    CommonBottlenoseDolphin gcttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacagtgttttctaagttttgagatagcctgaatgcaa
          BelugaWhale gcttctgcttacaatgacagcctggccctaaaggcagtgttttctaagttttgagatagcctgaatgcaa
              Pig gcttctgcttacaatgacagcatggccttaa---caatgttttctaagttttgagatagcctgaatgcaa
        FloridaManatee gtctctgcttacaatgacagcctgattctaaaaacaatactttctaacttttgagctatcttgaata-aa
      GreaterHorseshoeBat gcttctgcttacactgacagcctggcacgaaagacagtattttctaaattttgagatagtctgaatgtaa
    WesternEuropeanHedgehog gttcctgcttaca-----agtctccccagaaagccctgaagttctagcttttcagatagcctgaatataa
          HouseMouse gc-tgaacttgcagtgagaggctggccccaaggccactgctttctgattttttagatagcttgagcatga
       ChineseTreeShrew gcttgtactttcagc------ctggccctcaagacaatgctttttaacttttgagaaggcctaaatataa
            Alpaca gtttctccttacaatgacagcctgcccctaaagacaatgttctctaacttttaagatagcctgaatgcga
       WildBactrianCamel gtttctccttacaatgacagcctgcccctaaagacaatgttctctaacttttgagatagcctgaatgcga
         ArabianCamel gtttctccttacaatgacagcctgcccctaaagacaatgttctctaacttttgagatagcctgaatgcga
          MinkeWhale gcttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacaatgttttctaagttttgagagagcctgaatgcaa
          KillerWhale gcttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacagtgttttctaagttttgagatagcctgaatgcaa
          SpermWhale gcttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacagtgttttctaagttttgagatagcctgaatgcaa
        ChacoanPeccary gtttctgcttacaatgacagcatggcctta---acaatgttttctaagttttgagatagcctgaatgcaa

   Oar_rambouillet_v1_0_addY catcga---aat-tttggtgccaattacctgct-agtt
            Rabbit catc-a---aac-ttctctcctaattacttgc------
             Horse cattca---aat-ttttgtgctaattacttgc------
        ChinesePangolin cattta---aatgttttgtactaattacctac------
             Human catcaa---aat-ttttgtgttaattatctgc------
           Aardvark cagcta---cac-ttttgtgataattacctgc------
           BlueWhale cattta---gat-tttggtgctacttacctgc------
    CommonBottlenoseDolphin cattta---gat-tttggtgctacttacctgc------
          BelugaWhale cattta---gat-tttggtgctacttacctgc------
              Pig cattta---aat-tctggtgctaagtgccttc------
        FloridaManatee cagcta---tat-ttttgtgataattacctac------
      GreaterHorseshoeBat cattta---cat-tttggtgctaattacctgcttag--
    WesternEuropeanHedgehog cttttaattttt-tttggctctaattacctgcttaa--
          HouseMouse cctctg---agg-tttt-tgctaattaagtttt-----
       ChineseTreeShrew catctg---aat-ttttgtgctaattacctgctcac--
            Alpaca cattta---aat-tttggtgctaattagctgct-cg--
       WildBactrianCamel cattta---aat-tttggtgctaattagctgct-ag--
         ArabianCamel cattta---aat-tttggtattaattagctgct-ag--
          MinkeWhale cattta---gat-tttggggctacttacctgct-ag--
          KillerWhale cattta---gat-tttggtgctacttacctgct-ag--
          SpermWhale cattta---gat-tttggtgctacttacctgct-ag--
        ChacoanPeccary cattta---aat-tctgctgctaactgccttct-ag--

Alignment block 25 of 177 in window, 129060860 - 129060954, 95 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
         JavaMouseDeer tactattgctgagagtacctagcctgtatatttccaggcaggcacatgcttaataatcttctaa---aag
             Bongo tactattgttgagagtacctggtctgcacatatcttgg-aggcacatgattattaaccttctaa---aat
             Saiga tactattgttgagagtgcctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
             Gayal tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
          LesserKudu tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgattattaaccttctaa---agt
           Sitatunga tactattgttgagagtacctggtctgcacatatcttgg-aggcacatgattattaaccttctaa---aat
         MountainNyala tactattgttgagagtacctggtctgcacatatcttgg-aggcacatgattattaaccttctaa---aat
        AlpineMuskDeer tactgttgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgtttaataaccttctaa---aat
        WesternRoeDeer tactattgttgagtgtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
             Gaur tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
         AmericanBison tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
            WildYak tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
          DomesticYak tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
         WaterBuffalo tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
        AfricanBuffalo tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---agt
          CommonEland tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgattattaaccttctaa---aat
          GreaterKudu tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgattattaaccttctaa---aat
           Bushbuck tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgattattaaccttctaa---aat
            Impala tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-agacacatgcttaataaccttctaa---aat
             Suni tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-tggcac---cttaataaccttctaa---aat
         Klipspringer tactgttgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaaaataat
         RoyalAntelope tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
          KirksDikDik tactattgttgacagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
           Steenbok tactattgttgagagtacctggtctgcacatttctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
      PrzewalskisGazelle tgctattgttgagagtgcctggtctgcacgtatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---cat
             Oribi tactattgttgagagtgcctggtctgcacatacctagg-aggcacatgcttaataacctgctaa---aat
        ThomsonsGazelle tactattgttgagagtgcctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
            Gerenuk tactattgttgagagtgcctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
           Springbok tactattgttgagagtgcctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
        MaxwellsDuiker tactattgtt--gagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aac
         HarveysDuiker tactattgtt--gagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aac
         BohorReedbuck tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaacaaccttctaa---aat
       DefassaWaterbuck tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaacaaccttctaa---aat
            Lechwe tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaacaaccttctaa---aat
            Gemsbok tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
      ScimitarHornedOryx tactattgttgagagtacctggtctgcatatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
         RoanAntelope tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
         SableAntelope tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
        BlueWildebeest tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
             Topi tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
            Herola tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
        TibetanAntelope tactattgttgagagtacctggtctgcacttatctagg-aggcacatgcttaataacctcctaa---aat
         MountainGoat tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
        EuropeanMouflon tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
        AsiaticMouflon tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
           SnowSheep tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
         BighornSheep tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
         BarbarySheep tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctggg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
            Bharal tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
          NilgiriTahr tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
B D            ARS1 tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
           WildGoat tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
         SiberianIbex tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
     ChineseForestMuskDeer tactgttgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgtttaataaccttctaa---aat
         BlackMuntjac tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
         IndianMuntjac tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
         ReevesMuntjac tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
        PereDavidsDeer tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatacttaataaccttctaa---aat
        WhiteLippedDeer tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
          YarkandDeer tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
            RedDeer tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
            HogDeer tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
        WhiteTailedDeer tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
           MuleDeer tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
           Reindeer tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---act
        EasternRoeDeer tactattgttgagtgtacctggtctgcacatatccagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
          EurasianElk tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
       ChineseWaterDeer tactattgttgagtgtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
            Giraffe tactattgttgagagtacctggtctgcacctatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
           Pronghorn tactattgttgagagtacctggtctgcacgtatctagc-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
            Cattle tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
          ZebuCattle tactattgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
       SiberianMuskDeer tactgttgttgagagtacctggtctgcacatatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat
             Okapi tactattgttgagagtacctggtctgcacctatctagg-aggcacatgcttaataaccttctaa---aat

   Oar_rambouillet_v1_0_addY attatttgattcctcataggagggagaac
         JavaMouseDeer attattttattcttcatgggagggaggac
             Bongo attattttattcctcatagaagggagaac
             Saiga attattttattcctcataggagggagaac
             Gayal attattttattcctcataggagggagaac
          LesserKudu attattttattcctcatagaagggagaac
           Sitatunga attattttattcctcatagaagggagaac
         MountainNyala attattttattcctcatagaagggagaac
        AlpineMuskDeer attattttattccttataggagggagaac
        WesternRoeDeer attattttattccttatagaagggagaac
             Gaur attattttattcctcataggagggagaac
         AmericanBison attattttattcctcataggagggagaac
            WildYak attattttattcctcataggagggagaac
          DomesticYak attattttattcctcataggagggagaac
         WaterBuffalo attattttattcctcataggagggagaac
        AfricanBuffalo attattttattcctcataggagggagaac
          CommonEland attattttattcctcatagaagggagaac
          GreaterKudu attattttattcctcatagaagggagaac
           Bushbuck attattttattcctcatagaagggagaac
            Impala attattttattcctcataggagggagaac
             Suni attattttattcctcataggagggagaac
         Klipspringer attattttattccttataggagggagaac
         RoyalAntelope attattttattcctcataggagggagaac
          KirksDikDik attattttattcctcataggagggagaac
           Steenbok attattttattcctcataggagggagaac
      PrzewalskisGazelle attattttattcctcatacgagggagagc
             Oribi attattttattcctcataggagggagaac
        ThomsonsGazelle attattttattcctcataggagggagaaa
            Gerenuk attattttattcctcataggagggagaac
           Springbok attattttattcctcacaggagggagaac
        MaxwellsDuiker attattttattcctcata-gagggagaac
         HarveysDuiker attattttattcctcata-gagggagaac
         BohorReedbuck att-ttttattcctcataggagggagaac
       DefassaWaterbuck att-ttttattcctcataggagggagaac
            Lechwe att-ttttattcctcataggagggagaac
            Gemsbok attattctattcctcataggagggataac
      ScimitarHornedOryx attattctattcctcataggagggataac
         RoanAntelope attattctattcctcataggagggataac
         SableAntelope attattctattcctcataggagggataac
        BlueWildebeest attattttattcctcataggagggagaac
             Topi attattttattcctcataggagggagaat
            Herola attattttattcctcataggagggagaac
        TibetanAntelope attattttattcctcataggagggagaac
         MountainGoat ataattttattcctcataggagggagaac
        EuropeanMouflon attatttgattcctcataggagggagaac
        AsiaticMouflon attatttgattcctcataggagggagaac
           SnowSheep attatttgattcctcataggagggagaac
         BighornSheep attatttgattcctcataggagggagaac
         BarbarySheep attattttattcctcataggagggagaac
            Bharal attattttattcctcataggagggagaac
          NilgiriTahr attatttgattcctcataggagggagaac
             ARS1 attattttattcctcataggagggagaac
           WildGoat attattttattcctcataggagggagaac
         SiberianIbex attattttattcctcataggaggaagaac
     ChineseForestMuskDeer attattttattccttataggagggagaac
         BlackMuntjac attattttattccttataggagggagaac
         IndianMuntjac attattttattccttataggagggagaac
         ReevesMuntjac attattttattccttataggagggagaac
        PereDavidsDeer attattttattccttataggagggagaac
        WhiteLippedDeer attattttattcctcataggagggagaac
          YarkandDeer attattttattccttataggagggagaac
            RedDeer attattttattccttataggagggagaac
            HogDeer attattttattccttataggagggagaac
        WhiteTailedDeer attattttattccttataggagggagaac
           MuleDeer attattttattccttataggagggagaac
           Reindeer attattttattccttataggagggagaac
        EasternRoeDeer attattttattccttatagaagggagaac
          EurasianElk attattttattccttataggagggagaac
       ChineseWaterDeer attattttattccttatagaagggagaac
            Giraffe attgttttattccttataggatggagaac
           Pronghorn attattttattccttataggagggagaac
            Cattle attattgtattcctcataggagggagaac
          ZebuCattle attattttattcctcataggagggagaac
       SiberianMuskDeer attattttattccttataggagggagaac
             Okapi attattttatttcttataggagggagaac

Alignment block 26 of 177 in window, 129060955 - 129060971, 17 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY tattacctgtatgtag---t
         JavaMouseDeer tgttacctgtatgtagtatt
             Bongo tattgcctgtatgtag---t
             Saiga tattacctgtatgtag---t
             Gayal tattacctatatgtag---t
          LesserKudu tattgcctatatgtag---t
           Sitatunga tattgcctgtatgtag---t
        AlpineMuskDeer tattacctgtatgtag---t
        WesternRoeDeer tattacctgtatgtag---t
             Gaur tattacctatatgtag---t
         AmericanBison tattacctatatgtag---t
            WildYak tattacctatatgtag---t
          DomesticYak tattacctatatgtag---t
         WaterBuffalo tattacctatatgtag---t
        AfricanBuffalo tattacctgtatgtag---t
          CommonEland tattgcctatatgtag---t
          GreaterKudu tattgcctatatgtag---t
           Bushbuck tattgcctatatgtag---t
            Impala tattacctgtatgtag---t
             Suni tattatgtgtatgtag---t
         Klipspringer tattacctgtatgcag---t
         RoyalAntelope tattacctgtatgtag---t
          KirksDikDik tattacctgtatgtag---t
           Steenbok tattacctgtatgtag---t
      PrzewalskisGazelle tattacctgtatgtag---t
             Oribi tattacctgtatgtag---t
        ThomsonsGazelle tattacctatatgtag---t
            Gerenuk tattacctgtatgtag---t
           Springbok tattacctttatgtag---t
        MaxwellsDuiker tattacttgtatgtag---t
         HarveysDuiker tattacctgtatgtag---t
         BohorReedbuck tattaactgtatgtag---t
       DefassaWaterbuck tattaactgtatgtag---t
            Lechwe tattaactgtatgtag---t
            Gemsbok tattacctgtatgtag---t
      ScimitarHornedOryx tattacttgtatgtag---t
         RoanAntelope tattacctgcatatag---t
         SableAntelope tattacctgcatatag---t
        BlueWildebeest tattacctgtatgtag---t
             Topi tattacctgtatgtag---t
            Herola tattacctgtatgtag---t
        TibetanAntelope tattacctgtatgtag---t
         MountainGoat tattacctgtatgtag---t
        EuropeanMouflon tattacctgtatgtag---t
        AsiaticMouflon tattacctgtatgtag---t
           SnowSheep tattacctgtatgtag---t
         BighornSheep tattacctgtatgtag---t
         BarbarySheep tattacctgtatgtag---t
            Bharal tattacctgtatgtag---t
          NilgiriTahr tattacctgtatgtag---t
B D            ARS1 tattacctgtatgtag---t
           WildGoat tattacctgtatgtag---t
         SiberianIbex tattacctgtatgtag---t
     ChineseForestMuskDeer tattacctgtatgtag---t
         BlackMuntjac tatcacctgtatgtac---t
         IndianMuntjac tatcacctgtatgtac---t
         ReevesMuntjac tatcacctgtatgtac---t
        PereDavidsDeer tattacctgtatgtag---t
        WhiteLippedDeer tattacctgtatgtag---t
          YarkandDeer tattacctgtatgtag---t
            RedDeer tattacctgtatgtag---t
            HogDeer tattacctgtatgtag---t
        WhiteTailedDeer tattacctgtatgtag---t
           MuleDeer tattacctgtatgtag---t
           Reindeer tattacctgtatgtag---t
        EasternRoeDeer tattacctgtatgtag---t
          EurasianElk tattacct-------g---t
       ChineseWaterDeer tattacctgtatgtag---t
            Giraffe tattacctgtatgtag---t
           Pronghorn tattacctgtatgtgg---t
            Cattle tattacctatatgtag---t
          ZebuCattle tattacctatatgtag---t
       SiberianMuskDeer tattacctgtatgtag---t
             Okapi tattacctgtatgtag---t

Alignment block 27 of 177 in window, 129060972 - 129061073, 102 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY atctatattgtttctgaaagataatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagttcaaacatatactca
         JavaMouseDeer atctatgttgtttctgaaagataatatatttcacaccattttcgttgcagtcagttcaaaactctactc-
             Bongo atctatgttgtttctgaaagataatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagttcaaacctatactca
             Saiga atctatgttgtttctggaagataatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagttcaaacctatactca
             Gayal acctatgttgtttctgaaagataatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagttcaaacctatactca
          LesserKudu atctatgttgtttctgaaagataatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagttcaaacctatactca
           Sitatunga atctatgttgtttctgaaagataatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagttcaaacctatactca
        AlpineMuskDeer atctatgttgtttctgaaagataatatgtttcataccatttctgatgcagtcagttcaaacctatactca
        WesternRoeDeer atctgtgttgtttctgaaagatagtatgtttcataccatttctgttgcaggcaattaaaacctataccca
             Gaur acctatgttgtttctgaaagataatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagttcaaacctatactca
         AmericanBison acctatgttgtttctgaaagataatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagttcaaacctatactca
            WildYak acctatgttgtttctgaaagataatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagttcaaacctatactca
          DomesticYak acctatgttgtttctgaaagataatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagttcaaacctatactca
         WaterBuffalo acctatgttgtttctgaaagataatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagttcaaacctatactca
        AfricanBuffalo acctatgttgtttctgaaagataatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagttcaaacctatactca
          CommonEland atctatgttgtttctgaaagataatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagttcaaacctatactca
          GreaterKudu atctatgttgtttctgaaagataatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagttcaaacctacactca
           Bushbuck atctatgttgtttctgaaagataatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagttcaaacctatactca
            Impala atctatgttgtttctgaaagataatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagttcaaagctatactca
             Suni atctatgttgtttctgaaagataatatgtttcata-tgtttctgttgtggtcagttcaaacctatattca
         Klipspringer atctatgttgtttctgaaagataatatgtttcata-tctttctgtggcaggcagttcaaacctatactca
         RoyalAntelope atctgtgttgtttctgaaagataatatgtttccta-tatttctgttgcagtcagttcaaacctatactc-
          KirksDikDik atctatgttgtttctgaaagataatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagttcaaacctatattca
           Steenbok atctatgttgtttctgaaagatgatatgtttcata-tatttctgttgcaatcagttcaaacctatactca
      PrzewalskisGazelle atctatgttgtttctgaaagataatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagttc-aacctatactca
             Oribi atctatgttgtttctgaaagataatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagttcaaacctatactca
        ThomsonsGazelle atctatgttgtttctggaagataatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagctcaaacctatactca
         GrantsGazelle atctatgttgtttctggaagataatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagttcaaacctatactca
            Gerenuk atctatgttgtttctggaagataatatgtttcatc-tatttctgttgcagtcagttcaaacctatactca
           Springbok atctatattgtttctgaaagataatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagttcaaacctatactca
        MaxwellsDuiker atctatgttgtttctgaaagataatatgttttgta-tatttctgttgcagtcagttcaaacctatactca
         HarveysDuiker atctatgttgtttctgaaagataatatgttttgta-tatttctgttgcagtcagttcaaacctatactca
         BohorReedbuck atctatgttgtttctgaaagataatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagttcaaacctatactca
       DefassaWaterbuck atctatgttgtttctgaaagataatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagttcaaacctctactca
            Lechwe atctatgttgtttctgaaagataatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagttcaaacctatactca
            Gemsbok atctatgttgtttctgaaagataatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagttcaaacctatactca
      ScimitarHornedOryx atctatgttgtttctgaaagataatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagttcaaacctatactca
         RoanAntelope atctatgttgtttctgaaagataatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagttcaaacctatactca
         SableAntelope atctatgttgtttctgaaagataatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagttcaaacctatactca
        BlueWildebeest atctatgttgtttctgaaagatgatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagttcaaacctatactca
             Topi atctatgttgtttctgaaagatgatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagttcaaacctatactca
            Herola atctatgttgtttctgaaagatgatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagttcaaacctatactca
        TibetanAntelope atctatgttgtttctgaaagataatatgtttcata-catttctgttggagtcagttcaaacatatactca
         MountainGoat atctttgttgtttctgaaagataatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagttcaaacatatactca
        EuropeanMouflon atctatattgtttctgaaagataatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagttcaaacatatactca
        AsiaticMouflon atctatattgtttctgaaagataatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagttcaaacatatactca
           SnowSheep atctatattgtttctgaaagataatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagttcaaacatatactca
         BighornSheep atccatattgtttctgaaagataatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagttcaaacatatactca
         BarbarySheep atctatgttgtttctgaaagataatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagttcaaacatatactca
            Bharal atctatgttgtttctgaaagataatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagttcaaacatatactca
          NilgiriTahr atctatattgtttctgaaagataatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagttcaaacatatactca
B D            ARS1 atctatgttgtttctgaaagataatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagttcaaacatatactca
           WildGoat atctatgttgtttctgaaagataatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagttcaaacatatactca
         SiberianIbex atctatgttgtttctgaaagataatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagttcaaacatatactca
     ChineseForestMuskDeer atctatgttgtttctgaaagataatatgtttcataccatttctgatgcagtcagttcaaacctatactca
         BlackMuntjac atctatgttgtttctgaaagataatatgtttcataccatttctgttgcaggcagttaaaacctatactca
         IndianMuntjac atctatgttgtttctgaaagataatatgtttcataccatttctgttgcaggcagttaaaacctatactca
         ReevesMuntjac atctatgttgtttctgaaagataatatgtttcataccatttctgttgcaggcagttaaaacctatactca
        PereDavidsDeer atctatgttgtttctgaaagataatatgtttcataccatttctgttgcaggcagttaaaacctatactca
        WhiteLippedDeer atctatgttgtttctgaaagataatatgtttcataccatttctgttgcaggcagttaaaacctatactca
          YarkandDeer atctatgttgtttctgaaagataatatgtttcataccatttctgttgcaggcagttaaaacctatactca
            RedDeer atctatgttgtttctgaaagataatatgtttcataccatttctgttgcaggcagttaaaacctatactca
            HogDeer atctatgttgtttctgaaagataatatgtttcataccatttctgttgcaggcagttaaaacctatactca
        WhiteTailedDeer atctgtgttgtttctgaaagatagtatgtttcataccatttctgttgcaggcagttaaaacctatactca
           MuleDeer atctgtgttgtttctgaaagatagtatgtttcataccatttctgttgcaggcagttaaaacctatactca
           Reindeer atctgtgttgtttctgaaagatagtatgtttcatgccatttctgttgcaggcagttaaaacctatactca
        EasternRoeDeer atctgtgttgtttctgaaagatagtatgtttcataccatttctgttgcaggcaattaaaacctataccca
          EurasianElk atctgtgttgtttctgaaagatagtatgtttcataccatttctgttgcaggcagttaaaatttatactca
       ChineseWaterDeer atctgtgttgtttctgaaagatagtatgtttcataccatttctgttgcaggcaattaaaacctatactca
            Giraffe atctatgctgtttctgaaagataatatgtttcacaccatttctgttgcagtcagttcaaacctatactca
           Pronghorn atctatgttgtttctgaaagataatctgcttcataccatttctgttgcagtcagtt-aaacctatactca
            Cattle acctatgttgtttctgaaagataatatgtttcata-tatttctgttgcagtcagttcaaacctatactca
          ZebuCattle acctatgttgtttctgaaagataatatgtttcata-tatttctgttgcagtcaattcaaacctatactca
       SiberianMuskDeer atctatgttgtttctgaaagataatatgtttcataccatttctgatgcagtcagttcaaacctatactca
             Okapi atctatgttgtttctgaaagataatatgtttcacaccatttctgttgcagtcagttcaaacctatactca

   Oar_rambouillet_v1_0_addY aggaaagggagac-aggcacc-tcaacagagaaag
         JavaMouseDeer aggaaagggagac-aggcacctttagcagagaagg
             Bongo aggaaagggagac-aggcacc-tcaacagagaagg
             Saiga aggaaagggagac-aggcacc-tcaacagagaagg
             Gayal aggaaagggagac-aggcacc-tcaacagagaagg
          LesserKudu aggaaagggagac-aggcacc-tcaacagagaagg
           Sitatunga aggaaagggagac-aggcacc-tcaacagagaagg
        AlpineMuskDeer aggaaagggagac-aggcacc-ttaacagagaagg
        WesternRoeDeer aggaaagggagaaggggcacc-ctaacagagaagg
             Gaur aggaaagggagac-aggcacc-tcaacagagaagg
         AmericanBison aggaaagggagac-aggcacc-tcaacagagaagg
            WildYak aggaaagggagac-aggcacc-tcaacagagaagg
          DomesticYak aggaaagggagac-aggcacc-tcaacagagaagg
         WaterBuffalo aggaaagggagac-aggcacc-tcaacagagaagg
        AfricanBuffalo aggaaagggagac-aggcacc-tcaacagagaagg
          CommonEland aggaaagggagac-aggcacc-tcaacagagaagg
          GreaterKudu agaaaagggagac-aggcacc-tcaacagagaagg
           Bushbuck aggaaagggagac-aggcacc-tcaacagagaagg
            Impala aggaaagggagac-aggcacc-tcaacaggggaag
             Suni aggaaagggaggc-aggtatc-tcaacagaggagg
         Klipspringer aggcaagggagac-aggcacc-tcaacagggaagg
         RoyalAntelope aggaaagggagac-aggcacc-tcaacagagaagg
          KirksDikDik aggaaagggagac-aggcacc-tccacagagaagg
           Steenbok agggaagggagac-aggcacc-tcaacagagaagg
      PrzewalskisGazelle aggaaagggagac-aggcacc-tcaacagagaagg
             Oribi aggaaagggagac-aggcacc-tcaacagagaagg
        ThomsonsGazelle aggaaagggagac-aggcacc-tcaacagagaagg
         GrantsGazelle aggaaagggagac-aggcacc-tcaacagagaagg
            Gerenuk aggaaagggagac-aggcacc-tcaacagagaagg
           Springbok aggaaagggagac-aggcacc-tcaacagagaagg
        MaxwellsDuiker aggaaagggagac-aggcacc-tcaacagagaagg
         HarveysDuiker aggaaagggagac-aggcacc-tcaacagagaagg
         BohorReedbuck aggaaagggagac-aggcacc-tcaacagagaagg
       DefassaWaterbuck aggaaagggagac-aggcacc-tcaacagagaagg
            Lechwe aggaaagggagac-aggcacc-tcaacagagaagg
            Gemsbok aggaaagggagac-aggcacc-tcaacagggaagg
      ScimitarHornedOryx aggaaagggagac-aggcacc-tcaacagggaagg
         RoanAntelope aggaaagggagac-aggcacc-tcaacagggaagg
         SableAntelope aggaaagggagac-aggcacc-tcaacagggaagg
        BlueWildebeest aggaaagggagat-aggcacc-tcaacagagaagg
             Topi aggaaagggagat-aggcacc-tcaacagagaagg
            Herola aggaaagggagat-aggcacc-tcaacagagaagg
        TibetanAntelope aggaaagggagac-aggcacc-tcaacagagaaag
         MountainGoat aggaaagggagac-aggcacc-tcaacagagaaag
        EuropeanMouflon aggaaagggagac-aggcacc-tcaacagagaaag
        AsiaticMouflon aggaaagggagac-aggcacc-tcaacagagaaag
           SnowSheep aggaaagggagac-aggcacc-tcaacagagaaag
         BighornSheep aggaaagggagac-aggcacc-tcaacagagaaag
         BarbarySheep aggaaagggagac-aggcacc-tcaacagagaaag
            Bharal aggaaagggagac-aggcacc-tcaacagagaaag
          NilgiriTahr aggaaagggagat-aggcacc-tcaacagagaaag
             ARS1 aggaaagggagac-aggcacc-tcaacagagaaag
           WildGoat aggaaagggagac-aggcacc-tcaacagagaaag
         SiberianIbex aggaaagggagac-aggcacc-tcaacagagaaag
     ChineseForestMuskDeer aggaaagggagac-aggcacc-ttaacagagaagg
         BlackMuntjac aggaaagggagac-aggcacc-ctaacagagaagg
         IndianMuntjac aggaaagggagac-aggcacc-ctaacagagaagg
         ReevesMuntjac aggaaagggagac-aggcacc-ctaacagagaagg
        PereDavidsDeer aggaaagggagac-aggcacc-ctaacagagaagg
        WhiteLippedDeer aggaaagggagac-gggcacc-ctaacagagaagg
          YarkandDeer aggaaagggagac-gggcacc-ctaacagagaagg
            RedDeer aggaaagggagac-gggcacc-ctaacagagaagg
            HogDeer aggaaagggagac-gggcacc-ctaacagagaagg
        WhiteTailedDeer aggaaagggagaaggggcacc-ctaacagagaagg
           MuleDeer aggaaagggagaaggggcacc-ctaacagagaagg
           Reindeer aggaaagggagaaggggcacc-ctaacagagaagg
        EasternRoeDeer aggaaagggagaaggggcacc-ctaacagagaagg
          EurasianElk aggaaagggagaaggggcacc-ctaacagagaagg
       ChineseWaterDeer aggaatgggagaaggggcacc-ctaacagagaagg
            Giraffe aggaaagggaggc-aggcacc-ttaagagagaagg
           Pronghorn gggaaacggaggc-aggcatc-ttaacagagaagg
            Cattle aggaaagggagac-aggcatc-tcaacagagaagg
          ZebuCattle aggaaagggagac-aggcacc-tcaacagagaagg
       SiberianMuskDeer aggaaagggagac-aggcacc-ttaacagagaagg
             Okapi aggaaagggaggc-aggcacc-ttaagagagaagg

Alignment block 28 of 177 in window, 129061074 - 129061127, 54 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY c--atgaccaggaagatttttgtg-ccgtgtg----tctgcgaactggctttatg-------ctaccc
         JavaMouseDeer c--atgacaag-aagatttctgtgcccatgtg----gctgtgatctttctgtatgcagtgcttcaccc
             Bongo c--atgaccagaaagagttttgtg-ccatgtg----tctgcgatcttgctttatacagggctctaccc
             Saiga c--atgagcagaaagatttttgtg-ccatgtg----tctgcgatctggctttata-------ctaccc
             Gayal c--atgaccagaaagagttttgtg-ccatgtg----tctgcgatcttgctttatacagggctctaccc
          LesserKudu c--atgaccagaaagagttttgtg-ccatgtg----tctgtgatcttgctttatacagggctctaccc
           Sitatunga c--atgaccagaaagagttttgtg-ccatgtg----tctgcgatcttgctttatacagggctctaccc
         MountainNyala c--atgaccagaaagagttttgtg-ccatgtg----tctgcgatcttgctttatacagggctctacct
        AlpineMuskDeer t--atgacaagaaagatttttgtg-ccatgtg----tctgtgatcttgctttatacagggctctaccc
        WesternRoeDeer c--atgacaagaaagatttttgtg-ccatgtg----tctctgatcttgctttatacagtgctctaccc
             Gaur c--atgaccagaaagagttttgtg-ccatgtg----tctgcgatcttgctttatacagggctctaccc
         AmericanBison c--atgaccagaaagagttttgtg-ccatgtg----tctgcgatcttgctttatacagggctctaccc
            WildYak c--atgaccagaaagagttttgtg-ccatgtg----tctgcgatcttgctttatacagggctctaccc
          DomesticYak c--atgaccagaaagagttttgtg-ccatgtg----tctgcgatcttgctttatacagggctctaccc
         WaterBuffalo c--atgaccagaaagagttttgtg-ccatgtg----tctgcgatcttgctttatacagggctctaccc
        AfricanBuffalo c--atgaccagaaagagttttgtg-tcatgtg----tctgcgatcttgctttatacagggctctaccc
          CommonEland c--atgaccagaaagagttttgtg-ccatgtg----tctgtgatcttgctttatacagggctctaccc
          GreaterKudu c--atgaccagaaagagttttgtg-ccatgtg----tctgcgatcttgctttatacagggctctaccc
           Bushbuck c--atgaccagaaagagttttgtg-ccatgtg----tctgtgatcttgctttatacagggctctaccc
            Impala c--atgaccagaaagatctttgtg-ccgtgtg----tctgcgatctggctttata-------ctaccc
             Suni catatgaccagaaagacttttgtg-ccatgtg----tctgtgatctggctttaca-------ctaccc
         Klipspringer c--atgagcagaaagagttttgtg-ccatgtg----tctgcgatctggctttatg-------ctaccc
         RoyalAntelope c--atgagcagaaagatttttgtg-ccatgtg----tctgcgatttggctttata-------ctaccc
          KirksDikDik c--atgagcagaaagatttttgtg-ccatgtg----tctgtgatctggctttata-------ctaccc
           Steenbok c--aggagcagaaagatttttgtg-ccatgtg----tctgtgatctggctttata-------ctaccc
      PrzewalskisGazelle c--atgaacagaaagatttttgtg-ccatgtg----tctgagatctggctttata-------ctaccc
             Oribi c--atgagcagaaagatttttgtg-ccatgtg----tctgtgatctggctttata-------ctaccc
        ThomsonsGazelle c--atgagcagaaagatttttgtg-ccatgtg----tctgcgatctggctttata-------ctaccc
         GrantsGazelle c--atgagcagaaagatttttgtg-ccatgtg----tctgcgatctggctttata-------ctaccc
            Gerenuk c--atgagcagaaagatttttgtg-ccatgtg----tctgcaatctggctttata-------ctaccc
           Springbok c--atgagcagaaagatttttgtg-ccatgtg----tctgcgatctggctttata-------ctaccc
        MaxwellsDuiker c--atgagcagaaagatttttgtg-ccatgtg----tctgcgatctggctttata-------ctaccc
         HarveysDuiker c--atgagcagaaagatttttgtg-ccatgtg----tctgcgatctggctttata-------ctaccc
         BohorReedbuck c--atgaccaggaagatttttgtg-ccatgtg----tctgcgatctggctttatg-------ctaccc
       DefassaWaterbuck c--atgaccaggaagatttttgtg-ccatgtg----tctgcgatctggctttatg-------ctaccc
            Lechwe c--atgaccaggaagatttttgtg-ccatgtg----tctgcgatctggctttatg-------ctaccc
            Gemsbok c--atgaccaggaagatttttgtg-ccatatg----tctgcgatctggctttatg-------ctaccc
      ScimitarHornedOryx c--atgaccaggaagatttttgtg-ccatatg----tctgcgatctggctttatg-------ctaccc
         RoanAntelope c--atgaccaggaagatttttgtg-ccatgtg----tctgcgatctggctttatg-------ctaccc
         SableAntelope c--atgaccaggaagatttttgtg-ccatgtg----tctgcgatctggctttatg-------ctaccc
        BlueWildebeest c--atgaccaggaagatttttgtg-ccatgtg----tctgcgatctggctttatg-------ctaccc
             Topi c--atgaccaggaagatttttgtg-ccatgtg----tctgcgatctggctttatg-------ctaccc
            Herola c--atgaccaggaagatttttgtg-ccatgtg----tctgcgatctggctttatg-------ctaccc
        TibetanAntelope c--atgaccaggaagatttttgtg-ccatgtg----tctgtgatctggctttatg-------ctaccc
         MountainGoat c--atgaccaggaagatttttgtg-ccatgtg----tctgcgatctggctttatg-------ctaccc
        EuropeanMouflon c--atgaccaggaagatttttgtg-ccgtgtg----tctgcgaactggctttatg-------ctaccc
        AsiaticMouflon c--atgaccaggaagatttttgtg-ccgtgtg----tctgcgaactggctttatg-------ctaccc
           SnowSheep c--atgaccaggaagatttttgtg-ccgtgtg----tctgcgaactggctttatg-------ctaccc
         BighornSheep c--atgaccaggaagatttttgtg-ccgtgtg----tctgcgaactggctttatg-------ctaccc
         BarbarySheep c--atgaccagggaga-ttttgtg-ccatgtg----tctgcgatctggctttatg-------ctaccc
            Bharal c--atgaccaggaagatttttgtg-ccatgtg----tctgcgatctggctttatg-------ctaccc
          NilgiriTahr c--atgaccaggaagatttttgtg-ccgtgtg----tctgcgatctggctttatg-------ctaccc
B D            ARS1 c--atgaccaggaagatttttgtg-ccatgtg----tctgcgatctggctttatg-------ctaccc
           WildGoat c--atgaccaggaagatttttgtg-ccatgtg----tctgcgatctggctttatg-------ctaccc
         SiberianIbex c--atgaccaggaagatttttgtg-ccatgtg----tctgcgatctggctttatg-------ctaccc
     ChineseForestMuskDeer t--atgacaagaaagatttttgtg-ccatgtg----tctgtgatcttgctttatacagggctctaccc
         BlackMuntjac c--atgacaagaaagatttttgtg-ccatgtg----tctctgatcttgctttatacagtgctctaccc
         IndianMuntjac c--atgacaagaaagatttttgtg-ccatgtg----tctctgatcttgctttatacagtgctctaccc
         ReevesMuntjac c--atgacaagaaagatttttgtg-ccatgtg----tctctgatcttgctttatacagtgctctaccc
        PereDavidsDeer c--atgacaagaaagatttttgtg-ccatgtg----tctctgatcttgctttatacagtgctctaccc
        WhiteLippedDeer c--atgacaagaaagatttttgtg-ccatgtg----tctctgatcttgctttatacagtgctctaccc
          YarkandDeer c--atgacaagaaagatttttgtg-ccatgtg----tctctgatcttgctttatacagtgctctaccc
            RedDeer c--atgacaagaaagatttttgtg-ccatgtg----tctctgatgttgctttatacagtgctctaccc
            HogDeer c--atgacaagaaagatttttgtg-ccatgtg----tctctgatcttgctttatacagtgctctaccc
        WhiteTailedDeer c--atgacaagaaagatttttgtg-ccgtgtgtctctctctgatcttgctttatacagtgctctaccc
           MuleDeer c--atgacaagaaagatttttgtg-ccgtgtgtctctctctgatcttgctttatacagtgctctaccc
           Reindeer c--atgacaagaaagatttttgtg-ccatgtgtctctctctgatcttgctttatacagtgctctaccc
        EasternRoeDeer c--atgacaagaaagatttttgtg-ccatgtg----tctctgatcttgctttatacagtgctctaccc
          EurasianElk c--atgacaagaaagatttttgtg-ccatgtg----tctctgatcttgctttatacagtgctctactc
       ChineseWaterDeer c--atgaaaagaaagatttttgta-ccatgtg----tctctgatcttgctttatacagtgctctacct
            Giraffe c--atgacaagaaagatttttgtg-ccacgtg----tctgcaatcttgctttatacagtgctctaccc
           Pronghorn c--atgacaagaaagatttttatg-ccatgtg----tctgtgatcttgctttatacagtgctctatcc
            Cattle c--atgaccagaaagagttttgtg-ccatgtg----tctgcgatcttgctttatacaggcctctaccc
          ZebuCattle c--atgaccagaaagagttttgtg-ccatgtg----tctgcgatcttgctttatacagggctctaccc
       SiberianMuskDeer t--atgacaagaaagatttttgtg-ccatgtg----tctgtgatcttgctttatacagggctctaccc
             Okapi c--atgacaagaaagatttttgtg-ccatgtg----tctgcgatcttgctttatacagtgctctaccc

Alignment block 29 of 177 in window, 129061128 - 129061132, 5 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY acttt
         JavaMouseDeer acttt
             Bongo acttt
             Saiga gcttt
             Gayal acttt
          LesserKudu acttt
           Sitatunga acttt
         MountainNyala acttt
        LesserMouseDeer acttt
        AlpineMuskDeer acttt
        WesternRoeDeer acttt
             Gaur acttt
         AmericanBison acttt
            WildYak acttt
          DomesticYak acttt
         WaterBuffalo acttt
        AfricanBuffalo acttt
          CommonEland acttt
          GreaterKudu acttt
           Bushbuck acttt
            Impala acttt
             Suni acttt
         Klipspringer acttt
         RoyalAntelope acttt
          KirksDikDik acttt
           Steenbok acttt
      PrzewalskisGazelle acttt
             Oribi gcttt
        ThomsonsGazelle gcttt
         GrantsGazelle gcttt
            Gerenuk gcttt
           Springbok gcttt
        MaxwellsDuiker acttt
         HarveysDuiker acttt
         BohorReedbuck acttt
       DefassaWaterbuck acttt
            Lechwe acttt
            Gemsbok acttt
      ScimitarHornedOryx acttt
         RoanAntelope acttt
         SableAntelope acttt
        BlueWildebeest acttt
             Topi acttt
            Herola acttt
        TibetanAntelope acttt
         MountainGoat acttt
        EuropeanMouflon acttt
        AsiaticMouflon acttt
           SnowSheep acttt
         BighornSheep acttt
         BarbarySheep acttt
            Bharal acttt
          NilgiriTahr acttt
B D            ARS1 acttt
           WildGoat acttt
         SiberianIbex acttt
     ChineseForestMuskDeer acttt
         BlackMuntjac acttt
         IndianMuntjac acttt
         ReevesMuntjac acttt
        PereDavidsDeer acttt
        WhiteLippedDeer acttt
          YarkandDeer acttt
            RedDeer acttt
            HogDeer acttt
        WhiteTailedDeer acttt
           MuleDeer acttt
           Reindeer atttt
        EasternRoeDeer acttt
          EurasianElk acttt
       ChineseWaterDeer gcttt
            Giraffe actta
           Pronghorn acttt
            Cattle acttt
          ZebuCattle acttt
       SiberianMuskDeer acttt
             Okapi acttt

Alignment block 30 of 177 in window, 129061133 - 129061402, 270 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY agactggactcagaacagtttcaaaatactg-g-ttttctta----------------t-----------
         JavaMouseDeer aaactggactc-aaacagtttcaaaatactg--tttttctta----------------t-----------
             Bongo aaactggactcaaaacagtttcaaaatactg-cgttttctta----------------t-----------
             Saiga agactggactcagaacagtttcaaaatactg--gttttctta----------------t-----------
             Gayal aaactggactcaaaacagtttcaaaatactg-ctttttctta----------------t-----------
          LesserKudu aaactggactcaaaacagtttcaaaataatg-ctttttttta----------------t-----------
           Sitatunga aaactggactcaaaacagtttcaaaatactg-ctttttctta----------------t-----------
         MountainNyala aaactggactcaaaacagtttcaaaatactg-ctttttctta----------------t-----------
        LesserMouseDeer aaactggactc-aaacagtttcaaaatact--gtttttctta----------------t-----------
        AlpineMuskDeer aaactggactcaaaacagtttgaaaatactg-gtttttctta----------------t-----------
        WesternRoeDeer aaactggactcaaaacagtttcaaaatattg-gtttttcttactaggttataactaggt-----------
             Gaur aaactggactcaaaacagtttcaaaatactgct-ttttctta----------------t-----------
         AmericanBison aaactggactcaaaacagtttcaaaatactgct-ttttctta----------------t-----------
            WildYak aaactggactcaaaacagtttcaaaatactgct-ttttctta----------------t-----------
          DomesticYak aaactggactcaaaacagtttcaaaatactgct-ttttctta----------------t-----------
         WaterBuffalo aaactggactcaaaatagtttcaaaatactgct-ttttctta----------------t-----------
        AfricanBuffalo aaactggactcaaaacagtttcaaaatactgct-ttttctta----------------t-----------
          CommonEland aaactggactcaaaacagtttcaaaatactgct-ttttttta----------------t-----------
          GreaterKudu aaactggactcaaaacagtttcaaaatactgct-ttttctta----------------t-----------
           Bushbuck aaactggactcaaaacagtttcaaaatactgct-ttttttta----------------t-----------
            Impala agactggactcaaaacagtttcaaaagactg-g-ttttctta----------------t-----------
             Suni agactggactcaaaacagtttcagaagactg-g-ttttctta----------------t-----------
         Klipspringer agactggactcagaacagtctcaaaatactg-g-ttttctta----------------t-----------
         RoyalAntelope agactggactcagaacagtttcaaaatactg-g-ttttctta----------------t-----------
          KirksDikDik agactggactcagaacagtgtcaaagtactg-g-ttttctta----------------t-----------
           Steenbok agactggactcagaacagtttcaaaatactg-g-ttttctta----------------t-----------
      PrzewalskisGazelle agactggactcagaaccgtttcaaaatactg-g-ttttctta----------------t-----------
             Oribi agactggactcagaacagtttcaaaatactg-g-ttttctta----------------t-----------
        ThomsonsGazelle agactggactcagaacagtttcaaaatactg-g-ttttctta----------------t-----------
         GrantsGazelle agactggactcagaacagtttcaaaatactg-g-ttttctta----------------t-----------
            Gerenuk agactggactcagaacagtttcaaaatactg-g-ttttctta----------------t-----------
           Springbok agattggactcagaacagtttcaaaatactg-g-ttttctta----------------t-----------
        MaxwellsDuiker agactggactcagaacagtttcaaaatactg-g-ttttctta----------------t-----------
         HarveysDuiker agactggactcagaacagtttcaaaatactg-g-ttttctta----------------t-----------
         CommonDuiker agactggactcagaacagtttcaaaatactg-g-ttttctta----------------t-----------
         BohorReedbuck agactggactcagaacagtttcaaaatactg-g-ttttctta----------------t-----------
       DefassaWaterbuck agactggactcagaacagtttcaaaatactg-g-ttttctta----------------t-----------
            Lechwe agactggactcagaacagtttcaaaatactg-g-ttttctta----------------t-----------
            Gemsbok agactggactcagaacagtttcaaaatactg-g-ttttctta----------------t-----------
      ScimitarHornedOryx agactggactcagaacagtttcaaaatactg-g-ttttctta----------------t-----------
         RoanAntelope agactggactcagaacagtttcaaaatactg-g-ttttctta----------------t-----------
         SableAntelope agactggactcagaacagtttcaaaatactg-g-ttttctta----------------t-----------
        BlueWildebeest agactggactcagaacagtttcaaaatactg-g-ttttctta----------------t-----------
             Topi agactggactcagaacagtttcaaaatactg-g-ttttctta----------------t-----------
            Herola agactggactcagaacagtttcaaaatactg-g-ttttctta----------------t-----------
        TibetanAntelope agactggactcagaacagtttcaaaatactg-g-ttttctta----------------t-----------
         MountainGoat agactggactcagaacagtttcaaaatactg-g-ttttctta----------------t-----------
        EuropeanMouflon agactggactcagaacagtttcaaaatactg-g-ttttctta----------------t-----------
        AsiaticMouflon agactggactcagaacagtttcaaaatactg-g-ttttctta----------------t-----------
           SnowSheep agactggactcagaacagtttcaaaatactg-g-ttttctta----------------t-----------
         BighornSheep agactggactcagaacagtttcaaaatactg-g-ttttctta----------------t-----------
         BarbarySheep agactggactcagaacagtttcaaaatactg-g-ttttctta----------------t-----------
            Bharal agactggactcagaacagtttctaaatactg-g-ttttctta----------------t-----------
          NilgiriTahr agactggactcagaacagtttcaaaatactg-g-ttttctta----------------t-----------
B D            ARS1 agactggactcagaacagtttcaaaatactg-g-ttttctta----------------t-----------
           WildGoat agactggactcagaacagtttcaaaatactg-g-ttttctta----------------t-----------
         SiberianIbex agactggactcagaacagtttcaaaatactg-g-ttttctta----------------t-----------
     ChineseForestMuskDeer aaactggactcaaaacagtttgaaaatactg-gtttttctta----------------t-----------
         BlackMuntjac aaactggactcaaaacagtttcaaaatactg-gtttttctta----------------c-----------
         IndianMuntjac aaactggactcaaaacagtttcaaaatactg-gtttttctta----------------c-----------
         ReevesMuntjac aaactggactcaaaacagtttcaaagtactg-gtttttctta----------------c-----------
        PereDavidsDeer aaactggactcaaaacagtttcaaaagactg-gtttttctta----------------c-----------
        WhiteLippedDeer aaactggactcaaaacagtttcaaaatactg-gtttttctta----------------c-----------
          YarkandDeer aaactggactcaaaacagtttcaaaatactg-gtttttctta----------------c-----------
            RedDeer aaactggactcaaaacagtttcaaaatactg-gtttttctta----------------c-----------
            HogDeer aaactggactcaaaacagtttcaaaatactg-gtttttctta----------------c-----------
        WhiteTailedDeer aaactggactcaaaacagtttcaaaatactg-gtttttctta----------------c-----------
           MuleDeer aaactggactcaaaacagtttcaaaatactg-gtttttctta----------------c-----------
           Reindeer aaactggactcaaaacagtttcaaaatactg-gtttttctta----------------c-----------
        EasternRoeDeer aaactggactcaaaacagtttcaaaatattg-gtttttctta----------------ctaggttataac
          EurasianElk aaactggactcaaaacagtttcaaaatactg-gtttttctta----------------c-----------
       ChineseWaterDeer aaactggactcaaaacagtttcaaaatattg-gtttttctta----------------c-----------
            Giraffe aaactgggctcaaaacagtttcaagatactg-gattttctta----------------t-----------
           Pronghorn aaactggactcaaaacagtttcaaaatactg-gtttttctta----------------t-----------
            Cattle aaactggactcaaaacagtttcaaaatactg-ctttttctta----------------t-----------
          ZebuCattle aaactggactcaaaacagtttcaaaatactg-ctttttctta----------------t-----------
       SiberianMuskDeer aaactggactcaaaacagtttgaaaatactg-gtttttctta----------------t-----------
             Okapi aaactgggctcaaaacagtttcaaaatactg-ggttttctta----------------t-----------

   Oar_rambouillet_v1_0_addY -----taag-------taactaggttataaggcaacaaacaaatttcctttaagactgtgctatcagata
         JavaMouseDeer -----taag-------taattaggttataaggcaacagataattttcctttaagactgtgctatcagata
             Bongo -----taag-------taactaggttataaggcaataaataaatttcctttaagactatgctatcagata
             Saiga -----taaa-------taactaggttataaggcaacaaataaatttcctttaagactgtgctatcagata
             Gayal -----taag-------taactagtttataaggcaacaaataaatttcctttaagactgtgctatcagata
          LesserKudu -----taag-------taactaggttataaggcaacaaataaatttcctttaagactgtgctatcagata
           Sitatunga -----taag-------taactaggttataaggcaataaataaatttcctttaagactatgctatcagatt
         MountainNyala -----taag-------taactaggttataaggcaataaataaatttcctttaagactatgctatcagata
        LesserMouseDeer -----taag-------taattaggttataaggcaacagataattttcctttaagactgtgctatcagata
        AlpineMuskDeer -----taag-------taactaggttataaggcaacaaataaatttcctttaagactgtgctatcagata
        WesternRoeDeer -----taag-------taactaggttataaggcaacaaatagatttcctttaggactgtgctatcagata
             Gaur -----taag-------taactagtttataaggcaacaaataaatttcctttaagactgtgctatcagata
         AmericanBison -----taag-------taactagtttataaggcaacaaataaatttcctttaagactgtgctatcagata
            WildYak -----taag-------taactagtttataaggcaacaaataaatttcctttaagactgtgctatcagata
          DomesticYak -----taag-------taactagtttataaggcaacaaataaatttcctttaagactgtgctatcagata
         WaterBuffalo -----taag-------taactaggttataaggcaacaaataagtttcctttaagactgtgctatcagata
        AfricanBuffalo -----taag-------taactaggttataaggcaacaaataagtttcctttaagactgtgctatcagata
          CommonEland -----taag-------taactaggttataaggcaacaaataaatttcctttaagactgtgctatcagata
          GreaterKudu -----taag-------taactaggttataaggcaataaataaatttcctttaagactgtgctatcagata
           Bushbuck -----taag-------taactaggttataaggcaacaaataaatttcctttaagactgtgctatcagata
            Impala -----taag-------taactgggttataaggcaacaaataaatttcctttaagactatgctatcagata
             Suni -----taag-------taactaggttataaggcaacaaataaatttcctttaagactgtgctatcagata
         Klipspringer -----taag-------taactaggttataaggcaaggaataaattttccttaagactgtgctctcagata
         RoyalAntelope -----gaag-------taactaggttataaggcaacaaataaattttttttaagactgtgctatcagata
          KirksDikDik -----taag-------taactaggttataaggcaacaaataaatttcctttaagactgtgctatcagata
           Steenbok -----taag-------taactaggttgtaaggcaacaaataaatttcctttaagactgtgctatcagata
      PrzewalskisGazelle -----taag-------taactaggttataaggcaacaaataaatttcctttaagactgtgctatcagata
             Oribi -----taag-------taactaggttacaaggcaacaaataaatttcctttaagactgtgctatcagata
        ThomsonsGazelle -----taag-------taactaggttataaggcaacaaataaatttcctttaagactgtgctatcagata
         GrantsGazelle -----taag-------taactaggttataaggcaacaaataaatttcctttaagaccgtgctatcagata
            Gerenuk -----taag-------taactaggttataaggcaacaaataaatttcctttaagactgtgctatcagata
           Springbok -----taag-------taactaggttataaggcaacaaataaatttcctttaagactgtgctatcagata
        MaxwellsDuiker -----taag-------taactagattataaggcaacaaataaatttcctttaagactgtgctatcagata
         HarveysDuiker -----taag-------taactaggttataaggcaacaaataaatttcctttaagactgtgctatcagata
         CommonDuiker -----taag-------taactaggttataaggcaacaaataaatttcctttaagactgtgctatcagata
         BohorReedbuck -----taag-------tgactaggttataaggcaacaaataaatttcctttaagactgtgctatcagata
       DefassaWaterbuck -----taag-------tgactaggttataaggcaacaaataaatttcctttaagactgtgctatcagata
            Lechwe -----taag-------tgactaggttataaggcaacaaataaatttcctttaagactgtgctatcagata
            Gemsbok -----caag-------taactaggttataaggcaacaaataaatttcctttaagactgtgctctcagata
      ScimitarHornedOryx -----caag-------taactaggttataaggcaacaaataaatttcctttaagactgtgctctcagata
         RoanAntelope -----caag-------taactaggttataaggcaacaaataaatttcctttaagactgtgctctcagata
         SableAntelope -----caagctgatcttatctaggttataaggcaacaaataaatttcctttaagactgtgctctcagata
        BlueWildebeest -----taag-------taactaggttataaggcaacaaataaatttcctttaagactgtgctatcagata
             Topi -----taag-------taaataggttataaggcaacaaataaatttccttgaagactgtgctattagata
            Herola -----taag-------taaataggttataaggcaacaaataaatttcctttaagactgtgctattagata
        TibetanAntelope -----taag-------taactaggttataaggcaataaataaatttcctttaagactgtgctatcagata
         MountainGoat -----taag-------taactaggttataaggcaacaaataaatttcctttaagactgtgctatcagata
        EuropeanMouflon -----taag-------taactaggttataaggcaacaaacaaatttcctttaagactgtgctatcagata
        AsiaticMouflon -----taag-------taactaggttataaggcaacaaacaaatttcctttaagactgtgctatcagata
           SnowSheep -----taag-------taactaggttataaggcaacaaacaaatttcctttaagactgtgctatcagata
         BighornSheep -----taag-------taactaggttataaggcaacaaacaaatttcctttaagactgtgctatcagata
         BarbarySheep -----taag-------taactaggttataaggcaacaaataaatttcctttaagactgtgctatcagata
            Bharal -----taag-------taactaggttataaggcaacaaataaatttcctttaagactgtgctatcagata
          NilgiriTahr -----taag-------taactaggttataaggcaacaaataaatttcctttaagactgtgctatcagata
             ARS1 -----ttag-------taactaggttataaggcaacaaataaatttcctttaagactgtgctatcagata
           WildGoat -----ttag-------taactaggttataaggcaacaaataaatttcctttaagactgtgctatcagata
         SiberianIbex -----ttag-------taactaggttataaggcaacaaataaatttcctttaagactgtgctatcagata
     ChineseForestMuskDeer -----taag-------taactaggttataaggcaacaaataaatttcctttaagactgtgctatcagata
         BlackMuntjac -----taag-------taactaggttataaggcaacaaatagatttcctttaggactgtgctatcagata
         IndianMuntjac -----taag-------taactaggttataaggcaacaaatagatttcctttaggactgtgctatcagata
         ReevesMuntjac -----taag-------taactaggttataaggcaacaaatagatttcctttaggactgtgctatcagata
        PereDavidsDeer -----taag-------taactaggttataaggcaacaaatagatttcctttaggactgtgctatcagata
        WhiteLippedDeer -----taag-------taactaggttataaggcaacaaatagatttccttt-ggactgtgctatcggata
          YarkandDeer -----taag-------taactaggttataaggcaacaaatagatttccttt-ggactgtgctatcggata
            RedDeer -----taag-------taactaggttataaggcaacaaatagatttccttt-ggactgtgctatcggata
            HogDeer -----taag-------taactaggttataaggcaacaaatagatttcctttaggactgtgctatcagata
        WhiteTailedDeer -----taag-------taactaggttataaggcaacaaatagatttcctttaggactgtgctatcagata
           MuleDeer -----taac-------taactaggttataaggcaacaaatagatttcctttaggactgtgctatcagata
           Reindeer -----taag-------taactaggttataaggcaacaaatagatttcctttaggactgtgctatcagata
        EasternRoeDeer taggttaag-------taactaggttataaggcaacaaatagatttcctttaggactgtgctatcagata
          EurasianElk -----taag-------taactaggttataaggcaacaaatagatttcctttaggactgtgctatcagata
       ChineseWaterDeer -----taag-------taactaggttataaggcaacaaatagatttcctttaggactgtgctatcagata
            Giraffe -----taag-------taactaggttataaggcaacaaatgaatttcctttaagactgtgctatcagata
           Pronghorn -----taag-------taactaggttatcaggcaacaaataaatttcctttaagactgcgctctcagata
            Cattle -----taag-------taactagtttataaggcaacaaataaatttcctttaagactgtgctatcagata
          ZebuCattle -----taag-------taactagtttataaggcaacaaataaatttcctttaagactgtgctatcagata
       SiberianMuskDeer -----taag-------taactaggttataaggcaacaaataaatttcctttaagactgtgctatcagata
             Okapi -----taag-------taactaggttataaggcaacaaatgaatttcctttaagactgtgctatcagata

   Oar_rambouillet_v1_0_addY atcctggaatagatttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
         JavaMouseDeer atcctggtatagatttgcctgatgtataaataatcttgggaaaacaaaaaggcaagaaactgctaagtgc
             Bongo atcctggaatagatttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
             Saiga attctggaatagatttgccttctttataaacaatcttgagaaaacaaaaatgcaagaaattgctaagtgc
             Gayal atcctggaatagatttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
          LesserKudu atcctggaatagatttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
           Sitatunga atcctggaatagatttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
         MountainNyala atcctggaatagatttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
        LesserMouseDeer atcctggtatagatttgcctgatttataaataatcttgggaaaacaaaaaggcaagaaactgctaagtgc
        AlpineMuskDeer atcctggaatagatttgcctcatttataaacaatcttgagaaaacaaaatggcaagaaattgctaagtgc
        WesternRoeDeer atcctggaatagatttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
             Gaur atcctggaatagatttgccttacttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
         AmericanBison atcctggaatagatttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
            WildYak atcctggaatagatttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
          DomesticYak atcctggaatagatttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
         WaterBuffalo atcctggaatagatttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
        AfricanBuffalo atcctggaatagatttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
          CommonEland atcctggaatagatttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
          GreaterKudu atcctggaatagatttgccttatttataaacaatcttgaggaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
           Bushbuck atcctggaataaatttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
            Impala atcctggaatagatttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
             Suni atcctggaatagatctgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
         Klipspringer atcctgggatagatctgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
         RoyalAntelope atcctgggatagatttgccttatttataaacaatcttgaggaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
          KirksDikDik attctggaatagatttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaatgcaagaaattgctaagtgc
           Steenbok attctggaatagatttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaatgcaagaaattgctaagtgc
      PrzewalskisGazelle attctggaagagatttgccttatgtataaacaatcttgagaaaacaaaaatgcaagaaattgctaagtgc
             Oribi attctggaatagatttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaatgcaagaaattgctaagtgc
        ThomsonsGazelle attctggaatagatttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaatgcaagaaattgctaagtgc
         GrantsGazelle attctggaatagatttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaatgcaagaaattgctaagtgc
            Gerenuk attctggaatagatttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaatgcaagaaattgctaagtgc
           Springbok attctggaatagatttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaatgcaagaaattgctaagtgc
        MaxwellsDuiker atcctggaatagatttgccttatttataaaccatcttgagaaaacaaaaa-gcaagaaattgctaagtgc
         HarveysDuiker atcctggaatagatttgccttatttataaaccatcttgagaaaacaaaaa-gcaagaaattgctaagtac
         CommonDuiker atcctggaatagatttgccttatttataaaccatcttgagaaaacaaaaa-gcaagaaattgctaagtgc
         BohorReedbuck atcctggaatagatttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
       DefassaWaterbuck atcctggaatagatttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
            Lechwe atcctggaatagatttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
            Gemsbok atcctggaatagatttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
      ScimitarHornedOryx atcctggaatagctttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
         RoanAntelope atcctggaatagatttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
         SableAntelope atcctggaatagatttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
        BlueWildebeest atcctggaatagagttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
             Topi atcctggaatagagttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
            Herola atcctggaatagagttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
        TibetanAntelope atcctggaatagatttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
         MountainGoat atcctgggatagatttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
        EuropeanMouflon atcctggaatagatttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
        AsiaticMouflon atcctggaatagatttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
           SnowSheep atcctggaatagatttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
         BighornSheep atcctggaatagatttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
         BarbarySheep atcctggaatagatttgcctcattgataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
            Bharal atcctggaatagatctgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
          NilgiriTahr atcctggaatagatttgccttatttataaacaatcttgagaaattaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
             ARS1 atccaggaatagatttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
           WildGoat atccaggaatagatttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
         SiberianIbex atccaggaatagatttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
     ChineseForestMuskDeer atcctggaatagatttgcctcatttataaacaatcttgagaaaacaaaatggcaagaaattgctaagtgc
         BlackMuntjac atcctggaatagatttgccttatttatacacaatcttgagaaaacaaaaaggcaaggaattgctaagtgc
         IndianMuntjac atcctggaatagatttgccttatttatacacaatcttgagaaaacaaaaaggcaaggaattgctaagtgc
         ReevesMuntjac atcctggaatagatttgccttatttatacacaatcttgagaaaacaaaaaggcaaggaattgctaagtgc
        PereDavidsDeer atcctgggatagatttgccttatttataaaccatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
        WhiteLippedDeer atcctgggatagatttgccttatttataaaccatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
          YarkandDeer atcctgggatagatttgccttatttataaaccatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
            RedDeer atcctgggatagatttgccttatttataaaccatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
            HogDeer atcctgggatagatttgccttatttataaaccatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
        WhiteTailedDeer atcctggaatagatttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
           MuleDeer atcctggaatagatgtgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaatggctaagtgc
           Reindeer atcctggaatagatttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
        EasternRoeDeer atcctggaatagatttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
          EurasianElk atcctggaatagacttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
       ChineseWaterDeer atcctggaatagatttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
            Giraffe atcctggaatagatttgccttatttataaacgatcttgagagaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
           Pronghorn atcctggaatagatttgccttatttgtaaacaatcttgagaagacaaaaagacaagaaattgctaagagc
            Cattle atcctggaatagatttgccttacttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc
          ZebuCattle atcctggaatagatttgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaataggcaagaaattgctaagtgc
       SiberianMuskDeer atcctggaatagatttgcctcatttataaacaatcttgagaaaacaaaatggcaagaaattgctaagtgc
             Okapi atcctggaatagatctgccttatttataaacaatcttgagaaaacaaaaaggcaagaaattgctaagtgc

   Oar_rambouillet_v1_0_addY ttctgcttacaatgacagtctgaccctaaagacagtgttttctaggttttgaaacagcttgaatacaaca
         JavaMouseDeer ttctacttacaatgacagcctggccctaaagacaatgttttttcggttttgaaatagtttgaatataaca
             Bongo ttctgcttacaatgacagcctggctctaaagacaatgttttctaaattttgaaacagcttgaatacaaca
             Saiga ttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacaatgttttctaagtttggaaacagcttgaatacaaca
             Gayal ttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacaatgttttctaagttttgaaacagcttgaatacaaca
          LesserKudu ttctgcttacaatgacagcctggctctaaagacaatgttttctaagttttgaaacagcttgaatacaaca
           Sitatunga ttctgcttacaatgacagcctggctctaaagacaatgttttctaaattttgaaacagcttgaatacaaca
         MountainNyala ttctgcttacaatgacagcctggctctaaagacaatgttttctaaattttgaaacagcttgaatacaaca
        LesserMouseDeer ttctacttacaatgacagcctggccctaaagacaatgttttttcggttttgaaatagtttgaatataaca
        AlpineMuskDeer ttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacaatgttttctaagtttttaaacagcttgaacacaaca
        WesternRoeDeer ttatgcttac-atgacagcctggccctaaagacaatgttttgtaagttttgaaatagcttgaatacaaca
             Gaur ttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacaatgttttctaagttttgaaacagcttgaatacaaca
         AmericanBison ttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacaatgttttctaagttttgaaacagcttgaatacaaca
            WildYak ttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacaatgttttctaagttttgaaacagcttgaatacaaca
          DomesticYak ttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacaatgttttctaagttttgaaacagcttgaatacaaca
         WaterBuffalo ttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacaatgttttctaagttttgaaacagcttgaatacaaca
        AfricanBuffalo ttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacaatgttttctaagttttgaaacagcttgaatacaaca
          CommonEland ttctgcttacaatgacagcctggctctaaagacaatgttttctaagttttgaaacagcttgaatacaaca
          GreaterKudu ttctgcttacaatgacagcctggctctaaagacaatgttttctaagttttgaaacagcttgaaaacaaca
           Bushbuck ttctgcttacaatgacagcctggctctaaagacaatgttttctaagttttgaaacagcttgaatacaaca
            Impala ttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacaatgttttctaagtttggaaacggcttgaatataaca
             Suni ttctgcttaccatgacagcctgtccctaaagacaatgttttctaagtttggaaacagcttgaatacaaca
         Klipspringer ttctgcttacagtgagagcctggccctaaagacaatgttttctaagtttggaaacagcttgaatacaaca
         RoyalAntelope ttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacaatgttttct--gtttggaaacagcttgaatacaaca
          KirksDikDik ttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacaatgttttctaagtttggaaacagcttgcatacaaca
           Steenbok ttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacaatgttttctaagtttagaaacagcttgaatacaaca
      PrzewalskisGazelle ttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacagtgttttctaagtttggaaacagcttgaatacaaca
             Oribi ttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacaatgttttctaagtttggaaacagcttgaatacaaca
        ThomsonsGazelle ttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacaatgttttctaagtttggaaacagcttgaatacaaca
         GrantsGazelle ttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacaatgttttctaagtttggaaacagcttgaatacaaca
            Gerenuk ttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacaatgttttctaagtttggaaacagcttgaatacaaca
           Springbok ttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacaatgttttctaagtttggaaacagcttgaatacaaca
        MaxwellsDuiker ttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacaatgttttctaagtttggaaacagcttgaatacaaca
         HarveysDuiker ttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacaatgttttctaagtttggaaacagcttgaatacaaca
         CommonDuiker ttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacaatgttttctaagtttggaaacagcttgaacacaaca
         BohorReedbuck ttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacaatgttttctaagttttgaaacagcttgaatacaaca
       DefassaWaterbuck ttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacaatgttttctaagttttgaaacagcttgaatacaaca
            Lechwe ttctgcttacaatgacagcctggccctgaagacaatgttttctaagttttgaaacagcttgaatacaaca
            Gemsbok ttctgcttacaatgacagtctggccctaaagacaatgttttctaagttttgaaacagcttgaatacaaca
      ScimitarHornedOryx ttctgcttacaatgacagtctggccctaaagacaatgttttctaagttttgaaacagcttgaatacaaca
         RoanAntelope ttctgcttacaatgacagtctggccctaaagacaatgttttctaagttttgaaacagcttgaatacaaca
         SableAntelope ttctgcttacaatgacagtctggccctaaagacaatgttttctaagttttgaaacagcttgaatacaaca
        BlueWildebeest ttctgcttacagtgacagtctggccctaaagacaatgttttctaagttttgaaacagcttgaatacaaca
             Topi ttctgcttacaatgacagtctggccctaaagacaatgttttctaagttttgaaacagcttgaatacaaca
            Herola ttctgcttacaatgacagtctggccctaaagacaatgttttctaagttttgaaacagcttgaatacaaca
        TibetanAntelope ttctgcttacaatgacagtctgaccctaaagacaatgttttctaggttttgaaacagcttgaatacaaca
         MountainGoat ttctgcttacaatgacagtctgaccctaaagacaatgttttctaggttttgaaacagcttgaatacaaca
        EuropeanMouflon ttctgcttacaatgacagtctgaccctaaagacagtgttttctaggttttgaaacagcttgaatacaaca
        AsiaticMouflon ttctgcttacaatgacagtctgaccctaaagacagtgttttctaggttttgaaacagcttgaatacaaca
           SnowSheep ttctgcttacaatgacagtctgaccctaaagacagtgttttctaggttttgaaacagcttgaatacaaca
         BighornSheep ttctgcttacaatgacagtctgaccctaaagacagtgttttctaggttttgaaacagcttgaatacaaca
         BarbarySheep ttctgcttacaatgacagtctgaccctaaagacagtgttttctaggttttgaaacagcttgaatacaaca
            Bharal ttctgcttacaatgacagtctgaccctaaagacagtgttttctaggttttgaaacagcttgaatacaacg
          NilgiriTahr ttctgcttacaatgacagtctgaccctaaagacagtgttttctaggttttgaaacagcttgaatacaaca
             ARS1 ttctgcttacaatgacagtctgaccctaaagacagtgttttctaggttttgaaacagcttgaatacaaca
           WildGoat ttctgcttacaatgacagtctgaccctaaagacagtgttttctaggttttgaaacagcttgaatacaaca
         SiberianIbex ttctgcttacaatgacagtctgaccctaaagacagtgttttctaggttttgaaacagcttgaatacaaca
     ChineseForestMuskDeer ttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacaatgttttctaagtttttaaacagcttgaacacaaca
         BlackMuntjac ttctgcttccaatgacagcctggccctaaagacaatgttttctaagttttgaaatagcttgaatacaaca
         IndianMuntjac ttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacagtgttttctaagttttgaaatagcttgaatacaaca
         ReevesMuntjac ttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacagtgttttctaagttttgaaatagcttgaatacaaca
        PereDavidsDeer ttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacaatgttttctaagttttgaaatagcttgaatacaaca
        WhiteLippedDeer ttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacaatgttttctaagttttgaaatagcttgaatacaaca
          YarkandDeer ttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacaatgttttctaagttttgaaatagcttgaatacaaca
            RedDeer ttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacaatgttttctaagttttgaaatagcttgaatacaaca
            HogDeer ttctgcttacaatgacagcctggctctaaagacaatgttttctaagttttgaaatagcttgaatacaaca
        WhiteTailedDeer ttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacaatgttttctaagttttgaaatagtttgaatacaaca
           MuleDeer ttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacaatgttttctaagttttcaaatagtttgaatacaaca
           Reindeer ttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacaatgttttctaagttttgaaatagtttgaatacaaca
        EasternRoeDeer ttatgcttac-atgacagcctggccctaaagacaatgttttctaagttttgaaatagcttgaatacaaca
          EurasianElk ttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacagtgttttctaagttttgaaatagcttgaatacaaca
       ChineseWaterDeer ttctgcttac-ttgacagcctggccctaaagacaatgttttctaagttttgaaatagcttgaatacaaca
            Giraffe ttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacaatgttttctaagttttgaaatagcttgaatacaaca
           Pronghorn ttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacaatgttttctaagttttgaaatagcttgaatacaaca
            Cattle ttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacaatgttttctaagttttgaaacagcttgaatacaaca
          ZebuCattle ttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacaatgttttctaagttttgaaacagcttgaatacaaca
       SiberianMuskDeer ttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacaatgttttctaagtttttaaacagcttgaacacaaca
             Okapi ttctgcttacaatgacagcctggccctaaagacaatgttttctaagttttgaaatagcttgaatacaaca

   Oar_rambouillet_v1_0_addY tcgaaattttggtgccaattacctg--ctag------tt
         JavaMouseDeer tctaaattttggtgctaattaccaggttttg------tt
             Bongo tctaagtttcggtgctaattacctg--ctag----tttt
             Saiga tctaaattttggtgctaattacctg--ctag-------t
             Gayal tctaagttttggtgctaattacctg--ctag------tt
          LesserKudu tctaagttttggtgctaattacctg--ctaggttttttt
           Sitatunga tctaagtttcggtgctaattacctg--ctag------tt
         MountainNyala tctaagtttcggtgctaattacctg--ctag------tt
        LesserMouseDeer tctaaattttggtgctaattaccag--gttt------tt
        AlpineMuskDeer tctaaattttggtgctaattacctg--ctag------tt
        WesternRoeDeer tctaaattttggtgctaattacctg--ctag------tt
             Gaur tctaagttttggtgctaattacctg--ctag------tt
         AmericanBison tctaagttttggtgctaattacctg--ctag------tt
            WildYak tctaagttttggtgctaattacctg--ctag------tt
          DomesticYak tctaagttttggtgctaattacctg--ctag------tt
         WaterBuffalo tctaagttttggtgctaattacctg--ctag------tg
        AfricanBuffalo tctaagttttggtgctaattacctg--ctag------tt
          CommonEland tctaagttttggtgctaattacctg--ctag--tttttt
          GreaterKudu tctaagttttggtgctaattacctg--ctag------tt
           Bushbuck tctaagttttggtgctaattacctg--ctag-----ttt
            Impala tctaaattttggtgctaattacctg--ctag-----ttt
             Suni tctaaattttggtgctaattacctg--ctag------tt
         Klipspringer tctaaattttggtgctaattacctg--ctag-------t
         RoyalAntelope tctaaattttggtgctaattacctg--ctag------tt
          KirksDikDik tctaaattttggtgctaattacctg--ctag------tt
           Steenbok tctaaattttggtgataattacctg--ctag------tt
      PrzewalskisGazelle tctaaattttggtgctaattacctg--ctag------tt
             Oribi tctaaattttggtgctaattaactg--ctag------tt
        ThomsonsGazelle tctaaattttggtgctaattacctg--ctag------tt
         GrantsGazelle tctaaattttggtgctaattacctg--ctag------tt
            Gerenuk tctaaattttggtgctaattacctg--ctag------tt
           Springbok tctaaattttggtgctaattacctg--ctag------tt
        MaxwellsDuiker tctaaattttggtgccaattacctg--ctag------tt
         HarveysDuiker tctaaattttggtgccaattacctg--ctag-------t
         CommonDuiker tctaaattttggtgccaattacctg--ctag------tt
         BohorReedbuck tctaaattttggtgctaattacctg--ctag------tt
       DefassaWaterbuck tctaaattttggtgctaattacctg--ctag------tt
            Lechwe tctaaattttggtgctaattacctg--ctag------tt
            Gemsbok tctaaattttggtgctaattacctg--ctag------tt
      ScimitarHornedOryx tctaaattttggtgctaattacctg--ctag------tt
         RoanAntelope tctaaattttggtgctaattacctg--ctag------tt
         SableAntelope tctaaattttggtgctaattacctg--ctag------tt
        BlueWildebeest tctaaattttggtgctaattacc-a--ctag------tt
             Topi tctaaattttggtgctaattacc-a--ctag------tt
            Herola tctaaattttggtgctaattacc-a--ctag------tt
        TibetanAntelope tctaaattttggtgccaattacctg--ctag------tt
         MountainGoat cctaaattttggtgccaattacccg--ctag------tt
        EuropeanMouflon tcgaaattttggtgccaattacctg--ctag------tt
        AsiaticMouflon tcgaaattttggtgccaattacctg--ctag------tt
           SnowSheep tcgaaattttggtgccaattacctg--ctag------tt
         BighornSheep tcgaaattttggtgccaattacctg--ctag------tt
         BarbarySheep tctaaattttggtgccaattacctg--ctag------tt
            Bharal tctaaattttggtgccaattacctg--ctag------tt
          NilgiriTahr tcgaaattttggtgccaattacctg--ctag------tt
             ARS1 tctaaattttggtgccaattacctg--ctag------tt
           WildGoat tctaaattttggtgccaattacctg--ctag------tt
         SiberianIbex tctaaattttggtgccaattacctg--ctag------tt
     ChineseForestMuskDeer tctaaattttggtgctaattacctg--ctag------tt
         BlackMuntjac tctaaattttggtgctaattacctg--ctag------tt
         IndianMuntjac tctaaattttggtgctaattacctg--ctag------tt
         ReevesMuntjac tctaaattttggtgctaattacctg--ctag------tt
        PereDavidsDeer tctaaattttggtgctaattacctg--ctag------tt
        WhiteLippedDeer tctaaattttggtgctaattacctg--ctag------tt
          YarkandDeer tctaaattttggtgctaattacctg--ctag------tt
            RedDeer tctaaattttggtgctaattacctg--ctag------tt
            HogDeer tctaaattttggtgctaattacctg--ctag------tt
        WhiteTailedDeer tctaaattttggtgctaattacctg--ctag------tt
           MuleDeer tctaaattttggtgctaattacctg--ctag------tt
           Reindeer tctaaattttggtgctaattacctg--ctag--------
        EasternRoeDeer tctaaattttggtgctaattacctg--ctag------tt
          EurasianElk tctaaattttggtgctaattacctg--ctag------tt
       ChineseWaterDeer tctaaattttggtgctaattacctg--ctag------tt
            Giraffe tctgaattttggtgctaattacctg--ctag------tt
           Pronghorn tctaaattttggtgctaattacctg--ctag------tt
            Cattle tctaagttttggtgctaattacctg--ctag------tt
          ZebuCattle tctaagttttggtgctaattacctg--ctag------tt
       SiberianMuskDeer tctaaattttggtgctaattacctg--ctag------tt
             Okapi tctgaattttggtgctaattacctg--ctag------tt

Alignment block 31 of 177 in window, 129061403 - 129061403, 1 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY t
         JavaMouseDeer t
             Bongo t
             Saiga t
             Gayal t
          LesserKudu t
           Sitatunga t
         MountainNyala t
        LesserMouseDeer t
        AlpineMuskDeer t
        WesternRoeDeer t
             Gaur t
         AmericanBison t
            WildYak t
          DomesticYak t
         WaterBuffalo t
        AfricanBuffalo t
          CommonEland t
          GreaterKudu t
           Bushbuck t
            Impala t
             Suni t
         Klipspringer t
         RoyalAntelope t
          KirksDikDik t
           Steenbok t
      PrzewalskisGazelle t
             Oribi t
        ThomsonsGazelle t
         GrantsGazelle t
            Gerenuk t
           Springbok a
        MaxwellsDuiker t
         HarveysDuiker t
         CommonDuiker t
         BohorReedbuck t
       DefassaWaterbuck t
            Lechwe t
            Gemsbok t
      ScimitarHornedOryx t
         RoanAntelope t
         SableAntelope t
        BlueWildebeest t
             Topi t
            Herola t
        TibetanAntelope t
         MountainGoat t
        EuropeanMouflon t
        AsiaticMouflon t
           SnowSheep t
         BighornSheep t
         BarbarySheep t
            Bharal t
          NilgiriTahr t
B D            ARS1 t
           WildGoat t
         SiberianIbex t
     ChineseForestMuskDeer t
         BlackMuntjac t
         IndianMuntjac t
         ReevesMuntjac t
        WhiteLippedDeer t
          YarkandDeer t
            RedDeer t
        WhiteTailedDeer t
           MuleDeer t
           Reindeer t
        EasternRoeDeer t
          EurasianElk t
       ChineseWaterDeer t
            Giraffe t
           Pronghorn t
            Cattle t
          ZebuCattle t
       SiberianMuskDeer t
             Okapi t

Alignment block 32 of 177 in window, 129061404 - 129061405, 2 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY tt
         JavaMouseDeer tt
             Bongo tt
             Saiga tt
             Gayal tt
          LesserKudu tt
           Sitatunga tt
         MountainNyala tt
        LesserMouseDeer tt
        AlpineMuskDeer tt
        WesternRoeDeer tt
             Gaur tt
         AmericanBison tt
            WildYak tt
          DomesticYak tt
         WaterBuffalo tt
        AfricanBuffalo tt
          CommonEland tt
          GreaterKudu tt
           Bushbuck tt
            Impala tt
             Suni tt
         Klipspringer tt
         RoyalAntelope tt
          KirksDikDik tt
           Steenbok tt
      PrzewalskisGazelle tt
             Oribi tt
        ThomsonsGazelle tt
         GrantsGazelle tt
            Gerenuk tt
           Springbok aa
        MaxwellsDuiker tt
         HarveysDuiker tt
         CommonDuiker tt
         BohorReedbuck tt
       DefassaWaterbuck tt
            Lechwe tt
            Gemsbok tt
      ScimitarHornedOryx tt
         RoanAntelope tt
         SableAntelope tt
        BlueWildebeest tt
             Topi tt
            Herola tt
        TibetanAntelope tt
         MountainGoat tt
        EuropeanMouflon tt
        AsiaticMouflon tt
           SnowSheep tt
         BighornSheep tt
         BarbarySheep tt
            Bharal tt
          NilgiriTahr tt
B D            ARS1 tt
           WildGoat tt
         SiberianIbex tt
     ChineseForestMuskDeer tt
         BlackMuntjac tt
       SiberianMuskDeer tt
             Okapi tt

Alignment block 33 of 177 in window, 129061406 - 129061408, 3 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY ---aa--a
             Bongo t--t----
             Saiga c--a----
             Gayal t--t----
          LesserKudu t--t----
           Sitatunga tttt----
        LesserMouseDeer ---t----
        AlpineMuskDeer ---t----
             Gaur ---tt--a
         AmericanBison ---tt--a
            WildYak ---tt--a
          DomesticYak ---tt--a
         WaterBuffalo ---tt--a
        AfricanBuffalo ---tt--a
          CommonEland ---tttaa
          GreaterKudu ---tttaa
           Bushbuck ---tt--t
            Impala ---ta--t
             Suni ---tt--t
         Klipspringer ---ta--c
         RoyalAntelope ---aa--a
          KirksDikDik ---aa--a
           Steenbok ---aa--a
      PrzewalskisGazelle ---aa--a
             Oribi ---aa--a
        ThomsonsGazelle ---aa--a
         GrantsGazelle ---aa--a
            Gerenuk ---aa--a
           Springbok ---aa--a
        MaxwellsDuiker ---ta--a
         HarveysDuiker ---ta--a
         CommonDuiker ---ta--a
         BohorReedbuck ---aa--a
       DefassaWaterbuck ---aa--a
            Lechwe ---aa--a
            Gemsbok ---aa--a
      ScimitarHornedOryx ---aa--a
         RoanAntelope ---aa--a
         SableAntelope ---aa--a
        BlueWildebeest ---aa--a
             Topi ---aa--a
            Herola ---aa--a
        TibetanAntelope ---aa--t
         MountainGoat ---aa--a
        EuropeanMouflon ---aa--a
        AsiaticMouflon ---aa--a
           SnowSheep ---aa--a
         BighornSheep ---aa--a
         BarbarySheep ---aa--a
            Bharal ---aa--a
          NilgiriTahr ---aa--a
B D            ARS1 ---aa--a
           WildGoat ---aa--a
         SiberianIbex ---aa--a
       SiberianMuskDeer ---t----

Alignment block 34 of 177 in window, 129061409 - 129061415, 7 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY tt-tt-tt---t
         JavaMouseDeer tt-tt-tt---t
             Bongo at-tt-tt---t
             Saiga aa-tt-tt---t
             Gayal at-tt-tt---t
          LesserKudu at-tt-tt---t
           Sitatunga at-tt-tt---t
        LesserMouseDeer tt-tt-tt---t
        AlpineMuskDeer ta-tt-tt---t
        WesternRoeDeer ---tt-tt---t
             Gaur -t-tt-tt---t
         AmericanBison -t-tt-tt---t
            WildYak -t-tt-tt---t
          DomesticYak -t-tt-tt---t
         WaterBuffalo -t-tt-tt---t
        AfricanBuffalo -t-tt-tt---t
          CommonEland -t-tt-tt---t
          GreaterKudu -t-tt-tt---t
           Bushbuck at-tt-tt---t
            Impala tt-tt-tt---t
             Suni tt-tt-tt---t
         Klipspringer tt-tt-tt---t
         RoyalAntelope tt-tt-tt---t
          KirksDikDik tt-tt-tt---t
           Steenbok tt-tt-tt---t
      PrzewalskisGazelle tt-tt-tt---t
             Oribi tt-tt-tt---t
        ThomsonsGazelle gt-tt-tt---c
         GrantsGazelle tt-tt-tt---t
            Gerenuk tt-tt-tt---t
           Springbok tt-tt-tt---t
        MaxwellsDuiker tt-tt-tt---t
         HarveysDuiker tt-tt-tt---t
         CommonDuiker tt-tt-tt---t
         BohorReedbuck tt-tt-tt---t
       DefassaWaterbuck tt-tt-tt---t
            Lechwe tt-tt-tt---t
            Gemsbok tt-tt-tt---t
      ScimitarHornedOryx tt-tt-tt---t
         RoanAntelope tt-tt-tt---t
         SableAntelope tt-tt-tt---t
        BlueWildebeest tt-tt-tt---t
             Topi tt-tt-tt---t
            Herola tt-tt-tt---t
        TibetanAntelope tt-tt-tt---t
         MountainGoat tt-tt-tt---t
        EuropeanMouflon tt-tt-tt---t
        AsiaticMouflon tt-tt-tt---t
           SnowSheep tt-tt-tt---t
         BighornSheep tt-tt-tt---t
         BarbarySheep tt-tt-tt---t
            Bharal tt-tt-tt---t
          NilgiriTahr tt-tt-tt---t
B D            ARS1 tt-tt-tt---t
           WildGoat tt-tt-tt---t
         SiberianIbex tt-tt-tt---t
     ChineseForestMuskDeer ttatt-tt---t
         BlackMuntjac tt-tt-cc---c
         IndianMuntjac ---tt-tc---c
         ReevesMuntjac ---tt-tc---c
        WhiteTailedDeer tt-tt-tt---t
           MuleDeer tt-tt-tt---t
           Reindeer tt-tt-tt---t
        EasternRoeDeer tt-tt-tt---t
          EurasianElk tt-tt-tt---t
       ChineseWaterDeer tt-tt-tt---t
            Giraffe tt-tt-tt---t
           Pronghorn tt-ttatttcct
            Cattle tt-ttatt---t
          ZebuCattle tt-ttatt---t
       SiberianMuskDeer ta-tt-tt---t
             Okapi ---tt-tt---t

Alignment block 35 of 177 in window, 129061410 - 129061492, 83 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY tttttttcctt--------------------------t-aaaaggctgtcccagcgccctaacataacag
            Rabbit ttttgtttctt--------------------------t-aaaaggatattcctgagccaaaacctcccgg
             Horse ctttgttcctt--------------------------t-aaaaggctattccaaagccaaaacataacag
        ChinesePangolin ttttgtttctt--------------------------t-aaaagtctattccagagctaaaacataacag
             Human ttttgctcctt--------------------------t-aaaaggttattccaaagccaaaatgtaacag
           Aardvark ttctgtgcttt--------------------------t-aaaagactgttccagagccaaagcataacag
           BlueWhale ttttgttcctt--------------------------t-aaaaggctatcccagcacccaaacataacag
    CommonBottlenoseDolphin ttttgttcctt--------------------------t-aaaaggctatcccagcacccaaacataacag
          BelugaWhale ttttgttcctt--------------------------t-aaaaggctatcccagcacccaaacataacag
              Pig tttggttcctt--------------------------taaaaaagctatcccag-gccaaaacataacag
        FloridaManatee ttctatacttt--------------------------t-agaaaactatgccagagacaaagcacagtag
      GreaterHorseshoeBat ttttgttcctt--------------------------t-aaaaggctattccagcgtcaaaatgtaacag
    WesternEuropeanHedgehog actcattccttagagagagagagaaagaaagaaagaaa-gaaaggcaatcccagagtcaaacag-aacag
          HouseMouse tgttgttcctt--------------------------g-gaatagctcttccagagcccaagtgtcacag
       ChineseTreeShrew ttttgttcctg--------------------------t-aaattgtgaatccagagccaaaacctaacag
            Alpaca ttttgttcctt--------------------------t-aaaaggctatcccagcgccaaagcacagcag
       WildBactrianCamel ttttgttcctt--------------------------t-aaaaggctatcccagcgccaaagcacaacag
         ArabianCamel ttttgttcctt--------------------------t-caaaggctatcccagcgccaaagcacaacag
          MinkeWhale ttttgttcctt--------------------------t-aaaaggctatcccagcacccaaacataacag
          KillerWhale ttttgttcctt--------------------------t-aaaaggctatcccagcacccaaacataacag
          SpermWhale ttttgttcctt--------------------------t-aaaaggctatcccagcacccaaacataacag
        ChacoanPeccary ttttgttcctt--------------------------taaaaaagctatcccagtgccaaaacataacag

   Oar_rambouillet_v1_0_addY atgcactatattttctactaattcccgaggctcagttagt
            Rabbit aaatactatattttctactgtttcctaaggctcagtaagt
             Horse atgtactatattttctcttaattcccgaggctcagttagt
        ChinesePangolin atgtactatattttc---taattcccaaggctcagttatt
             Human atgtactgtgttttctactaattcctgaggctcagtaagt
           Aardvark atgtgctgtattttccactaattcccaagacccagtaagt
           BlueWhale atgtactatattttctactaattcctgaggctc----agt
    CommonBottlenoseDolphin atgtactatattttctactaattcctgaggctc----agt
          BelugaWhale atgtactatattttctactaattcctgaggctc----agt
              Pig atgtactatattttctactaattcccgaggctcagttagt
        FloridaManatee atgtactatattttctactaattcccgaggctcagtaagt
      GreaterHorseshoeBat atgtactatattttctactaattcccgaggctcagttaac
    WesternEuropeanHedgehog atgtgctatattttcttacaattcacgggtctcagctagt
          HouseMouse atgtattatattgtttgcc-atttctgaggttggttaaat
       ChineseTreeShrew atgtactatattttctactaatttccaaggctcggtaggt
            Alpaca atgtactatattttctactaattcccg----tt----agt
       WildBactrianCamel atgtactatattttctactaattcccg----tt----agt
         ArabianCamel atgtactatattttctactaattcccg----tt----agt
          MinkeWhale atgtactatattttctactaattcctgaggctc----agt
          KillerWhale atgtactatattttctactaattcctgaggctc----agt
          SpermWhale atgtactatattttctactaattcctgaggctc----agt
        ChacoanPeccary atgtactatattttctactaattcccgaggctcagttagt

Alignment block 36 of 177 in window, 129061416 - 129061417, 2 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY tc
         JavaMouseDeer tc
             Bongo tc
             Saiga t-
             Gayal tc
          LesserKudu tc
           Sitatunga tc
        LesserMouseDeer tc
        AlpineMuskDeer tc
        WesternRoeDeer tc
             Gaur tc
         AmericanBison tc
            WildYak tc
          DomesticYak tc
         WaterBuffalo tc
        AfricanBuffalo tc
          CommonEland tc
          GreaterKudu tc
           Bushbuck tc
            Impala tc
             Suni tt
         Klipspringer tc
         RoyalAntelope tc
          KirksDikDik tc
           Steenbok tc
      PrzewalskisGazelle tc
             Oribi tc
        ThomsonsGazelle tc
         GrantsGazelle tc
            Gerenuk tc
           Springbok tc
        MaxwellsDuiker cc
         HarveysDuiker tc
         CommonDuiker tc
         BohorReedbuck tc
       DefassaWaterbuck tc
            Lechwe tc
            Gemsbok tc
      ScimitarHornedOryx tc
         RoanAntelope tc
         SableAntelope tc
        BlueWildebeest tc
             Topi tc
            Herola tc
        TibetanAntelope tc
         MountainGoat tc
        EuropeanMouflon tc
        AsiaticMouflon tc
           SnowSheep tc
         BighornSheep tc
         BarbarySheep tc
            Bharal tc
          NilgiriTahr tc
B D            ARS1 tc
           WildGoat tc
         SiberianIbex tc
     ChineseForestMuskDeer tc
         BlackMuntjac cc
         IndianMuntjac cc
         ReevesMuntjac ct
            HogDeer tc
        WhiteTailedDeer cc
           MuleDeer -t
           Reindeer -t
          EurasianElk -c
            Giraffe -c
           Pronghorn -t
            Cattle -t
          ZebuCattle -t
       SiberianMuskDeer tc
             Okapi cc

Alignment block 37 of 177 in window, 129061418 - 129061496, 79 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY ctttaaaaggctgtcccagcgccctaacataacagatgcactatattttctactaattcccgaggctcag
         JavaMouseDeer ctttaagaggctaacccagtgcccaaacataacagatgtactatattttctactaattcccgaggctcag
             Bongo ctttaaaaggctgtcccagcgtcctaatataacagatgcactatattttctactaattcccgaggctcag
             Saiga -tttaaaaggctgtccccgtgccctaacataacagatgtactgtattttctactaattcccgaggctcag
             Gayal ctttaaaaggctgtcccagcgtcctaacataacagatgcactatattttctgctaattcccgaggctcag
          LesserKudu ctttaaaaggctatcccagtgtcctaacataacagatgcactatattttctactaattcccgaggctcag
           Sitatunga ctttaaaaggctgtcccagcgtcctaatataacagatgcactatattttctactaattcccgaggctcag
        LesserMouseDeer ctttaagaggctaacccagtgcccaaacataacagatgtactatattttctactaattcccgaggctcag
        AlpineMuskDeer ctttaaaaggctgttccagcgccctaacataacagatgtactatattttctactaattcccaaggctcag
        WesternRoeDeer c--------------ccagcgccctagcatagcagatgcactgtattttctactaattctcga-gctcag
             Gaur ctttaaaaggctgtcccagcgtcctaacataacagatgcactatattttctgctaattcccgaggctcag
         AmericanBison ctttaaaaggctgtcccagcgtcctaacataacagatgcactatattttctgctaattcccgaggctcag
            WildYak ctttaaaaggctgtcccagcgtcctaacataacagatgcactatattttctgctaattcccgaggctcag
          DomesticYak ctttaaaaggctgtcccagcgtcctaacataacagatgcactatattttctgctaattcccgaggctcag
         WaterBuffalo ctttaaaaggctgtcccagcgtcctaacataacagatgcactatattttctgctaattcccgaggctcag
        AfricanBuffalo ctttaaaaggctgtcccagcgtcctaacataacagatgcactatattttctgctaattcccgaggctcag
          CommonEland ctttaaaaggctgtcccagtgtcctaacataacagatgcactatattttctactaattcccgaggctcag
          GreaterKudu ctttaaaaggctgtcccagcgtcctaacataacagatgcactatattttctcctaattcccgaggctcag
           Bushbuck ctttaaaaggctgtcccagcgtcctaacataacagatgcactatattttctactaattcccgaggctcag
            Impala ctttaaaaggctgtcccagggccctaacataacagatgcactgtattttct-ctaattcccgaggctcag
             Suni ctttaaaaggctgtcccagcgccctaacataacagatgcactatattttctactaattcccgaggctcag
         Klipspringer ctttaaaaggctgtcccagcgccctaacataacagatgcactagattttctactaattcccgaggctcag
         RoyalAntelope ctttaaaaggctgtcccagcgccctaacacaacagatgcactatattttctactaattcccgaggctcag
          KirksDikDik ctttaaaaggctgtcccagtgccctaacataacagatgcactatattttctactaattcccgaggctcag
           Steenbok ctttaaaaggctgtcccagtgccctaacataacagatgcactatattttctactaattcccgaggctcag
      PrzewalskisGazelle ctttaaaaggctgtcccagtgccctaacataacagatgcactatattttctactaattcccgaggctcag
             Oribi ctttaaaaggctgtcccagtgccctaacataacagatgcactatattttctactaattcccgaggctcag
        ThomsonsGazelle ctttaaaaggctgtcccagtgccctaacataacagatgcactatattttctactaattcccgaggctcag
         GrantsGazelle ctttaaaaggctgtcccagtgccctaacataacagatgcactatattttctactaattcccgaggctcag
            Gerenuk ctttaaaaggctgtcccagtgccctaacataacagatgcactatattttctactaattcccgaggctcag
           Springbok ctttaaaagcctgtcccagtgccc-aacataacagatgcactatattttctactaattcccgaggctcag
        MaxwellsDuiker ctttaaaaggctgtcccagcgccctaacataacagatgcactatattttctactaattccccaggctcag
         HarveysDuiker ctttaaaaggctgtcccagcgccctaacataacagatgcactatattttctactaattcccgaggctcag
         CommonDuiker ctttaaaaggctgtcccagcgccctaacataacagatgcactatattttctactaattcccgaggctcag
         BohorReedbuck ctttaaaaggctgtcccagcgccctaacataacagatgcactatattttctactaattcccgaggctcag
       DefassaWaterbuck ctttaaaaggctgtcccagcgccctaacataacagatgcactatattttctactaattcccgaggctcag
            Lechwe ctttaaaaggctgtcccagcgccctaacataacagatgcactatattttctactaattcccgaggctcag
            Gemsbok ctgtaaaaggcagtcccagcgccctaacataacagatgcactctattttctactaattcccgaggctcag
      ScimitarHornedOryx ctgtaaaaggcagtcccagcgccctaacataacagatgcactctattttctactaattcccgaggctcag
         RoanAntelope ctgtaaaaggcagtcccagcgccctaacataacagatgcactctattttctactaattcccgagggccag
         SableAntelope ctgtaaaaggctgtcccagcgccctaacataacagatgcactctattttctactaattcccgagggccag
        BlueWildebeest ctttaaaaggctgtcccagcaccctaacataacagatgcactatattttctactaattcccgaggctcag
             Topi ctttaaaaggctgtcccagcgccctaacataacagatgcactatattttctactaattcccgaggctcag
            Herola ctttaaaaggctgtcccagcgccctaacataacagatgcactatattttctactaattcccgaggctcag
        TibetanAntelope ctttaaaaggctgtcccagcgccctcacataacagatgcactatatttt---ctaattcccgaggctcag
         MountainGoat ctttaaaaggctgtcccagcgccctaacataacagatgcactatattttctactaattcccgaggctcag
        EuropeanMouflon ctttaaaaggctgtcccagcgccctaacataacagatgcactatattttctactaattcccgaggctcag
        AsiaticMouflon ctttaaaaggctgtcccagcgccctaacataacagatgcactatattttctactaattcccgaggctcag
           SnowSheep ctttaaaaggctgtcccagcgccctaacataacagatgcactatattttctactaattcccgaggctcag
         BighornSheep ctttaaaaggctgtcccagcgccctaacataacagatgcactatattttctactaattcccgaggctcag
         BarbarySheep ctttaaaaggctgtcccagcgccctaacataacagatgcactatattttctactaattcccgaggctcag
            Bharal ctttaaaaggctgtcccagtgccctgacataacagatgcactatattttctactaattcccgaggctcag
          NilgiriTahr ctttaaaaggctgtcccagcgccctaacataacagatgcactatattttctactaattcccgaggctcag
B D            ARS1 ctttaaaaggccgtcccagtgccctaacataacagatgcactatgttttctactaattcccgaggctcag
           WildGoat ctttaaaaggccgtcccagcgccctgacataacagatgcgctatgttttctactaattcccgaggctcag
         SiberianIbex ctttaaaaggccgtcccagcgccctaacataacagatgcactatgttctctactaattcccgaggct--g
     ChineseForestMuskDeer ctttaaaaggctgttccagcgccctaacataacagatgtactatattttctactaattcccaaggctcag
         BlackMuntjac ctttgaaaggctgtcccagcgccctagcatagcagatgcactgtattttctactaattcccga-gctcag
         IndianMuntjac ctttgaaagcctgtcccagcgccctagcgtagcagatgcactgtattttctactaattcccga-gctcag
         ReevesMuntjac ctttgaaagcctgtcccagcgccctagcgtagcagatgcactgtattttctactaattcccga-gctcag
        PereDavidsDeer ctttgaaaggctgtcccagcgccctagcatagcagatgcactgtattttctactaattcccga-gctcag
        WhiteLippedDeer ctttgaaaggctgtcccagcgccctagcatagcagatgcactgtattttctactaattcccga-gctcag
          YarkandDeer ctttgaaaggctgtcccagcgccctagcatagcagatgcactgtattttctactaattcccga-gctcag
            RedDeer ctttgaaaggctgtcccagctccctagcatagcagatgcactgtattttctactaattcccga-gctcag
            HogDeer ctttgaaaggctgtcccagcgccctagcatagcagatgcactgtattttctactaattcccga-gctcag
        WhiteTailedDeer ctttgaaaggctgtcccagcgccctagcatagcagatgcactgtattttctactaattcccga-gctcag
           MuleDeer ctttgaaaggctgtcccagcgccctagcatagcagatgcactgtatttgctactaattcccga-gctcag
           Reindeer ctttgaaaggctgtcccagcgccctagcatagcagatgcactgtattttctactaattcccga-gctcag
        EasternRoeDeer -------------ccccagcgccctagcatagcagatgcactgtattttctactaattcccga-gctcag
          EurasianElk ctttgaaaggctgtcccagcgccctagcatagcagatgcactgtattttctactaattcccga-gctcag
       ChineseWaterDeer -----------tttcccagcgccctagcatagcagatgcactgtattttctactaattcccga-gctcag
            Giraffe ctttaaaaggctatcccagcgccctaacataacagatgtactatgttttctactaattcccgaggctcag
           Pronghorn ctttaaaaggctatcgcagagccctaacataacagatgtactatattttctactaattcccgaggctcag
            Cattle ctttaaaaggctgtcccagcgtcctaacataacagatgcactatattttctgctaattcccgaggctcag
          ZebuCattle ctttaaaaggctgtcccagcgtcctaacataacagatgcactatattttctgctaattcccgaggctcag
       SiberianMuskDeer ctttaaaaggctgttccagcgccctaacataacagatgtactatattttctactaattcccaaggctcag
             Okapi ctttaaaaggctatcccagcgccctaacataacagatgtactatgttttctattaatttcggaggctcag

   Oar_rambouillet_v1_0_addY ttagttgct
         JavaMouseDeer ttagttgct
             Bongo ttagttgcc
             Saiga tttgttgct
             Gayal ttagttgct
          LesserKudu ttagttgcc
           Sitatunga ttagttgcc
        LesserMouseDeer ttagttgct
        AlpineMuskDeer ttggttgct
        WesternRoeDeer ct-cttgct
             Gaur ttagttgct
         AmericanBison ttagttgct
            WildYak ttagttgct
          DomesticYak ttagttgct
         WaterBuffalo ttagttgct
        AfricanBuffalo ttagttgct
          CommonEland ttagttgcc
          GreaterKudu ttagttgcc
           Bushbuck ttagttgcc
            Impala ttggttgct
             Suni ttggttgct
         Klipspringer ttagttgct
         RoyalAntelope ttagttgct
          KirksDikDik ttagttgct
           Steenbok ttagctgct
      PrzewalskisGazelle ttagttgct
             Oribi ttagttgct
        ThomsonsGazelle ttagttgct
         GrantsGazelle ttagttgct
            Gerenuk ttagttgct
           Springbok ttagttgct
        MaxwellsDuiker ttagttgct
         HarveysDuiker ttagttgct
         CommonDuiker ttagttgct
         BohorReedbuck ttagttgct
       DefassaWaterbuck ttagttgct
            Lechwe ttagttgct
            Gemsbok ttagttgct
      ScimitarHornedOryx ttagttgct
         RoanAntelope ttagttgct
         SableAntelope ttagttgct
        BlueWildebeest ttagttgct
             Topi ttagttgct
            Herola ttagttgct
        TibetanAntelope ttagttgct
         MountainGoat ttagttgct
        EuropeanMouflon ttagttgct
        AsiaticMouflon ttagttgct
           SnowSheep ttagttgct
         BighornSheep ttagttgct
         BarbarySheep ttagttgct
            Bharal ttagttgct
          NilgiriTahr ttagttgct
             ARS1 ttagttgct
           WildGoat ttagttgct
         SiberianIbex ttagttgct
     ChineseForestMuskDeer ttggttgct
         BlackMuntjac ct-cttgct
         IndianMuntjac ctc-ttgct
         ReevesMuntjac ctc-ttgct
        PereDavidsDeer cccgttgct
        WhiteLippedDeer cccgttgct
          YarkandDeer cccgttgct
            RedDeer cccgttgct
            HogDeer cccgttgct
        WhiteTailedDeer ctc-ttgct
           MuleDeer ctc-ttgct
           Reindeer ctc-ttgct
        EasternRoeDeer ctc-ttgct
          EurasianElk ctc-ttgct
       ChineseWaterDeer ctc-ttgct
            Giraffe ctagttgct
           Pronghorn ttagttgct
            Cattle ttagttgct
          ZebuCattle ttagttgct
       SiberianMuskDeer ttggttgct
             Okapi ctagttgct

Alignment block 38 of 177 in window, 129061493 - 129061691, 199 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY tgctcactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttcctccagactgattggta
            Rabbit tgctcagtgcgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttcttccagactgatcggta
             Horse tcctcagtgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttcttccagactgattggta
        ChinesePangolin tgctcagcatgtcttgtccccaggtaattcagcactgggggaagggttccttcttccagactgattggta
             Human tgctcagtgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttcttccagactgattggta
           Aardvark tactcagtgtgccttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttctgccagactgactggta
           BlueWhale tgctca--gtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttcttccagactgattggta
    CommonBottlenoseDolphin tgctca--gtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttcttccagactgattggta
          BelugaWhale tgctca--gtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttcttccagactgattggta
              Pig tgctcagtgtgtctcgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttcttccagactgattggta
        FloridaManatee tactcagtgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttcttccagactgattggta
            Tuatara tgcacagtatgaccagtcgccaggtgattttgg-ctgggggaagggatccttc-catagactgactggtg
      GreaterHorseshoeBat tgctcagtgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttctaccagactgattggta
    WesternEuropeanHedgehog tgccctggctgtcttgtctccaggtaattcaggcctgggggaagggtttctt---ccagactgactggtg
          HouseMouse cgctccctgtgtcttgtctccaggtaattgaggcctgggggaagggttccttcctccagactgactggta
       ChineseTreeShrew ttcttagtatg-cttgtccccaggtaattcaggactgggggaagggttccttcttccagactgattggta
            Alpaca tgctca--gtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttcttccagactgattggta
       WildBactrianCamel tgctca--gtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttcttccagactgattggta
         ArabianCamel tgctca--gtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttcttccagactgattggta
          MinkeWhale tgctca--gtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttcttccagactgattggta
          KillerWhale tgctca--gtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttcttccagactgattggta
          SpermWhale tgctca--gtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttcttccagactgattggta
        ChacoanPeccary tgctcagtgtgtctcgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttcttccagactgattggta
        GreenSeaTurtle ----cactgtgttcagcctgcaggtaatttttggctagaggaagtgtttccg-tcccagactgactggta
              Dog ------------------cccaggtaacccaggcctgggggaagggttccttcctccagactgatcggta

   Oar_rambouillet_v1_0_addY cagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatgttcttccacagtgtctc
            Rabbit cagctgctccgtcagcgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatgttcctccacagtgtctc
             Horse cagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatgttcctccacggtgtctc
        ChinesePangolin cagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatgttcttccaccgtgtctc
             Human cagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggttgttcctccacagtgtctc
           Aardvark cagctgctcagtaagtggaactgctcagattcccaaagaattctaagtggatgttcctccaccgtgtctc
           BlueWhale cagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatgttcctccacagtgtctc
    CommonBottlenoseDolphin cagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatgttcctccacagtttctc
          BelugaWhale cagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccagagaattctaagtggatgttcctccacagtttctc
              Pig cagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatgttcctccacagtgtctc
        FloridaManatee cagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatgtccctccacggtgtcac
            Tuatara cagctggtcagctagtataactacacagattcccagagatttctaaagggatgttactccacaatttctt
      GreaterHorseshoeBat cagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatgttcctccacggtgtctc
    WesternEuropeanHedgehog cagctgctcggtgagtgtaactgctcagatt-ccaaaggattctaagtggatgttcctccacggtgtctc
          HouseMouse cagctgctcagtgagtgtaactgctcagattcccaaagaattctaagtggacgttccggcacgctgtctc
       ChineseTreeShrew cagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatgttcctccacagtgtctc
            Alpaca cagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatgttcctccacagtgtctc
       WildBactrianCamel cagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatgttcctccacggtgtctc
         ArabianCamel cagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatgttcctccacggtgtctc
          MinkeWhale cagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatgttcctccacagtgtctc
          KillerWhale cagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatgttcctccacagtttctc
          SpermWhale cagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatgttcctccacagtttctc
        ChacoanPeccary cagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatgttcctccacagtgtctc
        GreenSeaTurtle cagctgctcagttagtataagtattcagattcccagagaattctaaggaaatgttcccctacagcctttt
              Dog cagctgctccgagagcctgacgactcagattcccagagaattctaagcagacggtcctccaccgagtc-c

   Oar_rambouillet_v1_0_addY ttgttctctcta--atcatcatcattttaaaatttcatc----------cacttttcattccttaataga
            Rabbit ttgttctctcta--atcatcatcattttcaaatttcatc----------cactgctcattccttcccaga
             Horse ttgttctctcta--atcatcatcattttaaaatttcatc----------cacagttcattccttcataga
        ChinesePangolin ctgttctttctatcatcatcatcatttaaaaattttatc----------taccgttcattccatcacaga
             Human ttgttctctcta--atcatcatcattttaaaatttcatt----------cagcgttcattacttcataga
           Aardvark ttgttctctcta--atcatcatcattttaaaatttcatc----------cactgttcattctttcataga
           BlueWhale ttgttctctcta--atcatcatcatcttaaaatttcatc----------cacttttcattccgtaataga
    CommonBottlenoseDolphin ttgttctctcta--atcatcatcatcttaaaatttcatc----------cacttttcattccttaataga
          BelugaWhale ttgttctctcta--atcatcatcatcttaaaatttcatc----------cacttttcattccttaataga
              Pig ttgttctctcta--atcatcatcattttaaaatttcatc----------cactcttcattcctttacaga
        FloridaManatee ttgttctctcta--atcgtcatcattttaaaatttcatc----------cactgttcattctttcataga
            Tuatara tccttatctgta--tgccccatcatcttaaaatttcagt------------ctgttctctcctctgagca
      GreaterHorseshoeBat ttgttctctcta--atcatcatcattttaaaatctcatc----------cactgttcattccttcataga
    WesternEuropeanHedgehog tggctctctcta--atcatcatcatttagaaatttcatt----------cactgctcattcttacatggg
          HouseMouse ttag--tctcta--atcatcatcacttgaaaatttcatg----------tgctgttcattcttttacaaa
       ChineseTreeShrew ttgttctctcta--atcatcatcattttaaaatttcatc----------cactgttcatttcttcataga
            Alpaca ttgttctctcta--atcatcatcattttaaaatttcatc----------cactgttcattccttcataga
       WildBactrianCamel ttgttctctcta--atcatcatcattttaaaatttcgtc----------cactgttcattccttcataga
         ArabianCamel ttgttctctcta--atcatcatcattttaaaatttcgtc----------cactgttcattccttcataga
          MinkeWhale ttgttctctcta--atcatcatcatcttaaaatttcatc----------cacttttcattccttaataga
          KillerWhale ttgttctctcta--atcatcatcatcttaaaatttcatc----------cacttttcattccttaataga
          SpermWhale ttgttctctcta--atcatcatcatcttaaaatttcatc----------cacttttcattccttaataga
        ChacoanPeccary ttgttctctcta--atcatcatcattttaaaatttcatc----------caccgttcattccttcataga
        GreenSeaTurtle tctatctcaata--ttccccatcattttttaatttcagc----------atgtgctcacccctta-----
              Dog tggttctctcta--atcaccatcattttaagattccaccccccccccaaccccggtcgttctttagtgca

   Oar_rambouillet_v1_0_addY a
            Rabbit a
             Horse a
        ChinesePangolin a
             Human a
           Aardvark a
           BlueWhale a
    CommonBottlenoseDolphin a
          BelugaWhale a
              Pig a
        FloridaManatee g
            Tuatara g
      GreaterHorseshoeBat a
    WesternEuropeanHedgehog a
          HouseMouse a
       ChineseTreeShrew a
            Alpaca a
       WildBactrianCamel a
         ArabianCamel a
          MinkeWhale a
          KillerWhale a
          SpermWhale a
        ChacoanPeccary a
        GreenSeaTurtle -
              Dog c

Alignment block 39 of 177 in window, 129061497 - 129061545, 49 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
         JavaMouseDeer tagtgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
             Bongo cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
             Saiga cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
             Gayal cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
          LesserKudu cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
           Sitatunga cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
         MountainNyala cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
        LesserMouseDeer tagtgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
        AlpineMuskDeer cagtgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
        WesternRoeDeer cagcgtgtcttgcccccaggtaattcaggcctgggggaggggttccttt
             Gaur cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
         AmericanBison cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
            WildYak cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
          DomesticYak cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
         WaterBuffalo cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
        AfricanBuffalo cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
          CommonEland cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
          GreaterKudu cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
           Bushbuck cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
            Impala cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
             Suni cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
         Klipspringer cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
         RoyalAntelope cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
          KirksDikDik cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
           Steenbok cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
      PrzewalskisGazelle cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
             Oribi cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
        ThomsonsGazelle cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
         GrantsGazelle cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
            Gerenuk cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
           Springbok cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
        MaxwellsDuiker cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
         HarveysDuiker cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
         CommonDuiker cactgtgtctcgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
         BohorReedbuck cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
       DefassaWaterbuck cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
            Lechwe cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
            Gemsbok cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
      ScimitarHornedOryx cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
         RoanAntelope cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
         SableAntelope cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
        BlueWildebeest cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
             Topi cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
            Herola cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
        TibetanAntelope cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
         MountainGoat cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
        EuropeanMouflon cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
        AsiaticMouflon cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
           SnowSheep cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
         BighornSheep cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
         BarbarySheep cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
            Bharal cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
          NilgiriTahr cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
B D            ARS1 cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
           WildGoat cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
         SiberianIbex cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
     ChineseForestMuskDeer cagtgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
         BlackMuntjac cagtgtgtcttgcccccaggtaattcaggcctgggggaggggttccttt
         IndianMuntjac cagtgtgtcttgcccccaggtaattcaggcctgggggaggggttccttt
         ReevesMuntjac cagtgtgtcttgcccccaggtaattcaggcctgggggaggggttccttt
        PereDavidsDeer cagcgtgtcttgcccccaggtaattcaggcctgggggaggggttccttt
        WhiteLippedDeer cagcgtgtcttgcccccaggtaattcaggcctgggggaggggttccttt
          YarkandDeer cagcgtgtcttgcccccaggtaattcaggcctgggggaggggttccttt
            RedDeer cagcgtgtcttgcccccaggtaattcaggcctgggggaggggttccttt
            HogDeer cagcgtgtcttgcccccaggtaattcaggcctgggggaggggttccttt
        WhiteTailedDeer cagcgtgtcttgcccccaggtaattcaggcctgggggaggggttccttt
           MuleDeer cagcgtgtcttgcccccaggtaattcaggcctgggggaggggttccttt
           Reindeer cagcgtgtcttgcccccaggtaattcaggcctgggggaggggttccttt
        EasternRoeDeer cagcgtgtcttgcccccaggtaattcaggcctgggggaggggttccttt
          EurasianElk cagcgtgtcttgcccccaggtaattcaggcctgggggaggggttccttt
       ChineseWaterDeer cagcgtgtcttgcccccaggtaattcaggcctgggggaggggttccttt
            Giraffe cagtgagtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
           Pronghorn cagtgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccctc
            Cattle cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
          ZebuCattle cactgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
       SiberianMuskDeer cagtgtgtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc
             Okapi cagtgagtcttgtccccaggtaattcaggcctgggggaagggttccttc

Alignment block 40 of 177 in window, 129061546 - 129061726, 181 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
         JavaMouseDeer ttccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
             Bongo ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
             Saiga ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
             Gayal ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
          LesserKudu ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
           Sitatunga ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
         MountainNyala ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
        LesserMouseDeer ttccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
        AlpineMuskDeer ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
        WesternRoeDeer ctccagactgatcggtacagctgctccgtaagtgtaact-ctcagattcccaaagaattctaagtggatg
             Gaur ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
         AmericanBison ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
            WildYak ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
          DomesticYak ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
         WaterBuffalo ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
        AfricanBuffalo ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
          CommonEland ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
          GreaterKudu ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
           Bushbuck ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
            Impala ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
             Suni ctccagactgattggtgcagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
         Klipspringer ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
         RoyalAntelope ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
          KirksDikDik ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
           Steenbok ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
      PrzewalskisGazelle ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
             Oribi ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
        ThomsonsGazelle ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
            Gerenuk ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
           Springbok ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
        MaxwellsDuiker ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
         HarveysDuiker ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
         CommonDuiker ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
         BohorReedbuck ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
       DefassaWaterbuck ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
            Lechwe ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
            Gemsbok cttcagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
      ScimitarHornedOryx cttcagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
         RoanAntelope cttcagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
         SableAntelope cttcagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
        BlueWildebeest ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
             Topi ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
            Herola ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
        TibetanAntelope ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
         MountainGoat ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
        EuropeanMouflon ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
        AsiaticMouflon ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
           SnowSheep ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
         BighornSheep ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
         BarbarySheep ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
            Bharal ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
          NilgiriTahr ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
B D            ARS1 ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
           WildGoat ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
         SiberianIbex ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
     ChineseForestMuskDeer ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
         BlackMuntjac ctccagactgatcggtacagctgctccgtaagtgtaact-ctcagattcccaaagaattctaagtggatg
         IndianMuntjac ctccagactgatcggtacagctgctccgtaagtgtaact-ctcagattcccaaagaattctaagtggatg
         ReevesMuntjac ctccagactgatcggtacagctgctccgtaagtgtaact-ctcagattcccaaagaattctaagtggatg
        PereDavidsDeer ctccagactgattggtacagctgctccgtaagtgtaact-ctcagattcccaaagaattctaagtggatg
        WhiteLippedDeer ctccagactgattggtacagctgctccgtaagtgtaact-ctcagattcccaaagaattctaagtggatg
          YarkandDeer ctccagactgattggtacagctgctccgtaagtgtaact-ctcagattcccaaagaattctaagtggatg
            RedDeer ctccagactgattggtacagctgctccgtaagtgtaact-ctcagattcccaaagaattctaagtggatg
            HogDeer ctccagactgattggtacagctgct-cgtaagtgtaact-ctcagattcccaaagaattctaagtggatg
        WhiteTailedDeer ctccagactgatcggtacagctgctccgtaagtggaact-ctcagattcccaaagaattctaagtggatg
           MuleDeer ctccagactgatcggtacagctgctccgtaagtgtaact-ctcagattcccaaagaattctaagtggatg
           Reindeer ctccagactgatcggtacagctgctccgtaagtgtaact-ctcagattcccaaggaattctaagtggatg
        EasternRoeDeer ctccagactgatcggtacagctgctccgtaagtgtaact-ctcagattcccaaagaattctaagtggatg
          EurasianElk ctccagactgattggtacagctgctccgtaagtgtaact-ctcagattcccaaagaattctaagtggatg
       ChineseWaterDeer ctccagactgatcggtacagctgctccgtaagtgtaact-ctcagattcccaaagaattctaagtggatg
            Giraffe ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
           Pronghorn ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
            Cattle ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
          ZebuCattle ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
       SiberianMuskDeer ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg
             Okapi ctccagactgattggtacagctgctcagtaagtgtaactactcagattcccaaagaattctaagtggatg

   Oar_rambouillet_v1_0_addY ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
         JavaMouseDeer ttcctccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-tttcaaaatctcatccacttttcatccctt
             Bongo ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
             Saiga ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
             Gayal ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
          LesserKudu ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
           Sitatunga ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
         MountainNyala ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
        LesserMouseDeer ttcctccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-tttcaaaatctcatccacttttcatccctt
        AlpineMuskDeer ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
        WesternRoeDeer ttcttctgcagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
             Gaur ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
         AmericanBison ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
            WildYak ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
          DomesticYak ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ctttaaaatttcatccacttttcattcctt
         WaterBuffalo ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
        AfricanBuffalo ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
          CommonEland ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
          GreaterKudu ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
           Bushbuck ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
            Impala ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
             Suni ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
         Klipspringer ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
         RoyalAntelope ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-tcttaaaatttcatccacttttcattcctt
          KirksDikDik ttcttctacagtgtctcttgttctctgtaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
           Steenbok ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
      PrzewalskisGazelle ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
             Oribi ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
        ThomsonsGazelle ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
            Gerenuk ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
           Springbok ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
        MaxwellsDuiker ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
         HarveysDuiker ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
         CommonDuiker ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
         BohorReedbuck ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
       DefassaWaterbuck ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
            Lechwe ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
            Gemsbok ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattccct
      ScimitarHornedOryx ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattccct
         RoanAntelope ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
         SableAntelope ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattccct
        BlueWildebeest ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
             Topi ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
            Herola ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
        TibetanAntelope ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctc
         MountainGoat ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
        EuropeanMouflon ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
        AsiaticMouflon ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
           SnowSheep ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
         BighornSheep ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
         BarbarySheep ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
            Bharal ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
          NilgiriTahr ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
             ARS1 ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcgttcctt
           WildGoat ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcgttcctt
         SiberianIbex ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcgttcctt
     ChineseForestMuskDeer ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
         BlackMuntjac ttcttccgcagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-tttt-aaatttcatccacttttcattcctt
         IndianMuntjac ttcttccgcagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-tttt-aaatttcatccacttttcattcctt
         ReevesMuntjac ttcttccgcagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-tttt-aaatttcatccacttttcattcctt
        PereDavidsDeer ttcttccgcagtgtctcttgttctctctaatcatcatcatttttaaaatttcatctgcttttcattcctt
        WhiteLippedDeer ttcttccgcagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
          YarkandDeer ttcttccgcagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
            RedDeer ttcttccgcagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
            HogDeer ttcttccgcagtgtctcttgttctctctaatcatcatcg-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
        WhiteTailedDeer ttcttctgcagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
           MuleDeer ttcttctgcagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
           Reindeer ttcttctgcagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
        EasternRoeDeer ttcttctgcagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
          EurasianElk ttcttctgcagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
       ChineseWaterDeer ttcttctgcagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
            Giraffe ttcctccacagtgtctcttgttctctgtaatcatcatca-ttttaaaatttcacccacttttcattcctt
           Pronghorn ttcctc--cagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
            Cattle ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
          ZebuCattle ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
       SiberianMuskDeer ttcttccacagtgtctcttgttctctctaatcatcatca-ttttaaaatttcatccacttttcattcctt
             Okapi ttcctccacagtgtctcttgttctctgtaatcatcatca-ttttaaaatttcacccacttttcattcctt

   Oar_rambouillet_v1_0_addY aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
         JavaMouseDeer aatagaattttccttagtccacagctctgtggagaggaagtt
             Bongo aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
             Saiga aatagaatttcccttagtccacagttctctggaaaggaagta
             Gayal aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
          LesserKudu aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaagaagta
           Sitatunga aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
         MountainNyala aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
        LesserMouseDeer aatagaattttccttagtccacagctctgtggagaggaagtt
        AlpineMuskDeer aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
        WesternRoeDeer aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
             Gaur aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
         AmericanBison aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
            WildYak aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
          DomesticYak aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
         WaterBuffalo aatagaattttccttagtccacagctctctggaaaggaagta
        AfricanBuffalo aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
          CommonEland aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
          GreaterKudu aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
           Bushbuck aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagtc
            Impala aatagaattttccttagtccacatttctccggaaaggaagta
             Suni aatagaatttgccttagtccacagttctctggaaaggaagta
         Klipspringer aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
         RoyalAntelope aatagaattttccttagtccacagtcctctggaaaggaagta
          KirksDikDik aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
           Steenbok aagagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
      PrzewalskisGazelle aatagaattttccttagtccactgtgctctggaaaggaagta
             Oribi aaccgaattttccttagtccacagttctctggaaagaaagca
        ThomsonsGazelle aatagaatttcccttagtccacagttctctgaaaaggaagta
            Gerenuk aatagaatttcccttagtccacagttctctggaaaggaagta
           Springbok aatagaatttcccttagtccacagttctctggaaaggaagta
        MaxwellsDuiker aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
         HarveysDuiker aatagaattttccttagtccacggttctttggaaaggaagta
         CommonDuiker aatagaattttccttagtccacagttctttggaaaggaagta
         BohorReedbuck actcgaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
       DefassaWaterbuck actagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
            Lechwe actcgaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
            Gemsbok aatagaattttccttagtcctcagttctctgaaaaggaagta
      ScimitarHornedOryx aatagaattttccttagtcctcagttctctgaaaaggaagta
         RoanAntelope aatagaattttccttagtccacagttctctgaaaaggaagta
         SableAntelope aatagaattttccttagtccacagttctctgaaaaggaagta
        BlueWildebeest aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
             Topi aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
            Herola aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
        TibetanAntelope aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
         MountainGoat aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
        EuropeanMouflon aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
        AsiaticMouflon aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
           SnowSheep aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
         BighornSheep aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
         BarbarySheep aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
            Bharal aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
          NilgiriTahr aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
             ARS1 aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
           WildGoat aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
         SiberianIbex aatagaattttccttagtccacagttctccggaaaggaagta
     ChineseForestMuskDeer aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
         BlackMuntjac aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
         IndianMuntjac aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
         ReevesMuntjac aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
        PereDavidsDeer aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
        WhiteLippedDeer aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
          YarkandDeer aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
            RedDeer aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
            HogDeer aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
        WhiteTailedDeer aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
           MuleDeer aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
           Reindeer aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
        EasternRoeDeer aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
          EurasianElk aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
       ChineseWaterDeer aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
            Giraffe aatagaattttccttagtcctcagttctctggaaaggaagta
           Pronghorn aatagaatttttcttagtccacagttctctggaaaggaagta
            Cattle aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
          ZebuCattle aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
       SiberianMuskDeer aatagaattttccttagtccacagttctctggaaaggaagta
             Okapi aatagaattttccttagtcctcagttctctggaaaggaagta

Alignment block 41 of 177 in window, 129061692 - 129061736, 45 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY ttttccttagtccacagttctctgg-aaagga------agtaggctgctcat
            Rabbit ttttccttagcctgcagttccttgg-aagggg------agcagattcttcac
             Horse ttttccttagttcacagttttctgg-aaaaga------agtagattcctcat
        ChinesePangolin -tttcctaagtccacagttctctgg-aaagga--------tagattcttcat
             Human ccttcctttgtccatagttctctgg-aagggg------aatagattcctgat
           Aardvark ttttctttagtccacccttctctggaaaaaag------agtagattccttat
           BlueWhale ttttccttagtccacagttctctgg-agagga------agtaggttcctcct
    CommonBottlenoseDolphin ttttccttagtccacagttctctgg-agagga------agtaggttcctcct
          BelugaWhale ttttccttagtccacagttctctgg-agagga------agtaggttcctcct
              Pig ttttctttagtctacagttttctag-aaagga------agtaggtttctcat
        FloridaManatee ttttccttagtccacagttccttgg-aaaggc------agtagatttcttat
      GreaterHorseshoeBat ttttccttcgtccataattatctgg-aaaggg------agtggatccttcat
    WesternEuropeanHedgehog atgttctcagtcgccagatctcttg--gaggg------tgtagagtccttag
          HouseMouse tatcccttagcccagagttctctgg-aagggg------agtagaatctacat
       ChineseTreeShrew ----ctttagtccacagttctctgg-gaaggggagggcagtaggttcctcat
            Alpaca ttttccttagttcacagttctctgg-aaagga------agtaggttcctcat
       WildBactrianCamel ttttccttagttcacagttctctgg-aaagga------agtaggttcctcat
         ArabianCamel ttttccttagttcacagttctctgg-aaagga------agcaggttcctcat
              Dog ttcacgctaaccc-cggatccctgg-ggaggg------agcagagacctccg
          MinkeWhale ttttccttagtccacagttctctgg-agagga------agtaggatactcct
          KillerWhale ttttccttagtccacagttctctgg-agagga------agtaggttcctcct
          SpermWhale ttttccttagtccacaattctctgg-agagga------agtaggttcctcct
        ChacoanPeccary ttttttttagtccacagttttctgg-aaagga------agtaggtttctcat

Alignment block 42 of 177 in window, 129061727 - 129061899, 173 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY ggctgctcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagattttgacaagctgtaataattgtt-atact
         JavaMouseDeer ggctgctcataaacagctgaaaaaacatgtatgtaaaaaa-tctgaaaagctatagtaattatt-ttact
             Bongo ggctgctcat-aacagctgaaaaaacatatacctaaaagattctgaaaagctgtaataactgttaacact
             Saiga ggctgttcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagattttgaaaagctgtaataattgtt-atact
             Gayal ggctgctcat-aacagctgaaaaaacatatacctaaaagattctgaaaagctgtaataactgtt-atact
          LesserKudu ggctgctcat-aacagctgaaaaaacatatacctaaaagattctgaaaagctgtaataactgtt-atact
           Sitatunga ggctgctcat-aacagctgaaaaaacatatacctaaaagattctgaaaagctgtaataactgtt-acact
         MountainNyala ggctgctcat-aacagctgaaaaaacatatacctaaaagattctgaaaagctgtaataactgtt-acact
        LesserMouseDeer ggctgctcataaacagctgaaaaaacatgtatgtaaaaaa-tctgaaaagctatagtaattatt-ttact
        AlpineMuskDeer ggctgctcataaacagctgaaaaaacacatacctaaaagattctgaaaagct---ataattctt-atact
        WesternRoeDeer ggctgctcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagattctgaaaagctataataattgtt-atact
             Gaur ggctgctcat-aacagctgaaaaaacatatacctaaaagattctgaaaagctgtaagaactgtt-atact
         AmericanBison ggctgctcat-aacagctgaaaaaacatatacctaaaagattctgaaaagctgtaataactgtt-atact
            WildYak ggctgctcat-aacagctgaaaaaacatatacctaaaagattctgaaaagctgtaataactgtt-atact
          DomesticYak ggctgctcat-aacagctgaaaaaacatatacctaaaagattctgaaaagctgtaataactgtt-atact
         WaterBuffalo ggctgctcat-aacagctgaaaaaacatatacctaaaagattctgaaaagctgtaataactgtt-atagt
        AfricanBuffalo ggctgctcat-aacagctgaaaaaacatataccttaaagattctgaaaagctgtaataactgtt-atact
          CommonEland ggctgctcat-aacagctgaaaaaacatatacctaaaagattctgaaaagctgtaataactgtt-atact
          GreaterKudu ggctgctcat-aacagctgaaaaaacatatacctaaaagattctgaaaagctgtaataactgtt-atact
           Bushbuck ggctgctcat-aacagctgaaaaaacatatacctaaaagattctgaaaagctgtaataactgtt-atact
            Impala ggctgctcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagagtttgaaaagctgtaataattgtt-atact
             Suni ggctgctcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagagtttgaaaagctgtaataattgtt-gtact
         Klipspringer ggctgctcataaacagctgaaaaaacgtatacctaaaagattttgaaaagctgtaataattgtt-atatt
         RoyalAntelope ggctgctcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagattttgaaaagctgtaataattgtt-ttact
          KirksDikDik ggctgctcataaacag-tgaaaaaacacatacctaaaagattttgaaaagctgtaataattgtt-atact
           Steenbok ggctgctcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagattttgaaaagctgtaataattgct-atatt
      PrzewalskisGazelle ggctgctcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagattttgaaaagctgtaataattgtt-atact
             Oribi ggctgctcaaaaacagatgaaaaatcatatacctaaaatattttgaaaagctgtaataattgtt-atact
        ThomsonsGazelle ggctgttcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagattttgaaaagctgtaagaattgtt-atact
         GrantsGazelle ggctgttcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagattttgaaaagctgtaagaattgtt-atact
            Gerenuk ggctgttcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagattttgaaaagctataataattgtt-atact
           Springbok ggctgttcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagattttgaaaagctgcaataattgtt-atact
        MaxwellsDuiker ggctgctcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagattttgaaaagctgtaataattgtt-atact
         HarveysDuiker ggctgctcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagatttggaaaagctgtaataattgtt-atact
         CommonDuiker ggctgctcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagatttggaaaagctgtaataattgtt-atact
         BohorReedbuck ggctgctcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagattttgaaaagctgtaataattgtt-atact
       DefassaWaterbuck ggctgctcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagattttgaaaagctgtaataattgtt-atact
            Lechwe ggctgctcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagattttgaaaagctgtaataattgtt-atact
            Gemsbok ggctgctcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagattttgaaaagctgtaataattgtt-atact
      ScimitarHornedOryx ggctgctcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagattttgaaaagctgtaataattgtt-atact
         RoanAntelope ggctgctcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagattttgaaaagctgtaataattgtt-atact
         SableAntelope ggctgctcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagattttgaaaagctgtaataattgtt-atact
        BlueWildebeest ggctgctcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagattttgaaaagctgtaataattgtt-atact
             Topi ggctgctcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagattttgaaaagctgtaataattgtt-atact
            Herola ggctgctcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagattttgaaaagctgtaataattgtt-atact
        TibetanAntelope ggctgctcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagattttgaaaagctgtaataattgtt-atact
         MountainGoat ggctgctcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagattttgacaagctgtaataattgtt-atact
        EuropeanMouflon ggctgctcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagattttgacaagctgtaataattgtt-atact
        AsiaticMouflon ggctgctcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagattttgacaagctgtaataattgtt-atact
           SnowSheep ggctgctcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagattttgacaagctgtaataattgtt-atact
         BighornSheep ggctgctcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagattttgacaagctgtaataattgtt-atact
         BarbarySheep ggctgctcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagattttgacaagctgtaataattgtt-atact
            Bharal ggctgctcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagattttgaaaagctgtaataattgtt-atact
          NilgiriTahr ggctgctcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagattttgaaaagctgtaataattgtt-atact
B D            ARS1 ggctgctcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagattttgaaaagctgtaataattgtt-atact
           WildGoat ggctgctcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagattttgaaaagctgtaataattgtt-atact
         SiberianIbex ggctgctcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagattttgaaaagctgtaataattgtt-atact
     ChineseForestMuskDeer ggctgctcataaacagctgaaaaaacacatacctaaaagattctgaaaagct---ataattctt-atact
         BlackMuntjac ggctgctcataaacatctgaaaaaacatatacctaaaagattctgaaaagctataataattgtt-atact
         IndianMuntjac ggctgctcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagattctgaaaagctataataattgtt-gtact
         ReevesMuntjac ggctgctcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagattctgaaaagctataataattgtt-gtact
        PereDavidsDeer ggctgctcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagattctgaaaagctataataattgtt-atact
        WhiteLippedDeer ggctgctcataaacagctgaaaaaacatgtacctaaaagattctgaaaagctataataattgtt-atact
          YarkandDeer ggctgctcataaacagctgaaaaaacatgtacctaaaagattctgaaaagctataataattgtt-atact
            RedDeer ggctgctcataaacagctgaaaaaacatgtacctaaaagattctgaaaagctataataattgtt-atact
            HogDeer ggctgctcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagattctgaaaagctataataattgtt-atact
        WhiteTailedDeer ggctgctcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagattctgaaaagctataataattgtt-atact
           MuleDeer ggctgctcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagattctgaaaagctataataattgtt-atact
           Reindeer ggctgctcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagattctgaaaagctataataattgtt-atact
        EasternRoeDeer ggcagctcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagattctgaaaagctgtaataattgtt-atact
          EurasianElk ggctgctcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagattctgaaaagctataataattgtt-atact
       ChineseWaterDeer ggctgctcataaacagctgaaaaaacatatacctaaaagattctgaaaagctataataattgtt-atact
            Giraffe ggcagctcataaacagctgaaaaaacatacacctaaaagattctgaaaagctataataattgtt-atact
           Pronghorn ggctgctcataaacagctgaaaaaagatatacctaaaagactctgaaaagctataataattgtt-atact
            Cattle ggcttctcat-aacagctgaaaaaacatatacctaaaagattctgaaaagctgtaataactgtt-atact
          ZebuCattle ggcttctcat-aacagctgaaaaaacatatacctaaaagattctgaaaagctgtaataactgtt-atact
       SiberianMuskDeer ggctgctcataaacagctgaaaaaacacatacctaaaagattctgaaaagct---ataattctt-atact
             Okapi ggcagctcataaacagctgaaaaaccatgcacctaaaagattctggaaagctataataattgtt-atact

   Oar_rambouillet_v1_0_addY tgatattttgct--gttatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
         JavaMouseDeer tgatatttttctgagttatgaatgaaattctacata-ttttttcattttaaaagac-taaatatgcacat
             Bongo tgatattttgcc--attatgaatgaagtgctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
             Saiga tgatattttgct--gttatgaatgaaatgctacatattttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
             Gayal tgatattttgct--gttatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
          LesserKudu tgatattttgcc--attatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
           Sitatunga tgatattttgcc--attatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
         MountainNyala tgatattttgcc--attatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
        LesserMouseDeer tgatatttttctgagttatgaatgaaattctacata-ttttttcattttaaaagac-taaatatgcacat
        AlpineMuskDeer tcatattttgct--gttatgaatgaaattctacata-tttttccactttaaaagac-taaatatgcacac
        WesternRoeDeer tgatattttgct--gtcatgaatgaaatgctacata-tttttacattttaaaagac-taaatatgcacac
             Gaur tgatattttgct--gttatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
         AmericanBison tgatattttgct--gttatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaagat-taaatatgcacac
            WildYak tgatattttgct--gttatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
          DomesticYak tgatattttgct--gttatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
         WaterBuffalo tgatattttgct--gttatgaatgaaatgctacata-tttttctattttaaaagac-taaatatgcacac
        AfricanBuffalo tgataatttgct--gttatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
          CommonEland tgatattttgcc--attatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
          GreaterKudu tgatattttgcc--gttatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
           Bushbuck tgatattttgcc--attatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
            Impala tgatattttgct--gttatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
             Suni tgatattttgct--gttatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaagagac-taaatatgcatac
         Klipspringer tgatattttgct--gttatgaatgaaatgctgcata-tttttctattttaaaagac-taaatatgcacac
         RoyalAntelope tgacattttgct--gttatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
          KirksDikDik tgatattttgct--gttataaatgaaatgttacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
           Steenbok tgatattttgct--gttatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
      PrzewalskisGazelle tgatattttgct--gttatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
             Oribi tgatattttgct--gttatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
        ThomsonsGazelle tgatattttgct--gttatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaagac-taaacatgcacac
         GrantsGazelle tgatattttgct--gttatgaatgaaacgctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
            Gerenuk tgatattttgct--gttatgaatgaaatggtacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
           Springbok tgatattttgct--gttatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
        MaxwellsDuiker tgatattttgct--gtgatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
         HarveysDuiker tgatattttgct--gtgatgaatgaaatgctacata-cttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
         CommonDuiker tgatattttgct--gtgatgaatgaaatgctacata-cttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
         BohorReedbuck tgatattttgct--gttatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
       DefassaWaterbuck tgatattttgct--gttatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaagacttaaatatgcacac
            Lechwe tgatattttgct--gttatgaatgaaatgctacata-ttttaccattttaaaagac-taaatatgcacac
            Gemsbok tgatattttgct--gttatgaatgaaatgccacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
      ScimitarHornedOryx tgatattttgct--gttatgaatgaaatgccacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
         RoanAntelope tgatattttgct--gatatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
         SableAntelope tgatattttgct--gttatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
        BlueWildebeest tgatattttgct--gttatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
             Topi tgatattttgct--gttatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
            Herola tgatattttgct--gttatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
        TibetanAntelope tgatattttgct--gttatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcatac
         MountainGoat tgatattttgct--gttatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
        EuropeanMouflon tgatattttgct--gttatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
        AsiaticMouflon tgatattttgct--gttatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
           SnowSheep tgatattttgct--gttatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
         BighornSheep tgatattttgct--gttatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
         BarbarySheep tgatattttgct--gttatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
            Bharal tgatattttgct--gttatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
          NilgiriTahr tgatattttgct--gttatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaaaac-taaatatgcacac
             ARS1 tgatattttgct--gttatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaaggc-taaatatgcacac
           WildGoat tgatattttgct--gttatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaaggc-taaatatgcacac
         SiberianIbex tgatattttgct--gttatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
     ChineseForestMuskDeer tcatattttgct--gttatgaatgaaattctacata-tttttccactttaaaagac-taaatatgcacac
         BlackMuntjac tgatattttgct--gtcatgaatgaaatgctacata-tttttacattttaaaagac-taaatatgcacac
         IndianMuntjac tgatattttgct--gtcatgaatgaaatgctacata-tttttacattttaaaagac-taaatatgcacac
         ReevesMuntjac tgatattttgct--gtcatgaatgaaatgctacata-tttttacattttaaaagac-taaatatgcacac
        PereDavidsDeer tgatattttgct--gtcatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacat
        WhiteLippedDeer tgatattttgct--gtcatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
          YarkandDeer tgatattttgct--gtcatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
            RedDeer tgatattttgct--gtcatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
            HogDeer tgatattttgct--gtcatgaatgaaatgctacaaa-tttttccattttaaaagac-taagtatgcacac
        WhiteTailedDeer tgatattttgct--gtcatgaatgaaatgctacata-tttttacattttaaaagac-taaatatgcacac
           MuleDeer tgatattttgct--gtcatgaatgaaatgctacata-tttttacattttaaaagac-taaatatgcacac
           Reindeer tgatattttgct--gccatgaatgaaatgctacata-tttttacattttaaaagac-taaatatgcacac
        EasternRoeDeer tgatattttgct--gtcatgaatgaaatgctacata-tttttacattttaaaagac-taaatatgcacac
          EurasianElk tgatattttgct--gtcatgaatgaaatgctacata-tttttacattttaaaagac-taaatatgcacac
       ChineseWaterDeer tgatattttgct--gtcatgaatgaaatgctacata-tttttacattttaaaagac-taaatatgcacac
            Giraffe tgatattttgct--gttatgaatgaaattctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
           Pronghorn tgatattttgct--gttatgaatgaaattatacata-tttttccattttaaaggac-taaatatgcacac
            Cattle tgatattttgct--gttatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
          ZebuCattle tgatattttgct--gttatgaatgaaatgctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac
       SiberianMuskDeer tcatattttgct--gttatgaatgaaattctacata-tttttccactttaaaagac-taaatatgcacac
             Okapi tgatattttgct--gttatgaatgaaattctacata-tttttccattttaaaagac-taaatatgcacac

   Oar_rambouillet_v1_0_addY attattccaat-t--taaaaaatgttcatagattgacatgg
         JavaMouseDeer attattccaac-----caaaaatgctcactgattaacatgg
             Bongo attattccaat-t---aaaaaatgttcatagattgatatgg
             Saiga attattccaat-t--aaaaaaatgttcatagactgacatgg
             Gayal attattccaat-t-aaaaaaaatgttcatagattgatatgg
          LesserKudu attattccaat-t---aaaaaatgttcatagattgatatgg
           Sitatunga attattccaat-t---aaaaaatgttcatagattgatatgg
         MountainNyala attattccaat-t---aaaaaatgttcatagattgatatgg
        LesserMouseDeer attattccaac-----caaaaatgctcactgattaacatgg
        AlpineMuskDeer attattccaat-a---aaaaaatgctcatagattgacatga
        WesternRoeDeer atgattccactaa---aaaaaatgctcatagattgacatgg
             Gaur attattccaat-t--aaaaaaatgttcatagattgatatgg
         AmericanBison attattccaat-t--aaaaaaatgttcatagattgatatgg
            WildYak attattccaat-t--aaaaaaatgttcatagattgatacgg
          DomesticYak attattccaat-t--aaaaaaatgttcatagattgatacgg
         WaterBuffalo attattccaat-t--aaaaaaatgttcatagattgatatgg
        AfricanBuffalo attattccaat-t--aaaaaaatgttcatagattgatatgg
          CommonEland attattccaat-t---aaaaaatgttcatagattgatatgg
          GreaterKudu attattccaat-t--aaaaaaatgttcatagattgatatgg
           Bushbuck attattccaat-t---aaaaaatgttcatagattgatatgg
            Impala attattccaat-t--aaaaaaatgttcatagattgacgtgg
             Suni attattccaat-t--taaaaaatgttcatagattgatatgg
         Klipspringer attattccaat-t--aaaaaaatgttcatagattgacatgg
         RoyalAntelope attattccaat-t--taaaaaatgttcatagattgacatgg
          KirksDikDik attattccaa--t--tataaaatgttcatagattgacatgg
           Steenbok attattccaat-t--taaaaaatgttcatagattgacatgg
      PrzewalskisGazelle attattccaat-t--aaaaaaatgttcaaagactgacatgg
             Oribi attattccaat-t--aaaaaaatgttcatagattgacatgg
        ThomsonsGazelle attattccaat-t--aaaaacatgttcatagattgacatgg
         GrantsGazelle attattccaat-t--aaaaaaatgttcatagattgacatgg
            Gerenuk attattccaat-t--aaaaaaatgttcatagattgacatgg
           Springbok attattccaat-t--aaaaaaatgttcatagattgacatgg
        MaxwellsDuiker gttattccaat-t--aaaaaaatgttcatagattgacatgg
         HarveysDuiker attattccaat-t--aaaaaaatgttcatagattgacatgg
         CommonDuiker attattccaat-t--aaaaaaatgttcatagattgacatgg
         BohorReedbuck attgttccaat-t-aaaaaaaatgttcatagattgacatgg
       DefassaWaterbuck attgttccagt-t-aaaaaaaatgttcatagattgacatgg
            Lechwe actgttccagt-taaaaaaaaatgttcatagattgacatgg
            Gemsbok attattccaat-t--aaaaaaatgttcctagattgacatgg
      ScimitarHornedOryx attattccaat-t--aaaaaaatgttcctagattgacatgg
         RoanAntelope attattccaat-t---aaaaaatgttcatagattgacatgg
         SableAntelope attattccaat-t--taaaaaatgttcatagattgacatgg
        BlueWildebeest attattccaat-t--aaaaaaatgttcatagattgacatgg
             Topi attattccaat-t--taaaaaatgttcatagattgacatgg
            Herola attattccaat-t--taaaaaatgttcatagattgacatgg
        TibetanAntelope attattccaat-t--aaaaaaatgttcatagattgacatgg
         MountainGoat attattccaat-t--taaaaaatgttcatagattgacgtgg
        EuropeanMouflon attattccaat-t--taaaaaatgttcatagattgacatgg
        AsiaticMouflon attattccaat-t--taaaaaatgttcatagattgacatgg
           SnowSheep attattccaat-t--taaaaaatgttcatagattgacatgg
         BighornSheep attattccaat-t--taaaaaatgttcatagattgacatgg
         BarbarySheep attattccaat-t--aaaaaaatgttcatagattgacacgg
            Bharal attattccaat-t--aaaaaaatgttcatagattgacatgg
          NilgiriTahr attattccaat-t--aaaaaaatgttcatagattgacatgg
             ARS1 agtattccaat-t---aaaaaatgttcatagattgacatgg
           WildGoat attattccaat-t---aaaaaatgttcatagattgacatgg
         SiberianIbex attattccaat-t--aaaaaaatgttcatagatggacatgg
     ChineseForestMuskDeer attattccaat-a---aaaaaatgctcatagattgacatga
         BlackMuntjac attattccact-a---aaaaaatgctcatagattgacatgg
         IndianMuntjac attattccact-a---aaaaaatgctcatagattgacatgg
         ReevesMuntjac attattccact-a---aaaaaatgctcatagattgacatgg
        PereDavidsDeer gttcttccact-a---aaaaaatgctcatagattgacatgg
        WhiteLippedDeer atttttccact-a---aaaaaatgctcatagattgacatgg
          YarkandDeer attcttccact-a---aaaaaatgctcatagattgacatgg
            RedDeer attcttccact-a---aaaaaatgctcatagattgacatgg
            HogDeer attcttccact-a---aaaaaatgctcatagattgacatgg
        WhiteTailedDeer attattccact-a---aaaaaatgctcatagattgacatgg
           MuleDeer attattccact-a---aaaaaatgctcatagattgacatgg
           Reindeer attattccact-a---aaaaaatgctcatagattgacatgg
        EasternRoeDeer atgattccactaa---aaaaaatgctcatagattgacatgg
          EurasianElk attattccact-a---aaaaaatgctcatagattgtcatgg
       ChineseWaterDeer attattccact-a---aaaaaatgctcatagattgacatgg
            Giraffe attattccaat-a---aaaaaatgctcacagattgacatgg
           Pronghorn attattccaat-t---taaaaatgctcatagactgacatgg
            Cattle attattccaat-t---aaaaaatgttcatagattgatatgg
          ZebuCattle attattccaat-t---taaaaatgttcatagattgatatgg
       SiberianMuskDeer attattccaat-a---aaaaaatgctcatagattgacatga
             Okapi attattccaat-a---aaaaaatgctcacagattgacatgg

Alignment block 43 of 177 in window, 129061738 - 129061878, 141 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY aacagctgaaaaaacatatacc----t-aaaagattttgacaagctgtaataattgttatacttga-ta-
            Rabbit aatggttgaaagtacctatgtc----t-aaagaattctgaaaagccagactaattattttccttga-ta-
             Horse aacagctgaaaaa--acatata----t-caaaaattctgaaaggctagagtaattatattctttga-ta-
        ChinesePangolin agcagctaaaaaa-tatgtatc----t-aaaaaattctgaaatgccatattaattatcttatttgc-ta-
             Human aacagctgaaaatacatacgtc----t-gaaaaattctgaaaagctagggtaattattttctttga-ca-
           Aardvark aataaatgaaaaggcatacatc----t-aaaaagttctgaaaagctggagtaattatttgattt------
           BlueWhale aacagctgaaaaaacatacatc----t-aaggaaatctgaaaagctatagtaattattttatttga-ta-
    CommonBottlenoseDolphin aacagctgaaaaaacatacatc----t-aagaaaatctgaaaagctatagtaattattttatttga-ta-
          BelugaWhale aacagctgaaaaaacatacatc----t-aagaaaatctgaaaagctatagtaattattttatttga-ta-
              Pig aacagctgaaaaaacat--att----g-aaaaaaatctgaaaagctatagtaattatttcatttga-ta-
        FloridaManatee aacaaatgaaaaaacatatatc----t-agaaagttctggaaagctagagtaattgttttctttga-tt-
      GreaterHorseshoeBat aacagctgaaaaaacatgtatc----a-aaaaaattctgaaaagctagagtaattattttctttga-ta-
    WesternEuropeanHedgehog cacagctgaaaaaacactca-c----t-gaaaaattctgaaaagtta----aattctttccttggg-ta-
          HouseMouse aacaggtgaaaatacagatgtcaaaaa-aaaaaattctgaaaagctagagcaactattttctctga-tg-
       ChineseTreeShrew aacagttgaaaatacagatacc----t-accaaattctaaaaagctaga------attttctttga-tat
            Alpaca aacagctgaaaaaaaatagagc----c--aaaaattctaaacagctatagtagctattttgtttga-ta-
       WildBactrianCamel aacagctgaaaaaaaatagagc----c--aaaaattctaaacagctatagtagctattttgtttgattt-
         ArabianCamel aacagctgaaaaaaaatagagc----c--aaaaattctaaacagctatagtagctattttgtttga-tt-
              Dog aaaagctgaaaaaatacgtatc----tgaaaaaactctgcaaagctggaacaattattttctttga-ta-
          MinkeWhale aacagctgaaaaaacatacatc----t-aagaaaatctgaaaagctatagtaattattttatttga-ta-
          KillerWhale aacagctgaaaaaacatacatc----t-aagaaaatctgaaaagctatagtaattattttatttga-ta-
          SpermWhale aacagctgaaaaaacatacatc----t-aagaaaatctgaaaagctacagtaattat----tttga-ta-
        ChacoanPeccary aacagctgagaaaacatatact----g-aaaaaaatctg-aaagctatagtaattat----tttgt-ta-

   Oar_rambouillet_v1_0_addY -tttt-gct-------------gttatgaatgaaatgctacata---tttttccattttaaaaga-ctaa
            Rabbit -ttttctcg-----------gtattatgaatgaagttttaccta---gtatttcatt----------tac
             Horse -tttt-tct-----------gagttatgaatgaaattctacata---gtttttcactttaaaaga-ctaa
        ChinesePangolin -tttt-tct-----------gaattatgaatgagattctacata---gtttttcactttaaaaaa-ctaa
             Human -tttt-ttt-----------gagtt----ataaagttccacacg---gtatttcattttaaaaga-ctgc
           Aardvark -tttt-tct-----------gagttatgaatgaagtgtttcaaa---atacttaattttaaaata-atgt
           BlueWhale -gttt-tct-----------gagttatgaatgaaattctacatatt-ttttttcattttaaaaga-ctag
    CommonBottlenoseDolphin -gttt-tct-----------gagttatgaatgaaattctacagatt-ttttttcattttaaaaga-ctaa
          BelugaWhale -gttt-tct-----------gagttatgaatgaaattctacatatttttttttcattttaaaaga-ctaa
              Pig -tttt-tct-----------gaattatgaatgaaattctaca-----gtttttcattttaaaaga-ctaa
        FloridaManatee -tttt-tct-----------gagttatgaatgaacttctacata---gaatttaattttaaaaga-ctgc
      GreaterHorseshoeBat ttttt-tct-----------gagttatgaatgaaattctac--a---gttttttattttaaaaga-ctag
    WesternEuropeanHedgehog ttttt-ttgggggaggggaagagttatgaatgaaattctac--c---attctctgtttccaaaga-ctaa
          HouseMouse tttct-tct-----------gaactatgaatgaagttccacata---atattttattttaaaaga-ccac
       ChineseTreeShrew ttttt-tct-----------gtgttataaatgaaactatacata---gtatttcattttaaaaaaggcaa
            Alpaca -tttt-ttt-----------gagttatgaatgaaattctacata---gtttttcacttaagaaga-ct-a
       WildBactrianCamel -tttt-ttt-----------gagttatgaatgaaattctacata---gtttttcacttaagaaga-ct-a
         ArabianCamel -tttt-ttt-----------gagttatgaatgaaattctacata---gtttttcacttaagaaga-ct-a
              Dog -tttt-tct-----------gatttatgaatgaaattctgcatg---gtttttcactttaa--------a
          MinkeWhale -gttt-tct-----------gagttatgaatgaaattctacatatt-ttttttcattttaaaaga-ctaa
          KillerWhale -gttt-tct-----------gagttatgaatgaaattctacatatt-ttttttcattttaaaaga-ctaa
          SpermWhale -gttt-tct-----------gagttatgaatgaaattctacatatt-ttttttcattttaaaaga-ctaa
        ChacoanPeccary --ttt-ttt-----------gaattatgaatgaaattctaca-----atttttaattttaaaaga-ctaa

   Oar_rambouillet_v1_0_addY atatgcacacat--tattccaa-ttt--a---aaa-
            Rabbit atatgcatgcat--tatcccaa-tag--a---aaaa
             Horse atatatattcag--tattccaa-tggaaa---aaaa
        ChinesePangolin aaatgcattcat--cattccaa-tgg--a---aaaa
             Human ataggcatacat--tatcttaattta--a---aaaa
           Aardvark ----gcaca-----taattcacatgg--g---aaac
           BlueWhale ttgtgcacacat--tattccaa-t--------aaac
    CommonBottlenoseDolphin atgtgcacacat--tattccaa-t--------aaac
          BelugaWhale atgtgcacacat--tattccaa-t--------aaac
              Pig atatgcatgcac--tattccaa-tag--a---aaaa
        FloridaManatee atatgtatacat--tattcaaa-taa--g---aaaa
      GreaterHorseshoeBat atatgcaatcat--tcatccca-tag--a---aaa-
    WesternEuropeanHedgehog atgtgcattcgt--tagtccaa-tag--a---aaa-
          HouseMouse atacgtacacac--tacccca---------------
       ChineseTreeShrew aaatgtacatataatatcccag-tgt--g---tat-
            Alpaca atatgtatttat--ta-ttcaa-tag--a---aaa-
       WildBactrianCamel ataagtatttat--ta-ttcaa-tag--a---aaa-
         ArabianCamel ataagtatttat--ta-ttcaa-tag--a---aaa-
              Dog atatgcattcac--tagtccaa-tgg--ggacaaa-
          MinkeWhale atatgcacacat--tattccaa-t----a---aac-
          KillerWhale atgtgcacacat--tattccaa-c----a---aac-
          SpermWhale atgtgcacacat--tattccaa-t----a---aac-
        ChacoanPeccary atatgcatactt--tattccaa-cagaaa---aaa-

Alignment block 44 of 177 in window, 129061880 - 129061937, 58 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY atgttcatagattgacatgga-ggcg-ttcgttca--ttt-tt--cat-aaaaatgatcttagtaa
            Rabbit atacccaactattagtaagga-gggattttgttaa--cttatt--aatgaaaaataatttcaggaa
             Horse atgttcaccaactaatatgga-aggg-tttactaa--ttt-tt--tatgataaataatttcaataa
        ChinesePangolin atgctcaccaattaatataaa-ggag-tttgttca--ttt-ct--tatgagaaaaaacttcaataa
             Human atgctcaactattaatatgga-ggggttttg----------tt--aatgggaaataatttcagcaa
           Aardvark aagcccaccaattaatacgaa-ggtgttttgttta--ctc-tt--aatggggaataatttcagtaa
           BlueWhale atgctcattgattaatatgga-ggag-tttattca--tct-gt--catgaaaaatgatttcagtaa
    CommonBottlenoseDolphin atgctcattgattaatatgga-ggac-ttcatgca--tct-gt--catgaaaaatgatttcagtaa
          BelugaWhale atgctcattgattaatatgga-ggag-tttatgca--tct-gt--catgaaaaatgatttcagtaa
              Pig aagctcactgattaatatgaa-ggag-tttgttca--ttt-tt--catgaaaca--atttcaataa
        FloridaManatee atgtccaccaattaa-----g-gggt-tttgttta--ctt-tt--tatggggaataatttcagtaa
      GreaterHorseshoeBat atgctcaccaattagttatgatgggg-gttgttca--ttg-tt--tatgagaaataatttcagtaa
          HouseMouse ----acagctgatgttaaggagtgag-tttatttg--tgt-tt-tgatggggcctgatgtcagtca
       ChineseTreeShrew atgcacagctattaatatggaaaggt-tttgttca--ttt-ttaaaatgagaaatacttttagtaa
            Alpaca atgctcactgattaatatgga-gggg-tttgttca---tt-tt--catgaaaaataatctcaataa
       WildBactrianCamel atgctcactgattaatatgga-gggg-tttgttca---tt-tt--catgaaaaataaactcaataa
         ArabianCamel atgctcactgattaatatgga-gggg-tttgttca---tt-tt--catgaaaaataatctcaataa
              Dog aggctcaccaattaacataaa-ggga-cttgttgattttt-tt--tatgagaaataatttcaatga
          MinkeWhale atgctcattgattaatatgga-ggag-tttattca--cct-gt--catgaaaaatgatttcagtaa
          KillerWhale atgctcattgattaatatgga-ggag-tttatgca--tct-gt--catgaaaaatgatttcagtaa
          SpermWhale atgctcattgattaatatgga-ggag-tttattca--tct-gt--catgaaaaatgatttcagtaa
        ChacoanPeccary atgctcactgattaatataca-ggag-tttgttca--ttt-tt--catgaaagataatttcaataa

Alignment block 45 of 177 in window, 129061900 - 129061966, 67 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY aggcgttcgttca--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aac-tttttttcttattcatt--tatagc
         JavaMouseDeer aggggtttgctca--tttttcatgaaaaatgatcttagt--aacttttttttcttatttgtt--tatagc
             Bongo aggtgttcgttca--tttttcat-gaaaatgatcttagt--aac-tttttttcttattcatt--tatagc
             Saiga aggtgttcgttca--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aac-tttttttcttattaatt--tatagc
             Gayal aggtgttcgttcg--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aacttttttttcttattcatt--tatagc
          LesserKudu aggtgttcgttca--tttttcat-gaaaatgatcttagt--aacttttttttcttactcatt--tatagc
           Sitatunga aggtgttcgttca--tttttcat-gaaaatgatcttagt--aacttttttttcttattcatt--tatagc
         MountainNyala aggtgttcgttca--tttttcat-gaaaatgatcttagt--aacttttttttcttattcatt--tatagc
        LesserMouseDeer aggggtttgctca--tttttcatgaaaaatgatcttagt--aacttttttttcttattcgtt--tatagc
        AlpineMuskDeer aggcgttcgttca--tttttcat-aaaaattatcttagt--aacttttttttcttattcatt--tatagc
        WesternRoeDeer aggcatttgttca--tttttcat-aaaaatgatcttcat--aac-tttttttcttattcatt--tgtagc
             Gaur aggtgttcgttcg--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aacttttttttcttattcatt--tatagc
         AmericanBison aggtgttcgttcg--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aacctttttttcttattcatt--tatagc
            WildYak aggtgttcgttcg--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aacttttttttcttattcatt--tatagc
          DomesticYak aggtgttcgttcg--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aacttttttttcttattcatt--tatagc
         WaterBuffalo aggtgttcgttca--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aacttttttttcttattcatt--tatagc
        AfricanBuffalo aggcgttcgttca--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aac-tttttttcttattcatt--tatagc
          CommonEland aggtgttcgttca--tttttcat-gaaaatgatcttagt--aacttttttttcttattcatt--tatagc
          GreaterKudu aggtgttcgttca--tttttcat-gaaaatgatcttagt--aacttttttttcttattcatt--tatagc
           Bushbuck aggtgttcgttca--tttttcat-gaaaatgatcttagt--aacttttttttcttattcatttatatagc
            Impala aggcgtttgttca--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aacttttttttcttatccatt--tatagc
             Suni aggcatttgttca--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aac-tttttttcttatccatt--tatagc
         Klipspringer aggtgtttgttca--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aac-tttttttcttattcatt--tatagc
         RoyalAntelope aggtgtttgttca--tttttcat-taaaatgatcttagt--aac-tttttttcttattcatt--tatagc
          KirksDikDik aggcatttgttca--tttttcat-aaaaatgatcttagttaact-tttttttcttattcatt--tatagc
           Steenbok aggcgttcgttca--tttttcat-aaaaatgatcttagt--agc--ttttttcttattcatt--tatagc
      PrzewalskisGazelle aggcgtttgttca--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aac--ttttttcttattcatt--tatagc
             Oribi aggcattcgttca--tttctcat-aaaaatgatcttagt--aac-tttttttcttattcatt--tatagc
        ThomsonsGazelle aggtgttcgttca--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aac--ttttttcttattcatt--tatagc
         GrantsGazelle aggtgttcgttca--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aac--ttttttcttattcatt--tatagc
            Gerenuk aggtgttcgttca--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aac--ttttttcttattcatt--tatagc
           Springbok aggtgttcgttca--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aac-tttttttcttattcatt--tatagc
        MaxwellsDuiker aggagttcgttca--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aac-tttttttcttattcatt--tatagc
         HarveysDuiker aggtgttcgttca--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aac-tttttttcttattcatt--tatagc
         BohorReedbuck aggtgtttgttca--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aac-tttttttcttattcatt--tatagc
       DefassaWaterbuck aggtgtttgttca--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aac-tttttttcttattcatt--tatagc
            Lechwe aggtgtttgttca--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aac-tttttttcttattcatt--tatagc
            Gemsbok aggcgttcgttca--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aac-tttttttcttattcatt--tatagc
      ScimitarHornedOryx aggcgttcgttca--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aac-tttttttcttattcatt--tatagc
         RoanAntelope aggcgttcgttca--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aac-tttttttcttattcatt--tatagc
         SableAntelope aggcgttcgttca--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aac-tttttttcttattcatt--tatagc
        BlueWildebeest aggcattcgttca--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aac-tttttttcttattcatt--tatagc
             Topi aggcgttcgttca--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aac--ttttttcttattcatt--tatagc
            Herola aggcgttcgttca--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aac-tttttttcttattcatt--tatagc
        TibetanAntelope aggcgttcgttca--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aac-tttttttcttattcatt--tatagc
         MountainGoat aggcgttcgttca--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aac-ttttttccttattcatt--tatagc
        EuropeanMouflon aggcgttcgttca--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aac-tttttttcttattcatt--tatagc
        AsiaticMouflon aggcgttcgttca--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aac-tttttttcttattcatt--tatagc
           SnowSheep aggcgttcgttca--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aac-tttttttcttattcatt--tatagc
         BighornSheep aggcgttcgttca--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aac-tttttttcttattcatt--tatagc
         BarbarySheep aggcgtgcgttca--tttttcgt-aaaaatgatcttagt--aac-tttttttcttattcatt--tatagc
            Bharal aggcgttcgttcc--tttttcgt-aaaaatgatcttagt--aac-tttttttcttattcatt--tatagc
          NilgiriTahr aggcgtccgttca--tttttcgt-aaaaatgatcttagt--aac-tttttctcttattcatt--tatagc
B D            ARS1 aggcgttcgttca--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aac-ttttt-tcttattcatt--tatagc
           WildGoat aggcgttcgttca--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aac-tttttttcttattcatt--tatagc
         SiberianIbex aggcgttcgttca--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aac-tttttttcttattcatt--tatagc
     ChineseForestMuskDeer aggcgttcgttca--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aacttttttttcttattcatt--tatagc
         BlackMuntjac aggtgtttgttca--tttttcat-aaaaattatctttgt--aac-tttttttcttattcatt--tgtagc
         IndianMuntjac aggtgtttgttca--tttttcat-aaaaattatctttgt--aac-ttttttccttattcatt--tgtagc
         ReevesMuntjac aggtgtttgttca--tttttcat-aaaaattatctttgt--aac-tttttttcttattcatt--tgtagc
        PereDavidsDeer aggtgtttgttca--tttttcat-aaaaatgatcttcct--aac-tttttttcttattcatt--tatagc
        WhiteLippedDeer aggtgtttgttca--ttttccat-aaaaatgatcttcct--aac-tttttttcttattcatt--tatagc
          YarkandDeer aggtgtttgttca--ttttccat-aaaaatgatcttcct--aac-tttttttcttattcatt--tatagc
            RedDeer aggtgtttgttca--ttttccat-aaaaatgatcttcct--aac-tttttttctttttcatt--tatagc
            HogDeer aggtgtttgttca--ttttccat-aaaaatgatcttcct--aac-tttttttcttattcatt--tatagc
        WhiteTailedDeer aggcatttgttca--tttttcat-aaaaatgatcttcgt--aac-tttttttcttattcatt--tgtagc
           MuleDeer aggcatttgttca--tttttcat-aaaaatgatcttcgt--aac-tttttttcttattcatt--tgtagc
           Reindeer aggcatttgttca--tttttcat-aaaaatgatcttcgt--aac-tttttttcttattcatt--tgtagc
        EasternRoeDeer aggcatttgttca--tttttcat-aaaaatgatcttcgt--aac-tttttttcttattcatt--tgtagc
          EurasianElk aggcgtttgttca--tttttcat-aaaaatgatcttcgt--aac-tttttttcttattcatt--tgtagc
       ChineseWaterDeer aggcatttgttcatttttttcat-aaaaatgatcttcgt--aac-tttttttcttattcatt--tgtagc
            Giraffe aggtgtttgttca--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aacttttttttcttattcatt--tatagc
           Pronghorn aggcgtttgttca--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aac-tttttcccttcttcatt--tatagc
            Cattle aggtgttcgttca--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aac-tttttttcttattcatt--tatagc
          ZebuCattle aggtgttcgttca--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aac-tttttttcttattcatt--tatagc
       SiberianMuskDeer aggcgttcgttca--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aacttttttttcttattcatt--tatagc
             Okapi aggtgtttgttca--tttttcat-aaaaatgatcttagt--aactttttcttcttattcatt--tatagc

   Oar_rambouillet_v1_0_addY tgatc
         JavaMouseDeer tgatc
             Bongo tgatc
             Saiga tga--
             Gayal tgatc
          LesserKudu tgatc
           Sitatunga tgatc
         MountainNyala tgatc
        LesserMouseDeer tgatc
        AlpineMuskDeer tgatc
        WesternRoeDeer tgatc
             Gaur tgatc
         AmericanBison tgatc
            WildYak tgatc
          DomesticYak tgatc
         WaterBuffalo tgatc
        AfricanBuffalo tgatc
          CommonEland tgatc
          GreaterKudu tgatc
           Bushbuck tgatc
            Impala tgatc
             Suni tgatc
         Klipspringer tgatt
         RoyalAntelope tgatc
          KirksDikDik tgatc
           Steenbok tgatc
      PrzewalskisGazelle tgatc
             Oribi tgatc
        ThomsonsGazelle tgatc
         GrantsGazelle tgatc
            Gerenuk tgatc
           Springbok tgatc
        MaxwellsDuiker tgatt
         HarveysDuiker tgatt
         BohorReedbuck tgatc
       DefassaWaterbuck tgatc
            Lechwe tgatc
            Gemsbok tgatc
      ScimitarHornedOryx tgatc
         RoanAntelope tgatc
         SableAntelope tgatc
        BlueWildebeest tga--
             Topi tga--
            Herola tga--
        TibetanAntelope tgatc
         MountainGoat tgatc
        EuropeanMouflon tgatc
        AsiaticMouflon tgatc
           SnowSheep tgatc
         BighornSheep tgatc
         BarbarySheep tgatc
            Bharal tgatc
          NilgiriTahr tgatc
             ARS1 tgatc
           WildGoat tgatc
         SiberianIbex tgatc
     ChineseForestMuskDeer tgatc
         BlackMuntjac tgatc
         IndianMuntjac tgatc
         ReevesMuntjac tgatc
        PereDavidsDeer tgatc
        WhiteLippedDeer tgatc
          YarkandDeer tgatc
            RedDeer tgatc
            HogDeer tgatc
        WhiteTailedDeer tgatc
           MuleDeer tgatc
           Reindeer tgatc
        EasternRoeDeer tgatc
          EurasianElk tgatc
       ChineseWaterDeer tgatc
            Giraffe tgatc
           Pronghorn tgatc
            Cattle tgatc
          ZebuCattle tgatc
       SiberianMuskDeer tgatc
             Okapi tgatc

Alignment block 46 of 177 in window, 129061938 - 129061958, 21 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY ctttt----tttcttattca-tttat
            Rabbit -ctct----tgtcttattcg-tttat
        GreenSeaTurtle ctatt----ctttccattca-tttat
             Horse ctttttct-tttcttattca-tttat
        ChinesePangolin ctttttctgttttttactct-tttat
             Human tttct----tttcttattca-tttat
           Aardvark ttttt----tttcttattca-tttat
           BlueWhale ttttt----tttcttattca-tttat
    CommonBottlenoseDolphin ttttt----tttcttattca-tttat
          BelugaWhale ttttt----tttcttattca-tttat
              Pig tttct----ttttttactca-ttttt
        FloridaManatee ttttt----tttcttattca-tttat
            Tuatara ctact----ctttccattta-tttat
        ChacoanPeccary --tct----ttttttattca-ttttt
          SpermWhale --ttt----tttcttattca-tttat
          KillerWhale --ttt----tttcttattca-tttat
          MinkeWhale --ttt----tttcttattca-tttat
              Dog --tct----tttctttttcg-tttat
         ArabianCamel --tct----tttcttattca-tttat
       WildBactrianCamel --tct----tttcttattca-tttat
            Alpaca --tct----tttcttattca-tttat
          RockPigeon --gtt----ctttccattca-tttat
       ChineseTreeShrew --caa----tttcttattca-tttat
          HouseMouse --ttt----cttcttattcc-tttgt
      TropicalClawedFrog ---tt----tttttttttcattttac
         MonkParakeet ---tt----ctttccattca-tttat
B           chicken ---tt----ctttccattca-tttat
    WesternEuropeanHedgehog ---tt----ttcttaactca-tttac
      GreaterHorseshoeBat ---tt----ttcttaa-tca-tttat
           Platypus ----------------------ttgc

Alignment block 47 of 177 in window, 129061959 - 129062355, 397 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY agctgatcttctagcagaagtgcaagaaaaacccaaatgttgcttctttaaatttagctctaagatacaa
            Rabbit agctgattttctaatgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttaaatttagctctaaaatacaa
           Platypus agcggggctcctgtggcaggcggaagggaggcccaagtgctgcttcttcaggttgagcccccggatccag
        GreenSeaTurtle agctgattttcttgtgcaaatggaggggaaaccaaaatgttgcttctttaagtttagctctaaaatacaa
             Horse agctgatcttctaatgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttaaatttagctctaaaatacaa
        ChinesePangolin agctgaccttctagtgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttaaatttagctctaaaatacaa
             Human agctgattttctaatgcaagtggatggaaaacccaaatgttgcttctttaaatttagctctaaaatacaa
           Aardvark agctgattttctaatgcaagtggaaggaaaacccaagtgttgcttctttaaatttagctctaaaatacaa
B          zebrafish agctgaccccattgttcaagtagatcggaaaccgaagtgttgctttttctccttcagtccgaagatccaa
           BlueWhale agctgatcttctaacgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttaaatttagctctaaaatacaa
    CommonBottlenoseDolphin agctgatcttctaatgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttaaatttagctctaaaatacaa
          BelugaWhale agctgatcttctaatgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttaaatttagctctaaaatacaa
              Pig agctgatcttctaatgcaagtggaaggaaaacccaaatgctgcttctttaaatttagctctaaaatacaa
        FloridaManatee agctgattttctcatgcaagtggaaggaaaacccaagtgttgcttctttaaatttagctctaaaatacaa
            Tuatara agctgattttcctgtgccaatggaaggaaaaccaaaatgttgcttctttaagtttagctctaaaatacag
      GreaterHorseshoeBat agctgatcttctaatgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttaaatttagctctaaaatacaa
    WesternEuropeanHedgehog agccgatcttctcatgcaagcagaaggaaagcataaatgctgtttctttaaattcagctctaaaatacaa
B           chicken agctgattttcttgtacaaatggagggaaaaccaaaatgttgcttctttaagtttagctctaaaatacaa
         MonkParakeet agctgattttcttgtccaaatggagggaaaaccaaaatgttgcttctttaagtttagctctaaaatacaa
          HouseMouse agctgactttctaatgcaagcggatggcaagcccaaatgttgcttttttaaatttagctctaaaatacag
       ChineseTreeShrew agctgattctctaatgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttaaatttagctctaaaatacag
          RockPigeon agctgattttcttgtacaaatggagggaaaaccaaaatgttgcttctttaagtttagctctaaaatccaa
      TropicalClawedFrog agttggaatttccattgatatgaaagaaaaacctatttgttgcttttttaaattcagttctaaagttcag
            Alpaca agctgatcttctaatgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttaagtttagctctaaaatacaa
       WildBactrianCamel agctgatcttctaatgcaagtagaaggaaaacccaaatgttgcttctttaagtttagctctaaaatacaa
         ArabianCamel agctgatcttctaatgcaagtagaaggaaaacccaaatgttgcttctttaagtttagctctaaaatacaa
              Dog agctgatcttctcatgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgtttctttaagtttagctctaaaatacaa
          MinkeWhale agctgatcttctaacgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttaaatttagctctaaaatacaa
          KillerWhale agctgatcttctaatgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttaaatttagctctaaaatacaa
          SpermWhale agctgatcttctaatgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttaaatttagctctaaaatacaa
        ChacoanPeccary agctgatcttctaatgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttaaatttagctctaaaatacaa
          Coelacanth ----------------catgtggaaggcaaaccggtgtgttgtttctttaagttcagcccccaagtacag

   Oar_rambouillet_v1_0_addY cacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtca---agactcctacaacagtgt
            Rabbit tacaataaagtagtaaaggcacaactatggatatatctgagacccgtga---agactcctacaacagtgt
           Platypus cccaacaaggtgctcaaggcccggctctgggtccacctgcggcccgtcc---tcaagcccaccaccgtct
        GreenSeaTurtle tataacaaagtagtaaaggcccagttgtggatttacttgaggcaagtcc---agaaacctacaacagtat
             Horse tacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacccgtca---agactcctacaacagtgt
        ChinesePangolin tacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtca---agactcctacaacagtgt
             Human tacaataaagtagtaaaggcccaactatggatatatttgagacccgtcg---agactcctacaacagtgt
           Aardvark tataataaagtagtcaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtga---agactcctacaacggtgt
           zebrafish gcgaaccggatcgtaagagcgcagctctgggttcatctgagaccggcgg---aggaggcgaccaccgtct
           BlueWhale tacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgaggccagtca---agactcctacaacagtgt
    CommonBottlenoseDolphin tacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgaggccagtca---agactcctacaacagtgt
          BelugaWhale tacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgaggccagtca---agactcctacaacagtgt
              Pig tacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacccgtca---agactcctacaacagtgt
        FloridaManatee tacaataaggtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacccgtca---agactcctacaacagtgt
            Tuatara tacaataaagtagtgaaggcccaattgtggatacacttaagacaagttc---agaaacctacaacagtaa
      GreaterHorseshoeBat tacaataaagtagtgaaggcccaactgtggatatatctgagacccgtca---agactcctacaacagtgt
    WesternEuropeanHedgehog tacaataaagtagtcaaggcccagctgtggatctacctgagccctgtca---agagccctacaacagtgt
            chicken tataacaaagtagtaaaggcacaattatggatatacttgaggcaagtcc---aaaaacctacaacggtgt
         MonkParakeet tataacaaagtagtaaaggcacaattgtggatatacttgaggcaagtcc---aaaaacctacaacagtgt
          HouseMouse tacaacaaagtagtaaaagcccaactgtggatatatctcagacccgtca---agactcctacaacagtgt
       ChineseTreeShrew tacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacccgtca---agactcctacaacagtgt
          RockPigeon tataacaaagtagtaaaggcacaattgtggatatacttgaggcaagtcc---aaaaacctacaacggtgt
      TropicalClawedFrog ttgacaaaaatatcgaaagcacagctctggatacatttaaaacctgttc---aaaaacctacgacagttg
            Alpaca tataataaagtagtaaaggcccaattgtggatctatctgagacccgtcc---agactcctacaacagtgt
       WildBactrianCamel tacaataaagtagtaaaggcccaattgtggatctatctgagacccgtcc---agactcctacaacagtgt
         ArabianCamel tacaataaagtagtaaaggcccaattgtggatctatctgagacccgtac---agactcctacaacagtgt
              Dog tataataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacccgtca---agactcctacaacagtgt
          MinkeWhale tacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgaggccagtca---agactcctacaacagtgt
          KillerWhale tacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgaggccagtca---agactcctacaacagtgt
          SpermWhale tacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgaggccagtca---agactcctacaacagtgt
        ChacoanPeccary tacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacccgtca---agactcctacaacagtgt
          Coelacanth tacagcagggtggtaaaagctcagctctggatacatcttaaacccatcgatcagaagcaaacaacagtaa

   Oar_rambouillet_v1_0_addY ttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgatctctgaa
            Rabbit ttgtgcaaatcctgaggctcatcaaacctatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgatctctgaa
           Platypus tcgtgcagatcctcaggctcgtccagcccggaaaacacagctccaggcaccccgggatccgctccctgaa
        GreenSeaTurtle tcgtgcagatcctgagactcatcagacccatgaaagacggtacaagatatactggaattcgatctttgaa
             Horse ttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgatctctgaa
        ChinesePangolin ttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtacactggaatacgatctctgaa
             Human ttgtgcaaatcctgagactcatcaaacctatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgatctctgaa
           Aardvark ttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgatctctgaa
           zebrafish tcttacagatatctcggctgat---gcccgttaaggacggaggaagacacc---gaatacgatccctgaa
           BlueWhale ttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgatctctgaa
    CommonBottlenoseDolphin ttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgatctctgaa
          BelugaWhale ttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgatctctgaa
              Pig ttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgatctctgaa
        FloridaManatee ttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgatctctgaa
            Tuatara ttgtgcatatcttgagactcatcaaacccatgaaagatgg---------tactggaattcgatctttgaa
      GreaterHorseshoeBat ttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgatctctgaa
    WesternEuropeanHedgehog ttgtgcaaatcctgagactcatcaagcccatgaaagacggtacaaggtatactgggatccggtctctgaa
            chicken ttgtgcagatcctgagactcattaagcccatgaaagacggtacaagatatactggaattcgatctttgaa
         MonkParakeet ttgtgcagatcctgagacttattaaacccatgaaagacggtacaagatatactggaattcgatctttgaa
          HouseMouse ttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgatctctgaa
       ChineseTreeShrew ttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgatctctgaa
          RockPigeon ttgtgcagatcctgagacttattaaacccatgaaagacggcacaagatatacgggaattcgatctttgaa
      TropicalClawedFrog ttgtgcagatctcgagactcattaagcctttgaaagatggtacaagatacactggaatccgctcactaaa
            Alpaca ttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgatctctgaa
       WildBactrianCamel ttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgatctctgaa
         ArabianCamel ttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgatctctgaa
              Dog ttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaagatatactggaatccgatctctgaa
          MinkeWhale ttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgatctctgaa
          KillerWhale ttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgatctctgaa
          SpermWhale ttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgatctctgaa
        ChacoanPeccary ttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgatctctgaa
          Coelacanth ctctagaggcggtgaggctcctt---catttgaaagatggaatcaaacggatgaaaagtcggactttgaa

   Oar_rambouillet_v1_0_addY acttgacatgaa----------------------------------------------------------
            Rabbit acttgacatgaa----------------------------------------------------------
           Platypus actccacgtgcagcccacccgcacggcaggggccggggccgggaccgggaccgggggcgggggcggggcc
        GreenSeaTurtle acttgacatgaa----------------------------------------------------------
             Horse acttgacatgaa----------------------------------------------------------
        ChinesePangolin acttgacatgaa----------------------------------------------------------
             Human acttgacatgaa----------------------------------------------------------
           Aardvark acttgacatgaa----------------------------------------------------------
           zebrafish aatcgacgtgaa----------------------------------------------------------
           BlueWhale acttgacatgaa----------------------------------------------------------
    CommonBottlenoseDolphin acttgacatgaa----------------------------------------------------------
          BelugaWhale acttgacatgaa----------------------------------------------------------
              Pig acttgacatgaa----------------------------------------------------------
        FloridaManatee acttgacatgaa----------------------------------------------------------
            Tuatara acttgacatgaa----------------------------------------------------------
      GreaterHorseshoeBat acttgacatgaa----------------------------------------------------------
    WesternEuropeanHedgehog acttgacatgag----------------------------------------------------------
            chicken acttgacatgaa----------------------------------------------------------
         MonkParakeet acttgacatgaa----------------------------------------------------------
          HouseMouse acttgacatgag----------------------------------------------------------
       ChineseTreeShrew acttgacatgaa----------------------------------------------------------
          RockPigeon acttgacatgaa----------------------------------------------------------
      TropicalClawedFrog acttgaaatgaa----------------------------------------------------------
            Alpaca acttgacatgaa----------------------------------------------------------
       WildBactrianCamel acttgacatgaa----------------------------------------------------------
         ArabianCamel acttgacatgaa----------------------------------------------------------
              Dog acttgacatgaa----------------------------------------------------------
          MinkeWhale acttgacatgaa----------------------------------------------------------
          KillerWhale acttgacatgaa----------------------------------------------------------
          SpermWhale acttgacatgaa----------------------------------------------------------
        ChacoanPeccary acttgacatgaa----------------------------------------------------------
          Coelacanth agttgaaatgaa----------------------------------------------------------

   Oar_rambouillet_v1_0_addY ---cccaggcac--tggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaactggctcaaacaac
            Rabbit ---cccaggcac--tggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaattggctcaaacaac
           Platypus gggcccgggcccgggggcatctggcacagcatcgacgtgaagacggtgctgcagaactggctcaaacagc
        GreenSeaTurtle ---cccaggcac--tggtatttggcagagtattgatgtgaagacagtgttacaaaattggctcaaacaac
             Horse ---cccaggcgc--tggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaattggctcaaacagc
        ChinesePangolin ---cccaggcac--tggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaattggctcaaacaac
             Human ---cccaggcac--tggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaattggctcaaacaac
           Aardvark ---cccaggcac--tggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaattggctcaaacaac
           zebrafish ---cgcaggagt--cacgtcttggcagagtatagacgtaaagcaggtgctcacggtgtggttaaaacaac
           BlueWhale ---cccaggcac--tggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaattggctcaaacaac
    CommonBottlenoseDolphin ---cccaggcac--tggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaattggctcaaacaac
          BelugaWhale ---cccaggcac--tggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaattggctcaaacaac
              Pig ---cccaggcac--tggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaattggctcaaacaac
        FloridaManatee ---cccaggcac--tggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaattggctcaaacaac
            Tuatara ---cccaggcac--tggtatttggaagagttttgatgtgaagacggtgttgcaaaattggctcaaacaac
      GreaterHorseshoeBat ---cccaggcac--tggtatttggcagagcattgacgtgaagacagtgttgcaaaattggctcaaacaac
    WesternEuropeanHedgehog ---cccaggcac--tggtatctggcagagcattgatgtgaagactgtgttgcagaattggctcaaacaac
            chicken ---cccaggcac--tggtatctggcagagtattgatgtgaagacagtgctgcaaaattggctcaaacagc
         MonkParakeet ---ccccggcac--tggtatttggcagagtattgatgtgaagacagtgttgcaaaactggctcaaacagc
          HouseMouse ---cccaggcac--tggtatttggcagagtattgatgtgaagacagtgttgcaaaattggctcaaacagc
       ChineseTreeShrew ---cccaggcac--tggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaattggctcaaacaac
          RockPigeon ---cccaggcac--tggtatttggcagagtatcgatgtgaagacagtgttacaaaattggctcaaacagc
      TropicalClawedFrog ---tccaggttc--tggaacttggcagagcatagatgtgaaaactgtactgcaaaattggctgaggcaac
            Alpaca ---cccaggcac--tggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaattggctcaaacaac
       WildBactrianCamel ---cccaggcac--tggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaattggctcaaacaac
         ArabianCamel ---cccaggcac--tggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaattggctcaaacaac
              Dog ---cccaggcac--tggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaattggctcaaacagc
          MinkeWhale ---cccaggcac--tggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaattggctcaaacaac
          KillerWhale ---cccaggcac--tggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaattggctcaaacaac
          SpermWhale ---cccaggcac--tggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaattggctcaaacaac
        ChacoanPeccary ---cccaggcac--tggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaattggctcaaacaac
          Coelacanth ---ctccagcat--cggcggatggcagagtgtagatgtcaaagctgctctgctgaactggattcagcaac

   Oar_rambouillet_v1_0_addY ctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatcttgctgtaaccttccc
            Rabbit ctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatcttgctgtaaccttccc
           Platypus ccgagtccgacctgggcatcgagataaaggctctggacgagagtggacacaacctggctgtcaccttcac
        GreenSeaTurtle ctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagcttttgatgagaatggacgagatcttgctgtaactttccc
             Horse ctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatcttgctgtaaccttccc
        ChinesePangolin ctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatcttgctgtaaccttccc
             Human ctgaatccaacttaggcattgaaataaaagctttagatgagaatggtcatgatcttgctgtaaccttccc
           Aardvark ctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcataatcttgctgtaaccttccc
           zebrafish cggagaccaaccgaggcatcgagattaacgcatatgacgcgaagggaaacgacttggccgtcacttcaac
           BlueWhale ctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatcttgctgtaaccttccc
    CommonBottlenoseDolphin ctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatgggcatgatcttgctgtaaccttccc
          BelugaWhale ctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggccatgatcttgctgtaaccttccc
              Pig ctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatcttgctgtaaccttccc
        FloridaManatee ctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcataatctggctgtaaccttccc
            Tuatara ctgaatcctacttaggcattgaaattaaagcattggatgaaaatggacgagatcttgcagtaactttccc
      GreaterHorseshoeBat ctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatcttgctgtaaccttccc
    WesternEuropeanHedgehog ctgagtccaacttgggcattgaaatcaaagctttagatgaggatggccatgatcttgcagtcaccttccc
            chicken ctgaatccaatttaggcatcgaaataaaagcttttgatgagactggacgagatcttgctgtcacattccc
         MonkParakeet cggaatccaatttaggcatcgaaataaaagcctttgatgagaatggacaagaccttgctgtaactttccc
          HouseMouse ctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttggatgagaatggccatgatcttgctgtaaccttccc
       ChineseTreeShrew ctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgaccttgcggtaaccttccc
          RockPigeon ctgaatccaatttaggcatcgaaataaaagcttttgatgagaatggacgagatcttgctgtaactttccc
      TropicalClawedFrog ccgaatccaatctaggcattgaaataagagcatttgatggaaatgggcaggatcttgcagta--------
            Alpaca ctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatcttgctgtaaccttccc
       WildBactrianCamel ctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatcttgctgtaaccttccc
         ArabianCamel ctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatcttgctgtaaccttccc
              Dog ctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatcttgcggtaaccttccc
          MinkeWhale ctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatcttgctgtaaccttccc
          KillerWhale ctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatgggcatgatcttgctgtaaccttccc
          SpermWhale ctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatcttgctgtaaccttccc
        ChacoanPeccary ctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatcttgctgtaaccttccc
          Coelacanth ctgaatcaaaatttggcatggagatcttggcaagtgattccagtggacgtgatctagctattaccttccc

   Oar_rambouillet_v1_0_addY agaaccagga--gaagaaggactggtaagtgattactgaaaataa
            Rabbit aggaccagga--gaagatgggctggtaagtgataactgaaaagaa
           Platypus aggcccggga--gaggaggggctggtaagtg--------------
        GreenSeaTurtle aggaccaggt--gaagatggactggtaagt---------------
             Horse aagaccagga--gaagatgggctggtaagtgataaatgaaaataa
        ChinesePangolin aggaccagga--gaagatgggctggtaagtgataactgaaaataa
             Human aggaccagga--gaagatgggctggtaagtgataactgaaaataa
           Aardvark aggaccagga--gaagatgggctggtaagtgataactaaaagtaa
           zebrafish cgagactggg--gaggatggactggtgagt---------------
           BlueWhale aggaccagga--gaagatgggctggtaagtgattactgaaaataa
    CommonBottlenoseDolphin aggaccagga--gaagatgggctggtaagtgattactgaaaataa
          BelugaWhale aggaccagga--gaagatgggctggtaagtgattactgaaaataa
              Pig aggaccagga--gaagatgggctggtaagagtttactgaaaataa
        FloridaManatee agggccagga--gaagatgggctggtaagtgataactgaaaataa
            Tuatara aggacccggg--gaagatggactggtaagt---------------
      GreaterHorseshoeBat aggaccagga--gaagatgggctggtaagtgataactgaaaatca
    WesternEuropeanHedgehog cggaccagga--gaagatgggctggtaagtggtcaccgaaaatat
            chicken aggaccgggt--gaagatggattggtaagt---------------
         MonkParakeet aagatcaggt--gaagatggattggtaagt---------------
          HouseMouse aggaccagga--gaagatgggctggtaagtgataactgaaaataa
       ChineseTreeShrew aggaccagga--gaagatgggctggtaagtgataactgaaaataa
          RockPigeon aggaccagga--gaagatggattggtaagt---------------
      TropicalClawedFrog ---accagtaatgaagatggtctggtaggtcttacatgtaaata-
            Alpaca aggaccagga--gaagatggtttggtaagtgataactgaaaataa
       WildBactrianCamel aggaccagga--gaagatggtttggtaagtgataactgaaaataa
         ArabianCamel aggaccagga--gaagatggtttggtaagtgataactgaaaataa
              Dog aggacccgga--gaagatgggctggtaagtgataactgaaaataa
          MinkeWhale aggaccagga--gaagatgggctggtaagtgattactgaaaataa
          KillerWhale aggaccagga--gaagatgggctggtaagtgattactgaaaataa
          SpermWhale aggaccagga--gaagatgggctggtaagtaattactgaaaataa
        ChacoanPeccary aggaccaggg--gaagatgggctggtaagagtttactgaaaataa
          Coelacanth aggaccagga--gaagaaggactagtaagta--------------

Alignment block 48 of 177 in window, 129061967 - 129062013, 47 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY ttctagcagaagtgcaagaaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
         JavaMouseDeer ttctaatgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttaagttt
             Bongo ttctaacgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
             Saiga -tctagcagaagtgcaagaaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
             Gayal ttctaacgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
          LesserKudu ttctaacgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
           Sitatunga ttctaacgcaagtggaaggaaaacccaagtgttgcttctttaaattt
         MountainNyala ttctaacgcaagtggaaggaaaacccaagtgttgcttctttaaattt
        LesserMouseDeer ttctaatgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttaagttt
        AlpineMuskDeer ttctaatgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttcaattt
        WesternRoeDeer ttctaacgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttcagttc
             Gaur ttctaacgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
         AmericanBison ttctaacgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
            WildYak ttctaacgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
          DomesticYak ttctaacgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
         WaterBuffalo ttctaacgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttcaattt
        AfricanBuffalo ttctaacgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttcaattt
          CommonEland ttctaacgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
          GreaterKudu ttctaacgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
           Bushbuck ttctaacgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
            Impala ttctagcggaagtggaagaaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
             Suni ttctagcggaagtggaagaaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
         Klipspringer ttctagcggaagtgcaagaaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
         RoyalAntelope ttctagcggaagtacaagaaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
          KirksDikDik ttctagcagaagtgcaagaaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
           Steenbok ttctagcagaagtgcaagaaacacccaaatgttgcttctttaaattt
      PrzewalskisGazelle ttctagcggaggtgcaagaaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
             Oribi ttctagcagaagtgcaagaaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
        ThomsonsGazelle ttctagcagaagtgcaagaaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
         GrantsGazelle ttctagcagaagtgcaagaaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
            Gerenuk ttctagcagaagtgcaagaaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
           Springbok ttctagcagaagtgcaagaaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
        MaxwellsDuiker ttctagcagaagtgcaagaaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
         HarveysDuiker ttctagcagaagtgcaagaaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
         CommonDuiker ttctagcagaagtgcaagaaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
         BohorReedbuck ttctagcggaagtggaagaaaaacccaaatgttgcttctttcaattt
       DefassaWaterbuck ttctagcggaagtggaagaaaaacccaaatgttgcttctttcaattt
            Lechwe ttctagcggaagtggaagaaaaacccaaatgttgcttctttcaattt
            Gemsbok ttctagcagaagtgcaagaaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
      ScimitarHornedOryx ttctagcggaagtgcaagaaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
         RoanAntelope ttctagcggaagtgcaagaaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
         SableAntelope ttctagcggaagtgcaagaaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
        BlueWildebeest -tctagcggaagtgcaagaaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
             Topi -tctagcggaagtgcaagaaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
            Herola -tctagcggaagtgcaagaaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
        TibetanAntelope ttctagcggaagtgcaagaaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
         MountainGoat ttctagcagaagtgcaagaaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
        EuropeanMouflon ttctagcagaagtgcaagaaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
        AsiaticMouflon ttctagcagaagtgcaagaaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
           SnowSheep ttctagcagaagtgcaagaaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
         BighornSheep ttctagcagaagtgcaagaaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
         BarbarySheep ttctagcagaagtgcaagaaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
            Bharal ttctagcagaagtgcaagaaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
          NilgiriTahr ttctagcagaagtgcaagaaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
B D            ARS1 ttctagcagaagtgcaagaaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
           WildGoat ttctagcagaagtgcaagaaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
         SiberianIbex ttctagcagaagtgcaagaaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
     ChineseForestMuskDeer ttctaatgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttcaattt
         BlackMuntjac ttctaaggcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttcaattt
         IndianMuntjac ttctaaggcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttcaattt
         ReevesMuntjac ttctaaggcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttcaattt
        PereDavidsDeer ttctaacgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttcaattt
        WhiteLippedDeer ttctaacgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttcagttt
          YarkandDeer ttctaacgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttcagttt
            RedDeer ttctaacgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttcagttt
            HogDeer ttctaacgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttcagttt
        WhiteTailedDeer ttctaacgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttcagttt
           MuleDeer ttctaacgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttcagttt
           Reindeer ttctaacgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttcagttt
        EasternRoeDeer ttctaacgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttcagttc
          EurasianElk ttctaacgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttcagttt
       ChineseWaterDeer ttctaacgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttcagttt
            Giraffe ttctaacgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttcttccaattt
           Pronghorn ttctaactcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttcaattt
            Cattle ttctaacgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgtttctttaaattt
          ZebuCattle ttctaacgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttaaattt
       SiberianMuskDeer ttctaatgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttcaattt
             Okapi ttctaacgcaagtggaaggaaaacccaaatgttgcttctttcaattt

Alignment block 49 of 177 in window, 129062014 - 129062087, 74 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY agctctaagatacaacacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
         JavaMouseDeer agctctaaaatacaatacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatttgagacccgtgaagactc
             Bongo agctctaagatacaatacaataaactagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
             Saiga aactctaagatacaacacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatctatctgagacctgtcaagactc
             Gayal agctctaagatacaatacaataaactagtaaaggcccaactgtggatatatctgaggcctgtcaagactc
          LesserKudu agctctaagatacaatacaataaactagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
           Sitatunga agctctaagatacaatacaataaactagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
         MountainNyala agctctaagatacaatacaataaactagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
        LesserMouseDeer agctctaaaatacaatacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatttgagacccgtgaagactc
        AlpineMuskDeer agctctaagatacaatacaataaagtagtgaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtccagactc
        WesternRoeDeer agctctaagatacaatacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
             Gaur agctctaagatacaatacaataaactagtaaaggcccaactgtggatatatctgaggcctgtcaagactc
         AmericanBison agctctaagatacaatacaataaactagtaaaggcccaactgtggatatatctgaggcctgtcaagactc
            WildYak agctctaagatacaatacaataaactagtaaaggcccaactgtggatatatctgaggcctgtcaagactc
          DomesticYak agctctaagatacaatacaataaactagtaaaggcccaactgtggatatatctgaggcctgtcaagactc
         WaterBuffalo agctctaagatacaatacaataaactagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
        AfricanBuffalo agctctaagatacaatacaataaactagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
          CommonEland agctctaagatacaatacaataaactagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
          GreaterKudu agctctaagatacaatacaataaactagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
           Bushbuck agctctaagatacaatacaataaactagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
            Impala agctctaagatacaatacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
             Suni agctctaagatacaatacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagatctgtcaagactc
         Klipspringer agctctaagatacaacacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
         RoyalAntelope agctctaagatacaacacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagatctgtcaagactc
          KirksDikDik aactctaagatacaacacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatctatctgagacctgtcaagactc
           Steenbok aactctaagatacaacacaataaagtagtaaaggcccaattgtggatctatctgagacctgtcaagactc
      PrzewalskisGazelle aactctaagatacaacacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatctatctgagacctgtcaagactc
             Oribi aactctaagatacaacacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatctatctgagacctgtcaagactc
        ThomsonsGazelle aactctaagatacaacacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatctatctgagacctgtcaagactc
         GrantsGazelle aactctaagatacaacacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatctatctgagacctgtcaagactc
            Gerenuk aactctaagatacaacacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatctatctgagacctgtcaagactc
           Springbok aactctaagatacaacacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatctatctgagacctgtcaagactc
        MaxwellsDuiker agctctaagatacaacacaataaagtggtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
         HarveysDuiker agctctaagatacaacacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
         CommonDuiker agctctaagatacaacacaataaagtaataaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
         BohorReedbuck agctctaagatacaatacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
       DefassaWaterbuck agctctaagatacaatacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
            Lechwe agctctaagatacaatacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
            Gemsbok agctctaagatacaacacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
      ScimitarHornedOryx agctctaagatacaacacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
         RoanAntelope agctctaagatacaacacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
         SableAntelope agctctaagatacaacacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
        BlueWildebeest agctctaagatacaacacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
             Topi agctctaagatacaacacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
            Herola agctctaagatacaacacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
        TibetanAntelope agctctaagatacaacacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
         MountainGoat agctctaagatacaacacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
        EuropeanMouflon agctctaagatacaacacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
        AsiaticMouflon agctctaagatacaacacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
           SnowSheep agctctaagatacaacacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
         BighornSheep agctctaagatacaacacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
         BarbarySheep agctctaagatacaacacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
            Bharal agctctaagatacaacacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
          NilgiriTahr agctctaagatacaacacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
B D            ARS1 agctctaagatacaacacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
           WildGoat agctctaagatacaacacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
         SiberianIbex agctctaagatacaacacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
     ChineseForestMuskDeer agctctaagatacaatacaataaagtagtgaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtccagactc
         BlackMuntjac agctctaagatacaatacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
         IndianMuntjac agctctaagatacaatacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
         ReevesMuntjac agctctaagatacaatacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
        PereDavidsDeer agctctaagatacaatacaataaagtcgtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
        WhiteLippedDeer agctctaagatacaatacaataaagtcgtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
          YarkandDeer agctctaagatacaatacaataaagtcgtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
            RedDeer agctctaagatacaatacaataaagtcgtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
            HogDeer agctctaagatacaatacaataaagtcgtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
        WhiteTailedDeer agctctaagatacaatacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
           MuleDeer agctctaagatacaatacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
           Reindeer agctctaagatacaatacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
        EasternRoeDeer agctctaagatacaatacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
          EurasianElk agctctaagatacaatacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
       ChineseWaterDeer agctctaagatacaatacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
            Giraffe agctctaagatacaatacaataaagtagtaaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtcaagactc
           Pronghorn agctctaagatacaatacaataaagtagtaaaggcccagctgtggatatatctgagacctgtcaagactc
            Cattle agctctaagatacaatacaataaactagtaaaggcccaactgtggatatatctgaggcctgtcaagactc
          ZebuCattle agctctaagatacaatacaataaactagtaaaggcccaactgtggatatatctgaggcctgtcaagactc
       SiberianMuskDeer agctctaagatacaatacaataaagtagtgaaggcccaactgtggatatatctgagacctgtccagactc

   Oar_rambouillet_v1_0_addY ctac
         JavaMouseDeer ctac
             Bongo ctac
             Saiga ctac
             Gayal ctgc
          LesserKudu ctac
           Sitatunga ctac
         MountainNyala ctac
        LesserMouseDeer ctac
        AlpineMuskDeer ctac
        WesternRoeDeer ctac
             Gaur ctgc
         AmericanBison ctgc
            WildYak ctgc
          DomesticYak ctgc
         WaterBuffalo ctgc
        AfricanBuffalo ctgc
          CommonEland ctac
          GreaterKudu ctac
           Bushbuck ctac
            Impala ctac
             Suni ctac
         Klipspringer ctac
         RoyalAntelope ctac
          KirksDikDik ctac
           Steenbok ctac
      PrzewalskisGazelle ctac
             Oribi ctac
        ThomsonsGazelle ctac
         GrantsGazelle ctac
            Gerenuk ctac
           Springbok ctac
        MaxwellsDuiker ctac
         HarveysDuiker ctac
         CommonDuiker ctac
         BohorReedbuck ctac
       DefassaWaterbuck ctac
            Lechwe ctac
            Gemsbok ctac
      ScimitarHornedOryx ctac
         RoanAntelope ctac
         SableAntelope ctac
        BlueWildebeest ctac
             Topi ctac
            Herola ctac
        TibetanAntelope ctac
         MountainGoat ctac
        EuropeanMouflon ctac
        AsiaticMouflon ctac
           SnowSheep ctac
         BighornSheep ctac
         BarbarySheep ctac
            Bharal ctac
          NilgiriTahr ctac
             ARS1 ctac
           WildGoat ctac
         SiberianIbex ctac
     ChineseForestMuskDeer ctac
         BlackMuntjac ctac
         IndianMuntjac ctac
         ReevesMuntjac ctac
        PereDavidsDeer ctac
        WhiteLippedDeer ctac
          YarkandDeer ctac
            RedDeer ctac
            HogDeer ctac
        WhiteTailedDeer ctac
           MuleDeer ctac
           Reindeer ctac
        EasternRoeDeer ctac
          EurasianElk ctac
       ChineseWaterDeer ctac
            Giraffe ctac
           Pronghorn ctac
            Cattle ctgc
          ZebuCattle ctgc
       SiberianMuskDeer ctac

Alignment block 50 of 177 in window, 129062088 - 129062088, 1 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY a
         JavaMouseDeer g
             Bongo g
             Saiga g
             Gayal g
          LesserKudu g
           Sitatunga g
         MountainNyala g
        LesserMouseDeer g
        AlpineMuskDeer g
        WesternRoeDeer g
             Gaur g
         AmericanBison g
            WildYak g
          DomesticYak g
         WaterBuffalo g
        AfricanBuffalo g
          CommonEland g
          GreaterKudu g
           Bushbuck g
            Impala g
         Klipspringer g
         RoyalAntelope g
          KirksDikDik g
           Steenbok g
      PrzewalskisGazelle g
             Oribi g
        ThomsonsGazelle g
         GrantsGazelle g
            Gerenuk g
           Springbok g
        MaxwellsDuiker g
         HarveysDuiker g
         CommonDuiker g
         BohorReedbuck g
       DefassaWaterbuck g
            Lechwe g
            Gemsbok a
      ScimitarHornedOryx a
         RoanAntelope a
         SableAntelope a
        BlueWildebeest a
             Topi a
            Herola a
        TibetanAntelope a
         MountainGoat a
        EuropeanMouflon a
        AsiaticMouflon a
           SnowSheep a
         BighornSheep a
         BarbarySheep a
            Bharal a
          NilgiriTahr a
B D            ARS1 a
           WildGoat a
         SiberianIbex a
     ChineseForestMuskDeer g
         BlackMuntjac g
         IndianMuntjac g
         ReevesMuntjac g
        PereDavidsDeer g
        WhiteLippedDeer g
          YarkandDeer g
            RedDeer g
            HogDeer g
        WhiteTailedDeer g
           MuleDeer s
           Reindeer g
        EasternRoeDeer g
          EurasianElk g
       ChineseWaterDeer g
            Giraffe g
           Pronghorn g
            Cattle g
          ZebuCattle g
       SiberianMuskDeer g

Alignment block 51 of 177 in window, 129062089 - 129062398, 310 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
         JavaMouseDeer acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
             Bongo accgtgtttgcgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
             Saiga acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
             Gayal acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
          LesserKudu accgtgtttgcgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
           Sitatunga accgtgtttgcgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
         MountainNyala accgtgtttgcgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
        LesserMouseDeer acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
        AlpineMuskDeer acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
        WesternRoeDeer acagtgtttgtgcaaatcctgaggctcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
             Gaur acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
         AmericanBison acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
            WildYak acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
          DomesticYak acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
         WaterBuffalo acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
        AfricanBuffalo acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
          CommonEland accgtgtttgcgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
          GreaterKudu accgtgtttgcgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
           Bushbuck accgtgtttgcgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
            Impala acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
             Suni acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
         Klipspringer acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
         RoyalAntelope acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
          KirksDikDik acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
           Steenbok acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatggaagacggtacaaggtatactggaatccgat
      PrzewalskisGazelle acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
             Oribi acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
        ThomsonsGazelle acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
         GrantsGazelle acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
            Gerenuk acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
           Springbok acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
        MaxwellsDuiker acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
         HarveysDuiker acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
         CommonDuiker acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
         BohorReedbuck acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
       DefassaWaterbuck acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
            Lechwe acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
            Gemsbok acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
      ScimitarHornedOryx acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
         RoanAntelope acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
         SableAntelope acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
        BlueWildebeest acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
             Topi acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
            Herola acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
        TibetanAntelope acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
         MountainGoat acagtgtttgtgcaaatcctgagacttataaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
        EuropeanMouflon acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
        AsiaticMouflon acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
           SnowSheep acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
         BighornSheep acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
         BarbarySheep acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
            Bharal acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
          NilgiriTahr acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
B D            ARS1 acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
           WildGoat acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
         SiberianIbex acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
     ChineseForestMuskDeer acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
         BlackMuntjac acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
         IndianMuntjac acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
         ReevesMuntjac acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
        PereDavidsDeer acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
        WhiteLippedDeer acggtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
          YarkandDeer acggtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
            RedDeer acggtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
            HogDeer acggtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
        WhiteTailedDeer acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
           MuleDeer acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
           Reindeer acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
        EasternRoeDeer acagtgtttgtgcaaatcctgaggctcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
          EurasianElk acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
       ChineseWaterDeer acagtgtttgtgcaaatcctgaggctcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
            Giraffe acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
           Pronghorn acagtgtttgtacaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
            Cattle acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
          ZebuCattle acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat
       SiberianMuskDeer acagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacccatgaaagacggtacaaggtatactggaatccgat

   Oar_rambouillet_v1_0_addY ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
         JavaMouseDeer ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
             Bongo ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
             Saiga ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
             Gayal ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcagaa
          LesserKudu ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
           Sitatunga ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
         MountainNyala ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
        LesserMouseDeer ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
        AlpineMuskDeer ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
        WesternRoeDeer ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgacgtgaagacagtgttgcaaaa
             Gaur ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcagaa
         AmericanBison ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcagaa
            WildYak ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcagaa
          DomesticYak ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcagaa
         WaterBuffalo ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
        AfricanBuffalo ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
          CommonEland ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
          GreaterKudu ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
           Bushbuck ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
            Impala ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
             Suni ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
         Klipspringer ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
         RoyalAntelope ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
          KirksDikDik ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
           Steenbok ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
      PrzewalskisGazelle ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
             Oribi ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcacaa
        ThomsonsGazelle ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
         GrantsGazelle ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
            Gerenuk ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
           Springbok ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
        MaxwellsDuiker ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
         HarveysDuiker ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
         CommonDuiker ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
         BohorReedbuck ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
       DefassaWaterbuck ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
            Lechwe ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
            Gemsbok ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
      ScimitarHornedOryx ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
         RoanAntelope ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
         SableAntelope ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
        BlueWildebeest ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
             Topi ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
            Herola ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
        TibetanAntelope ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
         MountainGoat ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtattgcaaaa
        EuropeanMouflon ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
        AsiaticMouflon ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
           SnowSheep ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
         BighornSheep ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
         BarbarySheep ctctgaaacttgacatgagcccaggcactggtatttggcagagcatcgatgtgaagacagtgttgcaaaa
            Bharal ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
          NilgiriTahr ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
             ARS1 ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
           WildGoat ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
         SiberianIbex ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
     ChineseForestMuskDeer ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
         BlackMuntjac ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgacgtgaagacagtgttgcaaaa
         IndianMuntjac ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgacgtgaagacagtgttgcaaaa
         ReevesMuntjac ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgacgtgaagacagtgttgcaaaa
        PereDavidsDeer ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgacgtgaagacagtgttgcaaaa
        WhiteLippedDeer ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgacgtgaagacagtgttgcaaaa
          YarkandDeer ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgacgtgaagacagtgttgcaaaa
            RedDeer ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgacgtgaagacagtgttgcaaaa
            HogDeer ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgacgtgaagacagtgttgcaaaa
        WhiteTailedDeer ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgacgtgaagacagtgttgcaaaa
           MuleDeer ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgacgtgaagacagtgttgcaaaa
           Reindeer ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgacgtgaagacagtgttgcaaaa
        EasternRoeDeer ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgacgtgaagacagtgttgcaaaa
          EurasianElk ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
       ChineseWaterDeer ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgacgtgaagacagtgttgcaaaa
            Giraffe ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
           Pronghorn ctctgaagcttgacatgaacccaggcgctggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa
            Cattle ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcagaa
          ZebuCattle ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcagaa
       SiberianMuskDeer ctctgaaacttgacatgaacccaggcactggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaaa

   Oar_rambouillet_v1_0_addY ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatctt
         JavaMouseDeer ttggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaacggtcatgatctt
             Bongo ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcgtgatctc
             Saiga ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatctt
             Gayal ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggccatgatctt
          LesserKudu ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcgtgatctc
           Sitatunga ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcgtgatctc
         MountainNyala ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcgtgatctc
        LesserMouseDeer ttggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaacggtcatgatctt
        AlpineMuskDeer ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatctt
        WesternRoeDeer ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcatcgagatcaaagctttagatgagaatggccatgatctt
             Gaur ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggccatgatctt
         AmericanBison ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggccatgatctt
            WildYak ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggccatgatctt
          DomesticYak ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggccatgatctt
         WaterBuffalo ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatctt
        AfricanBuffalo ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaattaaagctttagatgagaatggtcatgatctt
          CommonEland ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcgtgatctc
          GreaterKudu ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcgtgatctc
           Bushbuck ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcgtgatctc
            Impala ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcataatctt
             Suni ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcataatctt
         Klipspringer ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatctt
         RoyalAntelope ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatctt
          KirksDikDik ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatctt
           Steenbok ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatctt
      PrzewalskisGazelle ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatctt
             Oribi ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatctt
        ThomsonsGazelle ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatctt
         GrantsGazelle ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatctt
            Gerenuk ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatctt
           Springbok ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatctt
        MaxwellsDuiker ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatctt
         HarveysDuiker ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatctc
         CommonDuiker ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatctt
         BohorReedbuck ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatctt
       DefassaWaterbuck ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatctt
            Lechwe ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatctt
            Gemsbok ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatctt
      ScimitarHornedOryx ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatctt
         RoanAntelope ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatctt
         SableAntelope ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatctt
        BlueWildebeest ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatctt
             Topi ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatctt
            Herola ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatctt
        TibetanAntelope ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatctt
         MountainGoat ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatctt
        EuropeanMouflon ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatctt
        AsiaticMouflon ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatctt
           SnowSheep ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatctt
         BighornSheep ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatctt
         BarbarySheep ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttggatgagaatggtcatgatctt
            Bharal ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatctt
          NilgiriTahr ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatctt
             ARS1 ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatctt
           WildGoat ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatctt
         SiberianIbex ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatctt
     ChineseForestMuskDeer ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatctt
         BlackMuntjac ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgagatcaaagctttagatgagaatggccatgatctt
         IndianMuntjac ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgagatcaaagctttagatgagaatggccatgatctt
         ReevesMuntjac ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgagatcaaagctttagatgagaatggccatgatctt
        PereDavidsDeer ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgagatcaaagctttagatgagaatggccatgatctt
        WhiteLippedDeer ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgagatcaaagctttagatgagaatggccatgatctt
          YarkandDeer ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgagatcaaagctttagatgagaatggccatgatctt
            RedDeer ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgagatcaaagctttagatgagaatggccatgatctt
            HogDeer ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgagatcaaagctttagatgagaatggccatgatctt
        WhiteTailedDeer ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgagatcaaagctttagatgagaatggccacgatctt
           MuleDeer ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgagatcaaagctttagatgagaatggccacgatctt
           Reindeer ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgagatcaaagctttagatgagaatggccacgatctt
        EasternRoeDeer ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcatcgagatcaaagctttagatgagaatggccatgatctt
          EurasianElk ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgagatcaaagctttagatgagaatggccatgatctt
       ChineseWaterDeer ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcatcgagatcaaagctttagatgagaatggccatgatctt
            Giraffe ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatctt
           Pronghorn ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggccatgatctt
            Cattle ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggccatgatctt
          ZebuCattle ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggccatgatctt
       SiberianMuskDeer ctggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggtcatgatctt

   Oar_rambouillet_v1_0_addY gctgtaaccttcccagaaccaggagaagaaggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
         JavaMouseDeer gctgtaaccttcccagaaccaggagaagatgggctggtaagtgatccctgacaataacatgctaaaaccc
             Bongo gctgtaaccttcccagaaccaggagaagatggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
             Saiga gctgtaaccttcccagaaccaggagaagaaggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
             Gayal gctgtaaccttcccagaaccaggagaagatggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
          LesserKudu gctgtaaccttcccagaaccaggagaagatggactggtaagtaattactgaaaataacatgctaaaaacc
           Sitatunga gctgtaaccttcccagaaccaggagaagatggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
         MountainNyala gctgtaaccttcccagaaccaggagaagatggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
        LesserMouseDeer gctgtaaccttcccagaaccaggagaagatgggctggtaagtgatccctgacaataacatgctaaaaccc
        AlpineMuskDeer gctgtaaccttcccagaaccaggagaagatggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
        WesternRoeDeer gctgtaaccttcccagaaccaggagaagatggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
             Gaur gctgtaaccttcccagaaccaggagaagatggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
         AmericanBison gctgtaaccttcccagaaccaggagaagatggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
            WildYak gctgtaaccttcccagaaccaggagaagatggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
          DomesticYak gctgtaaccttcccagaaccaggagaagatggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
         WaterBuffalo gctgtaaccttcccagaaccaggagaagatggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
        AfricanBuffalo gctgtaaccttcccagaaccaggagaagatggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
          CommonEland gctgtaaccttcccagaaccaggagaagatggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
          GreaterKudu gctgtaaccttcccagaaccaggagaagatggactggtaagtgattattgaaaataacatgctaaaaacc
           Bushbuck gctgtaaccttcccagaaccaggagaagatggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
            Impala gctgtaaccttcccagaaccaggagaagaaggactggtaagtgattactgaaaacaacgtgctaaaaacc
             Suni gctgtaaccttcccagaaccaggagaagaaggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
         Klipspringer gctgtaaccttcccagaaccaggagaagaaggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
         RoyalAntelope gctgtaaccttcccagaaccaggagaagaaggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
          KirksDikDik gctgtaaccttcccagaaccaggagaagaaggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
           Steenbok gctgtaaccttcccagaaccaggagaagaaggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
      PrzewalskisGazelle gctgtaaccttcccagaaccaggagaagaaggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
             Oribi gctgtaaccttcccagaaccaggagaagaaggactggtaagtgattactgaaaataacacgctaaaaacc
        ThomsonsGazelle gctgtaaccttcccagaaccaggagaagaaggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
         GrantsGazelle gctgtaaccttcccagaaccaggagaagaaggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
            Gerenuk gctgtaaccttcccagaaccaggagaagaaggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
           Springbok gctgtaaccttcccagaaccaggagaagaaggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
        MaxwellsDuiker gctgtaaccttcccagaaccaggagaagaaggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
         HarveysDuiker gctgtaacctttccagaaccaggagaagaaggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
         CommonDuiker gctgtaacctttccagaaccaggagaagaaggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
         BohorReedbuck gctgtaaccttcccagaaccaggagaagaaggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
       DefassaWaterbuck gctgtaaccttcccagaaccaggagaagaaggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
            Lechwe gctgtaaccttcccagaaccaggagaagaaggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
            Gemsbok gctgtaaccttcccagaaccaggagaagaaggactggtaagtgattactgagaataacatgctaaaaacc
      ScimitarHornedOryx gctgtaaccttcccagaaccaggagaagaaggactggtaagtgattactgagaataacatgctaaaaacc
         RoanAntelope gctgtaaccttcccagaaccaggagaagaaggactggtaagtgattactgagaataacatgctaaaaacc
         SableAntelope gctgtaaccttcccagaaccaggagaagaaggactggtgagtgattactgagaataacatgctaaaaacc
        BlueWildebeest gctgtaaccttcccagaaccaggagaagaaggactggtaagtgattactgaaaataacatgccaaaaacc
             Topi gctgtaaccttcccagaaccaggagaagaaggactggtaagtgattactgaaaataacatgccaaaaacc
            Herola gctgtaaccttcccagaaccaggagaagaaggactggtaagtgattactgaaaataacatgccaaaaacc
        TibetanAntelope gctgtaaccttcccagaaccaggagaagaaggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
         MountainGoat gctgtaaccttcccagagccaggagaagaaggactggtaagtgactattgaaaataacatgctaaaaacc
        EuropeanMouflon gctgtaaccttcccagaaccaggagaagaaggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
        AsiaticMouflon gctgtaaccttcccagaaccaggagaagaaggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
           SnowSheep gctgtaaccttcccagaaccaggagaagaaggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
         BighornSheep gctgtaaccttcccagaaccaggagaagaaggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
         BarbarySheep gctgtaaccttcccagaaccaggggaagaaggactggtaagtgattgctgaaaataacatgctaaaaacc
            Bharal gctgtaaccttcccagaaccaggagaagaaggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
          NilgiriTahr gctgtaaccttcccagaaccaggagaagaaggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
             ARS1 gctgtaaccttcccagaaccaggagaagaaggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
           WildGoat gctgtaaccttcccagaaccaggagaagaaggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
         SiberianIbex gctgtaaccttcccagaaccaggagaagaaggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
     ChineseForestMuskDeer gctgtaaccttcccagaaccaggagaagatggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
         BlackMuntjac gctgtaaccttcccagaaccaggagaagatggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
         IndianMuntjac gctgtaaccttcccagaaccaggagaagatggactggtaagtgattactgaaaataacattctaaaaacc
         ReevesMuntjac gctgtaaccttcccagaaccaggagaagatggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
        PereDavidsDeer gctgtaaccttcccagaaccaggagaagatggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaagcc
        WhiteLippedDeer gctgtaaccttcccagaaccaggagaagatggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaagcc
          YarkandDeer gctgtaaccttcccagaaccaggagaagatggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaagcc
            RedDeer gctgtaaccttcccagaaccaggagaagatggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaagcc
            HogDeer gctgtaaccttcccagaaccaggagaagatggactggtaagtgattactgaaactaacatgctaaaagcc
        WhiteTailedDeer gctgtaaccttcccagaaccaggagaagatggactggtaagt-attactgaaaataacatgctaaaaacc
           MuleDeer gctgtaaccttcccagaaccaggagaagatggactggtaagt-attactgaaaataacatgctaaaaacc
           Reindeer gctgtaaccttcccagaaccaggagaagatggactggtaagt-attactgaaaataacatgctaaaaacc
        EasternRoeDeer gctgtaaccttcccagaaccaggagaagatggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
          EurasianElk gctgtaaccttcccagaaccaggagaagatggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
       ChineseWaterDeer gctgtaaccttcccagaaccaggagaagatggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
            Giraffe gctgtaaccttcccagaaccaggagaagatggactggtaagtgattactgaaaataacatactaaaaacc
           Pronghorn gctgtaaccttcccagaaccaggagaagatggactggtaagtgagtactgaaaataacatgctaaaaccc
            Cattle gctgtaaccttcccagaaccaggagaagatggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
          ZebuCattle gctgtaaccttcccagaaccaggagaagatggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc
       SiberianMuskDeer gctgtaaccttcccagaaccaggagaagatggactggtaagtgattactgaaaataacatgctaaaaacc

   Oar_rambouillet_v1_0_addY ttgtgatgtgtttattcataatgtgaatga
         JavaMouseDeer ttgctgtgtatttattcacaatgtgaatga
             Bongo ttgttatgtatttattcacaaggtgaatga
             Saiga ttgttatgtatttattcataatgtgaatga
             Gayal ttgttatgtgtttattcataatgtgaatga
          LesserKudu ttgttatgtatttattcacaaggtgaatga
           Sitatunga ttgttatgtatttattcacaaggtgaatga
         MountainNyala ttgttatgtatttattcacaaggtgaatga
        LesserMouseDeer ttgctgtgtatttattcacaatgtgaatga
        AlpineMuskDeer ttattatgtatttattcataatgtgaatga
        WesternRoeDeer ttgttatgtatttattcatgatgtgaatga
             Gaur ttgttatgtgtttattcataatgtgaatga
         AmericanBison ttgttatgtgtttattcataatgtgaatga
            WildYak ttgttatgtgtttattcataatgtgaatga
          DomesticYak ttgttatgtgtttattcataatgtgaatga
         WaterBuffalo ttgttatgtgtttactcataatgtgagtga
        AfricanBuffalo ttgttatgtgtttacttataatgtgaatga
          CommonEland ttgttatgtatttattcacaaggtgaatga
          GreaterKudu ttgttatgtatttattcacaaggtgaatga
           Bushbuck ttgttctgtatttattcacaaggtgaatga
            Impala ttgttatgtatttattcataatgtgaatga
             Suni ttgttatgtatttattcataatgtgagtga
         Klipspringer ttgttatgtatttattcataatgtgaatga
         RoyalAntelope ttgttatgtatttattcataatgtgaatga
          KirksDikDik ttgttatgtatttattcataatgtgaatga
           Steenbok tcgttatgtatttattcataatgtgaatga
      PrzewalskisGazelle ttgttacgtatttattcataatgtgaatga
             Oribi ttgttatgtatttattcataatgtgaatga
        ThomsonsGazelle ttgttatgtatttattcataatgtgaatga
         GrantsGazelle ttgttatgtatttattcataatgtgaatga
            Gerenuk ttgttatatatttattcataatgtgaatga
           Springbok ttgttatgtatttattcataatgtgaatga
        MaxwellsDuiker ttgttatgtatttattcataacgtgaatgg
         HarveysDuiker ttgttatgtatttattcataacgtgaatgg
         CommonDuiker ttgttatgtatttattcataacgtgaatgg
         BohorReedbuck ttgttatgcatttattcataatgtgaatga
       DefassaWaterbuck ttgttatgtatttattcataatgtgaatga
            Lechwe ttgttatgtatttattcataatgtgaatga
            Gemsbok ttgttatgtatttattcataatgtgaatga
      ScimitarHornedOryx ttgttatgtatttattcataatgtgaatga
         RoanAntelope ttgttatgtatttattcataatgtgaatga
         SableAntelope ttgttatgtatttattcataatgtgaatga
        BlueWildebeest ttgctgtgtatttattcataatgtgaatga
             Topi ttgttgtgtatttattgataatgtgaatga
            Herola ttgttgtgtatttattgataatgtgaatga
        TibetanAntelope ttgttatgtatttattcataatgtgaatgg
         MountainGoat ttgttatgtatttattcataatgtgaatga
        EuropeanMouflon ttgtgatgtgtttattcataatgtgaatga
        AsiaticMouflon ttgtgatgtgtttattcataatgtgaatga
           SnowSheep ttgtgatgtgtttattcataatgtgaatga
         BighornSheep ttgtgatgtgtttattcataatgtgaatga
         BarbarySheep ttgttatgtatttattcataatgtgaatga
            Bharal ttgttatgtatttattcataatgtgaatga
          NilgiriTahr ttgtgatgtgtttattcataatgtgaatga
             ARS1 ttgttatgtatttattcataatgtgaatga
           WildGoat ttgttatgtatttattcataatgtgaatga
         SiberianIbex ttgttatgtatttattcataatgtgaatga
     ChineseForestMuskDeer ttattatgtatttattcataatgtgaatga
         BlackMuntjac ttattatgtatttattcataatgtaaatga
         IndianMuntjac ttgttatgtatttattcataatgtgaatga
         ReevesMuntjac ttgttatgtatttattcataatgtaaatga
        PereDavidsDeer ttgttatgtatttattcataatgtgaatga
        WhiteLippedDeer ttgttatgtatttattcataatgtgaatga
          YarkandDeer ttgttatgtatttattcataatgtgaatga
            RedDeer ttgttatgtatttattcataatgtgaatga
            HogDeer ttgttatgtatttattcataatgtgaatga
        WhiteTailedDeer ttgttatgtatttattaataatgtgaatga
           MuleDeer ttgttatgtatttattaataatgtgaatga
           Reindeer ttgttatgtatttattaataatgtgaatga
        EasternRoeDeer ttgttatgtatttattcatgatgagaatga
          EurasianElk ttgttatgtatttattcataatgtgaatga
       ChineseWaterDeer ttgttatgtatttattcatgatgttaatga
            Giraffe ttgttatgtatttattcataatgtgaatga
           Pronghorn tcgttatgtatttattcataatgcgaatga
            Cattle ttgttatgtgtttattcataatgtgaatga
          ZebuCattle ttgttatgtgtttattcataatgtgaatga
       SiberianMuskDeer ttattatgtatttattcataatgtgaatga

Alignment block 52 of 177 in window, 129062356 - 129062886, 531 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY catgctaa----aaaccttgtgatgtgtttattcataatgtgaatgaatagtagtgaaaa-ataactacc
            Rabbit ccctctag----taaccttgttatgtttttgttcctaatatgaatgaataaaagtgggaa-acaactacc
             Horse tattctaa----caaccttgttatgtttttattcatcatgtgaatgaataatagtggaaa-atcactacc
        ChinesePangolin cattctaa----caaccttattatgtttttattcataatgtgtgtgaataatagaggcaa-ttaactacc
             Human cattataa----taacc---ttatgtttttattcataatatgaacaaacaatagtggaaa-atagctaca
           Aardvark tattctaa----caaccttattatgtttttattcgtaatgtgattgaattatactagaaa-ataaataac
           BlueWhale cattctaa----aaacc---ttatgtttttattcataatgtgaatgaatagtagtgaaaa-acaactacc
    CommonBottlenoseDolphin cattctaa----aaacc---ttatgtttttattcataatgtgaatgaatagtagtggaaa-acaactacc
          BelugaWhale cattctaa----aaacc---ttatgtttttattcataatgtgaatgaatagtagtggaaa-acaactacc
              Pig cactctta----aaatcttgttatgtttttattcataatgtgaatgagtagtagtggaaa-ataactacc
        FloridaManatee tatactaa----caatcttattatatttttattcataacatgaatgaattatgccagaaa-ataaatacc
      GreaterHorseshoeBat cattctaa----caaccttgttatgttatca-tcataatgtgaatgaataatagtggaaa-atagccacc
    WesternEuropeanHedgehog tgtcctaa----caaccttgttatgtttttattcagaatgcaagt--atatttgtggaaa-ataacgacc
          HouseMouse cattctag----caaccgtgttacatttttattcctgacatgaatga-taatagtgaaaa-agaaata-c
       ChineseTreeShrew cattctaa----caaccttggtatggctttattcataatgtgaatgagtaatagtggaaa-ataactagc
            Alpaca cactctaa----aaaccttgtcatgtttttattcataatatgaatgaatagtagtggaaa-ataactacc
       WildBactrianCamel cactctaa----aaaccttgtcatgtttttattcataatgtgaatgaatagtagtggaaa-ataactacc
         ArabianCamel cactctaa----aaaccttgtcatgtttttattcataatgtgaatgaatagtagtggaaa-ataactacc
              Dog ca-tctaaccacaaacattgtgacatttttattcatcatgtgaatg-ataatagtggaaa-atcactacc
          MinkeWhale cattctaa----aaacc---ttatgtttttattcataatgtgaatgaatagtagtgaaaa-acaactacc
          KillerWhale cattctaa----aaacc---ttatgtttttattcataatgtgaatgaatagtagtggaaa-acaactacc
          SpermWhale cattctaa----aaacc---ttatgtttttattcataatgtgaatgaatagtagtggaaa-acaactacc
        ChacoanPeccary tattctaa----aaaccttgttatgtttttattcataatgtgaatgagtagtagtggaaatttaactacc

   Oar_rambouillet_v1_0_addY agtttc------------ct-gt---gcttataagccagacaaaggtaccttaccccgatggtagccctg
            Rabbit gatttc------------ct-at---gctcatgagccagacaaaggtatcttactccaatggtagccctg
             Horse agtttc------------ct-at---gctaacaagctagacaaaggcatcttaccccaatggcagccctg
        ChinesePangolin aatttc------------cc-at---gctcataagccagacaaaggtatcttacctcaacggtagccctg
             Human aattcc------------ct-aa---gctcataagctagacaaaggtatcttaccccaacggtagccctg
           Aardvark aatttc------------ct-tt---gctcataagccagacaaaggtatgttaccccaatggtagccctg
           BlueWhale agtttc------------ct-at---gctcataagccggaaaaaggtatcttatcccgatggtagccctg
    CommonBottlenoseDolphin aatttc------------ct-at---gctcataagccggacaaaggtatcttaccccgatggtagccctg
          BelugaWhale aatttc------------ct-at---gctcataagccggacaaaggtatcttaccccgatggtagccctg
              Pig agtttc------------c------------taagctagacaaaagtatcttaccccaatggtagccctg
        FloridaManatee aatttc------------ttaat---gctcataagccagacaaaggtatgttaccccaatggtagccctg
      GreaterHorseshoeBat aagttc------------ct-aa---gctcataagccagacaaaggtatcttatcctaatggcagccctg
    WesternEuropeanHedgehog caatttgctcatgctgtacc-aatgtgctgctaagtcagataaaggtatc-tgtccatgtggcatccctg
          HouseMouse tatttc------------ct-at---gctcataagccagacaaa-gtatcttactccaaaggtaggtgtg
       ChineseTreeShrew aatttt------------ct-at---ggccatatgccacacaaaggtatctttctccaatggtagccctg
            Alpaca agtttc------------ct-at---gctcataagccagacaaaggtaacttaccccaatggtagccctg
       WildBactrianCamel agtttc------------ct-at---gctcataagccagacaaagataacttaccccaatggtagccctg
         ArabianCamel agtttc------------ct-at---gctcataagccagacaaagataacttaccccaatggtagccctg
              Dog catctc------------ct-at---gctcagaagccagacaaaggtatcttaccccaatggtagccctg
          MinkeWhale agtttc------------ct-at---gctcataagccggaaaaaggtatcttaccccgatggtagccctg
          KillerWhale aatttc------------ct-at---gctcataagctggacaaaggtatcttaccccgatggtagccctg
          SpermWhale agtttc------------ct-at---gctcataagccggacaaaggtatcttaccccgatggtagccctg
        ChacoanPeccary agttgc------------c------------taagctagacaaaggcatcttaccccaatggtagccctg

   Oar_rambouillet_v1_0_addY tacccaataaaagta-------------ggtgt-cccatttcacaccctatgaaa-ac-----tctcttg
            Rabbit tacccaataaaagta-------------ggtgt-ccaatttcatatcctatgaaaaac-----tcccttg
             Horse tacccaataaaagta-------------ggtgt-ccaatttcatatccaatgaaacac-----cctcttg
        ChinesePangolin tacccaataaa---a-------------ggtgt-ccaatttcataagccatgaaacaa-----ccacttg
             Human tacccaataaaagta-------------ggtgt-ccaatttcatatcctatgaaacac-----tcccttg
           Aardvark tacccaataaaagta-------------ggtat-ccaatttcatatcctatgaaacac-----tcccttg
           BlueWhale tacccaataaaagta-------------ggtgt-ccaatttcatatcctatgaaacac-----tctcttg
    CommonBottlenoseDolphin tacccaataaaagta-------------ggtgt-ccaatttcatatcctatgaaacac-----tctcttg
          BelugaWhale tacccaataaaagta-------------ggtgt-ccaatttcatatcctatgaaacac-----tctcttg
              Pig tacccaataaaagta-------------ggtgt-tcagtttcatatcctatgaaatac-----cctcttg
        FloridaManatee tacccaataaaagta-------------ggtat-ttaatttcataccctatgaaacac-----tcccttg
      GreaterHorseshoeBat tacccaataaaagta-------------ggtat-ctaatttcatatcctatgaaacac-----cctcttg
    WesternEuropeanHedgehog tacccaataaaacca-------------actct-ctaatttc-tattctatgaactac-----tcccttg
          HouseMouse tacccaa-aacagtacacacctacctttggtgtgtcaatctcatgtcccatgagggacatgaaccccttg
       ChineseTreeShrew tacccaataaaagta-------------ggtgt-ccaatttcatatcctatgaaatac-----tcccttg
            Alpaca tacccaataaaagta-------------ggtgt-ctagtttcatatcctatgaaacac-----cctcatg
       WildBactrianCamel tacccaataaaagta-------------ggtgt-ttagtttcatatcctatgaaacac-----cctcttg
         ArabianCamel tacccaataaaagta-------------ggtgt-ttagtttcatatcctatgaaacac-----cctcttg
              Dog tacccaataaaagta-------------ggtgt-ctaatttcatat-----------c-----cctcttg
          MinkeWhale tacccaataaaagta-------------ggtgt-ccaatttcatatcctatgaaacac-----tctcttg
          KillerWhale tacccaataaaagta-------------ggtgt-ccaatttcatatcctatgaaacac-----tctcttg
          SpermWhale tacccaataaaagta-------------ggtgt-ccaatttcatatcctatgaaacac-----tctcttg
        ChacoanPeccary tacccaataaaagta-------------ggtgt-tcagtttcatatcctatgaaacac-----cttcttg

   Oar_rambouillet_v1_0_addY atactttt-actttgcatgagga--ttta-a-aagaaaaaaagttataccatggtcctt-----------
            Rabbit ataccctt-cgtttgcatgagag---ttt-a-t--aaaaacaattataccatggttctt-----------
             Horse atatgtca-actttgcatgagga-----t-t-a--aaaaaacgttataccatagtcctt-----------
        ChinesePangolin atactttt-actttgcatgatga-----t-taa--aaaaaaagttatgccatagtcctt-----------
             Human atactctt-actttgcatcaaga---ttt-t-a--gaaaacaattataccatacttctt-----------
           Aardvark atactcttaactttgcatgagga--tttt-t-t--tttaaaaattatacaatagtgctt-----------
           BlueWhale atactttt-agtttgcatgagga--ctta-a-a--gaaaaaagttacaccatagtcctt-----------
    CommonBottlenoseDolphin atactttt-agtttgcatgagga--ctta-a-a--gaaaaaagttacaccatagtcctt-----------
          BelugaWhale atactttt-agtttgcatgagga--ctta-a-a--gaaaaaagttacaccatagtccct-----------
              Pig atactttt-actttgcatgagga--tttaga-a--gaaaaaagttttactataatcctt-----------
        FloridaManatee atattctt-actttccatgagga-------t-a--aacaaaaattatatcatagtgctt-----------
      GreaterHorseshoeBat atactttt-actttgcatg-aga--ttaa-------ataaaagttgtaccatagtcctt------cttag
    WesternEuropeanHedgehog aaactttt-cctttgcatgcagatttttt-------tttaaagctatcttgtagcccttaacttcctaag
          HouseMouse gtgttctt-acttagcatgaaga--ccaa-------aaaccaattacatcat-gttcct-----------
       ChineseTreeShrew ata--ctt-acctggcatgagaa-tttta-------aaaacaatcatagtatggttctt-----------
            Alpaca atactttt-actttgcatgagga--ttta-a-aag-aaaaaagttataacacagtcctt-----------
       WildBactrianCamel atactttt-actttgcatgagga--ttta-a-aag-aaaaaagttgtaacacagtcctt-----------
         ArabianCamel atactttt-actttgcatgagga--ttta-a-aag-aaaaaagttataacacagtcctt-----------
              Dog atactttt-attttgcacgagga--tt------aa-aaaacagttatgccacagtcatt-----------
          MinkeWhale atactttt-agtttgcatgagga--ctta---aag-aaaaaagttacaccatagtcctt-----------
          KillerWhale atactttt-agtttgcatgagga--ctta---aag-aaaaaagttacaccatagtcctt-----------
          SpermWhale atactttt-agtttgcatgagga--ctta---aag-aaaaaagttacaccataatcctt-----------
        ChacoanPeccary atactttt-actttgcatgagga--ttta-g-aag-aaaaaagttttactatagtcctt-----------

   Oar_rambouillet_v1_0_addY ---------------------------aagtttttaaggaa-ttcttttgaattgaaattgaaatataaa
            Rabbit ---------------------------aacttcttaagaag-ttcttttgaattgagaatgaaatataaa
             Horse ---------------------------aactcctcagggag-ttctttggaattgggaatgaaatataaa
        ChinesePangolin ---------------------------aactttttagggag-ttcttttgaattgggaatgaaatacaaa
             Human ---------------------------aacttcttaagaag-tccttttgaattgggaatgaaatataaa
           Aardvark ---------------------------aacttcttaaggta--ctctttgaattagaaatgaagcataag
           BlueWhale ---------------------------aacttctttaggaa-ttcttttgaattgggaatgaaatataaa
    CommonBottlenoseDolphin ---------------------------aacttcttaaggaa-ttattttgaattgggaatgaaatataaa
          BelugaWhale ---------------------------aacttcttaaggaa-ttcttttgaattgggaatgaaatataaa
              Pig ---------------------------aa---cttaggaaa-ttcttttgaattggaaatgaaacacaaa
        FloridaManatee ---------------------------aatttcttaaagtg-ttcttttgaatcagaaatgaaatataaa
      GreaterHorseshoeBat gt-----------------------acaacttcttaggtag-ttcttttgaattgggaatgaaatataaa
    WesternEuropeanHedgehog gttacttaaagctatcttgtagcccttaacttccta---ag-actatttaaaatgggaataaattgtaag
          HouseMouse ---------------------------aattccacaaggag-gtcctt---actaggaattagatgtaat
       ChineseTreeShrew ---------------------------gacttcttaaagag-ttcttttgaattaggaatgaaatataaa
            Alpaca ---------------------------aacttctaagggaa-tttttttgaattgggaatgaaatataaa
       WildBactrianCamel ---------------------------aacttctaagggaa-tttttttgaattgggaatgaaatataaa
         ArabianCamel ---------------------------aacttctaagggaattttttttgaattgggaatgaaatataaa
              Dog ---------------------------agcttcctagggag-ttctgtcgaattagagatgaaatatgaa
          MinkeWhale ---------------------------aacttctttaggaa-ttcttttgaattgggaatgaaatataaa
          KillerWhale ---------------------------aacttcttaaggaa-ttattttgaattgggaatgaaatataaa
          SpermWhale ---------------------------aacttcttcaggaa-ttcttttgaatcgggaatgaaatataaa
        ChacoanPeccary ---------------------------a--------ggaaa-ttcttttgaattgggaatgaagcacaaa

   Oar_rambouillet_v1_0_addY atgc-tttccattgatgtgctacttgattatataaataaaaacaggaagtcttcaca-----gtaga-tc
            Rabbit ctgc-ttttcattgatatgctacatgcttatatgaat-aaaatatgaactgtatata-----atgaattc
             Horse gtgc-ttttcattgatatgccacataattatatgaataaaaacacaaaatcttcaca-----atggattc
        ChinesePangolin atac---ttcaatgacatgctacatgattatatgaataaaagtatgaaatttttata-----gtgaattc
             Human gtgc-ttttcattaatatgatacatgactgtatgtattaaaatattaactctatata-----gtggattt
           Aardvark gtac-tcttcattgatatgacacctaattatatgaataaaaacatgaaatcttcttg-----gtggatta
           BlueWhale gtgc-ttttcattgatgtgctatatgattatataaataaaaacatgaagtcttcata-----gtggattc
    CommonBottlenoseDolphin gtgc-ttttcattgatgtgctatatgattatataaataaaaacatgaagtcttcata-----gtggattc
          BelugaWhale gtgc-ttttcattgatgtgctatatgattatataaataaaaacatgaagtcttcata-----gtggattc
              Pig ttgc-ttttcattgatatgccatatgattatatgaat-aaaacatgaaatcttcata-----ttggattc
        FloridaManatee gtgc-ttttcattgatatgacacatgattatatgaataaaaacatgaactcttcata-----gtggatta
      GreaterHorseshoeBat gtac-ttttcatggatatgctacatgattacatgaataaaatcatgaaatcttcata-----gtagattc
    WesternEuropeanHedgehog gtcc-ttttcagtgacatgttagtttattatatgaagagaagcaggaactcttcata-----gt------
          HouseMouse gtcc-ttttcattgtaa-gtcacataattatgta---taaactatgaagtctctatgtaactgtagattc
       ChineseTreeShrew gtgg-ttttcattgagatggtacatgattatatgaattaaaatatgaattctatataga---gtgagtgc
            Alpaca atgctttttcattgatatgcactacggtcatatgaataaaaacatgaaatcttcata-----gtagattc
       WildBactrianCamel atgctttttcattgatatgcactacggtcatatgaataaaaacatgaaatcttcata-----gtagattc
         ArabianCamel atgctttttcattgatatgcactacggtcatatgaataaaaacatgaaatcttcata-----gtagattc
              Dog gtgc-ttttcattgatatgc-----------atgaataaaaacatgaaatactcatt-----gtggatcc
          MinkeWhale gtgc-ttttcattgatgtgctatatgattatataaataaaaacatgaagtcttcata-----gtggattc
          KillerWhale gtgc-ttttcattgatgtgctatatgattatataaataaaaacatgaagtcttcata-----gtggattc
          SpermWhale gtgc-ttttcactgatgtgctatatgattatataaataaaaacatgaaatcttcata-----gtggattc
        ChacoanPeccary ttgc-ttttcattgatatgccatatgattatatgaat-gaaacatgaaatcttcata-----ttgtattc

   Oar_rambouillet_v1_0_addY tagt-acaca-ctcaacaacaca-----------t-tttt-----ccc----ccagaagagtgaaatatt
            Rabbit cagt-tcata-ccccaaaaatcagact--tttctt-ttcc-----t-c----tccaaagggtgccaaatg
             Horse ttgt-acata-cccaacaaattaaacc----ttttcttcc-----c-c----ccagaagagtgtcaaatg
        ChinesePangolin tagt-acata-cccaacaaattaaaac----tttt-tttc-----c-c----ccagaagagtgccaaatg
             Human tacc-acataaaccaacaaatccaaacattatttt-tttc-----t-c----ccagaagggtgccaaatg
           Aardvark tagt-acataccaaaccaaaccaaactggtgtcct-tcga-----c-t----ccagaa-ggtaccaaatg
           BlueWhale tagg-acata-cccaacaaaaca---------ttt-tttt-----c-c----ctagaagagtgccaaacg
    CommonBottlenoseDolphin tagg-acata-cccaaaaaaaca---------ttt-tttt-----c-c----ctagaagagtgccaaagg
          BelugaWhale tagg-acata-cccaaaaaaaca---------ttt-tttt-----c-c----ctagaagagtgccaaagg
              Pig tagt-atata-cccaagtaaata----------tt-tttt-----c-c----ctagaagagtgccaagtg
        FloridaManatee tagt-acata-ccaaacaaagcaaaactggtgttt-cccc-----a-c----ccaagagggtgacaaatg
      GreaterHorseshoeBat tagt-atcta-tccaacagattaaaac----attt-tttc-----c-c------ccagaagagtgaaatg
    WesternEuropeanHedgehog --gt-atata-ctaaacacattaaaat----cttt-catc-----t-c------attagaatgataaatg
          HouseMouse tggt-ttcta-cccaacaaattaaaac----cttt-cctt-----c-ccgttttatgtttctttcctatg
       ChineseTreeShrew tcataaacag-ctaaacacatcagaat----tgtt-tttt-----c-c--tctcagagaggtgccaaatg
            Alpaca tagt-acata-ttcaacagaaca----------tt-tttt-----c-c----ctagaagagcatcaaa--
       WildBactrianCamel tagt-acata-ttcaacaaaaca----------tt-tttt-----c-c----ctagaagagtatcaaatg
         ArabianCamel tagt-acata-ttcaacaaaaca----------tt-tttt-----c-c----ctagaagagtatcaaatg
              Dog tact-acatc-cccaacagattaaaat----ttcc-tttt-----c-t----tcagaagaatgccagatg
          MinkeWhale tagg-acata-cccaacaaaaca---------ttt-tttt-----c-c----ctagaagagtgccaaacg
          KillerWhale tagg-acata-tccaaaaaaaca---------ttt-tttt-----c-c----ctagaagagtgccaaagg
          SpermWhale tagg-acata-cccaacaaaaca---------ttt-tttt-----c-c----ctagaagagtaccaaaca
        ChacoanPeccary tagt-acata-cccaagcaaaca---------ttt-ttttttttcc-c----ctagaagagtgccaagtg

   Oar_rambouillet_v1_0_addY tgtta----aaa---ttcttttg---ctta--gtaaagcagaaaa-a---taaactcta-----------
            Rabbit tgttg----aca---agttctgg---cttagtataaagcaagaaa-aaacctaactttagtctgcttctt
             Horse tgttg----aaa--gttttct-g---ctta--ataaagca-gagt-a----aaacttta-----------
        ChinesePangolin tcttg----aaa--tttttttgg---ctta--ataaagtgtaaaa-a----aaacttta-----------
             Human tgtt-----aaa--gatttttgg---ctta--gcataaaacagat-a----aacctttt-----------
           Aardvark tgttg----aaa--tgattttaa---ctta--gcataatgcagaa-g----aacttttt-----------
           BlueWhale tgtta----aca--tttttttgg---ctta--ataaagtggaaaa-aaa-taaactcta-----------
    CommonBottlenoseDolphin tgtta----acatttttttttgg---ctta--ataaagtgg-aaa-aaa-taaactcta-----------
          BelugaWhale tgtta----aca-ttttttttgg---ctta--ataaagtggaaaa-aaa-taaactcta-----------
              Pig tgtta----aaa---ccttttgg---ttta--ataaagcagaaaa-aaa-taaactcta-----------
        FloridaManatee tgttg----aaa--ttattttga---cttagcataatgcagaa--------gaacttta-----------
      GreaterHorseshoeBat tgttg----aaa---ttttctgg---ctaa--ataaagcagaaaaca-a-caaacttta-----------
    WesternEuropeanHedgehog tgttg----aaa---tttcat--------a--atactgcagaaaa-a-g-caaatgct------------
          HouseMouse ttttatattgaa---aaatgttggttccac--ataaagtaaaaaa-a--------tatt-----------
       ChineseTreeShrew tgttg----aaa---tttttttggcttaac--ataaagcagaaag-a----aaacttta-----------
            Alpaca tggta----aaa-ttttttttgg---ctta--atagggcaggaaa-a----aaacctct-----------
       WildBactrianCamel tgtta----aaa-ttttttttgg---ctta--atagggcaggaaa-a----aaacctct-----------
         ArabianCamel tgtta----aaa-ttttttttgg---ctta--atagggcaggaaa-a----aaacctct-----------
              Dog tgttg----aga---ttttttag---ttta--aataagcaaaaaa-a-a-caaacttga-----------
          MinkeWhale tgtta----aca---ttttttgg---ctta--ataaagtggaaaa-aaa-taaactcta-----------
          KillerWhale tgtta----aca-ttttttttgg---ctta--ataaagtggaaaa-aaa-taaactcta-----------
          SpermWhale tgtta----aca--tttttttgg---ctta--ataaagtggaaaa-aaa-taaactcta-----------
        ChacoanPeccary tgtta----aaa---ccttttgg---ttta--ataaagcagaaaa-aaa-taaactcta-----------

   Oar_rambouillet_v1_0_addY -------------------------------------aaagttataatt-aaaataaaatgcttttactt
            Rabbit tttatctctgtctttcaaataaaatgaaaaaatgtaaagcatcataatg-aaagtaaaatactttcattt
             Horse -------------------------------------aaaattataatt-aaaatacaatgcttttattt
        ChinesePangolin -------------------------------------aaacttatactt-aa-----aaagcttttattt
             Human -------------------------------------aaaattataatt-aa-----atg--ttttattc
           Aardvark -----------------------------------aaaaaattaaaata-aa-----aag--cttttttt
           BlueWhale -------------------------------------aaaattataatt-gaaataaaatgcttttaatt
    CommonBottlenoseDolphin -------------------------------------aaaattataatt-gaaataaaatgcttttaatt
          BelugaWhale -------------------------------------aaaattataatt-gaaataaaatgcttttaatt
              Pig -------------------------------------aaaatcataattaaaaatgaaatgcttttattt
        FloridaManatee -------------------------------------aaaatcacaact--aaattaaatgtttttatct
      GreaterHorseshoeBat -------------------------------------aaaattataatt-aaaatgaaatgcttttattt
    WesternEuropeanHedgehog -------------------------------------aaaatgatcatt-aaaataaaatgctttcagtt
          HouseMouse -------------------------------------aaaattctaatt-aaaata-----ccctt----
       ChineseTreeShrew -------------------------------------aaaattataagc-aaagca-----cttttactt
            Alpaca -------------------------------------aaaattataatt-aaaataaaaaactttaattt
       WildBactrianCamel -------------------------------------aaaattataatt-aaaataaaaaacttttattt
         ArabianCamel -------------------------------------aaaattataatt-aaaataaaaaacttttattt
              Dog -------------------------------------aaaattatgatt-aaaataaaatgctttt-tta
          MinkeWhale -------------------------------------aaaattataatt-gaaataaaatgcttttaatt
          KillerWhale -------------------------------------aaaattataatt-gaaataaaatgcttttaatt
          SpermWhale -------------------------------------aaaattataatt-gaaataaaatgcttttaatt
        ChacoanPeccary -------------------------------------aaaatcataattaaaaatgaaatgcttttattt

   Oar_rambouillet_v1_0_addY a--------tagaaattaactagat------atatgtttaggtttatatactattaaatatactatattt
            Rabbit g--------tagcaattaactaattagt---ata-----aaaattatattataataaatatattatattt
             Horse a--------tagcaatt----aagtaca---aaatgtttaggcttatattttattaaatataccatattc
        ChinesePangolin a--------tagcaattaacaaagtata---acattactaggcttatattttgttaaataggctgtattt
             Human a--------gagaaatt----aagagtg---atatttataggcttatactttattaaa-----tatattt
           Aardvark atctgtagtgactaact----gagtatg---atctgtttaggcttatactttattaaatatgctatattt
           BlueWhale a--------tagcaactaactaaataca---atatgtttagacgtatatgctattaaatatactatactt
    CommonBottlenoseDolphin a--------tagcaactaactaaataca---atatgtttagacttatatgctattacatatagtatattt
          BelugaWhale a--------tagcaactaactaaataca---atatgtttagacttatatgctatta-----catatattt
              Pig a--------tagcaattaac----taca---acatgtttagacttacatactattaaatataatatattt
        FloridaManatee a--------tagcaattaactgagtatg---atacgtctaggcttatattttattaaatgtgttgtattt
      GreaterHorseshoeBat a--------tagcaattaactaagtaca---atatgtttaggcttatattttattaaatacactacattt
    WesternEuropeanHedgehog a--------cagtaatggagtaagt------atatatttagctttaaattttattatgtgcttcagattt
          HouseMouse -------------------------------atatgtataga--tatacttgattaaatatattatactc
       ChineseTreeShrew a--------tggcaattaactaataagtctgatatgtatgggcctatactttattaaatgtattatattt
            Alpaca a--------tagcaattaac----tata---atatgtttaggcttatatattattaaatata---tattt
       WildBactrianCamel a--------tagcaattaac----tata---atatgtttaggcttatatattattaaatata---tattt
         ArabianCamel a--------tagcaattaac----tata---atatgtttaggcttatatattattaaatata---tattt
              Dog a--------tggcagttagc----tatg---gtacttttaggcttacatcttactaaatatac--cactt
          MinkeWhale a--------tagcaactaactaaataca---atatgtttagatgtatatgctattaaatatactatattt
          KillerWhale a--------tagcaactaactaaataca---atatgtttagacttatatgctattacatatagtatattt
          SpermWhale a--------tatcaactaactaaataca---atatgtttagacttatatgctattacacatactatattt
        ChacoanPeccary a--------tagcaattaac----taca---ctatgtttagact-------tattaaatataatatattt

   Oar_rambouillet_v1_0_addY aaga-t-ctctcatgataaa---------tatgttc
            Rabbit aagg-t-ccctaatggtaag---------catgttc
             Horse aagg-t-ccctcatgataaatatgttcattatgttc
        ChinesePangolin aagg-c-ccctaatgataaa---------tatgttc
             Human aagg-t-ttctcaagataaa---------tatgttc
           Aardvark aagg-t-ccctaaagataaa---------tatactc
           BlueWhale aaga-t-ccctcaagataa-----------atgttc
    CommonBottlenoseDolphin aaga-t-ccctcaagataa-----------atgttc
          BelugaWhale aaga-t-ccctcaagataa-----------atgttc
              Pig aaga-tcccctcatgataaa---------tatgttc
        FloridaManatee aaga-t-ccctcatgataaa---------tatactc
      GreaterHorseshoeBat aagg-t-ctctcattataaa---------tatgttc
    WesternEuropeanHedgehog aagg-c-ctctcatcataaa---------tatatta
          HouseMouse aaca-c-tt---ctagtaaa---------tatgttc
       ChineseTreeShrew gagg-c-ttctcctgataaa---------tatgttc
            Alpaca aaaa-t-ctctcatgataaa---------tatgttc
       WildBactrianCamel aaga-t-ctctcatgataaa---------tatgttc
         ArabianCamel aaga-t-ctctcatgataaa---------tatgttc
              Dog aagg-t-cccgcatgataaa---------tatgttt
          MinkeWhale aaga-t-ccctcaagataa-----------atgttc
          KillerWhale aaga-t-ccctcaagataa-----------atgttc
          SpermWhale aaga-t-ccctcaagataa-----------atgttc
        ChacoanPeccary atgacc-ccctcatgataaa---------tatgttc

Alignment block 53 of 177 in window, 129062399 - 129062483, 85 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY atagtagtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtacc-----tt-accccg
         JavaMouseDeer agagcagtggaaaatcactaccaatttcctctgctcataagccagacaaaggcacc-----tt-aaccca
             Bongo ataggagtgaaaaataactacccgtttcctgtgcttataagccagacaaaggtacc-----tt-acccca
             Saiga atagtagtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtacc-----tt-accccg
             Gayal atagtagtgagaaataactaccagtttcctgtgcttataagc----caaaggtgcc-----tt-acccca
          LesserKudu ataggagtgaaaaataactacccgtttcctgtgcttataagccagacaaaggtacc-----tt-acccca
           Sitatunga ataggagtgaaaaataactacccgtttcctgtgcttataagccagacaaaggtacc-----tt-acccca
         MountainNyala ataggagtgaaaaataactacccgtttcctgtgcttatgagccagacaaaggtacc-----tt-acccca
        LesserMouseDeer agagcagtggaaaatcactaccaatttcctctgctcataagccagacaaaggcacc-----tt-aaccca
        WesternRoeDeer acagtagtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtgcc-----tt-acccca
             Gaur atagtagtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtgcc-----tt-acccca
         AmericanBison atagtagtgagaaataactaccagtttcctgtgcttataagc----caaaggtgcc-----tt-acccca
            WildYak atagtagtgagaaataactaccagtttcctgtgcttataagc----caaaggtgcc-----tt-acccca
          DomesticYak atagtagtgagaaataactaccagtttcctgtgcttataagc----caaaggtgcc-----tt-acccca
         WaterBuffalo atagtagtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtacc-----tt-acccca
        AfricanBuffalo atagtagtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtacc-----tt-acccca
          CommonEland ataggagtgaaaaataactacccgtttcctgtgcttataagccagacaaaggtacc-----tt-acccca
          GreaterKudu ataggagtgaaaaataactacccgtttcctgtgcttataagccagacaaaggtacc-----tt-acccca
           Bushbuck ataggagtgaaaaataactacccgtttcctgtgcttataagccagacaaaggtacc-----tt-acccca
            Impala atagtagtgaaaaataactaccagtttcctgtgctcataagccagacaaaggtacc-----tt-accccg
             Suni atagtagtgaaaaataattaccagtttcctgtggttataagccagacaaaggtgcc-----tt-accccg
         Klipspringer acagtagtgaaaaataactactagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtacc-----tt-accccg
         RoyalAntelope atagtagtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtacc-----tt-accccg
          KirksDikDik atagtggtaaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggcacc-----tt-accccg
           Steenbok atagtagtgaaaaataactatcagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtacc-----tt-acccca
      PrzewalskisGazelle atagtagtggaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtacc-----tt-accccg
             Oribi atagtattgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtacc-----tt-accccg
        ThomsonsGazelle atagtagtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtacc-----tt-accccg
         GrantsGazelle atagtagtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtacc-----tt-accccg
            Gerenuk atagtagtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccaggcaaaggtacc-----tt-accttg
           Springbok atagtagtggaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtacc-----tt-accccg
        MaxwellsDuiker atagtagtgaaaaatagctaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtacc-----tt-accccg
         HarveysDuiker atagtagtgaaaaataactaccggtttcctgtgcttataagccagacaaaggtacc-----tt-accccg
         CommonDuiker atagtagtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtacc-----tt-accccg
         BohorReedbuck atagtggtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtacc-----tt-accccg
       DefassaWaterbuck atagtggtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtacc-----tt-accctg
            Lechwe agagtggtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtacc-----tt-accccg
            Gemsbok atagtagtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttagaagccagacaaaggtacc-----tt-accccg
      ScimitarHornedOryx atagtagtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttagaagccagacaaaggtacc-----tt-accccg
         RoanAntelope atagtagtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtacc-----ttaaccccg
         SableAntelope atagtagtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtacc-----tt-accctg
        BlueWildebeest atagcagtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtacc-----tt-accccg
             Topi atagcagtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtacc-----tt-accccg
            Herola atagcagtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtacc-----tt-accccg
        TibetanAntelope acagtagtgaaaaataactaccggtttcctgtgcttataagccagacaaaggtacc-----tt-accccg
         MountainGoat atagtagtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtacc-----tt-acccca
        EuropeanMouflon atagtagtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtacc-----tt-accccg
        AsiaticMouflon atagtagtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtacc-----tt-accccg
           SnowSheep atagtagtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtacc-----tt-accccg
         BighornSheep atagtagtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtacc-----tt-accccg
         BarbarySheep atagtagtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaagggacc-----tt-accccg
            Bharal atagtagtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtacc-----tt-accccg
          NilgiriTahr atagtagtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtacc-----tt-accccg
B D            ARS1 atagtagtgaaaaataatt-ccagtttcctgtgcttataagccagacagaggtacc-----tt-accccg
           WildGoat atagtagtgaaaaataatt-ccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtacc-----tt-accccg
         SiberianIbex atagtagtgaaaaataact-ccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtacc-----tt-accccg
     ChineseForestMuskDeer acagtagtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtacctaccttt-acccca
         BlackMuntjac acagtagtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtgcc-----tt-acccca
         IndianMuntjac acagtagtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtgcc-----tt-acccca
         ReevesMuntjac acagtagtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtgcc-----tt-acccca
        PereDavidsDeer acagtagtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtgcc-----tt-acccca
        WhiteLippedDeer acagtagtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtgcc-----tt-acccca
          YarkandDeer acagtagtgaaaaataactaccggtttcctgtgcttataagccagacaaaggtgcc-----tt-acccca
            RedDeer acagtagtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtgcc-----tt-acccca
            HogDeer acagtagtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtgcc-----tt-acccca
        WhiteTailedDeer acagtagtgaaaaatgactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtgcc-----tt-acccca
           MuleDeer acagtagtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtgcc-----tt-acccca
           Reindeer acagtagtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtgcc-----tt-acccca
        EasternRoeDeer acagtagtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtgcc-----tt-acccca
          EurasianElk acagtagtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttatacgccagacaaaggtgcc-----tt-acccca
       ChineseWaterDeer acagtagtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtgcc-----tt-acccca
            Giraffe atagtagtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtacc-----tt-acccca
           Pronghorn atagtagtgaagaataactaccaatttcctgcgcttataagccagacaaaggtacc-----tt-acccca
            Cattle atagtagtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggcacc-----tt-acccca
          ZebuCattle atagtagtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggcacc-----tt-acccca
       SiberianMuskDeer acagtagtgaaaaataactaccagtttcctgtgcttataagccagacaaaggtacctaccttt-acccca

   Oar_rambouillet_v1_0_addY atggtagccctgtacccaata
         JavaMouseDeer atggtagccctgtacccaata
             Bongo gtggtagccctgtacccaata
             Saiga atggtagccctgtacccaata
             Gayal gtggtagccctgtacccaata
          LesserKudu gtggtagccctgtacccaata
           Sitatunga gtggtagccctgtacccaata
         MountainNyala gtggtagccctgtacccaata
        LesserMouseDeer atggtagccctgtacccaata
        WesternRoeDeer atggtagtcctgtacccaata
             Gaur gtggtagccctgtacccaata
         AmericanBison gtggtagccctgtacccaata
            WildYak gtggtagccctgtacccaata
          DomesticYak gtggtagccctgtacccaata
         WaterBuffalo gtggtagccctgtacccaaca
        AfricanBuffalo gtggtagccctgtacccaaca
          CommonEland gtggtagccctgtacccaata
          GreaterKudu gtggtagccctgtacccaata
           Bushbuck gtggtagccctgtacccaata
            Impala atggtagccctgtacccgatg
             Suni atggtagccctgtacccaata
         Klipspringer atggtagccctgtacccaata
         RoyalAntelope atggtagccctgtacccagta
          KirksDikDik atggcagccctgtacccaata
           Steenbok atggtagccctgtacccaata
      PrzewalskisGazelle atggtagccctgtacccagta
             Oribi atggtagtcctgtacccaata
        ThomsonsGazelle atggtagccctctacccaata
         GrantsGazelle atggtagccctgtacccaata
            Gerenuk atggtagccctgtacccaata
           Springbok atggtagccctgtacccaata
        MaxwellsDuiker atggtagccctgtacccaata
         HarveysDuiker atggtagccctgtacccaata
         CommonDuiker atggtagccctgtacccaata
         BohorReedbuck atggtagccctgtacccaata
       DefassaWaterbuck atggtagccctgtacccaata
            Lechwe atggtagccctgtacccaata
            Gemsbok atggtagccctgtacccaata
      ScimitarHornedOryx atggtagccctgtacccaata
         RoanAntelope atggtagccctgtacccaata
         SableAntelope atggtagccctgtacccaata
        BlueWildebeest atggtagccctgtacccaata
             Topi atggtagccctgtacccaata
            Herola atggtagccctgtacccaata
        TibetanAntelope atggtagccctgtacccaata
         MountainGoat atggtagccctgtacccaata
        EuropeanMouflon atggtagccctgtacccaata
        AsiaticMouflon atggtagccctgtacccaata
           SnowSheep atggtagccctgtacccaata
         BighornSheep atggtagccctgtacccaata
         BarbarySheep atggtagccctgtacccaata
            Bharal atggtagccctgtacccaata
          NilgiriTahr atggtagccctgtacccaata
             ARS1 atggtagccctgtacccaata
           WildGoat atggtagccctgtacccaata
         SiberianIbex atggtagccctgtacccaata
     ChineseForestMuskDeer atggtagccctgtacccaata
         BlackMuntjac atggtagctctgaacccaata
         IndianMuntjac atggtagccctgaacccaata
         ReevesMuntjac atggtagccctgaacccaata
        PereDavidsDeer gtggtagccctgtacccaata
        WhiteLippedDeer gtggtagccctgtacccaata
          YarkandDeer gtggtagccctgtacccaata
            RedDeer gtggtagccctgtacccaata
            HogDeer atggtagccctgtacccaata
        WhiteTailedDeer atggtagccctgtacccaata
           MuleDeer atggtagccctgtacccaata
           Reindeer atggtagccctgtacccaata
        EasternRoeDeer gtggtagtcctgtacccaata
          EurasianElk atggtagccctgtacccaata
       ChineseWaterDeer atggttgtcctgtacccaata
            Giraffe atggtagccctgtacacaata
           Pronghorn atggtagccctgtacccaata
            Cattle gtggtagccctgtactcaata
          ZebuCattle gtggtagccctgtactcaata
       SiberianMuskDeer atggtagccctgtacccaata

Alignment block 54 of 177 in window, 129062484 - 129062505, 22 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY aaa-------------------------------------------------------------------
         JavaMouseDeer aaa-------------------------------------------------------------------
             Bongo aaa-------------------------------------------------------------------
             Saiga aaa-------------------------------------------------------------------
             Gayal aaa-------------------------------------------------------------------
          LesserKudu aaagtaggtgtcctatttcacatcctatgaaacactctcngacccccagtatcaccactgtctcttatac
           Sitatunga aaa-------------------------------------------------------------------
        LesserMouseDeer aaa-------------------------------------------------------------------
        WesternRoeDeer aaa-------------------------------------------------------------------
             Gaur aaa-------------------------------------------------------------------
         AmericanBison aaa-------------------------------------------------------------------
            WildYak aaa-------------------------------------------------------------------
          DomesticYak aaa-------------------------------------------------------------------
         WaterBuffalo aaa-------------------------------------------------------------------
        AfricanBuffalo aaa-------------------------------------------------------------------
          CommonEland aaa-------------------------------------------------------------------
          GreaterKudu aaa-------------------------------------------------------------------
           Bushbuck aaa-------------------------------------------------------------------
            Impala aaa-------------------------------------------------------------------
             Suni aaa-------------------------------------------------------------------
         Klipspringer aaa-------------------------------------------------------------------
         RoyalAntelope aaa-------------------------------------------------------------------
          KirksDikDik aaa-------------------------------------------------------------------
           Steenbok aaa-------------------------------------------------------------------
      PrzewalskisGazelle aaa-------------------------------------------------------------------
             Oribi aaa-------------------------------------------------------------------
        ThomsonsGazelle aaa-------------------------------------------------------------------
         GrantsGazelle aaa-------------------------------------------------------------------
            Gerenuk aaa-------------------------------------------------------------------
           Springbok aac-------------------------------------------------------------------
        MaxwellsDuiker aaa-------------------------------------------------------------------
         HarveysDuiker aaa-------------------------------------------------------------------
         CommonDuiker aaa-------------------------------------------------------------------
         BohorReedbuck aaa-------------------------------------------------------------------
       DefassaWaterbuck aaa-------------------------------------------------------------------
            Lechwe aaa-------------------------------------------------------------------
            Gemsbok aaa-------------------------------------------------------------------
      ScimitarHornedOryx aaa-------------------------------------------------------------------
         RoanAntelope aaa-------------------------------------------------------------------
         SableAntelope aaa-------------------------------------------------------------------
        BlueWildebeest aaa-------------------------------------------------------------------
             Topi aaa-------------------------------------------------------------------
            Herola aaa-------------------------------------------------------------------
        TibetanAntelope aaa-------------------------------------------------------------------
         MountainGoat aaa-------------------------------------------------------------------
        EuropeanMouflon aaa-------------------------------------------------------------------
        AsiaticMouflon aaa-------------------------------------------------------------------
           SnowSheep aaa-------------------------------------------------------------------
         BighornSheep aaa-------------------------------------------------------------------
         BarbarySheep aaa-------------------------------------------------------------------
            Bharal aaa-------------------------------------------------------------------
          NilgiriTahr aaa-------------------------------------------------------------------
B D            ARS1 aaa-------------------------------------------------------------------
           WildGoat aaa-------------------------------------------------------------------
         SiberianIbex aaa-------------------------------------------------------------------
     ChineseForestMuskDeer aaa-------------------------------------------------------------------
         BlackMuntjac aaa-------------------------------------------------------------------
         IndianMuntjac aaa-------------------------------------------------------------------
         ReevesMuntjac aaa-------------------------------------------------------------------
        PereDavidsDeer aaa-------------------------------------------------------------------
        WhiteLippedDeer aaa-------------------------------------------------------------------
          YarkandDeer aaa-------------------------------------------------------------------
            RedDeer aaa-------------------------------------------------------------------
            HogDeer aaa-------------------------------------------------------------------
        WhiteTailedDeer aaa-------------------------------------------------------------------
           MuleDeer aaa-------------------------------------------------------------------
           Reindeer aaa-------------------------------------------------------------------
        EasternRoeDeer aaa-------------------------------------------------------------------
          EurasianElk aaa-------------------------------------------------------------------
       ChineseWaterDeer aaa-------------------------------------------------------------------
            Giraffe aaa-------------------------------------------------------------------
           Pronghorn aaa-------------------------------------------------------------------
            Cattle aaa-------------------------------------------------------------------
          ZebuCattle aaa-------------------------------------------------------------------
       SiberianMuskDeer aaa-------------------------------------------------------------------

   Oar_rambouillet_v1_0_addY ----------------------------------------------------------------------
         JavaMouseDeer ----------------------------------------------------------------------
             Bongo ----------------------------------------------------------------------
             Saiga ----------------------------------------------------------------------
             Gayal ----------------------------------------------------------------------
          LesserKudu acatctagatgtgtataagagacaggcttataagccagacaaaggtaccttaccccagtggtagccctgt
           Sitatunga ----------------------------------------------------------------------
        LesserMouseDeer ----------------------------------------------------------------------
        WesternRoeDeer ----------------------------------------------------------------------
             Gaur ----------------------------------------------------------------------
         AmericanBison ----------------------------------------------------------------------
            WildYak ----------------------------------------------------------------------
          DomesticYak ----------------------------------------------------------------------
         WaterBuffalo ----------------------------------------------------------------------
        AfricanBuffalo ----------------------------------------------------------------------
          CommonEland ----------------------------------------------------------------------
          GreaterKudu ----------------------------------------------------------------------
           Bushbuck ----------------------------------------------------------------------
            Impala ----------------------------------------------------------------------
             Suni ----------------------------------------------------------------------
         Klipspringer ----------------------------------------------------------------------
         RoyalAntelope ----------------------------------------------------------------------
          KirksDikDik ----------------------------------------------------------------------
           Steenbok ----------------------------------------------------------------------
      PrzewalskisGazelle ----------------------------------------------------------------------
             Oribi ----------------------------------------------------------------------
        ThomsonsGazelle ----------------------------------------------------------------------
         GrantsGazelle ----------------------------------------------------------------------
            Gerenuk ----------------------------------------------------------------------
           Springbok ----------------------------------------------------------------------
        MaxwellsDuiker ----------------------------------------------------------------------
         HarveysDuiker ----------------------------------------------------------------------
         CommonDuiker ----------------------------------------------------------------------
         BohorReedbuck ----------------------------------------------------------------------
       DefassaWaterbuck ----------------------------------------------------------------------
            Lechwe ----------------------------------------------------------------------
            Gemsbok ----------------------------------------------------------------------
      ScimitarHornedOryx ----------------------------------------------------------------------
         RoanAntelope ----------------------------------------------------------------------
         SableAntelope ----------------------------------------------------------------------
        BlueWildebeest ----------------------------------------------------------------------
             Topi ----------------------------------------------------------------------
            Herola ----------------------------------------------------------------------
        TibetanAntelope ----------------------------------------------------------------------
         MountainGoat ----------------------------------------------------------------------
        EuropeanMouflon ----------------------------------------------------------------------
        AsiaticMouflon ----------------------------------------------------------------------
           SnowSheep ----------------------------------------------------------------------
         BighornSheep ----------------------------------------------------------------------
         BarbarySheep ----------------------------------------------------------------------
            Bharal ----------------------------------------------------------------------
          NilgiriTahr ----------------------------------------------------------------------
             ARS1 ----------------------------------------------------------------------
           WildGoat ----------------------------------------------------------------------
         SiberianIbex ----------------------------------------------------------------------
     ChineseForestMuskDeer ----------------------------------------------------------------------
         BlackMuntjac ----------------------------------------------------------------------
         IndianMuntjac ----------------------------------------------------------------------
         ReevesMuntjac ----------------------------------------------------------------------
        PereDavidsDeer ----------------------------------------------------------------------
        WhiteLippedDeer ----------------------------------------------------------------------
          YarkandDeer ----------------------------------------------------------------------
            RedDeer ----------------------------------------------------------------------
            HogDeer ----------------------------------------------------------------------
        WhiteTailedDeer ----------------------------------------------------------------------
           MuleDeer ----------------------------------------------------------------------
           Reindeer ----------------------------------------------------------------------
        EasternRoeDeer ----------------------------------------------------------------------
          EurasianElk ----------------------------------------------------------------------
       ChineseWaterDeer ----------------------------------------------------------------------
            Giraffe ----------------------------------------------------------------------
           Pronghorn ----------------------------------------------------------------------
            Cattle ----------------------------------------------------------------------
          ZebuCattle ----------------------------------------------------------------------
       SiberianMuskDeer ----------------------------------------------------------------------

   Oar_rambouillet_v1_0_addY -----------gtaggtgtcccatttcaca
         JavaMouseDeer -----------gtgggtgtccagtttcaca
             Bongo -----------gtaggtgtcctatttcaca
             Saiga -----------gtaggtgtcccatttcaca
             Gayal -----------gtaggtgtcccatttcaca
          LesserKudu acccaataaaagtaggtgtcctatttcaca
           Sitatunga -----------gtaggtgtcctatttcaca
        LesserMouseDeer -----------gtgggtgtccagtttcaca
        WesternRoeDeer -----------gtaggtgtccagtttcaca
             Gaur -----------gtaggtgtcccatttcaca
         AmericanBison -----------gtaggtgtcccatttcaca
            WildYak -----------gtaggtgtcccatttcaca
          DomesticYak -----------gtaggtgtcccatttcaca
         WaterBuffalo -----------gtaggtgttccatttcaca
        AfricanBuffalo -----------gtagatgtcccatttcaca
          CommonEland -----------gtaggtgtcctatttcaca
          GreaterKudu -----------gtaggtgtcctatttcaca
           Bushbuck -----------gtaggtgtcctatttcaca
            Impala -----------gta-gtgtcccgtttcaca
             Suni -----------gtaggtgtcccgtttctca
         Klipspringer -----------gtaggtgtcccatttcaca
         RoyalAntelope -----------gtaggtgtcccgtttcaca
          KirksDikDik -----------gtaagtgtcccatttcaca
           Steenbok -----------gtaggtgtcccatttcaca
      PrzewalskisGazelle -----------gtaggtgtcccatttcaca
             Oribi -----------gtaggtgtcccatttcaca
        ThomsonsGazelle -----------gtaggtgtcccatttcaca
         GrantsGazelle -----------gtaggtgtcccatttcaca
            Gerenuk -----------gtaggtgtcccatttcaca
           Springbok -----------gtaggtgtcccatttcaca
        MaxwellsDuiker -----------gtaggtgtcccgtttcaca
         HarveysDuiker -----------gtaggtgtcccgtttcaca
         CommonDuiker -----------gtaggtgtcccgtttcaca
         BohorReedbuck -----------gtaggtgtcccgtttcaca
       DefassaWaterbuck -----------gtaggtgtcccgtttcaca
            Lechwe -----------gtaggtgtcccgtttcaca
            Gemsbok -----------gtaggtgtcccgtttcaca
      ScimitarHornedOryx -----------gtaggtgtcccgtttcaca
         RoanAntelope -----------gtaggtgtcccgtttcaca
         SableAntelope -----------gtaggtgtcccgtttcaca
        BlueWildebeest -----------gtaggtgtcccgtttcaca
             Topi -----------gtaggtgtcccgtttcaca
            Herola -----------gtaggtgtcccgtttcaca
        TibetanAntelope -----------gtaggtgtcctgtttcaca
         MountainGoat -----------gtaggtgtcccgtttcaca
        EuropeanMouflon -----------gtaggtgtcccatttcaca
        AsiaticMouflon -----------gtaggtgtcccatttcaca
           SnowSheep -----------gtaggtgtcccgtttcaca
         BighornSheep -----------gtaggtgtcccgtttcaca
         BarbarySheep -----------gtaggtgtcccgtttcaca
            Bharal -----------gtaggtgtcccgtttcaca
          NilgiriTahr -----------gtaggtgtcctgtttcaca
             ARS1 -----------gtaggtgtcccgtttcaca
           WildGoat -----------gtaggtgtcccgtttcaca
         SiberianIbex -----------gtaggtgtcccgtttcaca
     ChineseForestMuskDeer -----------gtaggtgtcccatttctca
         BlackMuntjac -----------gtaggtgtccagtttcaca
         IndianMuntjac -----------gtaggtgtccagtttcaca
         ReevesMuntjac -----------ataggtgtccagtttcaca
        PereDavidsDeer -----------gtaggtgtccagtttcaca
        WhiteLippedDeer -----------gtaggtgtccagtttcaca
          YarkandDeer -----------gtaggtgtccagtttcaca
            RedDeer -----------gtaggtgtccagtttcaca
            HogDeer -----------gtaggtgtccagtttcaca
        WhiteTailedDeer -----------gtaggtgtccagtttcaca
           MuleDeer -----------gtaggtgtccagtttcaca
           Reindeer -----------gtaggtgtccagtttcaca
        EasternRoeDeer -----------gtaggtgtccagtttcaca
          EurasianElk -----------gtaggtgtccagtttcaca
       ChineseWaterDeer -----------gcaggtgtccagtttcaca
            Giraffe -----------gtaggtgtccagtttcaca
           Pronghorn -----------gtaggtgtccagtttcaca
            Cattle -----------gtaggtgtcccatttcaca
          ZebuCattle -----------gtaggtgtcccatttcaca
       SiberianMuskDeer -----------gtaggtgtcccatttctca

Alignment block 55 of 177 in window, 129062506 - 129062554, 49 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY ccctatgaaa-actctcttgatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
         JavaMouseDeer tcctgtgaaacactctcttgatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaagg
             Bongo tcctatgaaacactctcttgatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
             Saiga tcctatgaaa-actctcttgatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttagaag
             Gayal tcctatgaaacactctcttgatac-t--ttga----------ctttgcatgaggatttaaaag
          LesserKudu tcctatgaaacactctcttgatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
           Sitatunga tcctatgaaacactctcttgatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
        WesternRoeDeer tcctatgaaacactctcttgatac-t--ttta----------ctttgtgtgaggatttaaatg
             Gaur tcctatgaaacactctcttgatac-t--ttga----------ctttgcatgaggatttaaaag
         AmericanBison tcctatgaaacactctcttgatac-t--ttga----------ctttgcatgaggatttaaaag
            WildYak tcctatgaaacactctcttgatac-t--ttga----------ctttgcatgaggatttaaaag
          DomesticYak tcctatgaaacactctcttgatac-t--ttga----------ctttgcatgaggatttaaaag
         WaterBuffalo tcctatgaaacactctcttgatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
        AfricanBuffalo tcctatgaaatactctcttgatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
          CommonEland tcctatgaaacactctcttgatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
          GreaterKudu tcctatgaaacactctcttgatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
           Bushbuck tcctatgaaacactctcttcatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
            Impala tcctatgaaacactctcttgatactt--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
             Suni tcctatgaaacactctcttgacac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
         Klipspringer tcctaggaaa-actctcttgatga-ggatttaaaagaaaaatccttgcatgaggatttaaaag
         RoyalAntelope tcctatgaaa-actctcttgatac-t--ctta----------ctttgcatgaggatttaaaag
          KirksDikDik tcctatgaaa-actctcttgatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
           Steenbok tcctatgaaa-actctcttgatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
      PrzewalskisGazelle tcccatgaac-actctcttgatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
             Oribi tcctatgaaa-a--ctcttgatct-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
        ThomsonsGazelle tcctatgaaa-actctcttgatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
         GrantsGazelle tcctatgaaa-actctcttgatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
            Gerenuk tcctatgaaa-actctcttgatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
           Springbok tcctgtgaaa-actctcttgatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
        MaxwellsDuiker tcctatgaaa-actttcttgatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
         HarveysDuiker tcctatgaaa-actctcttgatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
         CommonDuiker tcctatgaaa-actctcttgatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
         BohorReedbuck tcctatgaaacactctcttgatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
       DefassaWaterbuck tcctatgaaacactctcttgatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
            Lechwe tcctatgaaacactctcttgatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
            Gemsbok tcctatgaaa-actctcttgatac-g--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
      ScimitarHornedOryx tcctatgaaa-actctcttgatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
         RoanAntelope tcctatgaaa-actctcttgatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
         SableAntelope tcctatgaaa-actctcttgatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
        BlueWildebeest tcctatgaaa-tctctcttgatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
             Topi tcctatgaaa-tctctcttgatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
            Herola tcctatgaaa-tctctcttgatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
        TibetanAntelope ccctatgaaa-actctcttgatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
         MountainGoat ccctatgaaa-actctcttgatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
        EuropeanMouflon ccctatgaaa-actctcttgatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
        AsiaticMouflon ccctatgaaa-actctcttgatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
           SnowSheep ccctatgaaa-actctcttgatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
         BighornSheep ccctatgaaa-actctcttgatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
         BarbarySheep ccctatgaaa-actctcttgatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
            Bharal ccctatgaaa-actctcttgatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
          NilgiriTahr ccctatgaaa-actctcttgatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
B D            ARS1 ccctatgaaa-actctcttgatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
           WildGoat ccctatgaaa-actctcttgatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
         SiberianIbex ccctatgaaa-actatcttgacac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
     ChineseForestMuskDeer tcctatgaaacactctcttgatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
         BlackMuntjac t-ctatgaaacactgtcttgatac-t--ttta----------ctttgtgtgaggatttaaaag
         IndianMuntjac t-ctatgaaacactctcttgatac-t--ttta----------ctttgtgtgaggatttaaaag
         ReevesMuntjac t-ctatgaaacactctcttgatac-t--ttta----------ctttgtgtgaggatttaaaag
        PereDavidsDeer tcctatgaaacactctcttgatactt--ttta----------ctttgtgtgaggatttaaaag
        WhiteLippedDeer tcctatgaaacactctgttgatactt--ttta----------ctttgtgtgaggatttaaaag
          YarkandDeer tcctatgaaacactctgttgatactt--ttta----------ctttgtgtgaggatttaaaag
            RedDeer tcctatgaaacactctgttgatactt--ttta----------ctttgtgtgatgatttaaaag
            HogDeer tcctatgaaacactctctggatactt--ttta----------ctttgtgtgaggatttaaaag
        WhiteTailedDeer tcctatgaaacactctcttgatac-t--ttta----------ctttgtgtgaggatttaaa--
           MuleDeer tcctatgaaacactctcttgatac-t--ttta----------ctttgtgtgaggatttaaaa-
           Reindeer tcctatgaaacactctcttgatac-t--ttta----------ctttgtgtgaggatttaaaa-
        EasternRoeDeer tcctatgaaacactctcttgatac-t--ttta----------ctttgtgtgaggatttaaatg
          EurasianElk tcctatgaaaca--ctcttgatac-t--ttta----------ctttgcgtgaggatttaaaag
       ChineseWaterDeer tcctatgaaacactctcttgatac-t--ttta----------ctttgtgtgaggatttaaatg
            Giraffe tcctatgaaacactctcttgatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag
           Pronghorn tcctatgaaacactctcttgatac-t--ctta----------ctttgcatgagga-ttaaaag
            Cattle tcctatgaaacactctcttgatac-t--ttga----------ctttgcatgaggatttaaaag
          ZebuCattle tcctatgaaacactctcttgatac-t--ttga----------ctttgcatgaggatttaaaag
       SiberianMuskDeer tcctatgaaacactctcttgatac-t--ttta----------ctttgcatgaggatttaaaag

Alignment block 56 of 177 in window, 129062555 - 129062569, 15 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY aaaaaaagttatacc
         JavaMouseDeer aaaaaaagttatacc
             Bongo aaaaaaagttatacc
             Saiga aaataaagttatacc
             Gayal aaaaaaagttatacc
          LesserKudu -aaaaaagttatacc
           Sitatunga aaaaaaagttatacc
         MountainNyala aaaaaaagttatacc
        WesternRoeDeer -aaaaaaggtatacc
             Gaur aaaaaaagttatacc
         AmericanBison aaaaaaagttatacc
            WildYak aaaaaaagttatacc
          DomesticYak -aaaaaagttatacc
         WaterBuffalo aaaaaaagttatacc
        AfricanBuffalo -aaaaaagttatacc
          CommonEland aaaaaaagttatacc
          GreaterKudu aaaaaaagttatacc
           Bushbuck aaaagaagttatacc
            Impala aaaaaaagttacacc
             Suni aaaaaaagttatacc
         Klipspringer aaaaaaagttatacc
         RoyalAntelope aaaaaaagttctacc
          KirksDikDik aaaaaatgttatacc
           Steenbok aaaaaaagttatacc
      PrzewalskisGazelle -aaaaaagttatacc
             Oribi aaaaaaagttata-c
        ThomsonsGazelle aaaaaaagttatacc
         GrantsGazelle aaaaaaagttatacc
            Gerenuk aaaaaaa-ttatacc
           Springbok aaaaaaagttatacc
        MaxwellsDuiker aaaaaaagttatacc
         HarveysDuiker aaaaaaagttatacc
         CommonDuiker aaaaaaagttatacc
         BohorReedbuck aaaaaaaggtatacc
       DefassaWaterbuck aaaaaaagttatacc
            Lechwe aaaaaaagttatacc
            Gemsbok aaaaaaagttatacc
      ScimitarHornedOryx aaaaaaagttatacc
         RoanAntelope aaaaaaagttatacc
         SableAntelope aaaaaaagttatacc
        BlueWildebeest aaaaaaagttatacc
             Topi aaaaaaagttatacc
            Herola aaaaaaagttatacc
        TibetanAntelope aaaaaaagttatacc
         MountainGoat aaaaaaagttatacc
        EuropeanMouflon aaaaaaagttatacc
        AsiaticMouflon aaaaaaagttatacc
           SnowSheep aaaaaaagttatacc
         BighornSheep aaaaaaagttatacc
         BarbarySheep aaaaaaagttatacc
            Bharal aaaaaaagttatacc
          NilgiriTahr aaaaaaagttatacc
B D            ARS1 aaaaaaagttatacc
           WildGoat aaaaaaagttatacc
         SiberianIbex aaaaaaagttatacc
     ChineseForestMuskDeer aaaaaaaggtatacc
         BlackMuntjac aaaaaaaggtatacc
         IndianMuntjac aaaaaaaggtatgcc
         ReevesMuntjac aaaaaaaggtatacc
        PereDavidsDeer aaaaaaaggtatacc
        WhiteLippedDeer aaaaaaaggtatacc
          YarkandDeer aaaaaaaggtatacc
            RedDeer aaaaaaaggtatacc
            HogDeer aaaaaaaggtatacc
        WhiteTailedDeer aaaaaaaggtatacc
           MuleDeer -aaaaaaggtatacc
           Reindeer -aaaaaaggtatacc
        EasternRoeDeer -aaaaaaggtatacc
          EurasianElk aaaaaaaggtatacc
       ChineseWaterDeer aaaaaaaggtatacc
            Giraffe aaaaaaagttatgca
           Pronghorn aaaaaaagttataca
            Cattle aaaaaaagttatacc
          ZebuCattle aaaaaaagttatacc
       SiberianMuskDeer aaaaaaaggtatacc

Alignment block 57 of 177 in window, 129062570 - 129062681, 112 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY atggtccttaagtttttaaggaattcttttgaattgaaattgaaatata--------aaatgctttccat
         JavaMouseDeer atggtccttaatgttttagggaattcttttgaattgagaatgaaaattgtgtgctacatgtgtgcttcat
             Bongo atggtccttaagtttttagggaattcttttgaattgagaatgaaatata--------aaatgctttccat
             Saiga atggtccttaaatttttaaggaattcttttgaattgaaattgaaatata--------aaatgctttccat
             Gayal atggtccttaagtttttagggaattctttggaattgagaatgaaatata--------aaatgctttccat
          LesserKudu atggtccttaagtttttagggaattctttggaattgagaatgaaatata--------aaatgctttccat
           Sitatunga atggtccttaagtttttagggaattcttttgaattgagaatgaaatata--------aaatgctttccat
         MountainNyala atggtccttaagtttttagggaattcttttgaattgagaatgaaatata--------aaatgctttccat
        WesternRoeDeer atggtccttaattttttagggaattcttttgaattgagaatgaaatata--------aaatgctttccat
             Gaur atggtccttaagtttttagggaattctttggaattgagaatgaaatata--------aaatgctttccat
         AmericanBison atggtccttaagtttttagggaattctttggaattgagaatgaaatata--------aaatgctttccat
            WildYak atggtccttaagtttttagggaattctttggaattgagaatgaaatata--------aaatgctttccat
          DomesticYak atggtccttaagtttttagggaattctttggaattgagaatgaaatata--------aaatgctttccat
         WaterBuffalo atggtccttaagtttttagggaattcttttgaattgagaatgaaatata--------aaatgctttccat
        AfricanBuffalo atggtccttaagtttttagggaattcttttgaattgagaatgaaatata--------aaatgctttccat
          CommonEland atggtccttaagtttttagggaattcttttgaattgagaatgaaatata--------aaatgctttccat
          GreaterKudu atggtccttaagtttttagggaattcttttgaattgagaatgaaatata--------aaatgctttccat
           Bushbuck atggtccttaagtttttagggaattcttatgaattgagaatgaaatata--------aaatgctttccat
            Impala atggtccttaagtttttagggaattcttttgaactgaaattgaaatata--------aaatgctttccat
             Suni acagtccttaagtttttagagaattcttttgaattgaaattgaaataga--------aaatgctttccat
         Klipspringer atggtccttaagtttttagggaattcttttgaattgaaattgaaatata--------aaatgctttccat
         RoyalAntelope atggtctttaagtttttagggaattcttttgaattgaaattgaaatata--------aaatgctttccat
          KirksDikDik atggtccttaagtttttaaggaattcttttgaattgaaattgaaatata--------aaatgctttccat
           Steenbok atggtccttaagtttttaaggaattcttttgaattgaaattgaaatata--------aaatgctttccat
      PrzewalskisGazelle atggtccttaagcttttaaggaattcttttgaattgaaattgaaatata--------aaatgctttccat
             Oribi atggtccttaagtttttaaggaattcttttg------aattgaaatata--------aaatgctttccat
        ThomsonsGazelle atggtccttaaatttttaaggaattcttttgaattgaaattgaaataga--------aaatgctttccat
         GrantsGazelle atggtccttaaatttttaaggaattcttttgaattgaaattgaaatata--------aaatgctttccat
            Gerenuk atggtccttaaatttttaaggaattcttttgaattgaaattgaaatata--------aaatgctttccat
           Springbok atggtccttaaatttttaaggaattcttttgaattgaaattgaaatata--------aaatgctttccat
         HarveysDuiker atggtccttaagtttttaaggaattcttttgaattgaaattgaaatata--------aaatgcttttcat
         CommonDuiker atggtccttaagtttttaaggaattcttttgaattgaaattgaaatata--------aaatgcttttcat
         BohorReedbuck atggtccttaagtttttagggaattcttttgaattgaaattgaaatata--------aaatgctttccat
       DefassaWaterbuck atggtccttaagtttttagggaattcttttgaattgaaattgaaatata--------aaatgctttccat
            Lechwe atggtccttaagtttttagggaattcttttgaattgaaattgaaatata--------aaatgctttccat
            Gemsbok atggtccttaagtttttaaggaattcttttgaattgaaactgaaatata--------aaatgctttccat
      ScimitarHornedOryx atggtccttaagtttttaaggaattcttttgaattgaaactgaaatata--------aaatgctttccat
         RoanAntelope atggtccttaagtttttaaggaattcttttgaattgaaactgaaatata--------aaatgctttccat
         SableAntelope atggtccttaagtttttaaggaattcttttgaattgaaactgaaatata--------aaatgctttccat
        BlueWildebeest atggtccttaagtttttaaggaattcttttgaattgaaattgaaatata--------aaatgcttttcat
             Topi atggtccttaagtttttaaggaattcttttgaattgaaattgaaatata--------aaatgcttttcat
            Herola atggtccttaagtttttaaggaattcttttgaattgaaattgaaatata--------aaatgcttttcat
        TibetanAntelope acggtccttaagtttttaaggaattcttttgaactgaaattgaaatata--------aaatgctttccat
         MountainGoat atggtccttaagtttttaaggaattcttttgaattgaaattgaaatata--------aaatgctttccat
        EuropeanMouflon atggtccttaagtttttaaggaattcttttgaattgaaattgaaatata--------aaatgctttccat
        AsiaticMouflon atggtccttaagtttttaaggaattcttttgaattgaaattgaaatata--------aaatgctttccat
           SnowSheep atggtccttaagtttttaaggaattcttttgaattgaaattgaaatata--------aaatgctttccat
         BighornSheep atggtccttaagtttttaaggaattcttttgaattgaaattgaaatata--------aaatgctttccat
         BarbarySheep atggtccttaagtttttaaggaattcttttgaattgaaattgaaatata--------aaatgctttccat
            Bharal atggtccttaagtttttaaggaattcttttgaattgaaattgaaatata--------aaatgctttccat
          NilgiriTahr atggtccttaagtttttaaggaattcttttgaattgaaattgaaatata--------aaatgctttccat
B D            ARS1 atggtccttaagtttttaaggaattcttttgaattgaaattgaaatata--------aaatgctttccat
           WildGoat atggtccttaagtttttaaggaattcttttgaattgaaattgaaatata--------aaatgctttccat
         SiberianIbex atggtccttaagtttttaaggaattcttttgaattgaaattgaaatata--------aaatgctttccat
     ChineseForestMuskDeer atggtccttaatatttcagggaattattttgcattgagaatgaaatata--------aaatgctttccat
         BlackMuntjac atggtccttaattttttagggaattcgtttgaattgagaatgaaatata--------aaatgatttccat
         IndianMuntjac atggtccttaattttttagggaattcgtttgaattgagaatgaaatata--------aaatgatttccat
         ReevesMuntjac atggtccttaattttttagggaattcgtttgaattgagaatgaaatata--------aaatgatttccat
        PereDavidsDeer atggtccttaattttttagggagttcttttgaattgagaatgaaatata--------aaatgctttccat
        WhiteLippedDeer atggtccttaattttttagggaattcttttgaattgagaatgaaatata--------aaatgctttccat
          YarkandDeer atggtccttaattttttagggaattcttttgaattgagaatgaaatata--------aaatgctttccat
            RedDeer atggtccttaattttttagggaattcttttgaattgagaatgaaatata--------aaatgctttccat
            HogDeer atggtccttaattttttagggaattcttttgaattgagaatgaaatata--------aaatgctttccat
        WhiteTailedDeer atggtccttaatgttttagggaattcttttgaattgagaatgaaatata--------aaatgctttccat
           MuleDeer gtggtccttaattttttagggaattcttttgaattgagaatgaaatata--------aaatgctttccat
           Reindeer atggtccttaattttttagggaattcttttgaactgagaatgaaatata--------aaatgctttccat
        EasternRoeDeer atggtccttaattttttagggaattcttttgaattgagaatgaaatata--------aaatgctttccat
          EurasianElk atggttcttaattttttagggaattcttttgaattgagaatgaaatata--------aaatgctttccac
       ChineseWaterDeer atggtccttaattttttagggaattcttttgaattgagaatgaaatata--------aaatgctttccat
            Giraffe atggtccttaattttttagggaattcttttgaattgagactgaaatata--------aaatgctttccat
           Pronghorn atggtccttaattttttagggaattcttttgaattgagaatgaaatata--------aaatgctttccat
            Cattle atggtccttaagtttttagggaattctttggaattgagaatgaaatata--------aaatgctttccgt
          ZebuCattle atggtccttaagtttttagggaattctttggaattgagaatgaaatata--------aaatgctttccgt
       SiberianMuskDeer atggtccttaatatttcagggaattattttgcattgagaatgaaatata--------aaatgctttccat

   Oar_rambouillet_v1_0_addY tgatgtgctacttgattatataaataaaaacaggaagtcttcacagtaga
         JavaMouseDeer tgatgtgctacatgattacaaaaataaaaacatgaagtcttcatagtgga
             Bongo tgatgtgctacatgattatataaataaaaacatgaagtcttcacagtgaa
             Saiga tgatgtgctacatgattatatacataaaaacatgaagtcttcacagtaga
             Gayal tgatgtgctacatgattatataaataaaaacatgaagtcttcacagtgga
          LesserKudu tgatgtgctacatgatcatataaataaaaacatgaagtcttcacagtgaa
           Sitatunga tgatgtgctacatgattatataaataaaaacatgaagtcttcacagtgaa
         MountainNyala tgatgtgctacatgattatataaataaaaacatgaagtcttcacagtgaa
        WesternRoeDeer tgatgtgctacatgattatataaataaaaacatgaagtcttcaccttgga
             Gaur tgatgtgctacatgattatataaataaaaacatgaagtcttcacagtgga
         AmericanBison tgatgtgctacatgattatataaataaaaacatgaagtcttcacagtgga
            WildYak tgatgtgctacatgattatataaataaaaacatgaagtcttcacagtgga
          DomesticYak tgatgtgctacatgattatataaataaaaacatgaagtcttcacagtgga
         WaterBuffalo tgatgtgctacatgattatataaataaaaacatgcggtcttcacagtgga
        AfricanBuffalo tgatgtgctacatgattatataaataaaaacatgaggtcttcacagtgga
          CommonEland tgatgtgctacatgattatataaataaaaacatgaagtcttcacagtgaa
          GreaterKudu tgatgtgctacatgattatataaataaaaacatgaagtcttcacagtgaa
           Bushbuck tgatgtgctacatgattatataaataaaaacatgaagtcttcacagtgaa
            Impala tgacgtgctacatgattatataaataaaaacatgaagtcttcacagtgga
             Suni tgatgtgctacgtgattatataaataaaaacat---gtcttcacagtgga
         Klipspringer tgatgtgctacatgattatataaataaaaatatgaagtcttcacagtgga
         RoyalAntelope tgatgtgctacatgattatataaatgaaaacatgaagtcttcacagtgga
          KirksDikDik tgatgtgctacatgattatataaataaaaacataaagtcttcacagtgga
           Steenbok tgatgtgctacatgattatataaataaaaacatgaagtcttcacagtgga
      PrzewalskisGazelle tgatgtgctacatgattatataaataaaaacatgaagtcttcacaggggg
             Oribi tgatgtgctacatgattatataaataaaaacatgaagtcttcacagtgga
        ThomsonsGazelle tgatgtggta-atgattatataaataaaaacatgaagtcttcacagtaga
         GrantsGazelle tgatgtgctacatgattatataaataaaaacatgaagtcttcacagtaga
            Gerenuk tgatgtgctacatgattatataaataaaagcatgaagtcttcacagtgga
           Springbok tgatgtgctacatgattatataaataaaaacatgaagtcttcacagtaga
         HarveysDuiker tgatgtgctacatgattatataaataaaaacatgaagtcttcacagtgga
         CommonDuiker tgatgtgctacatgattatataaataaaaacatgaagtcttcacagtgga
         BohorReedbuck tgatgtgctacatgattatataaatgaaaacatgaagtcttcacagtgga
       DefassaWaterbuck tgatgtgctacatgattatataaatgaaaacaggaagtcttcacagtgga
            Lechwe tgatgtgctacatgattatataaatgaaaacaggaagtcttcacagtgga
            Gemsbok tgatgtggtacatgattatataaataaaaacatgaagtcttcacagtgga
      ScimitarHornedOryx tgatgtggtacatgattatataaataaaaacatgaattcttcacagtgga
         RoanAntelope tgatgtgctacatgattatataaataaaaacatgaagtcttcacagtgga
         SableAntelope tgatgtgctacatgattatataaataaaaacatgaagtcttcacagtgga
        BlueWildebeest tgatgtgctacatgcttgtataaataaaaacatgaaatcttcacagtgga
             Topi tgatgtgctacatgcttgtataaataaaaacatgaaatcttcacagtgga
            Herola tgatgtgctacatgcttgtataaataaaaacatgaaatcttcacagtgga
        TibetanAntelope tgatgtgctacatgattatataaatgaaaacatgaagtcttcacagtgga
         MountainGoat tgatgtgctacatgattatataaataaaaacatgaagtcttcacagtgga
        EuropeanMouflon tgatgtgctacatgattatataaataaaaacaggaagtcttcacagtaga
        AsiaticMouflon tgatgtgctacttgattatataaataaaaacaggaagtcttcacagtaga
           SnowSheep tgatgtgctacatgattatataaataaaaacaggaagtcttcacagtaga
         BighornSheep tgatgtgctacatgattatataaataaaaacaggaagtcttcacagtaga
         BarbarySheep tgatgtgctacatgattatataaataaaaacatgaagtcttcacagtgga
            Bharal tgatgtgctacatgattatataaataaaaacaggaagtcttcacagtgga
          NilgiriTahr tgatgtgctacatgattatataaataaaaacaggaagtcttcacagtaga
             ARS1 tgatgtgctacatgattatataaataaaaacaggaagtcttcacagtgga
           WildGoat tgatgtgctacatgattatataaataaaaacaggaagtcttcacagtgga
         SiberianIbex tgatgtgctacatgattatataaataaaaacaggaagtcttcacagtgga
     ChineseForestMuskDeer tgatgtgctacatgattatataaataaaaatatgaagtcttcacagtgga
         BlackMuntjac tgaagtgctacatgattatataaataaaaacatgaagtcttcacagtgga
         IndianMuntjac tgaagtgctacatgattatataaataaaaacatgaagtcttcacagtgga
         ReevesMuntjac tgaagtgctacatgattatataaataaaaacatgaagtcttcacagtgga
        PereDavidsDeer tgatgtgctacatgattatataaataaaaacatgaagtcttcacagcgga
        WhiteLippedDeer tgatgtgctacatgattatataaataaaaacatgaagtcttcacagcgga
          YarkandDeer tgatgtgctacatgattatataaataaaaacatgaagtcttcacagcgga
            RedDeer tgatgtgctacatgattatataaataaaaacatgaagtcttcacagcgga
            HogDeer tgatgtgctacatgagtatataaataaaaacatgaagtcttcacagcgga
        WhiteTailedDeer tgatgtgctacatgattatataaataaaaacatgaagtcttcacagtgga
           MuleDeer tgatgtgctrcatgattatataaataaaaacatgaagtcttcacagtgga
           Reindeer tgatgtgctacatgattatataaataaaaacatgaagtcttcacagtgga
        EasternRoeDeer tgatgtgctacatgattatataaataaaaacatgaagtcttcaccgtgga
          EurasianElk tgatgtgctacatgactatataaataaaaacatgaagtcttcacagtgga
       ChineseWaterDeer tgatgtgctacatgattatataaataaaaacatgaagtcttcacagtgga
            Giraffe tgatgtgctacatgattatacaaat-aaaacttgaagtcttcacagtgga
           Pronghorn tgatgtgctacatgattatgtaaataaaaacatgacgtcttcacagtgga
            Cattle tgatgtgctacatgattatataaataaaaacatgaagtcttcacagtgga
          ZebuCattle tgatgtgctacatgattatataaataaaaacatgaagtcttcacagtgga
       SiberianMuskDeer tgatgtgctacatgattatataaataaaaatatgaagtcttcacagtgga

Alignment block 58 of 177 in window, 129062682 - 129062709, 28 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY tctagtacacactcaacaacaca--ttttt-
         JavaMouseDeer tctagtacatacccaacaacaca-ctttttt
             Bongo tctagtacacacccaacaataca--tttttt
             Saiga tctagtacacactcaacaacaca---ttttt
             Gayal tctagtacacacccaacaacaca--tttttt
          LesserKudu tctagtacacacccaacaataca--tttttt
           Sitatunga tctagtacacacccaacaataca--tttttt
         MountainNyala tctagtacacacccaacaataca--tttttt
        WesternRoeDeer tctagtacacacctaacaacaca--tttttt
             Gaur tctagtacacacccaacaacaca--ttttt-
         AmericanBison tctagtacacacccaacaacaca--ttttt-
            WildYak tctagtacacacccaacaacaca--ttttt-
          DomesticYak tctagtacacacccaacaacaca--ttttt-
         WaterBuffalo tctagtacacacccaacaacaca--ttttc-
        AfricanBuffalo tctagtacacacccaacaacaca--ttttc-
          CommonEland tctagtacacacccaacaataca--ttttt-
          GreaterKudu tctagtacacacccaacaataca--ttttt-
           Bushbuck tctagtacacacccaacaataca--ttttt-
            Impala tctagcacacactcaacaacaca--ttttt-
             Suni tctagtacacactcaacaacaca-tttttt-
         Klipspringer tctagtacacactgaacaacaca--ttttt-
         RoyalAntelope tctagtacacactcaacaacaca--ttttt-
          KirksDikDik tctagtacacactcaacaacaca--ttttt-
           Steenbok tctagtacacactcaacaacaca--ttttt-
      PrzewalskisGazelle tctagtatacactcaacaacaca--ttttt-
             Oribi tctagtacacactcaacaacaca--ttttt-
        ThomsonsGazelle tctagcacacacacaacaacaca--ttttt-
            Gerenuk tctagtacacactcaacaacata--ttttt-
           Springbok tctagtacacac---acaacaca--ttttt-
         HarveysDuiker tctagtacacactcaacaacaca--ttttc-
         CommonDuiker tctagtacacactcaacaacaca--ttttt-
         BohorReedbuck tctagtacacactcaacaacaca--ttttt-
       DefassaWaterbuck tctagtacacactcaacaacata--ttttt-
            Lechwe tctagtacacactcaacaacata--ttttt-
            Gemsbok tctagtacacactcaacaacact--ttttt-
      ScimitarHornedOryx tctagtacacactcaacaacact--ttttt-
         RoanAntelope tctagtacacactcaacaacaca--ttttt-
         SableAntelope tctagtacacactcaacaacaca--ttttt-
        BlueWildebeest tctagtacacactcaacaacacattttttt-
             Topi tctagtacacactcaacaacaca--ttttt-
            Herola tctagtacacactcaacaacaca--ttttt-
        TibetanAntelope tctagtacacacacaacgacaca--ttttt-
         MountainGoat tctagtacacactca---acaca--ttttt-
        EuropeanMouflon tctagtacacactcaacaacaca--ttttt-
        AsiaticMouflon tctagtacacactcaacaacaca--ttttt-
           SnowSheep tctagtacacactcaacaacaca--ttttt-
         BighornSheep tctagtacacactcaacaacaca--ttttt-
         BarbarySheep tctagtacacactcaacaacaca--ttttt-
            Bharal tctagtacacactcaacaacaca--ttttt-
          NilgiriTahr tctagtacacactcaacaacaca--ttttt-
B D            ARS1 tctagcacacactcaacaacaca--ttttt-
           WildGoat tctagtacacactcaacaacaca--ttttt-
         SiberianIbex tctagtacacactcaacaacaca--ttttt-
     ChineseForestMuskDeer tctagtacacatacaacaacaca--ttttt-
         BlackMuntjac tctagtacacacctaacaacaca---tttt-
         IndianMuntjac tctagtacacacctaacaacaca--ttttt-
         ReevesMuntjac tctagtacacacctaacaacaca-tttttt-
        PereDavidsDeer tctagtacacacctaacaccaca--ttttt-
        WhiteLippedDeer tctagtacacacctaacaacaca-tttttt-
          YarkandDeer tctagtacacacctaacaacaca-tttttt-
            RedDeer tctagtacacacctaacaacaca--ttttt-
            HogDeer tctagtacacacctaacaacaca--ttttt-
        WhiteTailedDeer tctagtacacacctaacaacaca--ttttt-
           MuleDeer tctagtacacacctaacaacaca--ttttt-
           Reindeer tctagtacacacctaacaacaca--ttctt-
        EasternRoeDeer tctagtacacacctaacaacaca--ttttt-
          EurasianElk tctagtacacacctaacaacaca--ttttt-
       ChineseWaterDeer tctagtacacacctaacaacaca--ttttt-
            Giraffe tctagtacacacgcaacaacaca--ttttt-
           Pronghorn tctagtacacacccatcaacaca--tattt-
            Cattle tctagtactcacccaacaacaca--ttttt-
          ZebuCattle tctagtactcacccaacaacaca--ttttt-
       SiberianMuskDeer tctagtacacatacaacaacaca--ttttt-

Alignment block 59 of 177 in window, 129062710 - 129062829, 120 bps 
B D Oar_rambouillet_v1_0_addY cc-cccagaagagtgaaatatttgttaaaattctt----ttgcttagtaaagcag-aaaaataaactcta
         JavaMouseDeer tc-cctagaagactgacacatttactaatttttttgttgttgtttaataaagtggaaaaaataaactcta
             Bongo cc-cccagaagagtgacaaatttgttaaaattctt----ttgcttaataaagcag-aaaaataaactcta
             Saiga cc-cccaggagagtgataaatttgctaaaattctt----ttgcttaataaagcag-aaaaataaactcta
             Gayal cc-cccagaagagtgaccaatttgttaaaattctt----ttgcttaataaagcag-aaaaatgaactcta
          LesserKudu cc-cccagaagagtgacaaatttgttaaaattctt----ttgcttaataaagcag-aaaaataaactcta
           Sitatunga cc-cccagaagagtgacaaatttgttaaaattctt----ttgcttaataaagcag-aaaaataaactcta
         MountainNyala cc-cccagaagagtgacaaatttgttaaaattctt----ttgcttaataaagcag-aaaaataaactcta
        WesternRoeDeer -c-cccagaagagtgacaaatttgttaaaattctt----ttgcttaataaagcag-aaaaataaactcta
             Gaur cc-cccagaagagtgaccaatttgttaaaattctt----ttgcttaataaagcag-aaaaatgaactcta
         AmericanBison cc-cccagaagagtgaccaatttgttaaaattctt----ttgcttaataaagcag-aaaaatgaactcta
            WildYak cc-cccagaagagtgaccaatttgttaaaattctt----ttgcttaataaagcag-aaaaatgaactcta
          DomesticYak cc-cccagaagagtgaccaatttgttaaaattctt----ttgcttaataaagcag-aaaaatgaactcta
         WaterBuffalo cc-cccagaagagtgacaaatttgttaaaattctt----tcgcttaataaagcag-aaaaataaactcta
        AfricanBuffalo cc-cccagaagagtgacaaatttgttaaaattctt----tcgcttaataaagcag-aaaaataaactcta
          CommonEland cc-cccagaagagtgacaaatttgttaaaattctt----ttgcttaataaagcag-aaaaataaactcta
          GreaterKudu cc-cccagaagagtgacaaatttgttaaaattctt----ttgcttaataaagcag-aaaaataaactcta
           Bushbuck cc-cccagaagagtgacaaatttgttaaaattctt----ttgcttaataaagcag-aaaaataaactcta
            Impala cc-cccggaagagtgacaaatttgttaaaattctt----ttgcttagtaaagcag-aaaaataaactcta
             Suni cc-cccagaagagtgacaaatttgttaaaattctt----ttgcttagtaaggcag-aaaaataaactcta
         Klipspringer cc-cccagaagaatgacaaatttgttaaaattctt----ttgcttagtaaagcag-aaaaataaacttta
         RoyalAntelope cc-cccagaagagtgacagatttgttaaaattctt----ttgcttagtaaagcag-aaaaataaactcta
          KirksDikDik cc-cccagaagaatgacaaatttgttaaaattctt----ttgcttaataaagcag-aaaaataaactcta
           Steenbok cc-cccagaagagtgacaaattcgttaaaattctt----ttgcttaataaagcag-aaaaataaactcta
      PrzewalskisGazelle cc-cccagaagagtgacaaatttgtttaaattctt----tggcttaataaagcag-aaaaataaactcta
             Oribi cc-cccagaagagtgacaaatttgttaaaattctt----ttgcttaataaagcaa-aaaaataaactcta
        ThomsonsGazelle cc-cccagaagagtgacaattttgttaaaattctt----ttgcttaataaagcag-aaaaataaactctg
            Gerenuk tcacccagaagagtgacaaatttgttaaaattctt----ttgcttaataaagcag-aaaaataaactcta
           Springbok tc-cccagaagagtgacaaatttgttaaaattctt----ttgcttaataaagcag-aaaaataaactcta
         HarveysDuiker tc-cccagaagagtgacaaatttgttaaaattctt----ttgcttagtaaagcag-aaaaataaactcta
         BohorReedbuck cc-cccagaagagtgacaaatttgttaaaattctt----tggcttagtaaagcag-aaaaataaactcta
       DefassaWaterbuck cc-cccagaagagtgacaaatttgttaaaattctt----ttgcttagtaaagcag-aaaaataaactcta
            Lechwe cc-cccagaagagtgacaaatttgttaaaattctt----ttgcttagtaaagcag-aaaaataaactcta
            Gemsbok cc-cccagaagagtgacaaatttgttaaaattctt----ttgcttagtaaagcag-aaaaataaactcta
      ScimitarHornedOryx cc-cccagaagagtgacaaatttgttaaaattctt----ttgcttagtaaagcag-aaaaataaactcta
         RoanAntelope cc-cccagaagagtgacaaatttgttaaaattctt----ttgcttagtaaagcag-aaaaataaactcta
         SableAntelope cc-cccagaagagtgacaaatttgttaaaattctt----ttgcttagtaaagcag-aaaaataaactcta
        BlueWildebeest cc-cccagaaaagtgacaaatttgttaaaattctt----ttgcttagtaaagcag-aaaaataaactcta
             Topi cc-cccagaaaagtgacaaatttgttaaaattctt----ttgcttagtaaagcag-aaaaataaactcta
            Herola cc-cccagaaaagtgacaaatttgttaaaattctt----ttgcttagtaaagcag-aaaaataaactcta
        TibetanAntelope cc-cccagaagagtgacaaatttgttaaaattctt----ttgcttagtaaagcag-aaaaataaactcta
         MountainGoat cc-cccagaagagtgacaaatttgttaaaattctt----ttgcttagtaaagcag-ataaataaactcta
        EuropeanMouflon cc-cccagaagagtgaaatatttgttaaaattctt----ttgcttagtaaagcag-aaaaataaactcta
        AsiaticMouflon cc-cccagaagagtgaaatatttgttaaaattctt----ttgcttagtaaagcag-aaaaataaactcta
           SnowSheep cc-cccagaagagtgaaatatttgttaaaattctt----ttgcttagtaaagcag-aaaaataaactcta
         BighornSheep cc-cccagaagagtgaaatatttgttaaaattctt----ttgcttagtaaagcag-aaaaataaactcta
         BarbarySheep cc-cccagaagagtgaccaatttgttaaaattctt----ttgcttagtaaagcag-aaaaataaactcta
            Bharal cc-cccagaagagtgaaatatttgttaaaattctt----ttgcttagtaaagcag-aaaaataaactcta
          NilgiriTahr cc-cccagaagagtgaaatatttgttaaaattctt----ttgcttagtaaagcag-aaaaataaactcta
B D            ARS1 cc-cccagaagagtgaaatatttgttaaaattcgt----ttgcttagtaaagcag-aaaaataaactctg
           WildGoat cc-cccagaagagtgaaatatttgttaaaattcgt----ttgcttagtaaagcag-aaaaataaactctg
         SiberianIbex cc-cccagaagagtgaaatatttgttaaaattcgt----ttgcttagtaaagcag-aaaaataaactctg
     ChineseForestMuskDeer tc-cctagaagagtgacaaatttgttaaaattctt----ttgcttaataaagcag-aaaaataaactcta
         BlackMuntjac tc-cccagaagagtgacaaatttgttaaaattctt----ttgcttaataaagcag-aaaaataaactcta
         IndianMuntjac -c-cccagaagagtgacaaatttgttaaaattctt----ttgcttaataaagcag-aaaaataaactcta
         ReevesMuntjac -c-cccagaagagtgacaaatttgttaaaattctt----ttgcttaataaagcag-aaaaataaactcta
        PereDavidsDeer -c-cccagaagagtgacaaatttgttaaaattctt----ttgcttaataaagcag-aaaaataaactcta
        WhiteLippedDeer -c-cccagaagagtgacaaatttgttaaaattctt----ttgcttaataaagcag-aaaaataaactcta
          YarkandDeer -c-cccagaagagtgacaaatttgttaaaattctt----ttgcttaataaagcag-aaaaataaactcta
            RedDeer -c-cccagaagagtgacaaatttgttaaaattctt----ttgcttaataaagcag-aaaaataaactcta
            HogDeer -c-cccagaagagtgacaaatttgttaaaattctt----ttgcttaataaagcag-agaaataaacccta
        WhiteTailedDeer -c-cccagaagagtgacaaatttgtttaaattctt----ttgcttaataaagcag-aaaaataaactcta
           MuleDeer -c-cccagaagagtgacaaatttgtttaaattctt----ttgcttaataaagcag-aaaaataaactcta
           Reindeer -c-cccagaagagtgacaaatttgtttaaattctt----ttgcttaataaagcag-aaaaataaactcta
        EasternRoeDeer -c-cccagaagagtgacaaatttgttaaaattctt----ttgcttaataaagcag-aaaaataaactcta
          EurasianElk -c-cccagaagagtgacaaatttgttaaaattatt----ttgcttaataaagcag-aaaaataaactcta
       ChineseWaterDeer -c-cccagaagagtgacaaatttgttagaattctt----ttgcttaataaagcag-aaaaataaactcta
            Giraffe -c-cccagaagagtgacaaatttgttaaaattttt----ttgcttaataaagcaa-aaaaataaactcta
           Pronghorn tc-cccagaagagtgacaaatttgttaaaattctt----ttgctcaataaagcag-aaaaataaactcta
            Cattle cc-cccagaagagtgaccaatttgttaaaattctt----ttgcttaataaggcag-aaaaatgaactcta
          ZebuCattle cc-cccagaagagtgaccaatttgttaaaattctt----ttgcttaataaagcag-aaaaatgaactcta
       SiberianMuskDeer tc-cctagaagagtgacaaatttgttaaaattctt----ttgcttaataaagcag-aaaaataaactcta

   Oar_rambouillet_v1_0_addY aaagttataattaaaataaaatgcttttacttatagaaattaactagatatatgtt
         JavaMouseDeer aaaattataattaaaataaaatgcttttacttatacaaattaattaaatatatc--
             Bongo aaagttataatt-aaataaaatgcttttacttatagaaattaactagatatatgtt
             Saiga aaagttataattaaaatgaaatgcttttacttatagaaattaactagatctatgtt
             Gayal caagttataattaaaataaaatgcttttacttatagaaattaactagatatatgtt
          LesserKudu aaagttataattaaaataaaatgcttttacttatagaaattaactagatatatgtt
           Sitatunga aaagttataattaaaataaaatgcttttatttatagaaattaactagatatatgtt
         MountainNyala aaagttataatt-aaataaaatgcttttacttatagaaattaactagatatatgtt
        WesternRoeDeer aaagttataattaaaataagatgcttttacttatagaaattaactagatatatgtt
             Gaur caagttataattaaaataaaatgcttttacttatagaaattaactagatatatgtt
         AmericanBison caagttataattaaaataaaatgcttttacttatagaaattaactagatatatgtt
            WildYak caagttataattaaaataaaatgcttttacttatagaaattaactagatatatgtt
          DomesticYak caagttataattaaaataaaatgcttttacttatagaaattaactagatatatgtt
         WaterBuffalo aaagttataattaaaataaaatgcttttacttatagaaattaactagatatatgtt
        AfricanBuffalo aaagttataattaaaataaaatgcttttacttatagaaattaactagatatatgtt
          CommonEland aaagttataattaaaataaaatgcttttacttatagaaattaactagatatatgtt
          GreaterKudu gaagttataattaaaataaaatgcttttacttatagaaattaactagatatgtgtt
           Bushbuck aaagttataattaaaataaaatgcttttacttatagaaattaactagatatatgtt
            Impala aaagttataattaaaataaaatgcttttacttgtagaaattaactagatatatgtt
             Suni aaagttataattaaaataaaatgcttttactcatagaaattaactagatatatgtt
         Klipspringer aaagttataaataaaataaaatgcttttacttatagaaattaactagatatatgtt
         RoyalAntelope aaagttataattaaaataaaatgcttttacttatagaaatt-actagatatatgtt
          KirksDikDik aaagttataattaaaatgaaatgcttttacttatagaaattaactagatctatgtt